Source
Książki
(24)
Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(21)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(21)
Author
Szczepański Marek S
(5)
Pactwa Bożena
(3)
Pawlica Beata
(3)
Rojek-Adamek Paulina
(3)
Lityński Adam (1940- )
(2)
Zagała Zbigniew
(2)
Zarębska-Mazan Agnieszka
(2)
Borusowski Janusz
(1)
Domagalska Sylwia
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fobel Pavel
(1)
Fobelová Daniela
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Geisler Robert
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jurczyńska-McCluskey Ewa
(1)
Kačurová Jana
(1)
Kiepas Andrzej
(1)
Lipok-Bierwiaczonek Maria
(1)
Mucha Janusz
(1)
Muster Rafał
(1)
Tokarz Marek
(1)
Wiąk Iwona
(1)
Śliz Anna
(1)
Żydek-Bednarczuk Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Górnośląski Związek Metropolitalny
(3)
Bezrobocie
(2)
Kultura
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Polska
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Tychy (woj. śląskie)
(2)
Unia Europejska
(2)
Śląsk, Górny
(2)
Administracja
(1)
Ambiwalencja kulturowa
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Chirurgia plastyczna
(1)
Decyzje
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Etnografia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Historia prawa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja Europejska
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Korupcja
(1)
Logika
(1)
Logika matematyczna
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normowanie pracy
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Praca
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Płeć
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia ciała
(1)
Struktura społeczna
(1)
Sztuka polska
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Urzędnicy
(1)
Wojewoda
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(2)
2001-
(2)
1701-1800
(1)
1801-
(1)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(4)
Polska
(2)
Bieruń (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wyry (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Historia
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-36-8
Subject
1. Analiza zjawiska korpucji w literaturze przedmiotu, 2. Społeczno-kulturowe aspekty korupcji, 3. Metodologia i organizacja badań, 4. Wybrane aspekty społeczno-kulturowego przeciwdziałania korupcji w Afryce Północnej, 5. Korupcja w Afryce Północnej i jaj przeciwdziałanie - próba uogólnionej refleksji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-50-7
R.1 Życie codzienne w Częstochowie na przełomie XIX i XX wieku; Obszar miasta Częstochowy i jej dzielnice; Społeczno-kulturowa ch-ka "czerwonego" Rakowa, dzielnicy Częstochowy; R.2 Ch-ka społeczności lokalnych; Charakter społeczności lokalnej i więzi jakie ją scalają; Stare dzielnice mieszkaniowe jako integralna część współczesnej aglomeracji miejskiej; Tożsamość społeczności lokalnych w perspektywie socjologicznych badań; Zastosowanie obserwacji uczestniczącej i wywiadu z informatorem - ekspertem społecznym do badania społeczności lokalnych; Założenia badań empirycznych w dzielnicy Raków; R.3 Ch-ka mieszkańców "czerwonego" Rakowa - ich więzi rodzinnych, sąsiedzkich, towarzyskich oraz norm społecznych kształtujących życie codzienne zarówno w przeszłości jak i w dniu dzisiejszym - w ujęciu monograficznym; Rodzaje dezorganizacji społecznej w "czerwonym" Rakowie; Postrzeganie "obcych" a przestrzeń "czerwonego" Rakowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-52-1
1. Etyka stosowana (teoretyczne podstawy badań nad organizacjami), 2. Podstawowe punkty wyjścia teorii organizacji, 3. Etyka w organizacji, 4. Etyka i proces decyzyjny, 5. Program etyczny organizacji i jego profesjonalna implementacja, 6. Kultura w organizacji, 7. Zachowanie menedżera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-02-0
1. Wprowadzenie; 2. Metropolie- w kręgu zagadnień podstawowych; 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej grupy respondentów; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego: Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe miast członkowskich Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertów; Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe Metropolii "Silesia" w opiniach badanych ekspertůów; 5. Zamiast zakończenia- próba konkluzji pobadawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-53-8
1. Cnoty obywatelskie - krótka narracja o długiej historii pojęcia, 2. Potencjały endogenne w rozwoju regionalnym - podejście socjologiczne, 3. Województwo śląskie i procesy jego instytucjonalizacji, 4. Cnoty obywatelskie a rozwój regionalny - zarys koncepcji badawczej, 5. Cnoty obywatelskie jako struktuty kognitywne a rozwój regionalny województwa śląskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-56-9
1. Teoretyczne podstawy organizowania, 2. Badanie metod pracy administracyjno-biurowej, 3. Mierzenie czasu pracy administracyno-biurowej, 4. Normowanie prac administracyjno-biurowych, 5. Wartościowanie pracy, 6. Koordynowanie pracy w czasie, 7. Analiza wartości, 8. 5 S jako metoda kształtowanie organizacji stanowisk pracy, 9. Podejmowanie decyzji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-45-3
1. Pomiar w naukach społecznych. Słowo wstępne, 2. Problemy pomiaru w socjologii polityki, 3. Pomiar cech ukrytych w badaniach społecznych, 4. Stabilność opinii konsumentów w badaniach marketingowych. Możliwości i ograniczenia, 5. O pewnych problemach oceny błędów pomiaru, 6. O braku odporności współczynnika korelacji liniowej na błędy pierwotnych informacji, 7 .Rzetelność metod pozyskiwania i generowania informacji binarnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-40-6
1. Wpływ nowych technologii informacji na społeczeństwo i człowieka, 2. Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów, 3. Tożsamość w świecie realnym i przestrzeni wirtualnej - szanse i zagrożenia, 4. Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, 5. Internet, komputerowa komunikacja i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, 6. Gatunki interaktywne w sieci, 7. Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, 8. Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, 9. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 10. Budowa społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania dla województwa śląskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-54-5
Cz.I Województwo śląskie i Górny Śląsk. Zróżnicowanie etnograficzne i dylematy tożsamości; Odkrywanie małej ojczyzny; Pałace i familoki. O Śląsku pańskim i Śląsku plebejskim; Zmierzch tak zwanej kultury robotniczej; Chrystus Frasobliwy i McŚwiat. Sztuka ludowa we współczesnym świecie; Cz.II W cieniu książęcego pałacu. Współczesny rzut oka na ziemię pszczyńską; Tychy i "mit surowego korzenia"; Sacrum w przestrzeni nowego miasta. Tyskie kościoły; Świat górali śląskich; Istebna - wieś pod Złotym Groniem; Wiatr od groni. Stare i nowe w góralskiej kulturze; Wilamowice i mit flamandzki; Cz.III Woda żywa. Rzecz o studniach i źródłach; Drzewa wyskokie. Swojskość i epifania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-37-6
1. Uregulowania w zakresie pomocy publicznej po przystąpieniu Polski do Unii europejskiej, 2. Kilka uwag o funkcjonowaniu zawodów prawniczych, 3. Sądownictwo administracyjne czy prokuratura? Problem badania legalności aktów administracyjnych w początkach władzy ludowej; 4. Uwagi do statusu prawnego wojewody w świetle ustawy o administracji rządowej w województwie z dnia 5 czerwca 1998 roku, 5. Ustrój gminy samorządowej w Polsce i w Niemczech; 6. O Józefa Piłsudskiego dwóch spotkaniach z prawem, 7. Prezydent USA jako naczelny dowódca sił zbrojnych, 8. Organizacje pozarządowe - aktywny podmiot stosunków międzynarodowych, 9. Wincentego Skrzetuskiego mowa O powinnościach narodów jednych ku drugim, 10. Kobiece oblicze współczesnego bezrobocia - wymiar psychologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 978-83-89055-48-4
Program pozytywny Jana Charlesa Simonde de Sismonidiego z uwzględnieniem sytuacji gospodarczo-politycznej Francji przełomu XVIII i XIX wieku, 2. Akty ustrojowe "okresu przejściowego" 1918-1922 w Polsce, 3. Ku własnemu prawu we własnym panstwie. Tworzenie prawa sądowego w II Rzeczypospolitej, 4. Sądownictwo administracyjne jako element państwa prawa u progu Drugiej Rzeczypospolitej, 5. Konwencja ONZ o ochronie praw wszystkich pracowników przemieszczających się i ich rodzin - sukces czy porażka społeczności międzynarodowej, 6. Wincenty Skrzetuski o sukcesji tronu w Rzeczypospolitej, 7. Czy Polska Ludowa była panstwem totalitarnym. Szkice z dziejów instrumentalizacji prawa pierwszej dekady, 8. Dobra niepodległość i cnoty obywatelskie: od sokrateskiej arete do III Rzeczpospolitej, 9. Małżeńska wspólność majątkowa po nowelizacji K.R.O., 10. Pozycja ustrojowa Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkoej w strukturze organizacyjnej izby
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
ISBN: 978-83-89055-55-2
Status mniejszościowy i jego relatywność. Wstęp; Wymiary złożonej tożsamości jednostkowej. Kategorie teoretyczne na przykładzie osób słabowidzących; Płynna tożsamość - wczoraj byłem/byłam transseksualistą, dziś jestem sobą; Meandry tożsamości mniejszości żydowskiej w Polsce. Trzy pokolenia rodziny żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim;, Etniczny dyskurs mniejszościowy. Polscy Tatarzy i Kaszubi; Kwestia etnicznej tożsamości nabytej oraz relacji dominacji-podporządkowania - na przykładzie Kaszubów; Dylematy obywatelstwa i tożsamości. Mniejszość romska w kontekście nordyckim; Rosyjskojęzyczni Ukraińcy - mniejszość we własnym państwie; Wyodrębnianie się zbiorowości Ukraińców języka rosyjskiego; Baszkirscy starowiercy jako mniejszość kulturowa we współczesnej Rosji; Wpływowa mniejszość? Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie; Status dominujący/mniejszościowy i grupy religijne - na przykładzie badań nad katolickim ruchem charyzmatycznym; O polskich niewierzących i ich [relatywnym] statucie mniejszościowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-00-6
1. Wprowadzenie; 2. Osoby pracujące i podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 3. Charakterystyka badanych pracodawców; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego; 5. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej SzkołyZarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-43-0
1. Juniorzy i debiutanci na rynku pracy. Nowoczesny pracownik - próba portretu socjologicznego, 2. Bezrobocie i rynek pracy jako przedmiot badań socjologicznych, 3. Bezrobocie na lokalnym rynku pracy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 4 .Dynamika zmiany stopy oraz struktury bezrobocia na loklanym rynku pracy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie grudzień 2000-czerwiec 2005, 5. Edukacja całożyciowa - kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy (raport z badań), 6. Kompetencje cywilizacyjne osób bezrobotnych w świetle badań empirycznych, 7. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim (styczeń 2003-czerwiec 2005)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-03-7
1. Wprowadzenie; 2. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w województwie śląskim za szczególnym uwzględnieniem obszaru GZM; 3. Charakterystyka badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 4. Analiza zgromadzonego materiału empirycznego: Plany życiowe oraz aspiracje badanych uczniów; Wybór zawodu, poradnictwo i doradztwo zawodowe; Przyszła praca.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-01-3
1. Bezrobocie w teoretycznej perspektywie; 2. Społeczno-demograficzny portret badanej grupy; 3. Lokalny rynek pracy w percepcji osób bezrobotnych; 4. Zaradni czy bezradni? O strategiach poszukiwania pracy; 5. Chcieć i/czy móc? Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6. Opinie dotyczące pracodawców; 7. Wyobrażenia związane z przyszłością badanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej SzkołyZarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-44-6
1. Słowo o ciele i atrakcyjności człowieka - preliminaria, 2. Ciało i jego metamorfozy. Kanony piękna i urody w perspektywie długiego trwania, 3. Skalpel i piękno. Ciało w oglądzie lekarskim, 4 .Ciało i psyche. Motywy skłaniające do operacji plastycznej, 5. Nota metodologiczna - portret zbiorowości badanych, 6. Chcemy być piękni, chcemy być młodzi - relacja z badań empirycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-42-2
1. Zawód, środowisko i kapitał w socjologii - krótkie wprowadzenie, 2 .Słowami Marii Gołaszewskiej - kim jest artysta?, 3. Profesjonalna kultura plastyczna Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego - zarys tradycji, 4. Od sztalugi do mecenasa - artyści plastycy regionu w świetle badań empirycznych, 5. Przestrzeń społeczna i kulturowe zasoby, czyli kapitał społeczno-kulturowy. Ujęcie teoretyczne, 6 .O grupie i o zaufaniu, czyli kapitał społeczno-kulturowy śląskich twórców, 7 .Młodzi adepci sztuk plastycznych - społeczno-demograficzny portret uczniów i studentów szkół artystycznych Górnego Śląska i Zagłębia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-58-3
I. Oswajanie cielesności: Socjalizacja do troski o urodę, Reprezentacja poznawcza własnego ciała u dzieci w świetle rysunku projekcyjnego, znaczenie własnej cielesności w okresie adolescencji. II. W kręgu cywilizacji somatycznej?: Renta urody i tunika Nessosa. Ciało w społecznej percepcji, Jakość życia pacjentów po zabiegach implantoprotetycznych, Odchudzanie jako styl życia współczesnych kobiet, Atrybuty kobiecej atrakcyjności w percepcji mężczyzn przebywających w warunkach izolacyjnych; "Nie hetero, nie homo. Po prostu metro" (i uber). Socjologiczna analiza współczesnych wzorców męskości, Ciało - kolejne uzależnienie. III. Wszystko na sprzedaż?: Rola reklamy wizualnej w promowaniu i definiowaniu wartości ciała ludzkiego, Jak sprzedawać starość? Refleksje na temat wizualnych i językowych aspektów kampanii reklamowych pro-age, Witalność ciała władcy jako gwarant witalności organizmu państwowego, Ciało jako forma przekazu. Granice wykorzystania ludzkiego ciała w reklamach - opinie studentów. IV. Zapach, obraz, pożądanie: antyciało. Cielesność jako obszar uprawiania krytyki rzeczywistości społecznej w polskiej sztuce współczesnej, Widzialna część zwana ciałem, czyli co mówi nam ciało Drag Kink? Refleksje nad symboliką znaczeń w przedstawieniach Drag King, Zapach, ciało, pożądanie - socjologiczna analiza korelatów, Rozważania nad trupem Nany. Ciało jako symbol upadku społeczeństwa, ciało - zwierciadłem duszy. Relacje pomiędzy atrakcyjnością ciała a kondycja duchową człowieka w średniowiecznej hagiografii i twórczości apokryficznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again