Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(35)
available
(13)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(38)
Author
Marszałek Stanisław
(5)
Bieda Jolanta
(4)
Siemianowicz Jerzy
(4)
Tendera-Właszczuk Helena
(3)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(2)
Małecki Zdzisław
(2)
Meisner Joachim
(2)
Michna Jerzy
(2)
Nowak Anna
(2)
Olszak Celina M
(2)
Pituła Beata
(2)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(2)
Bielska Ewa
(1)
Chrabański Karol
(1)
Cichy Lucyna
(1)
Czarnecka-Wójcik Ewa
(1)
Czerkawski Andrzej
(1)
Dominik Alekasandra
(1)
Gierczycka Jadwiga
(1)
Gwioździk Elżbieta
(1)
Głowała Katarzyna
(1)
Janiga-Ćmiel Anna
(1)
Kostka-Bochenek Aleksandra
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kwapuliński Jacek
(1)
Małecki Zdzisław. I Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń
(1)
Małecki Zdzisław. II Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym
(1)
Michalski Rajmund
(1)
Mika Jerzy
(1)
Nocoń Witold
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Roter Adam
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Tendera-Właszczyk Helena
(1)
Tyrpień Krystyna
(1)
Wójcik Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Unia Europejska
(5)
Integracja europejska
(4)
Menedżerowie
(4)
Zarządzanie
(4)
Gospodarka
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Decyzje
(2)
Ekonomia
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Nauczyciele
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przemysł
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Analiza matematyczna
(1)
Biochemia
(1)
Chemia
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnictwo
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kompania Węglowa
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt cypryjski
(1)
Koniunktura
(1)
Kontrola
(1)
Liberalizm
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Motywacja
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Organizacja
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polska
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Technologia informacyjna
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport morski
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wychowanie
(1)
Władza
(1)
Zakład Doskonalenia Zawodowego (Katowice)
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środowisko człowieka-higiena i ochrona
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Europa Środkowo - Wschodnia
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo ( od 1999 r.)
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-1-8
Menedżer - identyfikacja profesji, Role menedżerskie, Treść pracy, Planowanie pracy własnej, Zasady organizacji czasu pracy, Motywowanie, Przywództwo menedżerskie, Kontrola i ocena wyników, Model idealnego menedżera, Etyka menedżera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-01-5
Cz. I Jutro: R.I Zmiany w otoczeniu firmy: 1. Globalizacja, 2. Informatyzacja, 3. Profil konsumenta. R.II Nowy model firmy 1. Firma globalna, 2. Organizacja oparta na wiedzy. R.III Koncepcje zarządzania. Cz. II Menedżer: R.IV Treść pracy menedżera, R.V Sylwetka menedżera, R.VI Styl pracy menedżera
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-22-9
1. Interpretacja pojęć kluczowych; 2. Planowanie: Metoda i techniki planowania strategicznego; Metoda i techniki planowania operacyjnego; 3. Organizowanie: Metody organizowania; Wartościowanie pracy; 4. Motywowanie; 5. Kontrolowanie: Kontrola sterująca; Zarządzanie przez obchód; inwigilacje, controlling; 6. Całościowe koncepcje zarządzania: Reengineering; Benchmarking; Total Quality Management; Outsourcing; Lean management; Zarządzanie wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88789-36-8
Rozdział I: Wprowadzenie do zarządzania. 1. Interpretacja pojęć podstawowych. 2. Podejścia, kierunki i szkoły w teorii zarządzania. Rozdział II: Funkcje zarządzania. 1. Planowanie. 2. Organizowanie. 3. Motywowanie. 4. Kontrolowanie. 5. Podejmowanie decyzji. Rozdział III: Społeczne aspekty zarządzania. 1. Kierowanie konfliktami organizacyjnymi. 2. Komunikacja w organizacjach. 3. Style kierowania. 4. Kultura organizacyjna. 5. Etyka zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65,01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-76-7
1. Post-konteksty stylów życia, 2. Liberalizm jako nurt społeczny, 3. Liberalizm a demokracja, 4. Specyfika społeczeństwa duńskiego i polskiego jako kontekst realizowanych badań, 5.Założenia metodologiczne realizowanych badań, 6.Przyjęty paradygmat badawczy, 7. Charakterystyka badanej grupy, 8. Motywy wyboru kierunku studiów i aspiracje zawodowe studentów, 9. Percepcja zasad liberalizmu kulturowego, 10. Autorytet w deklaracji studentów, 11. Podsumowanie wyników badań. Uogólnienia teoretyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-18-2
Wstęp, 1. Organizacja pracy organizacji wytwarzających oprogramowania w oparciu o normy serii ISO, 2. Terminologia, 3. Normy ISO serii 9000.Rodzaje.Struktura, 4. Uszczegółowienie wybranych procesów dla organizacji wytwarzającej oprogrammowanie, 5. Przykład systemu zarządzania jakością dla organizacji wytwarzającej oprogramowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-32-8
1. Wstęp; 2. Aktualne zużycie oraz prognozy dotyczące zapotrzebowania na energię w skali świata i Europy;3. Zrównoważony rozwój energetyki; 4. Odnawialne źródła energii- definicja i charakterystyka poszczególnych odnawialnych źródeł energii w krajach UE; 5. Mechanizmy wspierające rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł w krajach UE; 6. Rozwiązania wspierające rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce; 7. Opis procedury wyodrębnienia i oceny czynników mających znaczenie dla wybranego problemu badawczego; 8. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-06-6
1. Przywództwo-problemy, pojęcia, istota, 2. Modele władzy i wpływu, 3. Współczesna teoria i praktyka przywództwa, 4. Nowe kierunki rozwoju przywództwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-03-8
1. Zagrożenia i przejawy patologii we współczesnych rodzinach polskich w opinii młodzieży licealnej; 2. Rodzina a wychowanie agresywne młodzieży gimnazjalnej; 3. Polityczno-medialne uwarunkowania patologii w okresie zmiany społecznej; 4. Dyskurs publiczny a indukowanie i promowanie praktyk przemocy; 5. Obiektywna i subiektywna ocena strachu przed przepaścią w opinii studentów wybranych kierunków studiów; 6. Stosunek studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka do zjawisk i zachowań patologicznych; 7. Asertywność jako behawioralna strategia radzenia sobie z negatywną presją środowiska rówieśniczego- programy profilaktyczne; 8. Problemy i dylematy diagnozy resocjalizacyjnej- podstawowe założenia teoretyczne i metodologiczne poznawania tzw. "zjawisk trudnych"; 9. Uwarunkowania skutecznej resocjalizacji; 10. Znaczenie komunikacji w resocjalizacji- formy jej doskonalenia na przykładzie videotraningu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-40-6
1.Geografia ekonomiczna jako nauka, 2.System i źródła informacji geograficznej, 3.Mapa polityczna świata i czynniki jej zmian, 4.Czynniki i wskaźniki zróżnicowania społeczno-ekonomicznego państw świata, 5.Międzynarodwe procesy integracyjne, 6.Problemy demograficzne świata, 7.Gospodarka rolno-żywnościowa, 8.Przemysł i jego baza surowcowa, 9.Usługi jako element aktywizacji gospodarczej krajów, 10.Handel międzynarodowy, 11.Wybrane elementy procesów społeczno-gospodarczych w przestrzeni geograficznej, 12.Ekologiczne i społeczno-ekonomiczne skutki działalności człowieka,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowo-Badawcze i Konferencyjne; Seria B; Nr 1)
ISBN: 83-910035-0-X
Cz.I Referaty programowe: Wyższe szczeble samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie integracji europej skiej; Polityka regionalna nowych województw samorządo wych; Euroregiony w procesie demokracji i tworzenia się nowego sąsiedztwa Polski; Rozwój demokracji lokal nej w Polsce a standardy Unii Europejskiej; Aspekt polityczny funkcjonowania samorządu terytorialnego w Czeladzi; Strategia rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczy ny; Rozwój samorządności wśród młodzieży; Modele demo kracji lokalnej- Kraje Unii Europejskiej a Polska. Cz.II Głosy w dyskusji: Wiedza młodzieży na temat Zjed noczonej Europy jako stymulator integracji europej skiej; Demokracja lokalna i regionalna. Wzorce europej skie a Polska; Aspekty lokalne w transformacji systemo wej gospodarki polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 14/2006)
1. Praca człowieka we współczesnej organizacji: Organizacja wirtualna. Pojecie i funkcjonowanie; Strategie rozwoju kariery zawodowej; Wymiary kompetencji zawodowych pracownika współczesnej organizacji; Przywództwo menedżerskie. Kierunki zmian; Skodyfikowana czy spersonalizowana strategia zarządzania wiedzą- miedzy wiedzą jawną a ukryta; Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa; 2. Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa: Znaczenie innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw; Model konkurencyjności przedsiębiorstwa; Technologie telekomunikacyjne i informatyczne w przedsiębiorstwach transportowych; Specyfika zarządzania personelem w przedsiębiorstwie globalnym; Metodyka oceny realizacji strategii Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-8879-12-0
1.Elementy rachunku zadań; 2. Elementy teorii mnogości; 3. Przestrzenie metryczne; 4. Podstawy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej zmiennej; 5. Rachunek różniczkowy funkcjo jednej zmiennej; 6. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej; 7. Szeregi; 8. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych; 9. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych; 9. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych; 10. Równania różniczkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-13-7
I. Zręby teoretycznych refleksji z obszaru współczesnej pedagogiki społecznej, Zerwanie i nieciągłość-atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej w Polsce, Pedagogika społeczna-pytania o tożsamość i przyszłość, Warunki uczsastnictwa społecznego-pytanie o perspektywę pedagogiki społefcznej, Pedagogika społecxna w początkach XXI wieku:perspektywa integracji i społeczeństwa ryzyka, Kręgi tematyczna badań i analiz pedagogów społecznych okresu transformacji, Wybrane konteksty liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego w refleksji społecznej początków XXI wieku, Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej rodzimych ośrodków akademickich w latach 1990-2005, Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej, Norma w zajemności w życiu społecznym w perspektywie pedagogiki społecznej, Narodziny i rozwój polskiej pedagogiki społecznej-refleksje o drogach rozwoju promocji naukowych, Szkoła Poznańska-między socjologią wychowania a pedagogiką społeczną, 2. Nowa rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza doby transformacji, Nowe problemy metodologiczne oraz dylematy badaczy w eksplikacjach lokalnych środowisk wychowawczych w okresie zmiany społecznej, Formuły metodologiczne w analizach zjawisk przemocy występujących w środowisku lokalnym, Opcje metodologiczne w badaniach poradoznawczych, Dylematy i problemy w badaniu zachowań ryzykownych, O interpretacji i wyjaśnieniu naukowym w badaniach w ramach nauk społecznych, 3. Pomoc społeczna a profesjonalna praca socjalna, Praktyczne odniesienia pedagogiki społecznej-refleksje nad działaniem zawodowym, Budowa kultury socjalnej jako zadanie pedagogiki sopołecznej, Koncepcje polskiej pedagogiki społecznej jako inspiracje dla europejskiej pracy socjalnej, Wokół aktualnych pytań dotyczących teorii i praktyki socjalnej w Republice Słowackiej, Szkoła a praca socjalna w Słowacji-stan aktualny, Kształtowanie tożsamości zawodowej jako zadanie rozwojowe okresu adolescencji, Proces instytucjonalizacji zawodu i kształtowania profesjonalnej tożsamości na przykładzie grupy zawodowej logopedów, Pedagog a klient w sytuacji konfilktu, 4. Patologia i upośledzenie społeczne.Wybrane przykłady marginalizacji i wykluczenia społecznego, Pedagogika społeczna wobec syndromu "niepewnego jutra", Pedagogika społeczna w obliczu patologicznych wymiarów życia społecznego, Zagrożenia występujące wśród młodzieży na przykładzie przestępczości nieletnich, Socjalizacyjne konteksty konstruowania i społecznej kwalifikacji przestępczej biografii, Psychospołeczneuwarunkowania agresji jako wyznacznik oddziaływań interwencyjnych, Sytuacja zdrowotna bezdomnych, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej, Pedagogika społeczna i jaj kompensacyjny wymiar w odniesieniu do więźniów i ich rodzin, Starość jako problem i zagadnienie badań polskiej pedagogiki społecznej, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej Common Ground-przykład pomocy imigrantom i azylantom w Wielkiej Brytanii, 5. Empiryczne egzemplifikacje ciągłości i zmiany rodzimej rzeczywistości (raporty i doniesienia badawcze), Czas wolny w obszarze zaintereswoania pedagogiki społecznej okresu transformacji, Dziecko i dzieciństwo w zróżnicowanych środowiskach współczesnej Polski jako problem badawczy polskiej pedagogiki społecznej, Istota autorytetów w zmieniającym się społeczeństwie-doniesienie z badań empirycznych, Yuppie,milkie,bobo,yettie czyli nowe wzory osobowe w Polsce, Integrowanie wsparcia społecznego dziecka i ropdziny zastępczej wyzwaniem społecznym w Polsce (refleksje teoretyczno-badawcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-09-0
1. Technologia informacyjna a media; 2. Rodzaje złącz; 3. Przechwytywanie i zamiana postaci informacji z analogowej na cyfrową; 4. Fotografia cyfrowa; 5. Edycja i opracowanie plików dźwiękowych; 6. Edycja i montaż plików filmowych; 7. Edycja tekstów i tworzenie prezentacji; 8. Technologia informacyjna a edukacja na odległość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-00-7
I. Podstawy ochrony środowiska w aspekcie zagrożeń / Zdzisław Małecki (275 s.: rys.); II. Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym / Zdzisław Małecki (218 s.: rys.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910034-9-3
1. Wstęp; 2. Statystyka w ochronie środowiska: Ochrona atmosfery Gospodarka odpadami; Gospodarka wodno-ściekowa; Zasoby przyrody; Finansowanie inwestycji proekologicznych. 3. Zmiany klimatyczne, a czynniki zanieczyszczające środowisko: Efekt cieplarniany a zmiany klimatu; Promieniowanie słoneczne; Wpływ działalności człowieka na ocieplenie klimatu; Międzynarodowe i polityczne aspekty zmian klimatu. 4.Monitoring stanu środowiska: Rodzaje sieci monitoringowych; Przykłady sieci monitoringowych. 5. Ochrona środowiska w prawodawstwie polskim i unijnym: Polskie prawo ochrony środowiska; Dyrektywy i rozporządzenia krajów EWG z zakresu ochrony środowiska; Proces dostosowywania polskich przepisów do unijnych norm ochrony środowiska; Konwencje UE, do których przy stąpiła RP; Zadania i kompetencje organów administracji publicznej w Polsce w zakresie ochrony środowiska. 6. Wybrane przykłady strategii ochrony i zarządzania środowiskiem: Recykling; Gospodarka odpadami medyczny mi; Odzyskiwanie terenów poprzemysłowych. 7. Rekultywacja: Wstęp; Działania rekultywacyjne; Wy brane metody rekultywacji. 8. Charakterystyka problemu zarządzania środowiskiem: Wprowadzenie; Zasady zarządzania środowiskiem na poziomie województwa; Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ekorozwoju i wymogów prawnych. 9. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 1/2002)
ISBN: 83-88789-35-X
1. Źle się dzieje, ale nie w Państwie Duńskim. Kilka uwag o sytuacji w naszej gospodarce; 2. Konkurencyjny i zrównoważony rozwój gospodarki Polski w dobie integracji i globalizacji; 3. Unia Europejska przed zamierzonym rozszerzeniem; 4. Polskie przedsiębiorstwa usługowe w otoczeniu międzynarodowym; 5. Bezrobocie rejestrowane na obszarach gmin górniczych województwa śląskiego; 6. Wpływ Japonii na przemiany regionalne w Azji; 7. Czynniki wytwórcze w dobie globalizacji; 8. Gospodarka wiedzy jako segment Nowej Gospodarki; 9. Wpływ transportu na koszty przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 2/2002)
1. Udział i znaczenie przewozów morskich w handlu międzynarodowych; 2. Ocena i kierunki zmian polskiego systemu finansowania ochrony środowiska w procesie integracji europejskiej; 3. Zastosowanie logistyki w transporcie; 4. Nowoczesne metody zarządzania produkcją; 5. Podstawowe narzędzia podejmowania decyzji; 6. Zmiany współzależności zmiennych: produkcja, majątek trwały, zatrudnienie i eksport, eksporterów marketingu południowego, w procesie transformacji i integracji; 7. Systemy zarządzania wiedzą, źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 8. Model integracji zasobów ludzkich w organizacji; 9. Rola Stanów Zjednoczonych we współczesne gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 3/2003)
Włoska droga do Unii Europejskiej; Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego w procesie integracji z Unią Europejska; Podejmowanie i wykorzystanie transportu drogowego w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej; Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako element aktywizacji subregionu południowego w województwie śląskim; Negocjacje europejskie. Procesu dostosowawcze w śląskim biznesie; Mechanizm kursowy Unii Gospodarczej i Walutowej a kurs walutowy w Polsce; Jakość szansą przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw na rynku europejskim; Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w świetle badań opinii studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania; E-business czyli globalny Śląsk; Śląsk- jak daleko do regionu uczącego się?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again