Form of Work
Książki
(51)
Status
only on-site
(45)
available
(29)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(45)
Author
Sztumski Janusz
(5)
Wieczorek Leszek
(3)
Frąckiewicz Lucyna
(2)
Gramlewicz Marek
(2)
Karbowska Grażyna
(2)
Krasiejko Izabela
(2)
Mamet Piotr
(2)
Michalczyk Stanisław
(2)
Piekarski Jacek
(2)
Radwan-Pragłowski Janusz
(2)
Barbier Jean-Marie
(1)
Blanc Beradette
(1)
Bocheńska-Seweryn Maria
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Davies Martin
(1)
Dobrowolska Małgorzata
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gryszkiewicz Bronisław
(1)
Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Juszczyk Stanisław (1951- )
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kluzowa Krystyna
(1)
Kolczyński Mariusz
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Lesimple Françoise
(1)
Lowe Paul
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Marynowicz-Hetke Ewa
(1)
Mika Jerzy
(1)
Musiał Grażyna
(1)
Pascal Henri
(1)
Pałka Patrycja
(1)
Piskor Stanisław
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Robertis Cristina de
(1)
Siewierski Bogdan
(1)
Skidmore Rex A
(1)
Sosnowski Maciej
(1)
Stanek Tadeusz
(1)
Sztumski Wiesław
(1)
Thackeray Milton G
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Unolt Jerzy
(1)
Wagner Antoni
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
(1)
Zając Wojciech (1969- )
(1)
Zając-Jendryczka Agnieszka
(1)
Ziębińska Beata
(1)
Zych Adam A
(1)
Zygmunt Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(14)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Opieka społeczna
(12)
Polska
(5)
Polityka społeczna
(4)
Rodzina
(4)
Socjologia
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Bezrobocie
(3)
Kariera
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Kultura
(3)
Ludzie starzy
(3)
Marketing polityczny
(3)
Polityka
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Dziennikarstwo
(2)
Elita władzy
(2)
Górnicy
(2)
Język angielski
(2)
Kobieta
(2)
Negocjacje
(2)
Opinia publiczna
(2)
Public relations
(2)
Rynek pracy
(2)
Ubóstwo
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Czas
(1)
Czyn
(1)
Czytanie
(1)
Demokracja
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarze
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Filozofia ekologiczna
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Handel
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kryzys
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura czytania i pisania
(1)
Liberalizm
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Menedżerowie
(1)
Miasta
(1)
Miłosierdzie
(1)
Narkomania
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opieka społeczna a filozofia
(1)
Opieka społeczna a religia
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pisanie
(1)
Pisanie na komputerze
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Praca czasowa
(1)
Pragmatyka lingwistyczna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Religia
(1)
Robotnicy
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się
(1)
Statystyka
(1)
Stopa życia
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
51 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-7164-472-6
1. Nowe drogi profesjonalizacji, 2. Wiedza ogólna, zdolność, kompetencje, analiza pola konceptualnego, 3. Co "przedstawia" projekt? Objaśnienia pojęcia "projekt", 4. Proces ewaluacji. Podejście do aktu ewaluacji, 5. Jednostkowość działania: kilka narzędzie analizy, 6 .Konstruowanie sensu, nadanie znaczenia w podejściu do praktyki społecznej, 7. Preferencje zaangażowania, wyobrażenia finalizujące oraz wartości uznawane, 8. Stanowienie pola dyskursu praktyki w polu badania, 9. "Semantyka działania" i semantyka pojmowalności działań- przykład kształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-150-8
R.I Socjologia jako dyscyplina naukowa, R.II Rola socjologii w poznawaniu i rozumieniu rzeczywistości społecznej, R.III Człowiek jako istota społeczna, R.IV Kulturowe podstawy życia społecznego, R.V Więź społeczna - jej tworzenie się i przejawy, RT.VI Struktury społeczne - zagadnienia ogólne, R.VII Struktury społeczne - egzemplifikacje, R.VIII Wybrane metody i techniki badań socjologicznych stosowane w pracy socjalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-162-1
Bezrobocie w perspektywie socjologicznej. Cz. I Historia; Bezrobocie w II Rzeczypospolitej; Socjologia bezrobotnych; Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia metodologiczne; Rodzina bezrobotna; Życie codzienne bezrobotnych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym; Bezrobocie wśród chłopów. Cz. II Współczesność; Bezrobocie w latach 1990-94; Bezrobotni i instytucje- interpretacje, definicje i strategie działania; Skutki bezrobocia w sferze zaspo kojenia potrzeb materialnych; Bezrobocie w gminie wiejskiej; Janusowe oblicze rejonowych urzędów pracy. Posłowie: Programy przeciwdziałania bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7164-163-X
Socjologia a praca socjalna, Praca socjalna a teoria socjologiczna, Konstytuowanie współczesnej socjologii socjalnej, Socjologia opieki społecznej: o właściwym zaklasyfikowaniu pracy socjalnej, Praca socjalna, Rodzina i terapeuta, Socjologiczna analiza liczebności, Rasa, płeć i praca socjalna, Wiedza, władza i kształt praktyki pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-506-8
1. Teoretyczne i empiryczne aspekty zatrudniania tymczasowego: Prawne aspekty zatrudniania tymczasowego; Ekonomiczne ujęcie zatrudniania tymczasowego; Socjologiczne spojrzenie na funkcjonowanie pracownika w warunkach pracy tymczasowej w województwie śląskim; Psychologiczna analiza funkcjonowania pracownika tymczasowo zatrudnionego; 2. Praktyczne aspekty zatrudnienia tymczasowego: Praca tymczasowa z perspektywy pracownika publicznych służb zatrudnienia; Praca tymczasowa z perspektywy menedżera agencji pracy tymczasowej; Praca tymczasowa z perspektywy specjalisty-praktyka od zatrudnienia tymczasowego; praca tymczasowa z perspektywy pracownika agencji pracy tymczasowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-543-3
1. Czym jest czas?; 2. Czas w życiu polaków; 3. Polscy menedżerowie - stary czy stary element struktury społecznej?; 4. Metodologia badań?; 5. Temporalny wymiar karier menedżerskich- wyniki badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7164-339-X
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności; Wpływ procesu starzenia się ludności na system emerytalny; Świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego rolników; Obowiązki samorządu terytorialnego wobec ludzi starych; Organizacje pozarządowe a problemy ludzi starych; Środowisko mieszkalne ludzi starych; Uniwersytety trzeciego wieku jako forma edukacji ludzi starszych; Zadania i perspektywy gerontologii; Służba zdrowia wobec potrzeb ludzi starszych; Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918320-0-7
Wstęp; Wykluczenie społeczne i formy jego łagodzenia; Wybrane elementy diagnozy społecznej województwa śląskiego; Efektywność aktywnych programów rynku pracy; Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji; Rewitalizacja śródmieścia Będzina; Rewitalizować ludzi, nie kamienie; Europejskie Fundusz Społeczny a programy rewitalizacji miast; Zasady finansowania programów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Przekształcenie basenu potasowego Haut-Rhin; Walka z wyłączeniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program kształcenia operatorów przekształceń miejskich 2000-2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Rynkowy kontekst zarządzania gminą / Bożena Gajdzik. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Nauk., 2008. - 115, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7164-552-5
Gmina jako podmiot rynku; Produkt i jego odbiorcy; Wybrane obszary zarządzania gminą; Marketing w gminie; Wizualizacja gminy; Benchmarking gminy; Etyczny samorząd;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-560-0
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa, 2. Historia socjologii, 3. Kultura, 4. Regulacja społeczna, 5. Socjalizacja, 6. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne, 7. Ubóstwo i bezdomność, 8. Struktura społeczna, 9. Płeć w ujęciu socjologicznym, 10. Rodzina, 11. Społeczne problemy zdrowia, 12. Religia, 13. Zachowania zbiorowe, 14. Instytucje życia gospodarczego, 15. Państwo i naró, 16. Metody badań socjologicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-502-0
1. Społeczne podłoże kryzysu w służbie zdrowia, 2. Koncepcja kryzysu społecznego w służbie zdrowia, 3. Metodologia badań, 4. Czynniki normatywne kształtujące sytuacje kryzysową, 5. Poziom i standard życia jako determinanty kryzysu, 6. Zachowania organizacyjne kadr medycznych, 7. Zmiany wywołane kryzysem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-521-1
1. Specyfika gałęzi turystycznej i rynku turystycznego, 2. Komunikacja gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem, 3. Etapy rozowju podmiotów gałęzi turystycznej i wynikające z nich cele komunikacji z rynkiem i otoczeniem, 4. Zapotrzebowanie turystów na informację. Źródła informacji, 5. Komunikacja miedzy regionem a potencjalnymi turystami, 6. Komunikacja regionu z odwiedzającymi go turystami, 7. Komunikacja podmiotów gospodarczych z rynkiem turystycznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7164-095-1
Zawiera: Wprowadzenie; 1. Analiza podstawowych pojęć w komunikowaniu się człowieka z mediami; 2. Rodzaje komunikowania się, ich zasady i uwarunkowania; 3. Wielomedialna komunikacja; 4. Edukacja informacyjna w Polsce; 5. Nowoczesne technologie kształcenia; 6. Technologie informacyjne w polskiej szkole; 7. Komputer jako środek porozumiewania się ludzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7164-055-2
Zawiera: 1. Zastosowanie komputera w edukacji szkolnej uczniów: Ogólna klasyfikacja zastosowań komputerów w pedagogice; Korzyści pedagogiczne wynikające z komputerowego wspomagania nauczania; Pedagogiczna diagnostyka komputerowa; Wykorzystanie technik komputerowych w profilaktyce pedagogicznej; Terapeutyczne funkcje technik komputerowych. 2.Istota zaburzeń w czytaniu i pisaniu uczniów: Dysleksja a mowa; Struktura czynności czytania; Struktura czynności pisania; Mowa a czytanie i pisanie; Metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu; Profilaktyka pedagogiczna; Program edukacji dla dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu bez wspomagania komputerowego. 3. Edukacja komputerowa uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu: Główne taksonomie zasad terapeutycznych w edukacji; Problematyka badań dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania; Media dydaktyczne w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu; Program wspomagający pracę z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu; Zestaw gier dla dzieci dyslektycznych; Zestaw gier logopedycznych. 4.Specyfika edukacji komputerowej uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu: Oddziaływania psychoterapeutyczne relaksujące i aktywizujące dzieci do nauki czytania i pisania; Usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych w czytaniu i pisaniu; Wybrane techniki komputerowe w procesie profilaktyki i terapii dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania (propozycja wykorzystania); Scenariusz programu edukacji ze wspomaganiem komputerowym; Wartość profilaktyczna wybranych programów komputerowych w zapobieganiu zaburzeniom czytania i pisania. 5. Konspekty zajęć z diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu (propozycja wykorzystania). 6. Konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-7164-474-0
I. Zasada rynku i zasada obywatelskości: wokół koncepcji obywatelskości T.H. Marshalla. II. Wykluczenie społeczne, bieda, upośledzenie społeczne. III. Praca socjalna a zasada obywatelskości. IV. Praca socjalna w rodzinach upośledzonych społecznie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7164-245-8
1. Wstęp; 2. Kształtowanie opinii, postaw i zachowań ludzi; 3. Proces oddziaływania na ludzi; 4. Środki oddziaływania na myślenie, postawy i zachowania; 5. Co warunkuje skuteczność propagandy lub reklamy? ; 6. Marketing polityczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny)
ISBN: 978-83-7164-611-9
1. Rodzina z wieloma problemami w pracy socjalnej; 2. Wybrane podejścia aksjologiczne i teoretyczne w pracy socjalnej; 3. Praca socjalno-wychowawczo-terapeutyczna asystenta z rodziną z wieloma problemami; 4. Praca Socjalna Skoncentrowana na Rozwiązaniach; 5. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny- weryfikacja empiryczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 9)
ISBN: 978-83-7164-745-1
Zawiera: Wstęp. 1. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy asystenta rodziny: 1.1. Upowszechnienie PSR w pracy terapeutycznej i socjalnej z rodziną; 1.2. Główne idee, inspiracje i założenia PSR; 1.3. Dostosowanie modelu PSR do pracy w instytucji biurokratycznej; 1.4. Metody PSR; 1.5. Prowadzenie spotkania rodzinnego; 1.6. Zastosowanie modelu PSR w pracy z rodziną szczególnie trudnych sytuacjach; 1.7. Budowanie rozwiązań w kierowaniu zespołem asystentów. 2. Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy asystentów rodziny w Polsce: 2.1. Metodologia badań własnych; 2.2. Implementacja koncepcji budowania rozwiązań do pracy asystenta rodziny; 2.3. Opinie osób szkolonych do realizacji asystentury i ją wykonujących na temat użyteczności modelu PSR w ich pracy z klientami; 2.4. Opinie klientów na temat metodycznego działania asystentów; 2.5. Deklaracje asystentów rodziny na temat respektowania zasad i stosowania metod PSR; 2.6. Faktyczne zastosowanie modelu PSR w pracy asystenta rodziny; 2.7. Możliwości zastosowania PSR w ośrodku pomocy społecznej. 3. Przykłady działań w zakresie asystentury rodzin z wykorzystaniem modelu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach: 3.1. Wykorzystanie elementów PSR w pracy częstochowskiego asystenta rodziny; 3.2. Praca na zasobach i poszukiwanie rozwiązań w realizacji sosnowieckiej asystentury rodziny w ramach projektu systemowego; 3.3. Plan pracy z rodziną oraz jego realizacja; 3.4. Użycie PSR w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Podsumowanie wyników badań. Zakończenie. Bibliografia. Aneksy (wraz z ich spisem).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-175-3
Cz. I Istota technologii: Pojęcie technologii; Istota z mian w technologii; Ekonomika technologii. Cz. II Technologia a zarządzanie: Strategia rozwoju technologii w przedsiębiorstwie; Analiza strategii technologii; Realizacja nowej technologii; Wdrażanie nowej technologii wytwarzania; Zarządzanie projektem nowej technologii; Inwestowanie w nową technologię; Księgowość a technologia; Technologie dostawcze; Transfer technologii; Zarządzanie doskonaleniem; Technologia a normy; Technologia jako narzędzie konkurencji. Cz. III Technologia a rząd: Narodowa polityka w zakresie technologii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-420-5
1. Przegląd teorii negocjacji, 2. Model opisu języka negocjacji handlowych jako języka specjalistycznego, 3. Język negocjacji handlowych-model ogólny, 4. Leksyka języka negocjacji handlowych, 5. Gramatyka języka negocjacji handlowych, 6. Język negocjacji handlowych-analiza w kategoriach dyskursu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again