Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Liszcz Teresa (1945- )
(1)
Nowik Paweł
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Wratny Jerzy
(1)
Wronikowska Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Związki zawodowe
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Czas pracy
(1)
Kobieta
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo pracy
(1)
Płaca
(1)
Urlopy
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Zbiorowe prawo pracy / Ewa Wronikowska, Paweł Nowik. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 182 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-867-2
1. Charakterysyka zbiorowego prawa pracy, 2. Dialog społeczny, 3. Związki zawodowe i organizacje pracodawców, 4. Układy zbiorowe pracy, 5. Porozumenia zbiorowe, 6. Regulaminy i statuty, 7. Spory zbiorowe, 8. Partycypacja pracownicza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0328-4
1. Ustawa o związkach zawodowych; 2. Ustawa o organizacjach pracodawców; 3. Kodeks prac - układy zbiorowe pracy; 4. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; 6. Kodeks pracy - transfer zakładu pracy lub jego części; 7. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 8. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego; 9. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 5. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 602 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-986-5
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again