Forma i typ
Książki
(40)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(26)
tylko na miejscu
(24)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(25)
Autor
Liszcz Teresa (1945- )
(9)
Baran Krzysztof Wojciech
(7)
Walczak Krzysztof
(5)
Salwa Zbigniew
(4)
Wratny Jerzy
(4)
Baran Beata
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Góral Zbigniew
(3)
Włodarczyk Mirosław
(3)
Antonów Kamil
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Kil Jan
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Piątkowski Jan
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(2)
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
BIelecki Leszek
(1)
Banasik Marcin
(1)
Baran Bartosz
(1)
Bednarski Marek
(1)
Białkowska Paula
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Ciszek Przemysław
(1)
Drozdek Adam
(1)
Dudek Antoni
(1)
Dziadzio Andrzej
(1)
Feczko Piotr
(1)
Florek Ludwik
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Halász Iván
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Iwanek Jan
(1)
Jarosiński Janusz
(1)
Kaczmarczyk Hubert
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Kozek Wiesław
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Lewkowicz Jacek
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Nowik Paweł
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Papis Wojciech
(1)
Piechota Michał
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Prusak Feliks
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Skąpski Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sroka Lucyna
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Stelina Jakub (1969- )
(1)
Stych Marek
(1)
Szataniak Ewa
(1)
Szczygieł Tomasz
(1)
Szmit Jakub (1983- )
(1)
Szuba Marzena
(1)
Szustek Anna
(1)
Szynaka Edmund
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Truchan-Matłok Magdalena
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(42)
Język
polski
(42)
Temat
Związki zawodowe
(39)
Prawo pracy
(23)
Urlopy
(18)
Czas pracy
(14)
Płaca
(14)
Zbiorowe stosunki pracy
(14)
Umowa o pracę
(11)
Kobieta
(9)
Ubezpieczenia społeczne
(8)
Samorząd pracowniczy
(7)
Praca czasowa
(4)
Praca młodocianych
(4)
Pracodawcy
(4)
Świadczenia
(4)
Emerytura
(3)
NSZZ "Solidarność" Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
(3)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Renta rodzinna
(3)
Renty
(3)
Strajki
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Bhp
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Spory zbiorowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Banki
(1)
Fundacja
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Język łaciński
(1)
Kolejnictwo
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konstytucja
(1)
Kwaśniewski, Aleksander (1954- )
(1)
Lityński, Adam
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mazowiecki, Tadeusz (1927- )
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Monitoring osób
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Organizacja pracy
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poilicja
(1)
Policja
(1)
Polska -- 20-21 w.
(1)
Polska -- od 1989 r.
(1)
Polska -- polityka wewnętrzna
(1)
Polskie Koleje Państwowe
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prywatyzacja
(1)
Prywatyzazja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rady zakładowe
(1)
Robotnicy
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizm
(1)
Solidarność (związek zawodowy)
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki pracownicze
(1)
Statuty
(1)
Stocznia Gdańska
(1)
Subsydiarność
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sędziowie pokoju
(1)
Służba celna
(1)
Służba więzienna
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego -- socjologia -- Polska
(1)
Ubezpieczenia wypadkowe
(1)
Umowy zbiorowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wałęsa, Lech
(1)
Wałęsa, Lech (1943- )
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Zachowania w organizacji
(1)
Zakład pracy
(1)
Zarządzanie partycypacyjne
(1)
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Zwolnienie warunkowe
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
42 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-31-1
Wprowadzenie : Związki zawodowe w perspektywie historycznej i współcześnie. Cz. I Pozycja i rola związków zawodowych w latach 19982001: Erozja i marginalizacja związków zawodowych w latach dziewięćdziesiątych; Zasięg i skład społeczny związków zawodowych w 2001 roku; Orientacje ekonomiczne pracowników przemysłowych restrukturyzowanych; Związki zawodowe jako reprezentant interesu społeczne go; Model i formy działań związków zawodowych w zakładach pracy; Związki zawodowe i reprezentacja interesów pracowniczych w firmach prywatnych; Podsumowanie. Cz. II "Solidarność" i OPZZ - ciążenie przeszłości: Związki zawodowe "Solidarność"; Związki zawodowe OPZZ; Podsumowanie i wnioski. Cz. III Związki zawodowe wobec nowych wyzwań: Główni aktorzy sporu w stosunkach pracy: dyrektorzy ds. pracowniczych kontra eksperci związkowi; "Solidarność" odpowiada na wyzwanie: Dział Rozwoju Związku Komisji Krajowej; OPZZ odpowiada na wyzwanie: Konfederacja Pracy OPZZ; Region "Solidarność"- edukacja i praca organiczna; ZZ "Budowlani"- wyprowadzenie struktur związkowych z zakładów pracy; Federacja "Metalowców" OPZZ - związki karowe; Podsumowanie i wnioski. Cz. IV Organizacje związkowe - między konfrontacją, ko operacją i inercją: Związki konfrontacyjne; Związki inercyjne; Związki kooperacyjne; Zakończenie: stereo typ a rzeczywistość. Wnioski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Charakter prawny statutu związku zawodowego / Jakub Szmit. - Stan prawny na 1.10.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2014. - 251, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-4570-5
Zawiera: R. 1 Charakterystyka osób prawnych i ich statutów: Uwagi wstępne; Rodzaje osób prawnych; Statut osoby prawnej. R. 2 Konstrukcja prawna statutu związku zawodowego: Uwagi wstępne; Uchwalenie statutu; Zmiany statutu; Treść statutu związku zawodowego; Statut a uchwały. R. 3 Statut a stosunki wewnętrzne związku zawodowego: Uwagi ogólne; Zakres pojęcia stosunków wewnętrznych regulowanych statutem; Statut a członkowie związku zawodowego; Statut a organy związku zawodowego; Statut jako źródło prawa pracy dla pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru; Konsekwencje wewnątrzorganizacyjne naruszeń statutu. R. 4 Statut a stosunki zewnętrzne związku zawodowego: Uwagi wstępne; Wpływ statutu związku zawodowego na podmioty zewnętrzne; Skutki wywoływane w sferze zewnętrznej naruszeniami statutu dokonanymi w sferze wewnętrznej; Skutki naruszeń statutu działaniami skierowanymi wobec sfery zewnętrznej. R. 5 Charakter prawny statutu związku zawodowego - wnioski: Uwagi wstępne; Mieszany charakter prawny statutu związku zawodowego; Skutki mieszanego charakteru prawnego statutu związki zawodowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7133-174-6
Cz. I Starania organizacji zawodowych kolejarzy o miejsce w ustroju przedsiębiorstwa polskie koleje państwowe: 1. Ogólna charakterystyka stosunków w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe w dwudziestoleciu międzywojennym, 2. Kształtowanie się stosunków pracy w transporcie kolejowym na terenie wyzwolonych (1944-1945), Cz. II Związek zawodowych jako organizacja pracownicza kolejarzy w latach odbudowy gospodarczej kraju: 3. Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe w latach odbudowy gospodarczej kraju, 4. Wpływ czynników zewnętrznych a ustrój i stosunki pracy w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe, 5. Główne kierunki działalności związkowej w środowisku pracowników kolei, 6. Stosunki Związku Zawodowego Kolejarzy z organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi państwa, Cz. III Związek zawodowy jako mobilizacja produkcyjnej pracowników kolei w latach podstawowej industrializacji: 7. Transport kolejowy w latach podstawowej industrializacji kraju, 8. Wpływ podmiotów zewnętrznych na stosunki pracy w środowisku kolejarskim w latach industrializacji, 9. Główne kierunki działalności Związku Zawodowego Kolejarzy na rzecz rozwiązania ważniejszych problemów pracowniczych i środowiskowych pracowników Polskich Kolei Państwowych, 10. Stosunki Związku Zawodowego Kolejarzy z branżową komisją parlamentarną w Sejmie i z administracją resortową, Cz. IV Związek zawodowy organizacją pracowniczą czy organizacją mobilizacji produkcyjnej pracowników kolei? Dylematy popaździernikowego przełomu politycznego: 11. Wpływ popaździernikowych zmian politycznych na funkcjonowanie Związku Zawodowego Kolejarzy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-29-4
R.1 Pojęcie oraz zakres i formy partycypacji pracowniczej. R.2 Rozwiązania partycypacyjne w wybranych krajach postkomunistycznych Europy Środkowej, kandydujących do Unii Europejskiej (Węgry, Czechy). R.3 Partycypacja pracownica w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. R.4 Partycypacja pracownicza na szczeblu rady nadzorczej i zarządu spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(System prawa pracy ; T. 5)
ISBN: 978-83-264-4411-1
1. Pojęcie i definiowanie zbiorowego prawa pracy; 2. Zarys historii zbiorowego prawa pracy; 3. Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy; 4. Funkcje zbiorowego prawa pracy; 5. Międzynarodowe zbiorowe prawo pracy; 6. Pojecie wolności związkowej; 7. Wolność zrzeszania w organizacjach związkowych i organizacjach pracodawców; 8. Autonomia organizacji partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców); 9. Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników; 10. Kompetencje związków zawodowych; 11. Kompetencje organizacji pracodawców; 12. Spory zbiorowe; 13. Partycypacja pracownicza; 14. Status prawny przedstawicieli pracowników; 15. Dialog społeczny; 16. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników; 17. Zbiorowe prawo pracy w sferze publicznej; 18. Wymiar sprawiedliwości w zbiorowym prawie pracy; 19. Odpowiedzialność karna w zbiorowym prawie pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-8677-02-2
1. Pojęcie zbiorowego prawa pracy; 2. Źródła zbiorowego prawy pracy; 3. Status prawny związków zawodowych; 4. Status prawny pracodawcy i organizacji pracodawców; 5. Zbiorowe spory pracy; 6. Zwolnienia grupowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7383-014-6
Cz.I Zmiany i strategie w stosunkach pracy: Czy wyła nia się model? problem instytucjonalizacji zbiorowego przetargu w stosunkach pracy; Deregulacja rynkowa w procesie reformy ochrony zdrowia a protesty pielęgnia rek i położnych; In Search of Job. Co zdarzyło się w stosunkach pracy na poziomie zakładu w Polsce w latach 90-tych?; Integracja europejska i zbiorowe stosunki pracy : różni aktorzy, różne perspektywy, różne scena riusze; Unions versus Union. Szanse i zagrożenia inte gracji Polski z Unią Europejską dla polskich związków zawodowych. Cz.II Strona związkowa: Problem uzwiązkowienia w Pol sce. Fatum przemian ekonomicznych czy przypadek szcze gólny?; Słabość silnych ruchów społecznych. Modele unionuizmu w kontekście wschodnioeuropejskim; Spadek uzwiązkowienia a nowe praktyki zarzązania personelem. Studium przypadku; Problem adekwatnego stylu przywód ztwa związkowego; Destruktorzy. Tendencyjny obraz zwią zkó zawodowych w tygodnikach politycznych w Polsce. Cz.III Co dzieje się po stronie pracodawcó: Co jest centryfugą? Lokalny związek pracodwaców wobec proble mów integracji środowiska; Lobbing jako metoda działa nia i realizacji interesó pracodawców - na przykładzie Business Centre Club; Wizerunek polskiego biznesu w prasie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-929966-2-0
Zawiera: 1. Kultura organizacji. Kwestie definicyjne; 2. Rola liderów w kształtowaniu kultury organizacji; 3. Związki zawodowe jako kreator zmian: Charakterystyka polskiego ruchu związkowego; Związki zawodowe a procesy restrukturyzacji; Partycypacja pracownicza; Dialog społeczny. 4. Wpływ stron na jakość kultury. Badania własne: Metodologia badań; Przebieg badań wartości; Podusmowanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7285-221-9
1. Zakładowa organizacja związkowa, 2. Związkowe współtworzenie prawa pracy, 3. Płaszczyzna związkowego współdziałania, 4. Uprawnienia kontrolne związku,5. Działania interwencyjne, 6. Uprawnienia procesowe, 7. Uprawnienia w sferze inicjatyw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zbiorowe prawo pracy / Ewa Wronikowska, Paweł Nowik. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 182 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-867-2
1. Charakterysyka zbiorowego prawa pracy, 2. Dialog społeczny, 3. Związki zawodowe i organizacje pracodawców, 4. Układy zbiorowe pracy, 5. Porozumenia zbiorowe, 6. Regulaminy i statuty, 7. Spory zbiorowe, 8. Partycypacja pracownicza
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Droga nadziei / Lech Wałęsa. - Kraków : Znak, 2006. - 470, [3] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-240-0727-1
Rachunek nadziei. "Pan to ma dobrze, panie Wałęsa". Źródło. Dzieciństwo. "Izba pamięci". Stocznia. Grudzień 1970. Stogi. Wolne Związki Zawodowe. Strajk. 500 dni. Stan wojenny. Prywatna osoba. Nobel. Ojczyzno ma. Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7545-073-6
Cz. I. Podstawy teoretyczne i prawne; 1. Zagadnienia ogólne; 2. Podstawowe formy organizacyjno-prawne sektora obywatelskiego; Cz. II. Organizacje pracownicze; 1. Zagadnienia ogólne, teoretyczne i prawne; 2. Rozwój działalności organizacji pracowniczych; Cz. III. 1. Zagadnienia ogólne, teoretyczne i prawne; 2. Rozwój działalności organizacji gospodarczych; Cz. IV. Ruch spółdzielczy; 1. Zagadnienia ogólne, teoretyczne i prawne; 2. Rozwój działlności ruchu spółdzielczego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 7. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 587 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-543-4
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 14 Stan prawny na 18.09.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 713 stron ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8223-224-0
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy: 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne. Zwolnienia od pracy, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rada Dialogu Społecznego i wojewódzkie rady dialogu społecznego, 26. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 27. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 28. Samorządy zawodowe. Aneks: Przepisy prawa pracy w regulacjach COVID-19 (tarczach antykryzysowych).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zbiorowe prawo pracy : komentarz / Krzysztof Wojciech Baran. - Stan prawny na 31.07.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 524 s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-480-7
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców; Ustawa dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0328-4
1. Ustawa o związkach zawodowych; 2. Ustawa o organizacjach pracodawców; 3. Kodeks prac - układy zbiorowe pracy; 4. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; 6. Kodeks pracy - transfer zakładu pracy lub jego części; 7. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 8. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego; 9. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych)
ISBN: 978-83-235-3357-3
Zawiera: Przedmowa. 1.Wprowadzenie: 1.1. Uwagi wstępne; 1.2. Przedmiot i cel badania; 1.3. Ekonomiczna analiza prawa (law & economics); 1.4. Główna hipoteza pracy hipotezy pomocnicze; 1.5. Struktura monografii. 2.Regulowanie rynku pracy: 2.1. Uwagi wprowadzające; 2.2. Polityka regulacyjna rynku pracy; 2.3. Zawodność rynku jako przesłanka regulacji; 2.4. Pozostałe przesłanki regulowania rynku pracy; 2.5. Zawodności państwa; 2.6. Efektywność rynku pracy; 2.7. Efektywność regulacji rynku pracy. 3.Efektywność instytucji warunkujących działalność związków zawodowych w Polsce: 3.1. Uwagi wprowadzające; 3.2. Podstawy istnienia związków zawodowych; 3.3. Modele ekonomiczne związków zawodowych; 3.4. Polskie regulacje prawa pracy dotyczące związków zawodowych; 3.5. Efektywność polskich regulacji prawa pracy dotyczących związków zawodowych. 4.Efektywność instytucji strajku w Polsce: 4.1. Uwagi wprowadzające; 4.2. Istota strajku; 4.3. Modele ekonomiczne strajku; 4.4. Polskie regulacje prawa pracy dotyczące strajków; 4.5. Efektywność polskich regulacji prawa pracy dotyczących strajków. 5.Efektywność instytucji partycypacji pracowniczej w Polsce: 5.1. Uwagi wprowadzające; 5.2. Istota partycypacji pracowniczej; 5.3. Modele ekonomiczne partycypacji pracowniczej; 5.4. Polskie regulacje obejmujące partycypację pracowniczą; 5.5. Efektywność polskich regulacji obejmujących partycypację pracowniczą. Zakończenie. Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 331
Książka
W koszyku
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 592 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-488-8
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 592 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-668-0
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 349 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej