Form of Work
Książki
(40)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(26)
only on-site
(24)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(25)
Author
Liszcz Teresa (1945- )
(9)
Baran Krzysztof Wojciech
(7)
Salwa Zbigniew
(4)
Walczak Krzysztof
(4)
Baran Beata
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Wratny Jerzy
(3)
Antonów Kamil
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Kil Jan
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
BIelecki Leszek
(1)
Banasik Marcin
(1)
Baran Bartosz
(1)
Bednarski Marek
(1)
Białkowska Paula
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Ciszek Przemysław
(1)
Drozdek Adam
(1)
Dudek Antoni
(1)
Feczko Piotr
(1)
Florek Ludwik
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Halász Iván
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Iwanek Jan
(1)
Jarosiński Janusz
(1)
Kaczmarczyk Hubert
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Kozek Wiesław
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Lewkowicz Jacek
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Nowik Paweł
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Papis Wojciech
(1)
Piechota Michał
(1)
Piątkowski Jan
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Prusak Feliks
(1)
Póltorak Magdalena
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sroka Lucyna
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Stych Marek
(1)
Szataniak Ewa
(1)
Szczygieł Tomasz
(1)
Szmit Jakub (1983- )
(1)
Szuba Marzena
(1)
Szustek Anna
(1)
Szynaka Edmund
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Truchan-Matłok Magdalena
(1)
Uruszczak Wacław
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wałęsa Lech
(1)
Wielomski Adam
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Wronikowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(42)
Language
Polish
(42)
Subject
Związki zawodowe
(39)
Prawo pracy
(23)
Urlopy
(18)
Czas pracy
(14)
Płaca
(14)
Zbiorowe stosunki pracy
(14)
Umowa o pracę
(11)
Kobieta
(9)
Ubezpieczenia społeczne
(8)
Samorząd pracowniczy
(7)
Praca czasowa
(4)
Praca młodocianych
(4)
Pracodawcy
(4)
Świadczenia
(4)
Emerytura
(3)
NSZZ "Solidarność" Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
(3)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Renta rodzinna
(3)
Renty
(3)
Strajki
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Bhp
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Banki
(1)
Fundacja
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Język łaciński
(1)
Kolejnictwo
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konstytucja
(1)
Kwaśniewski, Aleksander (1954- )
(1)
Lityński, Adam
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mazowiecki, Tadeusz (1927- )
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
Monitoring osób
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Organizacja pracy
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Poilicja
(1)
Policja
(1)
Polska -- 20-21 w.
(1)
Polska -- od 1989 r.
(1)
Polska -- polityka wewnętrzna
(1)
Polskie Koleje Państwowe
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prywatyzacja
(1)
Prywatyzazja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rady zakładowe
(1)
Robotnicy
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizm
(1)
Solidarność (związek zawodowy)
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Spółdzielczość
(1)
Spółki pracownicze
(1)
Statuty
(1)
Stocznia Gdańska
(1)
Subsydiarność
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sędziowie pokoju
(1)
Służba celna
(1)
Służba więzienna
(1)
Tajemnica służbowa
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego -- socjologia -- Polska
(1)
Ubezpieczenia wypadkowe
(1)
Umowy zbiorowe
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wałęsa, Lech
(1)
Wałęsa, Lech (1943- )
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Zachowania w organizacji
(1)
Zakład pracy
(1)
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Zwolnienie warunkowe
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
58 results Filter
Authority data
Związki zawodowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Związki zawodowe - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-31-1
Wprowadzenie : Związki zawodowe w perspektywie historycznej i współcześnie. Cz. I Pozycja i rola związków zawodowych w latach 19982001: Erozja i marginalizacja związków zawodowych w latach dziewięćdziesiątych; Zasięg i skład społeczny związków zawodowych w 2001 roku; Orientacje ekonomiczne pracowników przemysłowych restrukturyzowanych; Związki zawodowe jako reprezentant interesu społeczne go; Model i formy działań związków zawodowych w zakładach pracy; Związki zawodowe i reprezentacja interesów pracowniczych w firmach prywatnych; Podsumowanie. Cz. II "Solidarność" i OPZZ - ciążenie przeszłości: Związki zawodowe "Solidarność"; Związki zawodowe OPZZ; Podsumowanie i wnioski. Cz. III Związki zawodowe wobec nowych wyzwań: Główni aktorzy sporu w stosunkach pracy: dyrektorzy ds. pracowniczych kontra eksperci związkowi; "Solidarność" odpowiada na wyzwanie: Dział Rozwoju Związku Komisji Krajowej; OPZZ odpowiada na wyzwanie: Konfederacja Pracy OPZZ; Region "Solidarność"- edukacja i praca organiczna; ZZ "Budowlani"- wyprowadzenie struktur związkowych z zakładów pracy; Federacja "Metalowców" OPZZ - związki karowe; Podsumowanie i wnioski. Cz. IV Organizacje związkowe - między konfrontacją, ko operacją i inercją: Związki konfrontacyjne; Związki inercyjne; Związki kooperacyjne; Zakończenie: stereo typ a rzeczywistość. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Charakter prawny statutu związku zawodowego / Jakub Szmit. - Stan prawny na 1.10.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2014. - 251, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-4570-5
Zawiera: R. 1 Charakterystyka osób prawnych i ich statutów: Uwagi wstępne; Rodzaje osób prawnych; Statut osoby prawnej. R. 2 Konstrukcja prawna statutu związku zawodowego: Uwagi wstępne; Uchwalenie statutu; Zmiany statutu; Treść statutu związku zawodowego; Statut a uchwały. R. 3 Statut a stosunki wewnętrzne związku zawodowego: Uwagi ogólne; Zakres pojęcia stosunków wewnętrznych regulowanych statutem; Statut a członkowie związku zawodowego; Statut a organy związku zawodowego; Statut jako źródło prawa pracy dla pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru; Konsekwencje wewnątrzorganizacyjne naruszeń statutu. R. 4 Statut a stosunki zewnętrzne związku zawodowego: Uwagi wstępne; Wpływ statutu związku zawodowego na podmioty zewnętrzne; Skutki wywoływane w sferze zewnętrznej naruszeniami statutu dokonanymi w sferze wewnętrznej; Skutki naruszeń statutu działaniami skierowanymi wobec sfery zewnętrznej. R. 5 Charakter prawny statutu związku zawodowego - wnioski: Uwagi wstępne; Mieszany charakter prawny statutu związku zawodowego; Skutki mieszanego charakteru prawnego statutu związki zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Związki zawodowe - umowy zbiorowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Związki zawodowe - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Związki zawodowe - Polska - 20 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7133-174-6
Cz. I Starania organizacji zawodowych kolejarzy o miejsce w ustroju przedsiębiorstwa polskie koleje państwowe: 1. Ogólna charakterystyka stosunków w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe w dwudziestoleciu międzywojennym, 2. Kształtowanie się stosunków pracy w transporcie kolejowym na terenie wyzwolonych (1944-1945), Cz. II Związek zawodowych jako organizacja pracownicza kolejarzy w latach odbudowy gospodarczej kraju: 3. Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe w latach odbudowy gospodarczej kraju, 4. Wpływ czynników zewnętrznych a ustrój i stosunki pracy w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe, 5. Główne kierunki działalności związkowej w środowisku pracowników kolei, 6. Stosunki Związku Zawodowego Kolejarzy z organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi państwa, Cz. III Związek zawodowy jako mobilizacja produkcyjnej pracowników kolei w latach podstawowej industrializacji: 7. Transport kolejowy w latach podstawowej industrializacji kraju, 8. Wpływ podmiotów zewnętrznych na stosunki pracy w środowisku kolejarskim w latach industrializacji, 9. Główne kierunki działalności Związku Zawodowego Kolejarzy na rzecz rozwiązania ważniejszych problemów pracowniczych i środowiskowych pracowników Polskich Kolei Państwowych, 10. Stosunki Związku Zawodowego Kolejarzy z branżową komisją parlamentarną w Sejmie i z administracją resortową, Cz. IV Związek zawodowy organizacją pracowniczą czy organizacją mobilizacji produkcyjnej pracowników kolei? Dylematy popaździernikowego przełomu politycznego: 11. Wpływ popaździernikowych zmian politycznych na funkcjonowanie Związku Zawodowego Kolejarzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-29-4
R.1 Pojęcie oraz zakres i formy partycypacji pracowniczej. R.2 Rozwiązania partycypacyjne w wybranych krajach postkomunistycznych Europy Środkowej, kandydujących do Unii Europejskiej (Węgry, Czechy). R.3 Partycypacja pracownica w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce. R.4 Partycypacja pracownicza na szczeblu rady nadzorczej i zarządu spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again