Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(32)
available
(16)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(32)
Author
Bańka Waldemar
(2)
Golnau Wiesław
(2)
Jarmuż Sławomir
(2)
Jeruszka Urszula
(2)
Kalinowski Marek
(2)
Kossowska Małgorzata
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Litwin Joanna
(2)
Witkowski Tomasz
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Biliński Witold
(1)
Burkett Holly
(1)
Chmielewski Witold
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Evans Christina
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Geisler Robert
(1)
Karney Janina E
(1)
Klin Lidia
(1)
Konieczny Olgierd
(1)
Kowalczyk Małgorzata
(1)
Kowaluk Marzena
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lany Magdalena
(1)
Laska Eugenia Iwona
(1)
Mackiewicz Michał
(1)
Mayo Andrew
(1)
Michalski Mariusz
(1)
Nowacki Tadeusz W
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Phillips Jack J
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Pulliam-Phillips Patricia
(1)
Rae Leslie
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Samujło Małgorzata
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Schmidtke Rafał
(1)
Silberman Mel
(1)
Sloman Martyn
(1)
Sołtysińska Iwona
(1)
Stone Ron Drew
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Stopolska Joanna
(1)
Suchar Marek
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Tyrała Paweł
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Woodruffe Charles
(1)
Łaguna Mariola
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Zawód
(32)
Kadry
(12)
Oceny pracowników
(7)
Nauczyciele
(6)
Organizacja
(5)
Praca
(5)
Kariera
(4)
Nauczanie
(4)
Pedagogika pracy
(4)
Zatrudnienie
(4)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Motywacja pracy
(3)
Uczenie się
(3)
Konflikt
(2)
Menedżerowie
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Płaca
(2)
Szkolnictwo zawodowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Doradcy zawodowi
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Pedagogika
(1)
Pedeutologia
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Programy szkoleń
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia
(1)
Rentowność
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wewnątrzzakładowe
(1)
Telepraca
(1)
Weryfikacja kadr
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
48 results Filter
Authority data
Zawód - szkolenie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauczyciele - zawód - szkolenie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - efektywność (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - organizacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - szkolenie - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
Inwestowanie w personel / Zbigniew Ściborek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 213 s. : tab., rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7441-398-5
Wprowadzenie; 1. Pewne uwarunkowania funkcjonowania współczesnych strategii; 2. Ludzie we współczesnej organizacji; 3. Kształtowanie karier zawodowych; 4. O czym należy wiedzieć, aby odnieść sukces szkoleniowy; 5. Cykl szkoleniowy; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-88597-73-6
Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji, Proces uczenia się i nabywania kompetencji, Znaczenie procesu grupowego dla przebiegu i efektów szkolenia, szkolenie krok po kroku, Zestaw narzędzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89729-93-4
1. Koncepcje kształcenia nauczycieli z lat 1939-1944. 2. Trudności kadrowe szkolnictwa po 1944 roku. 3. Wznowienie kształcenia nauczycieli. 4. Stanowisko zjazdu łódzkiego i konferencji krakowskiej w 1945 roku. 5. Umacnianie organizacyjne i rozwój szkolnictwa nauczycielskiego. 6. Ofensywa ideologiczna w oświacie a kwestwia kształcenia nauczycieli. 7. Doskonalenie systemu kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. 8. Dokształcanie nauczycieli niewykwalifikowanych. 9. Troska o wyniki nauczania. 10. Ideologizacja egzaminów dojrzałości. 11. Szkoły ćwiczeń, praktyka pedagogiczna i społeczna.. 12. Stanowisko ZNP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-347-9
1. Proces zmian w edukacji: Wstęp, Rola edukacji w gospodarce rynkowej; Nowe tendencje polityki oświatowej w Deklaracji Bolońskiej; Europejski wymiar edukacji; 2. Nauczyciel w procesie kształcenia: Wstęp; Teoria rozwoju zawodowego nauczyciela ze względu na jego cechy zawodowe; Nauczyciel w dążeniu do właściwej jakości kształcenia studenta; Nauczyciel- jednostka trwale dążąca do rozwoju intelektualnego; 3. Proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela: Wstęp; Rola metodyki nauczania w kształceniu nauczycieli zawodu; Przykładowa budowa konspektu lekcji; Specyfika pracy studenta podczas praktyk miesięcznych w szkole średniej; Najczęstsze błędy popełniane przez studentów podczas prowadzenia zajęć; 4. Proces projektowania zajęć dydaktycznych: Wstęp; Cele kształcenia- istota i główne założenia; Metody kształcenia- istota, kwalifikacje; Wybrane przykłady metod kształcenia; Przykładowe projekty zajęć dydaktycznych; 5. Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem doświadczeń własnych: Wstęp; Proces nauczania przedmiotu: ocena jakości świadczonych usług; Przykładowa budowa scenariusza lekcji; Przygotowanie merytoryczne do przedmiotu; 6. Ewaluacja procesu kształcenia jako badanie krytyczne jego celów, programu, metod i efektów: Wstęp; Badania ankietowe jako technika badań sondażowych; Uzyskane wyniki ich interpretacja; 7. Wybrane problemy związane z pracą wychowawczą nauczyciela: Wstęp; Stres w nauczaniu; Metody utrzymania dyscypliny podczas zajęć dydaktycznych; Jak przeciwdziałać lobbingowi w szkole?; Jakość kształcenia w szkole średniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 978-83-264-0418-4
1. Podstawowe założenie; 2. Kontekst: Nowa gospodarka; Ludzie i organizacja; Rozszerzanie nowego wpływu; 3. Obecne praktyki: Metody zorientowane na ucznia; Kluczowe procesy; Kurs szkoleniowy w kontekście; Wsparcie i wyzwania; Konsekwencje rozwoju techniki; Tworzenie wartości; 4. Szersza perspektywa: Wyzwanie naszych czasów: podsumowanie; Kultura i uczenie się; Wymiar międzynarodowy; Czy Chiny są inne?; Podsumowanie, czyli co to wszystko oznacza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-7484-033-1
1. Wprowadzenie do szkolenia, 2. Kim jest trener?, 3. Prezentacja, 4. Rozpoczęcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (1)?, 5. W trakcie prezentacji lub sesji, czyli co zrobić, żeby się uczyli ? (2), 6. Indywidualne umiejętności prezentacji, czyli co zrobić, żeby się uczyli (3)?, 7. Korzystanie z pomocy szkoleniowych, 8. Inne pomoce szkoleniowe, 9. Szkolenie nie polega na samym mówieniu, 10. Inne rodzaje działań szkoleniowych, 11. Ludzie, których szkolisz, 12. Radzenie sobie z trudnymi osobami, 13. Potwierdzenie i ocena efektywności szkolenia, 14. Z myślą o przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-27-6
R.1 Pedeutologia - znaczące fakty genezy i historii, R.2 Nauczyciel - ujęcia osobowościowe, zawodowe, funkcje: 1. Ewolucja pojecia "nauczyciel", 2. Teoretyczne ujęcia osoby nauczyciela, 3. Ewolucja funkcji zawodowych nauczyciela. R.3 Kształcenie nauczycieli: 1. Współczesne orietnacje w eduakcji nauczycielskiej, R.4 Koncepcje kształcenia nauczycieli: 1. Koncepcja "refleksyjnej praktyki", 2. Koncepcja kształcenia "poprzez praktykę", 3. Humanistyczna koncepcja kształcenia nauczycieli. R.5 Kształćenie teoretyczne i praktyczne nauczycieli: 1. Związek teorii z praktyką, 2. Ogólnofilozoficzne prawidłowości związku poznania z działaniem, 3. Osobiste teorie nauczycieli jako łącznik między teorią naukową a praktyką, 4. Funkcje wiedzy w działaniu praktycznym nauczyciela, 5. Spory wokół kwlaifikacji pragmatycznych nauczycieli, 6. Czy edukacja nauczycieli moze być pułapką dla ich zawodowego funkcjonowania. r.6 Natura działania pedagogicznego: 1. Trudności pracy nauczyciela, 2. Swoistośc działania pedagogicznego. R.7 Profesjonalizm nauczyciela: 1. Ustalenia definicyjne, 2. Swoistość nauczycielskiego profesjonalizmu, 3. Profesjonalizm nauczyciela budowany na koncpecji "profesjonalnego osądu", 4. Profesjonalizm rozszerzony Erica Hoyle'a, 5. "Nowy profesjonalizm" Julaina Eliotta. R.8 Dylemty bycia nauczycielem: 1. Czy nauczyciel jest samotny w uczniowskiej spoęcznosci, 2. Wpływ wychowawczy = potrzebny, ale i zbędny?, 3. Wdzięczność - dylematy nauczycielskiego zawodu, 4. Wymagania - obojętność - bezinteresowaność, 5. Pewność, wątpliwość, pokora - wykluczenia czy dopełnienia?, 6. Ambiwalencja roli zawodowej nauczyciela r.9 Rozwój zawodowy nauczyciela: 1. Podstawa teoretyczna analizy rozowju zawodowego nauczycieli, 2. Swoistość nauczycielskiego rozwoju w zawodzie, 3. Dynamika rozowju zawodowego nauczycieli w świetle wyników badań, 4. 'Badanie w działaniu" sposobem dokonalenia nauczycielskiej praktyki. R.10 Tożsamosć zawodowa poslkich nauczycieli: 1. Tożsamosć - jej rozumienie, funkcje, ewolucja, 2. Tożsamosć zawodowa nauczycieli - wyniki badań, 3. Dominata standardu przedmiotowego w nauczycielskiej tożsamosci zawodowej -implikacje edukacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Moderatora / red. Tomasz Witkowski)
ISBN: 83-920207-2-3
1.Zawód - trener, 2.Szkolenie a trening, 3.Przygotowanie szkoleń, 4.trener w akcji, 5.Warsztat trenera-metody prowadzenia zajęć, 6.Sytuacje trudne w pracy trenera, 7.Język trenera, 8.Po szkoleniu, 9.Trener sam ze sobą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-93-2
1. Dylematy kształcenia zawodowego: Uwarunkowania globalne; Uwarunkowania lokalne; 2. Rodzime wyzwania rozwoju kształcenia ustawicznego: Rola i znaczenia kształcenia ustawicznego; Dostępność do kształcenia ustawicznego; Jakość kształcenia ustawicznego; Współdziałanie i partnerstwo; Inwestycje w zasoby ludzkie; Informacje (bez danych)- poradnictwo i doradztwo; 3. Priorytety w kształceniu zawodowym; 4. Globalne i lokalne cele kształcenia zawodowego; 5. Procedury projektowania kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego; 6. Społeczności lokalne w zarządzaniu oświatą; 7. Standaryzacja procesu kształcenia zawodowego; 8. Standardy kwalifikacji zawodowych; 9. Ramy kwalifikacji zawodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again