Form of Work
Książki
(50)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(40)
available
(30)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(40)
Author
Borski Maciej (1975- )
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gersdorf Małgorzata
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Rączka Krzysztof
(3)
Stelina Jakub (1969- )
(3)
Wujczyk Marcin
(3)
Świątkowski Andrzej Marian
(3)
Baran Beata
(2)
Baran Krzysztof Wojciech
(2)
Bury Beata
(2)
Duraj Tomasz
(2)
Król Karol
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Olma Małgorzata
(2)
Raczkowski Michał
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Storczyński Jarosław
(2)
Suska Magdalena
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Zrałek Maria
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Barwaśny Mateusz
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Broma-Bąk Ewa
(1)
Brząkowski Mateusz
(1)
Bąk Ewa
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Ciara Magda
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Cudowski Bogusław
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Flisek Aneta
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Giedrewicz-Niewińska Aneta
(1)
Gil Dagmara
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jończy Romuald
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kalisz Anna
(1)
Klimek Krzysztof
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Korkus Andrzej
(1)
Kozłowska Małgorzata
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kumidor Irena
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lenart Bożena
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Majewska Maria
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Matey-Tyrowicz Maria
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Odrobina Anna
(1)
Olma Bartosz
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Piwowarska-Reszka Magdalena
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Przybyłka Arkadiusz
(1)
Pyka Jacek
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Roguska-Kikoła Agnieszka
(1)
Rokitowska Justyna
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Prawo pracy
(35)
Zatrudnienie
(24)
Czas pracy
(12)
Płaca
(10)
Bhp
(7)
Pracownicy samorządowi
(6)
Urzędnicy
(6)
Zbiorowe stosunki pracy
(6)
Rozwiązanie umowy o pracę
(5)
Rynek pracy
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Zatrudnienie cudzoziemców
(5)
Niepełnosprawni
(4)
Praca
(4)
Telepraca
(4)
Urlopy
(4)
Zatrudnienie elastyczne
(4)
Zatrudnienie za granicą
(4)
BHP
(3)
Bezrobocie
(3)
Kadry
(3)
Praca młodocianych
(3)
Prześladowanie w miejscu pracy
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Umowa o pracę na czas określony
(3)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(3)
Zatrudnienie wspomagane
(3)
Zwolnienia grupowe
(3)
Administracja
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca czasowa
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo do nauki
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo do sądu
(2)
Sądownictwo pracy
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Umowa o pracę
(2)
Zakład pracy chronionej
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demografia
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Godziny pracy zróżnicowane
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Koszty pracy
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Mandat radnego
(1)
Menedżerowie
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Parlament
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
55 results Filter
Authority data
Zatrudnienie - prawo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Teksty Ustaw Becka.)
ISBN: 978-83-255-1044-2
1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; 2. Przepisy wprowadzające kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; 3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r.; 4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.; 5. Ustawa o łagodzeniach skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw z dnia 1 lipca 2009 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika / Beata Bury. - Stan prawny wrzesień 2011 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2011. - 210 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy.)
ISBN: 978-83-255-3470-7
I. Pojęcie w godzinach nadliczbowych według obowiązującego prawa. II. Praca w godzinach nadliczbowych w szczególnych systemach czasu pracy. III. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych. IV. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych. V. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowcyh. VI. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników na stanowiskach kierowniczych. VII. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-4454-6
1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE; 2. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE; 3. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę; 4. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy; 5. Zatrudnianie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę lub objetych procedurą uproszczona; 6. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy na terytorium polski; 7. Zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 8. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 9. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców; 10. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika / Beata Bury. - Stan prawny 1.09.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 388 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-935-8
1. Praca w godzinach nadliczbowych według przepsiów prawnych obowiązujących w Polsce do 31.12.2003 r., 2. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych według obowiązującego prawa, 3. Praca w godzinach nadliczbowych w szczególnych systemach czasu pracy, 4. Przesłanki dopuszczalnośći pracy w godzinach nadliczbowych, 5. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych, 6. Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych, 7. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników na stanowiskach kierowniczych, 8. Praca ponadwymiarowa według wybranych pragmatyk pracowniczych, 9. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o pracy w godzianch nadliczbowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-7334-254-0
1. Część ogólna: Przedmiot prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Źródła prawa pracy; Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Strony stosunku pracy; Nawiązanie stosunku pracy; Zmiana treści stosunku pracy; Rozwiązanie stosunku pracy; Treści stosunku pracy; Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów prawa pracy; Rozpatrzenie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 3. Zbiorowe prawo pracy: Związki zawodowe; Organizacje pracodawców; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Stan prawny na 15.04.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 1451, [5] s. ; 25 cm.
(Lex Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0781-9
1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnienie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higien pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(ParkPrawo)
ISBN: 978-83-262-0853-9
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialny pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnianie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; 14a. Grupowa organizacja pracy; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-327-0
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.): 1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracownika i pracodawcy; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnianie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; Grupowa organizacja pracy; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Michał Raczkowski. - Wyd. 2 Stan prawny na 20.10.2011 r. - Warszawa: LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 1195, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-861-9
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.): 1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracownika i pracodawcy; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnianie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; Grupowa organizacja pracy; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-400-4
1. Mobbing: Pojęcie lobbingu; Roszczenia przysługujące ofiarom lobbingu; Pozasądowe rozwiązywanie sporów związanych z lobbingiem; przeciwdziałanie lobbingowi; 2. Dyskryminacja: Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu; Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Przeciwdziałanie dyskryminacji; Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , ISSN 0083-4262 ; nr 193)
ISBN: 978-83-232-3038-0
1. Pojęcie elastyczności i jej rodzaje w odniesieniu do rynku pracy; 2. Główne determinanty uelastycznienia rynku pracy oraz systemów zarządzania kapitałem ludzkim; 3. Elastyczność i bezpieczeństwo pracy jako przedmiot oddziaływania polityki zatrudnienia; 4. Istota elastycznego zatrudnienia; 5. Rodzaje elastycznego zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w świetle przepisów polskiego prawa zatrudnienia; 6. Pozostałe rodzaje elastycznego zatrudnienia i sposoby uelastyczniania czasu pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.08.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 1571, [1] s. ; 25 cm.
(Lex Komentarze)
ISBN: 978-83-264-3389-4
1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnienie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higien pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-068-9
Cz. I: Część ogólna prawa pracy. 1. Problemy części ogólnej prawa pracy. 2. Podstawowe prawa społeczne w dziedzinie pracy jako "mega-źródła" prawa pracy. 3. Prawo do pierwszej pracy (z prawnych zagadnień promowania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych). Cz. II: Indywidualne prawo pracy. 4. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (zarys problematyki). 5. Stosunek pracy i jego treść. 6. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 7. Pozaumowne stosunki pracy. 8. Prawo ochrony pracy - podstawowe problemy. 9. Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki rynkowej. 10. Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy w systemie ustawodawstwa polskiego w ujęciu modelowym. Cz. III: Zbiorowe prawo pracy. 11. Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy. 12. Pracodawcy i ich organizacje. 13. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy. 14. Spory zbiorowe pracy. 15. Problemy partycypacji przedstawicielskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zatrudnianie niepełnosprawnych / Mateusz Brząkowski. - Stan prawny na wrzesień 2014 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2014 - 322 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-6532-9
1. Osoba niepełnosprawna- definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej; 2. Uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością; 3. Pracodawcy chronionego oraz otwartego rynku pracy; 4. Obowiązki w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych; 5. Rodzaje wsparcia dla pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością; 6. Uprawnienia kontrolne organów administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Dodatkowe zatrudnienie / Bogusław Cudowski. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 323, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-497-5
1. Regulacja prawna. 2. Zakres podmiotowo-przedmiotowy ograniczeń. 3. Ograniczenia w okresach ustania obowiązku świadczenia pracy. 4. Wielość zatrudnienia u jednego pracodawcy. 5. Zakazy i inne ograniczenia podejmowania dodatkowego zatrudnienia. 6. Odpowiedzialność za naruszenie zakazów. 8. Konsekwencje wykonywania dodatkowego zatrudnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zatrudnianie w administracji publicznej / red. nauk. Helena Szewczyk. - Stan prawny na 30.11.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 376 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-4534-7
1. Zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych: Umowa o pracę na czas określony jako podstawa nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym; Umowa o pracę na zastępstwo w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Dopuszczalność stosowania telepracy w samorządzie telepracy w samorządzie terytorialnym; Zmiana treści stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Czas pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych; Wynagrodzenie pracowników samorządowych; Urlopy bezpłatne i szkoleniowe w samorządzie terytorialnym; Obowiązek podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych; Wygaśnięcie stosunku pracy pracowników samorządowych; 2. Zatrudnienie w służbie cywilnej: Nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; Dyspozycyjność w służbie cywilnej; Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; Urlopu pracownicze w służbie cywilnej; Obowiązki członków korpusu służby cywilnej o charakterze państwowym; Obowiązek poddania się okresowej oceny kwalifikacyjnej przez członka korpusu służby cywilnej; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków służbowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-11-1
1. Służba cywilna w Polsce, 2. Podmioty stosunków pracy w służbie cywilnej, 3. Obsadzanie w służbie cywilnej, 4. Zmiana i zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 6. Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej, 7. Szczególne obowiązki członków korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, 9. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, 10. Zbiorowe prawo pracy a służba cywilna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-9-8
1. Pracownicy samorządowi. 2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. 3. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. 4. Nawiązanie stosunku pracy. 5. Obowiązki pracownika samorządowego. 6. Uprawnienia pracownika samorządowego. 7. Czas pracy. 8. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. 9. Odpowiedzialność pracownika samorządowego. 10. Zmiana warunków pracy lub płacy w trakcie stosunku pracy. 11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych. 12. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 13. Spory przed sądem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again