Form of Work
Książki
(65)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(55)
available
(35)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia
(55)
Author
Borski Maciej (1975- )
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gersdorf Małgorzata
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Rączka Krzysztof
(3)
Stelina Jakub (1969- )
(3)
Wujczyk Marcin
(3)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(3)
Świątkowski Andrzej Marian
(3)
Baran Beata
(2)
Baran Krzysztof Wojciech
(2)
Bury Beata
(2)
Duraj Tomasz
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Król Karol
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Major Tomasz
(2)
Olma Małgorzata
(2)
Pawłowska Beata
(2)
Raczkowski Michał
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Storczyński Jarosław
(2)
Suska Magdalena
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Zrałek Maria
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Barwaśny Mateusz
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Broma-Bąk Ewa
(1)
Brząkowski Mateusz
(1)
Bąk Ewa
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Chomiczewska Anna
(1)
Ciara Magda
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciepiela Wiesław
(1)
Cudowski Bogusław
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Flisek Aneta
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Giedrewicz-Niewińska Aneta
(1)
Gil Dagmara
(1)
Golat Rafał
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grytner Adam
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Jacyszyn Jerzy
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jończy Romuald
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kaczor Arkadiusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karaszewska Hanna
(1)
Klimek Krzysztof
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Korkus Andrzej
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kozłowska Małgorzata
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kumidor Irena
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lenart Bożena
(1)
Liwo Marian
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Majewska Maria
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Matey-Tyrowicz Maria
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mirtchanov Monika
(1)
Modzelewska-Koncewicz Elżbieta
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Mączyński Marek
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(67)
Language
Polish
(67)
Subject
Prawo pracy
(35)
Zatrudnienie
(26)
Czas pracy
(12)
Płaca
(11)
Bhp
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Urzędnicy
(7)
Zatrudnienie cudzoziemców
(7)
Pracownicy samorządowi
(6)
Zbiorowe stosunki pracy
(6)
Rozwiązanie umowy o pracę
(5)
Rynek pracy
(5)
Zatrudnienie za granicą
(5)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(4)
Kadry
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Praca
(4)
Prawo gospodarcze
(4)
Telepraca
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Urlopy
(4)
Zatrudnienie elastyczne
(4)
Administracja
(3)
BHP
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Bezrobocie
(3)
Cudzoziemcy
(3)
Praca młodocianych
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Prześladowanie w miejscu pracy
(3)
Umowa o pracę na czas określony
(3)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(3)
Zatrudnienie wspomagane
(3)
Zwolnienia grupowe
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Koncesja
(2)
Menedżerowie
(2)
Nieruchomości
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca czasowa
(2)
Prawa dziecka
(2)
Prawo do nauki
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo do sądu
(2)
Referendum lokalne
(2)
Sądownictwo pracy
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Umowa o pracę
(2)
Zakład pracy chronionej
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Dane osobowe
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demografia
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Godziny pracy zróżnicowane
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kobiety
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Koszty pracy
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kultura
(1)
Mandat radnego
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nauczyciele
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
101 results Filter
Authority data
Zatrudnienie - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Zatrudnienie - prawo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-4454-6
1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE; 2. Zatrudnianie cudzoziemców niebędących obywatelami UE; 3. Uzyskiwanie zezwolenia na pracę; 4. Zatrudnianie cudzoziemców w oparciu o oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy; 5. Zatrudnianie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę lub objetych procedurą uproszczona; 6. Zasady udzielania wiz w celu wykonywania pracy na terytorium polski; 7. Zasady sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 8. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych za cudzoziemców zatrudnionych w Polsce; 9. Konsekwencje naruszenia przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców; 10. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-819-0
Zawiera: I. Pojęcie i istota dyskryminacji: 1.Dyskryminacja jako zjawisko społecznej i prawne; 2.Unormowania antydyskryminacyjne w przepisach Unii Europejskiej; 3.Stosunek pomiędzy uregulowaniem zawartym w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania a normami Kodeksu pracy; 4.Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników z Konstytucji RP i orzecznictwie konstytucyjnym; 5.Prawo do cywilnoprawnej ochrony godności pracowniczej i innych dóbr osobistych pracownika według Kodeksu cywilnego w aspekcie ogólnej zasady niedyskryminacji i równego traktowania. II. Regulacja zasady niedyskryminacji w Kodeksie pracy: 1.Definicja dyskryminacji w prawie pracy; 2.Rozróżnienie pojęcia dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy; 3.Zjawisko molestowania jako forma zachowań o charakterze dyskryminacyjnym w stosunkach pracy; 4.Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie zasady równego traktowania. III. Kryteria dyskryminacji w prawie pracy: 1.Dyskryminacja ze względu na dodatkowe zatrudnienie oraz zakaz konkurencji; 2.Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, obywatelstwo; 3.Dyskryminacja ze względu na religię i wyznanie; 4.Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek. IV. Obszary występowania praktyk dyskryminacyjnych w prawie pracy: 1.Dyskryminacja w zakresie nawiązania stosunku pracy; 2.Zachowania antydyskryminacyjne pracownika jako negatywne kryterium decyzji rozwiązania stosunku pracy; 3.Zakaz dyskryminacji płacowej; 4.Dyskryminacja ze względu na stosowanie kas porządkowych; 5.Zakaz dyskryminacji w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; 6.Naruszenie zasady równego traktowania w układach zbiorowych pracy. V. Dyskryminacja pracowników związanych z pracodawcą nietypowymi stosunkami zatrudnienia: 1.Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony zawieranych w celu zastępstwa pracownika; 2.Zakaz dyskryminacji przy angażowaniu pracownika przez agencję pracy tymczasowej; 3.Zakaz dyskryminacji pracowników w systemie telepracy; 4.Zakaz dyskryminacji przy świadczeniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (formy zatrudnienia pozapracowniczego); 5.Zakaz dyskryminacji członków zarządu spółki zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (możliwość zatrudnienia w ramach prawnopracowniczych); 6.Zakaz dyskryminacji przy realizacji zamówienia publicznego w kontekście stosowania klauzuli społecznej. VI. Podejmowanie działań wyrównawczych w celu zmniejszenia faktycznych nierówności: 1.Mechanizmy wyrównawcze barier zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych; 2.Dyskryminacja oraz działania wyrównawcze sytuacji faktycznej i prawnej pracownika młodocianego; 3.Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz obowiązek równego traktowania mężczyzn związany z rodzicielstwem w aspekcie działań wyrównawczych. VII. Dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji oraz prawnokarna ochrona przed dyskryminacją: 1.Przebieg postępowania sądowego w sprawach o dyskryminację; 2.Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację; 3.Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych; 4.Charakter prawny i skutki ugód w sprawach o dyskryminację; 5.Przedawnienie roszczeń o dyskryminację; 6.Wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 7.Wykorzystanie prawa karnego do ścigania sprawców czynów dyskryminacyjnych w prawie pracy. VIII. Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w ochronie równości i przeciwdziałania dyskryminacji: 1.Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich; 2.Istota instytucji Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania; 3.Kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy przepisów o zakazie dyskryminacji. Zakres działań antydyskryminacyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 4.Rola dialogu społecznego w procesie zwalczania dyskryminacji; 5.Uczestnictwo organizacji pozarządowej w procesie sądowym o dyskryminację; 6.Uwarunkowania finansowe związane z uczestnictwem organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego / pod red. Adama Grytnera. - Stan prawny grudzień 2014. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 447 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-5739-3
Część 1 Zadania i kompetencje sekretarza: Zadania i kompetencje sekretarza wynikające z ustaw ustrojowych oraz z innych aktów normatywnych i wewnętrznych; Kompetencje sekretarza w zakresie realizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej; Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków; Zadania i kompetencje sekretarza JST w zakresie budżetu oraz WPF; Kompetencje i zadania sekretarza JST w zakresie udzielania zamówień publicznych; Część 2 Status prawny i umiejscowienie sekretarza w strukturze urzędu: Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec szefów organów wykonawczych JST; Powierzenie prowadzenia spraw wójta; Sekretarz reprezentantem pracodawcy; Pozycja sekretarza jako pracownika na stanowisku kierowniczym urzędniczym; Łączenie funkcji sekretarza z innymi stanowiskami w gminie; Sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminy; Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów - funkcja urzędnika wyborczego; Część 3 Sekretarz gminy jako pracownika: Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na stanowisku sekretarza; Charakter i elementy stosunku pracy sekretarza; zakaz przyjmowania korzyści majątkowej przez sekretarza; Oświadczenie majątkowe sekretarza JST; Odpowiedzialność sekretarza JST za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Ograniczenia podejmowania dodatkowych zajęć (działalności) przez osobę zajmująca stanowisko sekretarza JST; Część 4 Organizacja i funkcjonowanie urzędu: Struktura organizacyjna urzędu; Reorganizacja urzędu; Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane sekretarzowi; Opisy stanowisk pracy; Polityka kadrowa w urzędzie; Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe; Załatwianie spraw w urzędzie; Organizacja i funkcjonowanie audytu oraz kontroli zarządczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-11-1
1. Służba cywilna w Polsce, 2. Podmioty stosunków pracy w służbie cywilnej, 3. Obsadzanie w służbie cywilnej, 4. Zmiana i zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 6. Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej, 7. Szczególne obowiązki członków korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, 9. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, 10. Zbiorowe prawo pracy a służba cywilna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742635-9-8
1. Pracownicy samorządowi. 2. Wymagania wobec kandydata na pracownika samorządowego. 3. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze. 4. Nawiązanie stosunku pracy. 5. Obowiązki pracownika samorządowego. 6. Uprawnienia pracownika samorządowego. 7. Czas pracy. 8. Wynagrodzenie pracownika samorządowego. 9. Odpowiedzialność pracownika samorządowego. 10. Zmiana warunków pracy lub płacy w trakcie stosunku pracy. 11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych. 12. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. 13. Spory przed sądem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again