Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Lunden Bjorn
(2)
Modzikowska Danuta
(2)
Sedlak Kazimierz
(2)
Adler Lou
(1)
Binda Albert
(1)
Fiszer Hanna
(1)
Fox Glen
(1)
Grensing Lin
(1)
Kozak Zbigniew
(1)
Krzemień-Rusche Joanna
(1)
Leśnikowska-Marciniak Monika
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Marek Jadwiga
(1)
Mulak Maciej S
(1)
Różalska Ewa
(1)
Strzelecka Magdalena
(1)
Suchar Marek
(1)
Szaflarski Krzysztof
(1)
Szakiewicz Iwona
(1)
Taylor Dean
(1)
Yate Martin John
(1)
Świerzyński Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Kadry
(11)
Zatrudnienie
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Kadry - polityka
(1)
Kadry -- polityka -- poradnik
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Marketing personalny
(1)
Oceny pracowników
(1)
PHARE -- zagadnienia -- Polska
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek pracy
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
kadry
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7426-084-X
1. Pięcioczynnikowy model psychologicznych predyspozycji zawodowych IPK, 2. Rekrutowanie metodą IPK
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-50-7
1.Pojęcie decyzji o przeprowadzaniu rekrutacji, 2. Co to jest stanowisko pracy, 3.Jakich kandydatów się poszukuje, 4. Przegiąganie włąściwych kandydatów, 5. Pierwszy etap procesu sekelcji, 6. Ocena kandydatów na ropatrywanie stanowisko pracy, 7. Działania po zakończeniu procesu selekcji, 8. Ocena procesu rekrutacji i selekcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-89537-25-7
1. Pozytywny wizerunek firmy, 2. Profil wymagań, 3. Gdzie znaleźć pracowników, 4. Internet, 5. Doradztwo kadrowe, 6. Urząd pracy, 7. Ogłoszenie prasowe, 8. Dyskryminacja, 9. Proces wyboru, 10. Rozmowa kwalifikacyjna, 11. Pytania kwalifikacyjne, 12. Testy, 13. Świadectwa i opinie, 14. Referencje, 15. Wynagrodzenie, 16. Formy zatrudnienia 17. Umowy o prace, 18. Po podpisaniu umowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-902-3
1. Proces kształtowania modeli zatrudnienia pracowników: Czynniki warunkujące wybór modeli zatrudniania pracowników; Modele zatrudniania pracowników; Elastyczne formy organizacji; Telepraca; Leasing personelu; Agencja pracy tymczasowej; 2. Procedura planowania popytu i podaży personelu: Diagnoza struktury zatrudnienia; Plan podaży personelu; Plan popytu personelu; Bilans popytu i podaży; 3. Współczesne formy zatrudniania pracowników: Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy; Inne, niestandardowe formy zatrudnienia; 4. Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników: Wybór strategii rekrutacji; Diagnoza potrzeb kadrowych; Fazy rozwoju organizacji; Modele strategii rekrutacji; Rodzaje rekrutacji; Źródła poszukiwania kandydatów na pracowników firmy; Metody poszukiwania pracowników; 5. Prowadzenie procesu selekcji: Strategia selekcji; Metody selekcji; Testy predyspozycji zawodowych; Badania lekarskie; Referencje; Ocena końcowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7229-024-5
Cz.1 Dobrze przygotowana teczka z dokumentami; Cz.2 Start; Cz.3 Najlepsze odpowiedzi na trudne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej; Cz.4 Ostatnie po ciągnięcia. Cz.5 Krok dalej; Zakończenie. Dodatki: Gdy zbierają się chmury; Poszukiwanie następnej pracy w trakcie obecnej; Rozkosze szukania pracy w Internecie; Indeks pytań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7361-888-0
1. Podejście POWER Hiring do zatrudniania największych talentów. 2. Profile zadaniowe - zdefiniuj sukces, nie umiejętności. 3. Kontrola nad emocjami. 4. Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z czterech podstawowych pytań. 5. Profilowanie według typów pracy: dopasowanie umiejętności i zainteresowań kandydata do potrzeb stanowiska. 6. W jaki sposób po przeprowadzeniu pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej upewnić się, że mamy do czynienia ze wspaniałym kandydatem. 7. 10-czynnikowa ocena kandydata. 8. Przekonanie kandydata do podjęcia pracy, negocjowanie i zakończenie. 9. Źródło pozyskiwania kandydatów. Jak znaleźć najlepszych? 10. Wprowadzenie rekrutacji w ujęciu POWER Hiring
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biznes)
ISBN: 83-86924-13-6
Zawiera: Wstęp; Przygotowanie: Ustal, kogo potrzebujesz; Skuteczna rekrutacja: jak znaleźć najlepszych kandydatów; Kwestionariusz osobowy i życiorys; Rozmowa kwalifikacyjna: przegląd ogólny; Technika prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Rozwijaj w sobie umiejętność zadawania pytań; Sprawdzanie referencji kandydatów; Zawężanie kręgu kandydatów i ostateczny wybór; Dziesięć błędów najczęściej popełnianych przy selekcji pracowników; kontroluj rotacje personelu; Orientacja i szkolenie pracowników; wywiad końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-39-5
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy; jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika; Na co zwracać uwagę czytając dokumenty kandydata; sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Obiektywne narzędzia oceny kandydata; Agencje doradztwa personalnego, czyli jak profesjonalnie pozyskiwać najlepszych pracowników; Prawne zagadnienia zatrudniania pracowników; Ocenianie pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-39-5
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy; jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika; Na co zwracać uwagę czytając dokumenty kandydata; sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; Obiektywne narzędzia oceny kandydata; Agencje doradztwa personalnego, czyli jak profesjonalnie pozyskiwać najlepszych pracowników; Prawne zagadnienia zatrudniania pracowników; Ocenianie pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Promocji Kadr - Zarządzanie Personelem)
ISBN: 83-71873-34-4
1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: Rozmowa kwalifikacyjna w procesie rekrutacji pracowników; Opis stanowiska pracy, profil idealnego kandydata; Analiza aplikacji. 2. Rozmowa kwalifikacyjna: Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?; Etapy rozmowy kwalifikacyjnej; Technika przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej; Wiarygodność rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Planowanie rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowywanie pytań: Pytania o wynagrodzenie; Przyczyny odejścia z pracy; Pytania o sytuację życiową i rodzinną kandydata 4. Końcowa ocena kandydatów: Porównywanie parami; Metoda "wymuszonego" rozkładu; Porównywanie kandydatów na podstawie skal szacunkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89537-63-8
1. Pozytywny wizerunek firmy, 2. Profil wymagań, 3. Gdzie znaleźć pracowników, 4. Internet, 5. Doradztwo kadrowe, 6. Urząd pracy, 7. Ogłoszenie prasowe, 8. Dyskryminacja, 9. Proces wyboru, 10. Rozmowa kwalifikacyjna, 11. Pytania kwalifikacyjne, 12. Testy, 13. Świadectwa i opinie, 14. Referencje, 15. Wynagrodzenie, 16. Formy zatrudnienia 17. Umowy o prace, 18. Po podpisaniu umowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8124-692-7
Rozdział I. Funkcja personalna w organizacji: 1. Charakter i istota funkcji personalnej; 2. Podział kompetencji w firmach w odniesieniu do zarządzania ludźmi - przykłady rozwiązań (dziat personalny, zarząd, menedżerowie); 3. Strategia personalna organizacji; 4. Przykłady strategii personalnych. Rozdział II. Administracja i obsługa kadrowa: 1. Administracja i obsługa jako punkt wyjścia dla HR; 2. Omówienie najważniejszych kwestii związanych z administracją kadrową - podstawy prawne; 3. Standardy obsługi kadrowej; 4. Standardy pracy kadrowej/ standardy stanowisk; 5. Regulaminy jako podstawa polityki kadrowej organizacji; 6. Przykłady regulacji podstawowych w praktyce kadrowej; 7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych; 8. Administracja i obsługa kadrowa a potrzeby i rola kierowników w tym obszarze. Rozdział III. Analiza i planowanie zatrudnienia: 1. Analiza i planowanie zatrudnienia w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Czynniki wpływające na plan zatrudnienia; 3. Analiza stanu zatrudnienia - dlaczego jest niezbędna; 4. Budżetowanie - podejście do planowania kosztów zatrudnienia i HR; 5. Opisy stanowisk jako podstawowe narzędzie w pracy kadrowej; 6. Plan zatrudnienia-narzędzie "kadrowe" i narzędzie "kierownicze"; 7. Procedura planowania zatrudnienia; 8. Wdrożenie planu zatrudnienia. Rozdział IV. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja: 1. Pozyskiwanie/ dobór pracowników w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Co umożliwia sprawne pozyskiwanie i dobór pracowników; 3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna - porównanie; 4. Wptyw przepisów prawnych na proces rekrutacji; 5. Procedura rekrutacyjna; 6. Konkurs na stanowisko - zastosowanie w rekrutacji; 7. Rozmowy kwalifikacyjne w praktyce rekrutacji; 8. Przykładowy zestaw pytań do rozmów kwalifikacyjnych wraz z komentarzem; 9. Pozostałe metody stosowane w rekrutacji pracowników; 10. Zasady ostatecznego wyboru kandydata; 11. Błędy w procesie rekrutacji - występujące w praktyce, niezależnie od stosowanych narzędzi; 12. Przykład wypełnionego dokumentu - raportu podsumowującego obszar HR rekrutacja - w danym roku; 13. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych; Rozdział V. Adaptacja i integracja: 1. Adaptacja i integracja pracowników w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Kontekst zespołowy procesu adaptacji zawodowej i podmioty realizujące proces adaptacji; 3. Adaptacja i integracja pracowników a "budowanie" lojalności; 4. Adaptacja pokoleniowa; 5. Procedura adaptacyjna; 6. Zakończenie procesu adaptacji zawodowej w firmie; 7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział VI. Motywacja placowa i pozapłacowa - wprowadzenie: 1. Motywacja płacowa i pozapłacowa w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Wynagradzanie pracowników-podstawy prawne; 3. Podstawowe pojęcia związane z systemem wynagrodzeń; 4. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń; 5. Wewnętrzna analiza wynagrodzeń - punkt wyjścia do poprawy systemu motywacji; 6. Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw; 7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział VII. Wynagrodzenie stałe i wartościowanie stanowisk pracy: 1. Charakterystyka wynagrodzenia podstawowego - płacy zasadniczej; 2. Zmiana wynagrodzeń - zasady; 3. Taryfikatory w zarządzaniu płacą zasadniczą; 4. Wartościowanie stanowisk; 5. Wybrane metodologie wartościowania; 6. Przykład zastosowania Metody Profilowej Wartościowania Stanowisk Pracy; 7. Przykład wartościowania stanowisk metodą analityczno-punktową uproszczoną. Rozdział VIII. Systemy premiowania: 1. Premiowanie - czym jest premia; 2. Prowizje i nagrody w systemie premiowania pracowników; 3. Tworzenie i wdrażanie systemu premiowania; 4. Kafeteryjne systemy wynagrodzeń; 5. Przykłady systemów premiowania. Rozdział IX. Szkolenia i rozwój zawodowy: 1. Szkolenia i rozwój pracowników w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Aspekty prawne związane z nowymi przepisami dotyczącymi szkoleń; 3. Planowanie szkoleń; 4. Rozwój zawodowy pracowników; 5. Standardy i dobre praktyki szkoleniowe a szkolenia wewnętrzne; 6. Mentoring i coaching jako narzędzia w procesie rozwoju pracowników; 7. Mobilność pracowników jako alternatywa dla awansów; 8. Przykłady dokumentów z obszaru szkoleń i rozwoju; 9. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział X. Ocena pracowników: 1. Oceny w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Procedura/regulamin ocen okresowych; 3. Kryteria oceniania; 4. Konsekwencje ocen; 5. Rozmowy oceniające; 6. Przykład kompleksowego systemu ocen; 7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział XI. Racjonalizacja zatrudnienia: 1. Działania optymalizacyjne w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Podmioty zaangażowane w proces zmian; 3. Relacje kierownik-pracownicy w procesie restrukturyzacji; 4. Rola i zadania działu personalnego w przygotowywaniu organizacji na zmiany; 5. Analizy-punkt wyjścia; 6. Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami - analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej; 7. Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; 8. Narzędzia ułatwiające optymalizację zatrudnienia - przykłady formularzy do analiz i ocen. Rozdział XII. Redukcja zatrudnienia: 1. Zakończenie współpracy z pracownikiem w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Komunikacja-najważniejszy element procesu zwolnień; 3. Rozmowy ze zwalnianymi pracownikami-wskazówki; 4. Outplacement - program osłonowy dla zwalnianych pracowników; 5. Korzyści z outplacementu; 6. Organizacja i przebieg programu outplacementu; 7. Usługi składające się na program outplacementu; 8. Skuteczność pomocy indywidualnej w programach outplacementu; 9. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział XIII. Kontrola i audyt procesów HR: 1. Kontrola i audyt w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Funkcja kontrolna działu personalnego; 3. Analiza ryzyka kadrowego firmy - sposoby i zasady postępowania; 4. Przygotowanie systemu controllingu personalnego w firmie; 5. Miary i wskaźniki w systemie controllingu HR; 6. Wdrożenie systemu controllingu w organizacji; 7. Pojęcie audytu funkcji personalnej w organizacji; 8. Cele audytu funkcji personalnej; 9. Korzyści z audytu funkcji personalnej; 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi a System Zarządzania Jakością w organizacji; 11. Przykład zawartości kompleksowego raportu rocznego - obszar zatrudnienia w organizacji. Rozdział XIV. Budowa wizerunku pracodawcy i marketing personalny: 1. Marketing wewnętrzny i zewnętrzny w systemie HR współczesnej organizacji; 2. Podstawowe pojęcia związane z wizerunkiem pracodawcy; 3. Budowa przewag wizerunkowych w wybranych obszarach HR; 4. Rekrutacja i oddziaływanie na ogólny rynek pracy; 5. Współpraca z uczelniami i szkołami; 6. Budowa specyficznych przewag w wizerunku pracodawcy; 7. Współpraca HR z PR w obszarze wizerunkowym; 8. Charakter zaangażowania HR w budowanie wizerunku; 9. Rekomendacje dla współpracy HR z różnymi grupami podmiotów w organizacji; 10. Współpraca i zasady komunikacji HR - ze związkami zawodowymi; 11. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych. Rozdział XV. Trendy HR: 1. Wymagania wobec działów personalnych - tendencje; 2. HR - dla menedżerów i "z menedżerami"; 3. Szczególne wymagania wobec menedżera HR; 4. HR-właściciel i kreator procedur; 5. HR a porządek prawny organizacji i kwestia zapewnienia zgodności; 6. Informatyzacja procesów HR; 7. Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla HR; 8. Różnorodność kontra specjalizacja; 9. HRBP - podejście biznesowe i organizacyjne; 10. Przyszłość HR w naszych realiach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rola państwa w życiu gospodarczym wg merkantylistów oraz angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej; Zarządzanie czynnikiem ludzkim jako źródło konkurencyjnego sukcesu na przykładzie wybranych państw wysoko rozwiniętych; Przebieg kryzysów finansowych lat 90 - próba analizy ich przyczyn, charakteru i znaczenia dla świata; Podstawowe założenia reformy polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 1999; Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej pod kątem kryteriów kopenhaskich; III etap Unii Gospodarczej i Walutowej- wprowadzenie wspólnej waluty Rola sektora rolnego we współczesnej gospodarce na przykładzie Hiszpanii; Program pomocy Unii Europejskiej Phare - Struder w promocji Górnego Śląska; Ewolucja form kooperacji przemysłowej Wschód-Zachód (lat 1970-97); Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu hutniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again