Form of Work
Książki
(365)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Status
only on-site
(292)
available
(201)
unavailable
(26)
unknown
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(228)
Czytelnia
(294)
Author
Pocztowski Aleksy
(13)
Sadowska-Snarska Cecylia
(8)
Marciniak Jarosław
(7)
Suchar Marek
(5)
Jacewicz Agnieszka
(4)
Juchnowicz Marta
(4)
Kotlorz Dorota
(4)
Kryńska Elżbieta
(4)
Małkowska Danuta
(4)
Wójcik Leszek
(4)
Bańka Waldemar
(3)
Borkowska Stanisława
(3)
Czarnecki Kazimierz M
(3)
Dale Margaret
(3)
Gersdorf Małgorzata
(3)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(3)
Kożusznik Barbara
(3)
Krzemień-Rusche Joanna
(3)
Król Henryk
(3)
Kwaśniewski Krzysztof
(3)
Lipka Anna
(3)
Ludwiczyński Antoni
(3)
Mackiewicz Michał
(3)
Rostkowski Tomasz
(3)
Rączka Krzysztof
(3)
Stelina Jakub
(3)
Szewczyk Helena
(3)
Wujczyk Marcin
(3)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(3)
Łaszkiewicz Edyta
(3)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(2)
Baran Krzysztof W
(2)
Bednarski Lech
(2)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(2)
Borkowski Stanisław
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Boudreau John
(2)
Bury Beata
(2)
Cascio Wayne
(2)
Drobny Wojciech
(2)
Duraj Jan
(2)
Ehrlich Andrzej
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Frieske Kazimierz W
(2)
Golinowska Stanisława
(2)
Golnau Wiesław
(2)
Głogosz Dorota
(2)
Hecker Robert
(2)
Holland Peter
(2)
Huczek Marian
(2)
Jamka Beata
(2)
Janowska Zdzisława
(2)
Jarmołowicz Wacław
(2)
Jończy Romuald
(2)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Kalinowski Marek
(2)
Kocot Maria
(2)
Konieczny Olgierd
(2)
Kotowska Irena E
(2)
Kozek Wiesław
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Król Karol
(2)
Kukulak-Dolata Iwona
(2)
Kulczycka Luiza
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Kędziora Karolina
(2)
Leighton Patricia
(2)
Litwin Joanna
(2)
Lunden Bjorn
(2)
Machol-Zajda Lucyna
(2)
Majewski Kamil
(2)
Major Tomasz
(2)
Mazuryk Marcin
(2)
Mitrus Leszek
(2)
Modzikowska Danuta
(2)
Muszczynko Ewa
(2)
Noga Adam
(2)
Noga Marian
(2)
Okólski Marek
(2)
Oleksyn Tadeusz
(2)
Olma Małgorzata
(2)
Pawlak Zbigniew
(2)
Pawłowska Beata
(2)
Pichla Jarosław
(2)
Prawelska-Skrzypek Grażyna
(2)
Przytuła Sylwia
(2)
Płażek Stefan
(2)
Raczkowski Michał
(2)
Schmidtke Rafał
(2)
Sedlak Kazimierz
(2)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(2)
Sienkiewicz Łukasz
(2)
Skłodowski Henryk
(2)
Stawicka Magdalena Kinga
(2)
Storczyński Jarosław
(2)
Syrett Michel
(2)
Urbaniak Bogusława
(2)
Year
2010 - 2019
(89)
2000 - 2009
(269)
1990 - 1999
(17)
Country
Poland
(375)
Language
Polish
(375)
Subject
Zatrudnienie
(153)
Kadry
(135)
Przedsiębiorstwo
(72)
Praca
(60)
Rynek pracy
(51)
Prawo pracy
(40)
Bezrobocie
(33)
Płaca
(31)
Siła robocza
(23)
Motywacja pracy
(22)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(20)
Oceny pracowników
(18)
Rozmowa kwalifikacyjna
(17)
Unia Europejska
(16)
Zawód
(15)
Czas pracy
(14)
Zatrudnienie za granicą
(14)
Zatrudnienie elastyczne
(13)
Bhp
(12)
Urzędnicy
(12)
Zarządzanie
(11)
Zatrudnienie cudzoziemców
(11)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(10)
Niepełnosprawni
(10)
Polska
(10)
Samorząd terytorialny
(10)
Kariera
(9)
Organizacja
(9)
Szkolnictwo wyższe
(9)
Świadczenia społeczne
(9)
Administracja
(8)
Kobieta
(8)
Prześladowanie w miejscu pracy
(8)
Absolwenci szkół wyższych
(7)
Integracja europejska
(7)
Menedżerowie
(7)
Polityka społeczna
(7)
Pracownicy samorządowi
(7)
Swobodny przepływ osób
(7)
Zarządzanie wiedzą
(7)
Życiorysy urzędowe
(7)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(6)
Młodzież
(6)
Telepraca
(6)
Emigracja zarobkowa
(5)
Migracje
(5)
Opieka społeczna
(5)
Outsourcing
(5)
Polityka regionalna UE
(5)
Prawo gospodarcze
(5)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(5)
Rodzina
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Wieś
(5)
Dyskryminacja
(4)
Gospodarka
(4)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(4)
Koszty pracy
(4)
Kształcenie
(4)
List motywacyjny
(4)
Poszukiwanie pracy
(4)
Praca czasowa
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Rozwiązanie umowy o pracę
(4)
Zbiorowe stosunki pracy
(4)
Cudzoziemcy
(3)
Demografia
(3)
Globalizacja
(3)
Kobiety
(3)
Konflikt
(3)
Ludzie starzy
(3)
Marketing personalny
(3)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Pracodawcy
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Pracownicy wysoko kwalifikowani
(3)
Prawa dziecka
(3)
Przywództwo
(3)
Płynność kadr
(3)
Rolnictwo
(3)
Ruchliwość społeczna
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Umowa
(3)
Umowa o pracę na czas określony
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Urlopy
(3)
Zatrudnienie dodatkowe
(3)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
(3)
Zatrudnienie wspomagane
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(3)
Agencje zatrudnienia
(2)
Aspiracje
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(2)
Controlling
(2)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Emerytura
(2)
Etyka społeczna
(2)
Subject: time
1989-
(35)
2001-0
(7)
1901-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Bułgaria
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Zabrze (woj. śląskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
668 results Filter
Authority data
Zatrudnienie elastyczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zatrudnienie nietypowe ; Nietypowe formy zatrudnienia ; Elastyczne zatrudnienie ; Elastyczne formy zatrudnienia
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-74-7
1. Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych- perspektywa teoretyczna: Zatrudnienie w trzecim sektorze: możliwości i perspektywy; Finansowo-prawne podstawy zatrudnienia; Teoria elastyczności pracy a trzeci sektor; Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca; Zarządzanie kadrami w organizacjach pozarządowych; 2. Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze- wyniki badań: Badanie wzorów zatrudnienia w organizacjach pozarządowych; Elastyczne formy zatrudnienia kobiet w organizacjach pozarządowych w świetle wyników badań; Cechy i formy zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym w organizacjach pozarządowych; Trzeci sektor: docelowe czy tymczasowe miejsce pracy dla młodych osób?; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w trzecim sektorze; Problemy zatrudnienia w trzecim sektorze w opinii kadry zarządzającej; Scenariusze wywiadów grupowych z pracownikami organizacji pozarządowych; Scenariusz wywiadu grupowego z kadrą zarządzającą organizacji pozarządowych; 3. Młodzież w organizacjach pozarządowych- ścieżki kariery zawodowej: Ścieżka rozwoju w organizacji pozarządowej; Praca w organizacji pozarządowej- konfrontacja wyobrażeń z rzeczywistością; Wolontariat i zatrudnienie w organizacji pozarządowej na podstawie doświadczeń polskiej Akcji Humanitarnej; Pozarządowość w praktyce. Doświadczenia z praktyk studenckich; Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze. Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7187-866-4
R.1 Historyczne przemiany pracy: Praca w świecie antycznym i w średniowieczu; Poglądy na pracę w czasach nowożytnych; Prawo do pracy - ewolucja; Poglądy na płacę i jej istota. R.2 Współczesne metody zarządzania pracą: Rozwój zarządzania pracą; Zarządzanie w okresie postindustrialnym; Formy wykonywania pracy poza przedsiębiorstwem; Zarządzanie pracą - doświadczenia własne. R.3 Zatrudnienie w firmie. Bezrobocie: Praca i współ czesne warunki zatrudnienia; Zatrudnienie i bezrobocie definicje i stan aktualny; Umowy o pracę; Dobór pracowników; Zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy. R.4 Czas pracy i jej warunki wykonywania: Czas pracy i tendencje jego skracania; Czas pracy w Polsce; Warunki pracy, ich rodzaje i zagrożenia; Praca o szczególnym charakterze. R.5 Wynagradzanie: Podstawy współczesnej polityki płac Płaca minimalna; Prawna regulacja płac w Polsce; Rola wynagrodzeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Systemy wynagrodzeń w Europie Zachodniej. R.6 Koszty pracy. Analiza zarządzania: Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej; Koszty pracy w Polsce; Analiza pracy i zatrudnienia; Analiza wynagrodzeń. R.7 Podsumowanie - przyszłość pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919761-3-0
1. Podstawowe zasady zatrudniania przyjęte przez UE, 2. Filary polityki zatrudnienia, 3. Podstawowe instrumenty wspierające politykę zatrudnienia, 4. Charakterystyka unijnych aktów prawnych odnoszących się do sfery zatrudnienia, 5. Zasady polityki równego traktowania, 6. Przykłady wzorcowej polityki jednakowego traktowania, 7. Rekrutacja zgodna ze standardami Unii Europejskiej - wskazówki dla przedsiębiorstw i innych organizacji, 8. Przykład szczegółowej procedury rekrutacji i selekcji, 9. Uwarunkowania podejmowania decyzji, 10. Planowanie rekrutacji, 11. Powołanie komisji warunkiem zgodności z zaleceniami UE, 12. Początek rekrutacji, 13. Wstępna selekcja kandydatów, 14. Ocena kandydatów do pracy, 15. Zasady prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, 16. Zasady postępowania z uczestnikami rekrutacji po zakończeniu rekrutacji i doboru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-340-7
1. Jak rekrutować pracowników? 2. W jaki sposób poszukuje się online pracowników na świecie? 3. Portale z ofertami pracy. 4. Strona domowa pracodawcy. 5. Testy online. 6. Poszukiwanie bezpośrednie. 7. Nowości na światowym rynku. 8. Publikowanie ofert. 9. Poradnik poszukiwania pracowników online.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71878-27-3
1. Definicja pracownika oraz podział kosztów jego za trudnienia: Definicja pracownika; Podział kosztów zatrudnienia pracownika. 2. Koszty zatrudnienia pracowników wg kryterium przedmiotowego: Koszty wynagrodzenia; Koszty obciążające wynagrodzenie; Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy; Koszty odpraw emerytalnych oraz pośmiertnych; Koszty pracodawcy związane z dodatkowym ubezpieczeniem pracowników na zabezpieczenie emerytalne; Koszty odszkodowań przy wypowiedzeniu stosunku pracy; Koszty wykorzystywania w pracy przez pracowników sprzętu należącego do nich; Koszty delegacji służbowych; Koszty administracyjne zatrudniania pracowników. 3. Koszty zatrudnienia wg kryterium podmiotowego: Uwagi ogólne; Koszty zatrudnienia kobiet; Koszty zatrudnienia młodocianych; Koszty ponoszone na rzecz członków zarządu i raz nadzorczych; Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów o dzieło lub zlecenia. Załącznik - elementy wynagrodzenia brane pod uwagę przy ustalaniu przychodu pracowników, kosztów uzyskania przychodów pracodawcy oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-4129-5
O czym jest ta książka; Opis stanowiska pracy, Zainteresowanie właściwej osoby, Informacje potrzebne do podjęcia decyzji, Podania - forma i wykorzystanie, Metody selekcji, Wpływ procesu rekrutacji i selekcji na kandydatów, Działania podejmowane po złożeniu oferty zatrudnienia, Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji, Ocena decyzji podjętej podczas procesu selekcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Zatrudnienie dodatkowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Praca dodatkowa ; Dodatkowe zatrudnienie
Authority data
Zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-25-1
R.I Polityka gospodarcza : 1.Wprowadzenie, 2.Polityka gospodarcza we Wspólnotach Europejskich, 3.Doświadczenia Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Portugalii, 4.Wnioski
dla Polski. R.II Polityka rynku pracy : 1.wprowadzenie, 2.Polityka
rynku pracy we Wspólnotach Europejskich, 3.Polityka r ynku pracy w Polsce, 4.Aktywne programy polityki rynku
pracy w Polsce i w krajach Unii europejskiej.Analiza porównawcza, 5.Miejsce i kształt polityki rynku pracy w Polsce w przyszłości. R.III Zmiany strukturalne w gospodarce i polityka stru kturalna : 1.Wprowadzenie, 2.Zmiany struktury przedmio towej (rodzajowej), 3.Zmiany struktury własnościowej, 4.Wnioski dla politki strukturalnej. R.IV wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia i or ganizacji pracy : 1.Wprowadzenie, 2.Interpretacja po jęć kluczowych, 3.Elastyczne formy zatrudnienia i orga nizacji pracy w Polsce i w krajach Unii, 4.Konsekwencj e rozwoju elastycznych form zatrudnienia i organizacji
pracy. R.V Procesy konkurencyjne na rynku pracy : 1.wprowadze nie, 2.konkurencja na podażowej stronie rynku pracy, 3 .Konkurencja na popytowej stronie rynku pracy. R.VI Emigracja zarobkowa : 1.Wprowadzenie, 2.Przyczyny
i skutki emigracji zarobkowej, 3.Emigracja stała Pola ków, 4.Okresowa emigracja zarobkowa Polaków, 5.Emigra cja zarobkowa Polaków po akcesji-próba produkcji. Sytuacja na rynku pracy w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-093-2
1. Tworzenie i wdrażanie strategii ZZL; 2. Analiza pracy i opisy stanowisk; 3. Sposoby zastosowania metod wartościowania pracy w praktyce; 4. Systemowe podejście do doboru pracowników; 5. Wprowadzanie pracownika do pracy; 6. Konstrukcja systemu wynagrodzeń; 7. Partycypacja pracownicza i zakładowe układy zbiorowe; 8. Ocena okresowa pracowników; 9. Zintegrowany system zarządzania kompetencjami; 10. Badanie opinii pracowniczych; 11. Raporty o wynagrodzeniach; 12. Planowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-42-1
R.1 Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy; R.2 Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne; R.3 Kontraktowanie pracy; R.4 Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego; R.5 Telepraca; R.6 Organizacja czasu pracy; R.7 Współpraca przedsiębiorstw ze służbami zatrudnienia; R.8 Wpływ polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy; R.9 Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-274-5
Wprowadzenie; R.1 Podstawa normatywna prawa podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika; R.2 Obowiązki kandydata na pracownika w zakresie udzielania informacji podmiotowi zatrudniającemu; R.3 Granice prawa podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika; R.4 Skutki prawne przekroczenia przez podmiot zatrudniający granic prawa do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika; R.5 ocena prawna pozyskiwania wybranych typów informacji o kandydacie na pracownika przez podmiot zatrudniający.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71878-12-5
I. Samozatrudnienie: Definicja samozatrudnienia; Samo zatrudnienie a przepisy prawa pracy; Samozatrudnienie a przepisy o ubezpieczeniach społecznych; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Umowy cywilnoprawne; Samozatrudnienie w formie spółki. II. Samozatrudnienie a podatek VAT: Zwolnienie od poda tku czy rejestracja jako podatnik VAT; Rozliczenie z tytułu podatku VAT. III. Formy opodatkowania z punktu widzenia samozatrud nienia: opodatkowanie na zasadach ogólnych; Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Opodatkowanie w formie karty podatkowej; Wybór formy opodatkowania przez oso by fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospo darczą; Wybór formy opodatkowania spółek. IV. Zakładam działalność gospodarczą: Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej; Koncesjonowanie działalności gospodarczej; Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - REGON; Rejestracja dla celów NIP; Rejestracja dla ce lów podatku VAT; Obowiązki wobec ZUS; Obowiązki w za kresie posiadania rachunku bankowego i dokonywania za jego pośrednictwem płatności; Oznaczenie firmy. IV. Inne formy minimalizacji kosztów pracy: Pełnienie funkcji członka zarządu; Umowa zlecenia, o dzieło oraz o świadczenie usług dla spółek powiązanych; Wynagrodze nie w postaci dywidendy; Minimalizacja kosztów pracy przy wykorzystaniu przepisów nie zaliczających niektó rych przychodów do podstawy wymiaru składek; Umowy za wierane z osobą nie podlegającą ubezpieczeniu z innych tytułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Bibliotekarstwo - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Cudzoziemcy - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kadry - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kultura - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Młodzież - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Niepełnosprawni - zatrudnienie (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again