Form of Work
Książki
(22)
Czasopisma
(7)
Status
only on-site
(27)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(27)
Author
Chodyński Andrzej
(5)
Huczek Marian
(5)
Bakonyi Jadwiga
(4)
Borkowski Stanisław
(4)
Jeziorski Leopold
(4)
Jabłoński Adam
(3)
Jabłoński Marek Marian
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Galata Stanisław
(2)
Jabłoński Adam Stefan
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Janusz Anna
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Majewski Miłosz
(2)
Rosak Joanna
(2)
Selejdak Jacek
(2)
Skórska Anna
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Ulewicz Robert
(2)
Armstrong Michael
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bogusz Marta
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Chovancová Miloslava
(1)
Chwastowski Maciej
(1)
Cichy Janusz
(1)
Ciuk Wojciech
(1)
Czajkowska Agnieszka
(1)
Czakwari Remigiusz
(1)
Debatory Helena
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dutko Maciej
(1)
Fołomjew A.N
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gladstone Brian
(1)
Godala Magdalena
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Huczek Antoni
(1)
Jagoda Henryk
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Juraszek Joanna
(1)
Juraszek Marian
(1)
Karciarz Magdalena
(1)
Kasprzak Marek
(1)
Kawalec Anna
(1)
Klimczok Monika
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Knapik Alina
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopciuszewska Elżbieta
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Kostera Monika
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Krawiec Franciszek (Frank)
(1)
Krupski Rafał
(1)
Krzepicka Alicja
(1)
Kuszlin W.I
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Kędra Agnieszka
(1)
Lichtarski Jan
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marczak Mariusz
(1)
Małgorzata Pietrzyk
(1)
Michałek Janusz
(1)
Motnyk Marcin
(1)
Nový František
(1)
Nowakowski Krzysztof
(1)
Otakar Bokuvka
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Parvazník Ján
(1)
Patkaniowski Michał
(1)
Pierzchała Ewa
(1)
Pietrzyk Małgorzata
(1)
Pochopeń Jolanta
(1)
Pochopień Jolanta
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Regulski Lech
(1)
Rosa Kacper
(1)
Rosak Przemysław
(1)
Rosowska Agata
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Seroka-Stolka Oksana
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Sikora Rafał
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Sobel Tomasz
(1)
Sosnowska Alicja
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Szewczyk Agnieszka
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Szuwarzyński Andrzej
(1)
Tarapata Jolanta
(1)
Tomczyk Anna
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(27)
Przedsiębiorstwo
(14)
Innowacje
(6)
Kadry
(6)
Zarządzanie
(6)
Menedżerowie
(5)
Organizacja
(5)
Gospodarka oparta na wiedzy
(4)
Motywacja pracy
(4)
Organizacja ucząca się
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Handel elektroniczny
(3)
Internet
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Praca
(3)
Płaca
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Globalizacja
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Oceny pracowników
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Prawo pracy
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bhp
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Google
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja naukowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Intuicja
(1)
Jakość
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Las
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marketing
(1)
Młodzież
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Odlewnictwo
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Organizacje
(1)
Outplacement
(1)
Outsourcing
(1)
Parki technologiczne
(1)
Praca czasowa
(1)
Pracodawcy
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Public relations
(1)
Płynność kadr
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spożycie
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Targi i wystawy
(1)
Telemedycyna
(1)
Wiedza
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(7)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorstwa i ludzie)
ISBN: 83-85292-47-2
1. Czym jest zarządzanie wiedzą?, 2. Lepsze zarządzanie informacją nie wystarczy, 3. Cykl generowania wiedzy, 4. Dlaczego zajmujemy się tym teraz?, 5. Jaka wiedza wymaga zarządzania?, 6. Proces zarządzania wiedzą, 7. Być menedżerem wiedzy, 8. Zakończenie-przyszłość zarządzania wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 7-2/2005)
Postindustrialność a innowacje i wiedza; Ocena szans rozwojowych firm na globalnym rynku, a zarządzanie wiedzą; Innowacje jako element budowania gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie założeń strategii lizbońskiej; Konkurencyjność a efektywny rozwój i współdziałanie systemów gospodarczych; Kryteria ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie; Wielowymiarowe traktowanie strategii jakości przedsiębiorstw a strategiczna karta wyników (balanced scoreboard); Zasoby i wiedza w organizacji a korupcja; Kultura organizacyjna niematerialnym zasobem organizacji; Ocena otoczenia placówki medycznej w oparciu o metodę PEST; Jakość usług determinantem relacji klient (pacjent) - pracownik stacjonarnej opieki medycznej w Polsce; Kategoryzacja i rekomendacja polskich hoteli jako źródło oceny jakości oferowanych usług; Znaczenie systemu HAACP w gastronomii hotelowej; Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w sterowaniu procesem produkcji mąki młynowej w cementowni; Analiza przyczyn reklamacji kładki komunikacyjnej; Nowe metody pomiarowe w systemie zarządzania jakością odlewni żeliwa; Ocena efektywności eksploatacji linii formowania pod wysokimi naciskami; Zastosowanie metody PAMCO do oceny wykorzystania nagrzewnicy potokowej; Ocena efektywności procesów logistycznych w firmie spedycyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-432-1
1. Charakterystyka organizacji, 2. Zasoby nowoczesnej organizacji, 3. Intuicja w działalności menedżerskiej, 4. Proces zarządzania strategicznego, 5. Metodologia procesu formułowania i wyboru strategii zarządzania, 6. Etyka w zarządzaniu działalnością gospodarczą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1104)
1. Koncepcje i metody zarządzania - ujęcia ogólne, przekrojowe. 2. Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy. Organizacja ucząca się - zarządzanie wiedzą - zarządzanie kapitałem intelektualnym. 3. Problemy rozwoju i zastosowań wybranych koncepcji i metod zarządzania. 3.1. Ujęcia teoretyczne. 3.2. Wyniki badań empirycznych, 3.3. Doświadczenia praktyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.85)
1. Koncepcje myślenia strategicznego w firmie, 2. Zarządzanie wiedzą w procesie innowacyjnym, 3. Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą, 4. Transfer wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw, 5. Identyfikacja i wycena zasobów ludzkich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-90-2
Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy; Aspekty makroekonomiczne globalizacji gospodarki światowej; Globalizacja i jej gospodarczy aspekt wpływu na warunki życia społeczności lokalnych; Regionalny i lokalny rynek pracy wobec wyzwań XXI wie ku; Swoboda przepływu pracowników w aspekcie uznania wykształcenia; Wpływ ryzyka na politykę rozwoju gmin; Gospodarka finansowa samorządów; Wpływ globalizacji na Skarb Państwa RP; Środowisko edukacji ekonomicznej w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy; Profil interdyscyplinarny kształcenia ekonomicznego; Ukraińska nauka i edukacja w dobie globalizacji. Problemy i perspektywy; Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji a problem jakości kształcenia nauczycieli w dobie globalizacji; Rozważania wokół idei społeczeństwa informatycznego. Czy nauka potrzebuje zarządzania, czy dalekosiężnej polityki naukowej?; Europa. Społeczeństwo oparte na wiedzy w polityce Unii Europejskiej; Niektóre uwarunkowania komunikacji społecznej w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Kobiety w zarządzaniu wiedzą, a dyskryminacja - szansa na równość czy utrzymanie status quo?; Etyczne aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-261-2
Cz. I. Koncepcje i modele zastosowań technologii i systemów informatycznych: Rozszerzenia funkcjonalności systemów ERP jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Lojalność klientów jako efekt proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw; Rola bibliotek naukowych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego; Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą; Bangemann nie był pierwszy- społeczeństwo informacyjne w Polsce; Nowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji w gospodarce elektronicznej; Portal korporacyjny drogą do nadrobienia zaniedbań w rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego; Budowanie lojalności klientów jako warunek utrzymania konkurencyjności firm na polskim rynku telekomunikacyjnym; Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zachowań; Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji; Technologie informatyczne w procesowym i japońskim modelu zarządzania wiedzą w organizacji; Cz. II. Zastosowania technologii i systemów informatycznych w organizacjach: Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie wykrywczym na przykładzie rozwiązań stosowanych w polskiej policji; Skuteczność portalu w komunikacji ze studentami na przykładzie Wyższych Szkół Bankowych; Zarządzanie kompetencjami na uczelni warunkiem optymalnego wykorzystania potencjału pracowników; Projekty e-learningowe na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; Zastosowanie nowoczesnych technologii w sektorze bankowym; Wybrane aspekty tworzenia systemów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji publicznej; Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w sektorze bankowym; Przykładowe wdrożenia systemów informatycznych w bankach; "Result Scorecard"- autorskie narzędzie wspomagające implementację strategicznej karty wyników; Komunikaty sms w usługach płatniczych i bankowych; Rola i miejsce systemu wspomagania zarządzania wiedzą w procesie rozdziału dystrybucji i obrotu w spółkach dostawców energii; Cyfrowe zarządzanie własnością intelektualną- DRM; Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku produkcyjnym; Cz. III. Metody oraz aspekty zastosowań technologii i systemów informatycznych: Problem odbioru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania jako zagadnienie programowania leksykograficznego; Rola akwizycji wiedzy w procesie realizacji bazodanowego systemu informatycznego; Rola narzędzi informatycznych w usprawnianiu operacji logistyki odwrotnej; Wykorzystanie MS SQL Server 2005 w kształceniu informatyków; Analiza wrażliwości przy użyciu języka symulacyjnego VENSIM jako element rozwoju wiedzy o źródłach dynamiki złożonego, nieliniowego systemu (na przykładzie archetypu "tragedia współużytkowania"); Weryfikacja procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki Hoare'a; Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie z wykorzystaniem programowania liniowego w aplikacji "SeiTE"; Zastosowanie metod badania niejawnych grup wirtualnych w celu pozyskiwania wiedzy dla organizacji; Możliwości wykorzystania technik ewolucyjnych w rekomendowaniu zasobów portali internetowych; Zastosowanie hurtowni danych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2012)
Kryzys w strefie euro; Środowisko innowacyjne źródłem rozwoju regionu; Instrumenty marketingu w działalności instytucji finansowych na przykładzie banków; Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz rażąco niska cena w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa; Funkcje lasu w świetle preferencji konsumentów; Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa; Determinanty trwałości kanałów dostaw w środowisku wartości dla klienta; Zarządzanie na rynku doznań w branży gastronomicznej; Wpływ reklamy na decyzje zakupowe kobiet w aspekcie badań własnych; Shopping w wydaniu singli- czas to pieniądz?; Zarządzanie wiedzą- wczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; Poprawa skuteczności zarządzania środkami finansującymi leczenie i profilaktykę wybranych chorób nowotworowych (cz. 2 badania); Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o jego ekoinnowacyjność; Doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej jako organizacji uczącej się w świetle wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji; Rola e-biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7199-437-1
1. O ewolucji świadomości, rozumu i pomysłowości, 2. Konkurencyjność w dobie globalizacji, 3. Zarządzanie twórcze w organizacji, 4. Metodologia rozwiązywania problemów, 5. Przygotowanie produkcji wyrobu jako przedsięwzięcie innowacyjne, 6. Procesy i technologie w organizacji, 7. Podstawy działalności innowacyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-860-7
Część I Zarzadzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym: 1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - istota, zakres i korzyście, 2. Czas i przedsiebiorczość organizacyjna w gospodarce opartej na wiedzy, 3. Stan zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach - próba oceny, 4. Stan zasobów wiedzy w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, 5. Rola klastra w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 6. Zarzadzanie wiedzą a innowacyjność w systemach zarządzania jakością współczesnego przedsiębiorstwa, 7. Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, 8. Koncepcja pomiaru zdolności do uczenia się szkól wyższych, 9. Problemy zarządzania wiedzą na publicznej uczelni ekonomicznej. Częśc II Innowacje a współpraca przedsiębiorstw: 10. Powiązania przedsiębiorstw z innymi podmiotami w procesie innowacyjnym, 11. Innowacyjność przedsiębiorstwa a sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie, 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i alianse strategiczne jako źródła innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, 13. Kooperacja i jej wpływ na innowacyjność dostawców na rynku przemysłowym, 14. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym, 15. Architektura łańcucha dostaw sterowanego innowacjami, 16. Przykłady usprawnień w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach, 17. Procesy innowacyjne w systemach zarządzania jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usług logistycznych, 18. Wspólpraca uczelni i sektora przedsiębiorstw na przykładzie firmy Schenker i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Część III Transfer wiedzy i technologii: 19. Luka e-technologiczna i luka e-organizacyjna w polskiej gospodarce, 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma transferu technologii, 21. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski na tle najnowszego rozszerzenia Unii Europejskiej - próba oceny, 22. Korporacje transnarodowe w procesie dyfuzji wiedzy i umiejętności - przypadek zlokalizowanych w Polsce filii największych TNCs świata, 23. Determinanty procesów absorpcji technologii w bankach omercyjnych w Polsce, 24. Kierunki eliminacji dysfunkcji transferu wiedzy, 25. Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym. Przykład Polski północno-wschodniej, 26. Dyfuzja technologii a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie Podlasia, 27. Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-29-6

1. Ekonomiczna infrastruktura komputerowych systemów zarządzania.
Polish Way to Eurozone; Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania; Prosumcja w inżynierii systemów informatycznych zarządzania; Ryzyko informatyczne jako ważny element ryzyka operacyjnego w banku - wybrane zagadnienia finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym; Wartość informacji i sposoby jej podwyższania w informatycznych systemach wspomagających zarządzanie; Infrastruktura obliczeń wszechobecnych jako podstawa komputerowego wspomagania kreatywności; Przestrzeń człowieka w systemach informatycznych; Wykorzystanie komputerowych systemów zarządzania w monitorowaniu otoczenia polskich przedsiębiorstw.
2. Systemy informacyjne zarządzania.
Rzecz o metodologicznych aspektach budowy współczesnych systemów informatycznych zarządzania - wybrane zagadnienia; Informacyjne aspekty ewidencyjnego rachunku kosztów w organizacjach gospodarczych: model obiegu informacji; Semantyczny opis dokumentów w systemie CRM - analiza przypadku; Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu; Cicer cum caule - czyli myśli nieuczesane na temat jak projektować i wdrażać systemy informacyjne zarządzania; Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w branży drzewnej na przykładzie producenta materiałów dla przemysłu meblarskiego; Ontologiczne aspekty systemów informacyjnych controllingu; Wymiarowanie funkcjonalne produktów programowych w standardach ISO/IEC.
3. Systemy e-biznesu.
Możliwości zastosowania metody konwersji do oceny serwisów branży sportowej; Telepraca - przesłanki i bariery rozwoju w Polsce; Wirtualizacja informatycznych systemów zarządzania; Ocena zdalnego nauczania jako wynikowa postrzeganej użyteczności oraz łatwości obsługi w świetle badań; Realizacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 na przykładzie stron internetowych administracji rządowej w Polsce; Rozwój zjawiska web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji; Czynniki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.
4. Zarządzanie wiedzą w systemach informatycznych.
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą; Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie; Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce; Metody i techniki sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem; Komputerowe systemy w sferze Facility Management; Business Inteligence jako remedium na aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na informację i wiedzę; Zastosowanie hierarchii poziomów opisu wiedzy Wiiga na potrzeby definiowania elementów wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie.
5. Uwarunkowania technologiczne zastosowań komputerowych systemów zarządzania.
Nowe rozwiązania biznesowe firmy Microsoft Dynamics na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce elektronicznej; O pierwszych próbach ilościowego ujęcia informacji; Narzędzia wspomagające procesowe zarządzanie organizacją; Kokpit menedżerski - narzędzie wczesnego ostrzegania; Adaptacyjne przeszukiwanie internetu - przeszukiwaniem racjonalnym. Propozycja rygorystycznego podejścia w warunkach prywatnej eksploatacji internetu; WCMS jako narzędzie wspomagające zarządzanie treścią witryny internetowej organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-450-1
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Prawno-finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi. Rola jakości w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw. Logistyczna obsługa klienta w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacje jako element konkurencyjności przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88617-07-9
Wprowadzenie; R. I Uniwersytet jako organizacja ucząca się; R.II The Koncept of Entrepreneurial University as an Answer to the Challenge sof the 21ST Century; ZR. III arządzanie nauką a polityka naukowa; R. IV Identyfikacja elementów zarządzania wiedzą w wyższej uczelni; R. V Możliwości oceny produktywności szkoły wyższej; R. VI Informacja naukowo-techniczna jako baza wiedzy wspomagająca działalność edukacyjno-badawczą w wyższej uczelni technicznej; R. VII Biblioteka wirtualna jako element społeczeństwa informacyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2011)
1. The Concept of the Holistic Management as a New spproach In the Theory of Management; 2. Building a strong brand to support company competitiveness; 3. Kultura organizacyjna organizacji; 4. Zarządzanie wiedzą w świetle socjologicznych determinantów; 5. The restriction of the gap in educational activites (on the example of courses for holiday camp cansellors- legal aspect); 6. Kooperencja szkół wyższych; 7. Zarządzanie funkcjami lasu w kontekście społecznych preferencji odnośnie do korzystania z zasobów leśnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-048-4
1. Współczesny kontekst zarządzania: Globalizacja- perspektywy teoretyczne; Wprowadzenie do globalnej polityki ekonomicznej; Korporacje ponadnarodowe a globalizacja; Teoretyczne uzasadnienia KOS; Kontekst postkolonialny zarządzania; Globalizacja i środowisko naturalne; 2. Zarządzanie międzykulturowe: Różnice kulturowe a zarządzanie; Kulturowe uwarunkowania zarządzania; Podstawowe założenia kulturowe; Wymiary i poziomy analizy kultury; Różnice kulturowe w procesie zarządzania; Kultura narodowa i zarządzania; Różnice kulturowe: doświadczenia na poziomie jednostek; 3. Jakość we współczesnych organizacjach: Jakość w zarządzaniu; Jakość w usługach; Jakość w usługach a pracownicy organizacji usługowych; Określenie jakości usług; Etyka i polityka w zarządzaniu jakością; 4. Twórczość w zarządzaniu: Jak znaleźć przepływ?; Organizacja opowiadania i opowiadająca; Mity i archetypy w świeci organizacji; Zarządzanie sztuką, sztuka zarządzania; Rynek doznań; Ironia i humor; Przedsiębiorczość i duch innowacyjności; 5. Zarządzanie a kultura: Kultura organizacji; Tożsamość a organizacja; Człowiek zarządzany; Przestrzeń organizacji; Duchowość a zarządzanie; Kultura zarządzania; Zarządzanie różnorodnością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-89437-08-2
R.I Kapitał intelektualny jako podstawa nowego paradygmatu gospodarowania, R.2 teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i sprawozdawczości wartości intelektualnych, R.3 modele pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego, R.4 W kierunku standardów rachunkowości zasobów ludzkich i kapitału intelektualnego.
teorii ekonomii, 2.Podejście badawcze do kapitału int elektualnego, 3.Możliwości pomiaru kapitału intelektua lnego w tradycyjnych systemach rachunkowości, 4.Wpływ kapitału intelektualnego na wzrost firmy - rezultaty b adań empirycznych. R.II Teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i spra wozdawczości wartości intelektualnych. R.III Modele pomiaru idywidualnego kapitału ludzkiego. R.IV W kierunku standartów rachunkowości zsobów ludzki ch i kapitału intelektualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Informacja w Internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 141 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-16476-8
Cz. I. Wikipedia - zagłada autorytetów; O akredytacji informacji; Informacja a prawo. Cz. II. Informacja - waluta XXI wieku; Google- wierzchołek góry lodowej; Strategie wyszukiwawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-87-9
1. Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Komunikacja społeczna, 3. Ocena, 4. Dwa warianty motywacji i jedna manipulacja, 5. Wiedza, 6. Sposoby i efekty kierowania personelem, 7. Społeczne tło kierowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 5 (1/2004))
Standardy pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty OECD, 2. System edukacji w Polsce wobec perspektywy tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, 3. Dynamika organizacji opartej na wiedzy, 4. Rozwój public relations w Europie, 5. Coaching jako metoda budowania wiedzy w organizacji, 6. Kultura organizacji a strategia jakości, 7. Jakość jako główna strategia zdobycia przewagi rynkowej polskich banków, 8. Zastosowania diagramu macierzowego i wykresu Ishikawy w procesie doskonalenia poziomu jakości produktów, 9. Doskonalenie poziomu jakości usług medycznych w oparciu o metodę Space, 10. Jakość usług w sieciach firm hotelarskich, 11. Marketing i jakość usług bankowych, 12. Konkurencyjność wyrobu branży obuwniczej w aspekcie analizy prognoz oceny poziomu jakości, 13. Analiza zmian na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 14. Wykorzystanie narzędzi jakości do wyeliminowania niezgodności w procesie zgrzewania rur, 15. Strumień wartości przy wytwarzaniu okien jako jedna ze składowych metody Lean Managment, 16. QRCM sposobem na zwiększenie lojalności klientów a kontekście jakości wyrobów, 17. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w gminie, Specyfika wizerunku biblioteki publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-735-X
1.Treść i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 2.Funcje zarządzania marketingiem, 3.Klasyczne metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 4.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstem w przestrzeni marketingowej, 5.Wybrne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Metody współpracy z klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again