Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(9)
Author
Bakonyi Jadwiga
(3)
Huczek Marian
(3)
Chodyński Andrzej
(2)
Jabłoński Adam
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bogusz Marta
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Ciechomski Wiesła
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Galata Stanisław
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Głuszek Ewa
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Janusz Anna
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kardas Jarosław S
(1)
Klimczok Monika
(1)
Knapik Alina
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Krupski Rafał
(1)
Krzepicka Alicja
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Michałek Janusz
(1)
Motnyk Marcin
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Pochopeń Jolanta
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Regulski Lech
(1)
Romanowski Robert
(1)
Rosa Kacper
(1)
Rosowska Agata
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Seroka-Stolka Oksana
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Skórska Anna
(1)
Sobel Tomasz
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Szpitter Agnieszka A
(1)
Tarapata Jolanta
(1)
Tiwana Amrit
(1)
Tomczyk Anna
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Wójcik-Augustyniak Marzena
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(10)
Przedsiębiorstwo
(8)
Zarządzanie
(4)
Innowacje
(3)
Marketing elektroniczny
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Kadry
(2)
Marketing
(2)
Outsourcing
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
BPM (informat.)
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Intuicja
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Las
(1)
Marketing sieciowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Parki technologiczne
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przemysł
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Schematy organizacyjne (ikon.)
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Strony WWW
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Targi i wystawy
(1)
Transmisja danych
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
ISBN: 83-85428-83-6
Cz.1 Podstawy: R.1 Wprowadzenie: Zarządzanie wiedzą, e-biznes i CRM; Nowe oblicze Nowej Gospodarki; Kręta droga za nami, "Nowe" imperatywy. R.2 Gospodarka elektroniczna, zarządzanie relacjami z klientem i zarządzanie wiedzą: Nowy cyfrowy krajobraz, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy. R.3 Mapa drogi do sukcesu: mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM: R.4 Dopasowanie wyborów strategicznych i technologicznych: Rozwiązanie dylematu nowatora, Strategiczny model KCMR, Analiza otoczenia biznesu, Rozumienie kontekstu, Technologia strategiczna, R.5 Audyt i analiza: Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny? Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Dokumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystanie wyników audytu do KCMR, R.6 Tworzenie zespołu wdrożeniowego: zadania wiedza specjalistyczna, Skład zespołu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotykane błędy, R.7 Projektowanie infrastruktury technologicznej: Wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarządzanie wiedzą o kliencie: ramy technologiczne, Architektura KCMR, Integracja, Względy długookresowe, R.8 Rozwój i stymulowanie wynikami wdrażanie systemów KCMR: Ukryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang" - przegląd, Spojrzenie poza kaskadę, Metoda przyrostowa stymulowana wynikami, R.9 Przywództwo, Zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną: Przywództwo, Zmiana kultury organizacyjnej. Zarządzanie zmianą. Cz.3. Planowanie sukcesu: R.10 Ocena, pomiar i doskonalenie: Podstawowe miary, Miary tradycyjne, Podstawowe miary KCMR, Miary wszechstronne, Pułapki.
klientem i zarządzanie wiedzą : Nowy cyfrowy krajobra z, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy, R.3 Mapa drogi do sukcesu : Mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM : R.4 Dopasowanie wyborów
strategicznych i technologicznych : Rozwiązywanie dyl ematu nowatora, Strategiczny model KCRM, Analiza otocz enia biznesu, Rozumienie kontekstu, technologia strate giczna. R.5 Audyt i analiza : Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny?, Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Do kumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystnie wyników audytu do KCRM. R.6 Tworzenie zespołu wdroże niowego : zadania i wiedza specjalistyczna, Skład zes połu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotyka ne błędy. R.7 Projektowanie infrastruktury technologi cznej : wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarzą dzanie wiedzą o kliencie:ramy technologiczne, Archite ktura KCRM, Integracja, Względy długookresowe. R.8 Roz wój i stymulowane wynikami wdrażanie systemów KCRM : U kryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang"-przegląd, spojrzenie poza kas kadę, Pożegnanie z big-bang, Metoda przyrostowa stymul owana wynikami. R.9 Przywództwo, zarządzanie zmianą i kultura oraganizacyjna : Przywództwo, Zmiana kultury o rganizacyjnej, Zarządzanie zmianą. Cz.3 Planowanie sukcesu : R.10 Ocena, pomiar i doskona lenie : Podstawowe mairy, Miary tradycyjne, Podstawowe
miary KCRM, Miary wszecgstronne, Pułapki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - marketing (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-861-7
Cz.I Wiedza w przedsiębiorstwie sieciowym: 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy diagnozowania i projektowania przedsiębiorstw sieciowych, 2. Drgająca gospodarka, 3. Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, 4. Dryfowanie przedsiębiorstw ku gospodarce sieciowej, 5. Kreowanie wartości w układach sieciowych, 6. Marketing sieciowy, 7. Pracownicy i agenci wiedzy, 8. Zarządzanie wiedzą w organizacjach non-profit. Cz.II Metody wizualizacji, kompozycji i dyfuzji wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-735-X
1.Treść i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 2.Funcje zarządzania marketingiem, 3.Klasyczne metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, 4.Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstem w przestrzeni marketingowej, 5.Wybrne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej. Metody współpracy z klientami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2012)
Kryzys w strefie euro; Środowisko innowacyjne źródłem rozwoju regionu; Instrumenty marketingu w działalności instytucji finansowych na przykładzie banków; Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz rażąco niska cena w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa; Funkcje lasu w świetle preferencji konsumentów; Innowacje jako czynnik budowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa; Determinanty trwałości kanałów dostaw w środowisku wartości dla klienta; Zarządzanie na rynku doznań w branży gastronomicznej; Wpływ reklamy na decyzje zakupowe kobiet w aspekcie badań własnych; Shopping w wydaniu singli- czas to pieniądz?; Zarządzanie wiedzą- wczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem; Poprawa skuteczności zarządzania środkami finansującymi leczenie i profilaktykę wybranych chorób nowotworowych (cz. 2 badania); Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o jego ekoinnowacyjność; Doskonalenie jakości kształcenia szkoły wyższej jako organizacji uczącej się w świetle wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji; Rola e-biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83255-1530-0
1. Klasyczne koncepcje zarządzania: Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu; Szkoła klasyczna (mechanistyczne); Szkoła humanizacyjna; Szkoła systemowa; 2. Nurty zapowiadające narodziny współczesnych koncepcji zarządzania: Szkoła neoklasyczna i jej kierunki; Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu; 3. Wyzwania przyszłości współczesnych organizacji: Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości; Elastyczność i procesowość organizacji; 4. Koncepcje zorientowane na jakość: Ewolucja systemów zarządzania jakością; Koncepcja TQM i kaizen; Koncepcje- reengineering i benchmarking; Koncepcje zorientowane na klienta: Koncepcja marketingu; Koncepcja marketingu relacji; 7. Koncepcje zorientowane na współdziałanie: Organizacja sieciowa; Organizacja wirtualna; 8. Koncepcje zorientowane na wyszczuplanie organizacji: Outsourcing; Lean Management; 9. Koncepcje zorientowane na wiedzę: Zarządzanie wiedzą w organizacji; Koncepcja organizacji uczącej się; Zarządzanie innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-794-8
Przesłanki wdrażania koncepcji marketingu opartego na wiedzy w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego; Relacyjne przesłanki tworzenia megaproduktu terytorialnego; Metody badań marketingowych dotyczących interesariuszy w marketingu terytorialnym; Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych; Instytucje regionalnego systemu innowacji a marketing terytorialny; Orkiestracja innowacyjnych sieci przedsiębiorstw; Rozwiązania teleinformatyczne służące do komunikacji i współpracy wielko¸ polskich podmiotów ekonomii społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-396-6
1. Środowisko jako podmiot życia gospodarczego; 2.Przedsiębiorstwo jako element otoczenia; 3. Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa; 4. Etyka w biznesie - trudności i perspektywy; 5. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 6. Proces zarządzania strategicznego; 7. Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie; 8. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych; 9. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie; 10. Kontrolowanie procesów pracy; 11. Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 12. Zarządzanie procesem zmian; 13. Zarządzanie produkcją; 14. Zarzadzanie jakością; 15. Zarzadzanie innowacjami; 16. Zarządzanie projektami; 17. Zarzadzanie marketingowe; 18. Zarzadzanie logistyką; 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 20. Zarządzanie finansami; 21. Zarzadzanie informacją; 22. Zarzadzanie wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2007)
1. Problem odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią publiczną. Nibymiejsca i miejsca, czyli o miastach i autostradach, 2. Regionalne systemy innowacji, 3. Regionalne strategie innowacyjne środkiem rozwoju przedsiębiorczości (na przykładzie województwa małopolskiego), 4. Parki naukowo-technologiczne a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 5. Rozwój sektora ochrony środowiska, 6. Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, 7. Napotykane trudności w procesie wykorzystywania wiedzy i zasobów intelektualnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem cz. 1, 8. Rynek marketingowych badań internetowych, 9. Psychologiczne uwarunkowania działań zbiorowych. CzII. Intuicja, 10. Strategiczne zarządzanie potencjałem ludzkim w bibliotece.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15004-4
Cz. 1. Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Cz. 2. Organizacyjne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Cz. 3. Prawno - finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 4. Biznes elektroniczny w rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 5. technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 6. Uwarunkowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, cz. 7. Suplement metodologiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Artykuł z czasopisma
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-530-8
W kontekście dość dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w ostatnim ćwierćwieczu wyzwaniem dla rodzimych przedsiębiorstw staje się umiejętność budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Teoretycznie wynika ona ze zdolności pogodzenia wysokiej efektywności operacyjnej w bieżącym działaniu ze zdolnością do kreowania i wdrażania zarówno inkrementalnych, jak i przełomowych innowacji. Artykuły zebrane w tegorocznym wydaniu PN Zmiana warunkiem sukcesu, zatytułowanym „W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności”, prezentują różne aspekty kreowania konkurencyjności w obu wskazanych wyżej obszarach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again