Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(42)
available
(30)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(43)
Author
Chodyński Andrzej
(3)
Borkowski Stanisław
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Kiełtyka Leszek
(2)
Rosak Joanna
(2)
Selejdak Jacek
(2)
Szabłowski Józef
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogusz Marta
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chwastowski Maciej
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Ciuk Wojciech
(1)
Czajkowska Agnieszka
(1)
Czakwari Remigiusz
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Evans Christina
(1)
Fołomjew A.N
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Godala Magdalena
(1)
Goliński Jan
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołuchowski Jerzy
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Gugała Krzysztof
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Huczek Antoni
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janusz Anna
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Juraszek Joanna
(1)
Kasprzak Marek
(1)
Kawalec Anna
(1)
Klimczok Monika
(1)
Knapik Alina
(1)
Kopciuszewska Elżbieta
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krawiec Franciszek (Frank)
(1)
Krupski Rafał
(1)
Krzepicka Alicja
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kuszlin W.I
(1)
Kwarcińska Beata
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Kędra Agnieszka
(1)
Kłak Marcin
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Lozano Platonoff Alberto
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Malik Radosław
(1)
Marczak Mariusz
(1)
Matuszak Marek
(1)
Małgorzata Pietrzyk
(1)
Michałek Janusz
(1)
Mikuła Bogusz
(1)
Motnyk Marcin
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Noga Adam
(1)
Nový František
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Nowakowski Krzysztof
(1)
Nowicki Adam
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Otakar Bokuvka
(1)
Paliszkiewicz Joanna Olga
(1)
Pietrzyk Małgorzata
(1)
Piotrkowski Kazimierz
(1)
Pochopeń Jolanta
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rosak Przemysław
(1)
Rosowska Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(36)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(30)
Gospodarka oparta na wiedzy
(26)
Przedsiębiorstwo
(25)
Innowacje
(10)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(10)
Organizacja ucząca się
(9)
Zarządzanie
(9)
Systemy informatyczne zarządzania
(7)
Organizacja
(6)
Gospodarka
(5)
Handel elektroniczny
(5)
Kadry
(5)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Systemy informatyczne
(4)
Polska
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Baza danych
(2)
Globalizacja
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Informatyka
(2)
Inteligencja sztuczna
(2)
Internet
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Multimedia
(2)
Organizacje
(2)
Praca
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Rynek pracy
(2)
Wiedza
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Decyzje
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitalizm
(1)
Komputery
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kryzys gospodarczy 2008+
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Las
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Offshoring
(1)
Outsourcing
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Poradnictwo
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Projektowanie - metody
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przedsiębiostwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Reklama
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Spożycie
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telemedycyna
(1)
Transfer technologii
(1)
Usługi
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
49 results Filter
Authority data
Zarządzanie wiedzą - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gospodarka - a zarządzanie wiedzą (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85557-87-3
Cz. I Zakres problematyki; Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku; Uwagi do materiału Antoniego Kuklińskiego pt. "Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku"; Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy; Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbo ny do Warszawy? Cz. II Perspektywy OECD: Nowa gospodarka - miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD; Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD; Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD; OECD na progu XXI wieku jej dokonania, reformy w toku i perspektywy. Cz. III Podstawy teoretyczne i pragmatyczne: Cechy gos podarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności; Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. Cz. IV Zasoby pracy - edukacja - regiony - strategie: Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy - w kierunku go spodarki opartej na wiedzy; Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opar tej na wiedzy; Innowacje w Uniwersytecie Warszawskim. Elementy tworzenia systemu wspierania gospodarki opar tej na wiedzy; Koordynacja procesów innowacji na przy kładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji; Gospodarka oparta na wiedzy. Rozwój leseferyczny a rozwój sterowany; Kalifornia - Singapur. Analiza porównawcza; Rola gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu przyszłości Europy; Gospodarka oparta na wiedzy jako laboratorium polskiej szkoły myślenia strategicznego. Cz. V Popularyzacja i znaki zapytania: Bogactwo z wiedzy; Polska w najbardziej dynamicznej na świecie gospodarce opartej na wiedzy, (Kiedy? Jak? Dlaczego?). Próba podsumowania: Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-66-9
R.I Definicje pojęć: 1. Rozwój a wzrost gospodarczy, 2. Gospodarka światowa, 3. Struktura gospodarki światowej, 4. Analiza krańcowa w makroekonomii,5. Mnożnik inwestycyjny Keynesa,6. Funkcja produkcji. R.II Tworzenie go spodarki światowej i jej makrostruktury: 1. Struktura gospodarki światowej w ujęciu teorii wzrostu-uwagi wstępne, 2. Tworzenie hinterlandów drogą podbojów kolonialnych i rozwijania handlu międzynarodowego, 3. Poglądy klasyków na wzrost gospodarczy i powstawanie bogactwa narodów oraz implementacje neoklasyczne (Rewolucje
przemysłowe,Adam Smiht,David Ricardo,John Stuart Mill ),4. Teorie stadiów wzrostu gospodarczego,5. Industrializacja, 6. Dezindustrializacja-teoria asymptotycznej stagnacji,7. Konwergacja. R.III Struktura oparta na wi edzy,sprawności i umiejętnościach:1. Wskaźnik przetworzenia, 2. Od siły roboczej do kapitału ludzkiego, 3. Kapitał społeczny,4. Innowacyjność-postęp technologiczny.
5. Miejsce Europy w technologii światowej, 6. Menedż ment. R.IV Powojenna struktura gospodarki światowej:1. Ogólna charakterystyka struktury gospodarki światowej i prawidłowości jej rozwoju, 2. Wpływ czynników nieinst ytucjonalnych na zmiany w struktury światowej gospodar ki rynkowej. R.V Kraje wysoko uprzemysłowione-o rozwi niętych strukturach gospodarczych:1. Stany Zjednoczone , 2. Nowa gospodarka czy ekonomia dualna, 3. Europa Za chodnia i Japonia na tle gospodarki amerykańskiej.R.VI
Kraje najwyższego tempa ekspansji gospodarczej-Azja Wschodnia-dynamiczne zmiany strukturalne:1.Teoria/konc epcja rozwoju skokowego, 2. Rola polityki publicznej, 3. Chiny, 4. Indonezja. R.VII Kraje najsłabszego tempa rozwoju gospodarczego-Afryka-stagnacja strukturalna:1. Spuścizna pokolonialna, 2. Handlowo skrępowany wzrost, 3. Deficyt żywnościowy, 4. Górnictwo i przemysł przetwór czy, 5. Infrastruktura. R.VIII Kraje średniego tempa wzrostu gospodarczego-Ameryka Łacińska-powolne zmiany strukturalne:1.Argentyna, 2.Brazylia, 3.Meksyk. R.IX Zmiany struktury gospodarki światowej w świetle wnios ków teorii handlu międzynarodowego i lokalizacji:1.Wol ny handel czy protekcjonizm?Strategia rozwoju proeks portowego i zastępującego import, 2.Teoria cyklu życia
produktu, 3. Teoria luki technologicznej, 4. Teoria pod obieństwa preferencji, 5. Teoria proporcji czynników produkcji, 6. Zmiany struktury gospodarki światowej w ujęciu teorii lokalizacji (transport, środowisko natur alne i inne czynniki). R.X Globalizacja,integracja,kor poracje transnarodowe,megatrendy i trendy gospodarce
światowej:1. Globalizacja a integracja w gospodarce światowej, 2. Szczyty Ziemi, 3. Korporacje transnarodowe , 4. Megatrendy i trendy w gospodarce światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-79-0
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kształtującej się gospodarki postindustrialnej; 2. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach postindustrialnych; 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim a realizacja funkcji personalnej firmy - koncepcje i kierunki zmian; 4. Zarządzanie projakościowe w warunkach gospodarki postindustrialnej; 5. Outsourcing jako nowoczesna koncepcja w strategii zarządzania przedsiębiorstwem; 6. Ocena efektywności rozwoju kapitału ludzkiego jako narzędzie nowoczesnego zarządzania; 7. E-learning - nowoczesne podejście do zarządzania wiedzą w gospodarce postindustrialnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.89)
Wstęp; 1. Rola zarządzania wiedzą w gospodarce; 2. Cechy współczesnych systemów zarządzania wiedzą - wiedza, innowacje a kluczowe kompetencje firmy; 3. Uwarunkowania zastosowania systemów zarządzania wiedzą w procesie innowacji produktu; 4. Dostępność nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą - rynek polski na tle UE; 5. Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi; 6. Charakter współzależności efektywności przedsiębiorstw z inwestycjami w zaawansowane technologie wspomagające i instytucjonalizujące współpracę z partnerami handlowymi; 7. Przykłady przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych stosujących systemy zarządzania wiedzą - sprawozdanie z badań empirycznych; 8. Programy Unii Europejskiej źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie; 9. Rola informacji w świadomości polskich przedsiębiorstw sektora MSP; 10. Badanie kapitału intelektualnego polskich MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 521)
ISBN: 83-7241-395-9
1. System zarządzania przedsiębiorstwem a rozwój gospodarczy, 2. Myślenie strategiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 3. Zarządzanie wiedzą jako źródło przewagi konkurencyjnej, 4. Koncepcja systemu dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem, 5. Modelowanie systemu dynamicznego zarządzania, 6. Funkcjonowanie firmy oparte na modelu systemu dynamicznego zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-882-8
Cz. I. Technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem: 1. Wpływ interaktywnych technik internetowych na zarządzanie firmą- założenia teoretyczne; 2. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jako czynnik sprawności projektu informatycznego; 3. Wirtualna sieć badawczo- rozwojowa w przemyśle farmaceutycznym; 4. Wpływ technologii mobilnych na zmiany w organizacji; Wpływ interaktywnych technik internetowych na zarządzanie firmą w przyszłości- wyniki badań; 6. Routing pakietów typu Multicast; 7. Multimedia sieciowe we współczesnym biznesie; 8. Schematy progowe współdzielenia informacji w systemach zarządzania danych; 9. Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej; 10. Technologie informacyjne stosowane w procesie osługi klientów przez operatorów pocztowych; 11. Ocena użyteczności serwisu internetowego na podstawie oceny ekspertów i oceny heurystycznej; 12. Nowe metody oceny jakości obrazów kompresowanych technikami stratnymi; 13. Problemy określania położenia geograficznego węzłów sieci IP; Cz. II. Gospodarka elektroniczna: 14. Opensourcingowe systemy zarządzania treścią witryn internetowych; 15. Struktura podmiotowa organizacji wirtualnej; 16. Analiza zachowań klientów sklepów internetowych na przykładzie sklep.pl; 17. E-wydania- przyszłość prasy; 18. Zdalne systemy pozyskiwania danych pomiarowo- rozliczeniowych na lokalnym rynku energii elektrycznej; 19. Elektroniczne usługi finansowe w ocenie przyszłych menedżerów; 20. Wartość organizacyjna sieci powiązań informacyjnych elektrowni małych mocy; 21. E- planowanie w logistyce organizacji gospodarczych; Cz. III. Zarządzanei wiedzą: 22. Informacja z perspektywy nauki organizacji i zarządzania; 23. Zarządzanie informacją z wykorzystaniem metody AHP; 24. System doradczo- decyzyjny i jego implementacja komputerowa; 25. Kodyfikacja i personalizacja wiedzy w przedsiębiorstwach doradczych; 26. Bezpieczeństwo informacji w organizacji chaotycznej; 27. Efektywność marketingu a potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa; 28. Metoda klasyfikacji systemów zarządzania wiedzą; 29. Organizacyjne aspekty tworzenia baz wiedzy w otwartych projektach fundacji Wikimedia; 30.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 7-2/2005)
Postindustrialność a innowacje i wiedza; Ocena szans rozwojowych firm na globalnym rynku, a zarządzanie wiedzą; Innowacje jako element budowania gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie założeń strategii lizbońskiej; Konkurencyjność a efektywny rozwój i współdziałanie systemów gospodarczych; Kryteria ekologiczne w strategiach przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie; Wielowymiarowe traktowanie strategii jakości przedsiębiorstw a strategiczna karta wyników (balanced scoreboard); Zasoby i wiedza w organizacji a korupcja; Kultura organizacyjna niematerialnym zasobem organizacji; Ocena otoczenia placówki medycznej w oparciu o metodę PEST; Jakość usług determinantem relacji klient (pacjent) - pracownik stacjonarnej opieki medycznej w Polsce; Kategoryzacja i rekomendacja polskich hoteli jako źródło oceny jakości oferowanych usług; Znaczenie systemu HAACP w gastronomii hotelowej; Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w sterowaniu procesem produkcji mąki młynowej w cementowni; Analiza przyczyn reklamacji kładki komunikacyjnej; Nowe metody pomiarowe w systemie zarządzania jakością odlewni żeliwa; Ocena efektywności eksploatacji linii formowania pod wysokimi naciskami; Zastosowanie metody PAMCO do oceny wykorzystania nagrzewnicy potokowej; Ocena efektywności procesów logistycznych w firmie spedycyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1575-4
Cz. I Zarządzanie wiedzą jako strategiczne wyzwanie dla działu zasobów ludzkich 1. Zmiany w świecie biznesu wymuszające zarządzanie wiedzą, 2. Awans działu kadr za szczebla operacyjnego na strategiczny, 3. Jak wykształcić kulturą podporządkowaną wiedzy. Cz. II Budowanie kultury podporządkowanej wiedzy: 4. Struktura, funkcje i zakres obowiązków w kulturze podporządkowanej wiedzy, 5. Rola działu zasobów ludzkich w budowaniu kultury podporządkowanej wiedzy, 6. Nauka od nowa, 7. Co motywuje pracowników umysłowych do nauki?, 8. Nauka i praca we wspólnotach praktyków. Cz. III Zwiększenie umiejętności i wiarygodności działu zasobów ludzkich w zakresie zarządzania wiedzą: 9. Dostosowanie zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania wiedzą, 10. Dowiedz się, co wiesz: język i narzędzia do tworzenia mapy wiedzy, 11. Kompletowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania wiedzą, 12. Jak mądrze wykorzystać technologię
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-89437-46-5
1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań, 2. Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą, 3. Procesy zarządzania wiedzą - badania pogłębione, 4. Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą, 5. Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą - badania pogłębione, 6. Studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-261-2
Cz. I. Koncepcje i modele zastosowań technologii i systemów informatycznych: Rozszerzenia funkcjonalności systemów ERP jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Lojalność klientów jako efekt proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw; Rola bibliotek naukowych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego; Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą; Bangemann nie był pierwszy- społeczeństwo informacyjne w Polsce; Nowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji w gospodarce elektronicznej; Portal korporacyjny drogą do nadrobienia zaniedbań w rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego; Budowanie lojalności klientów jako warunek utrzymania konkurencyjności firm na polskim rynku telekomunikacyjnym; Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zachowań; Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji; Technologie informatyczne w procesowym i japońskim modelu zarządzania wiedzą w organizacji; Cz. II. Zastosowania technologii i systemów informatycznych w organizacjach: Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie wykrywczym na przykładzie rozwiązań stosowanych w polskiej policji; Skuteczność portalu w komunikacji ze studentami na przykładzie Wyższych Szkół Bankowych; Zarządzanie kompetencjami na uczelni warunkiem optymalnego wykorzystania potencjału pracowników; Projekty e-learningowe na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; Zastosowanie nowoczesnych technologii w sektorze bankowym; Wybrane aspekty tworzenia systemów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji publicznej; Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w sektorze bankowym; Przykładowe wdrożenia systemów informatycznych w bankach; "Result Scorecard"- autorskie narzędzie wspomagające implementację strategicznej karty wyników; Komunikaty sms w usługach płatniczych i bankowych; Rola i miejsce systemu wspomagania zarządzania wiedzą w procesie rozdziału dystrybucji i obrotu w spółkach dostawców energii; Cyfrowe zarządzanie własnością intelektualną- DRM; Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku produkcyjnym; Cz. III. Metody oraz aspekty zastosowań technologii i systemów informatycznych: Problem odbioru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania jako zagadnienie programowania leksykograficznego; Rola akwizycji wiedzy w procesie realizacji bazodanowego systemu informatycznego; Rola narzędzi informatycznych w usprawnianiu operacji logistyki odwrotnej; Wykorzystanie MS SQL Server 2005 w kształceniu informatyków; Analiza wrażliwości przy użyciu języka symulacyjnego VENSIM jako element rozwoju wiedzy o źródłach dynamiki złożonego, nieliniowego systemu (na przykładzie archetypu "tragedia współużytkowania"); Weryfikacja procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki Hoare'a; Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie z wykorzystaniem programowania liniowego w aplikacji "SeiTE"; Zastosowanie metod badania niejawnych grup wirtualnych w celu pozyskiwania wiedzy dla organizacji; Możliwości wykorzystania technik ewolucyjnych w rekomendowaniu zasobów portali internetowych; Zastosowanie hurtowni danych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - 255 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 173)
ISBN: 83-7252-302-9
Część I: Organizacje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. 1. Wprowadzenie do gospodarki opartej na wiedzy. 2. Organizacja ucząca się jako system oparty na wiedzy. 3. Inne wybrane modele organizacji opartej na wiedzy. Część II: Zarządzanie wiedzą w organizacji. 4. Podstawy zarządzania wiedzą. 5. Strategiczne zarządzanie wiedzą. 6. Generowanie wiedzy przez organizację. Część III: Kapitał intelektualny i ludzie organizacji opartych na wiedzy. 7. Istota, rozwój i pomiar kapitału intelektualnego organizacji. 8. Ludzie pracujący dla organizacji opartych na wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-7199-437-1
1. O ewolucji świadomości, rozumu i pomysłowości, 2. Konkurencyjność w dobie globalizacji, 3. Zarządzanie twórcze w organizacji, 4. Metodologia rozwiązywania problemów, 5. Przygotowanie produkcji wyrobu jako przedsięwzięcie innowacyjne, 6. Procesy i technologie w organizacji, 7. Podstawy działalności innowacyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-476-3
CZ.I Budowa systemu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w Polsce - wybrane problemy: 1. Struktura gospodarki opartej na wiedzy, 2. Polska na tle gospodarek opartych na wiedzy - porównanie wskaźników standardowych w wybranych krajach, 3. Analiza polskiej koncepcji GOW. Cz. II System zarządzania wiedzą: 1. Kierunki rozwoju wiedzy w dobie globalizacji, 2. Zarządzanie wiedzą podstawą przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, 3. Organizacja inteligentna, wirtualna i zwinna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą. Cz. III Charakterystyka zarządzania elektronicznego - Internet: 1. Geneza Internetu, 2. Modele biznesowe. Cz. IV Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Analiza przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy / Marek Brzeziński. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 120, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-629-5
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Organizacja - wczoraj i dziś organizacji: 1.1. Organizacja i jej otoczenie; 1.2. Typologia organizacji. Rozdział 2. Organizacje przyszłości - jutro i pojutrze organizacji: 2.1. Ku przyszłości; 2.2. Organizacje oparte na wiedzy (OOW) jako fundament rozwoju organizacji przyszłości. Rozdział 3. Model zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW): 3.1. Systemowe i metaforyczne założenia kształtowania modelu ZOOW; 3.2. Koncepcja modelu ZOOW. Rozdział 4. Architektura zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW): 4.1. Struktura organizacyjna ZOOW; 4.2. Metodyka projektowania struktury organizacyjnej ZOOW; 4.3. Mapowanie procesów organizacyjnych; 4.4. Budowanie zespołów platform; 4.5. Modelowanie struktury organizacyjnej. Rozdział 5. Dynamika zintegrowanych organizacji opartych na wiedzy (ZOOW): 5.1. Model dynamiki ZOOW; 5.1.1. Dynamiczna natura ZOOW; 5.1.2. Wyróżniki dynamiki ZOOW; 5.2. Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego (KI) w ZOOW; 5.2.1. Model triady KI jako procesu dynamicznej równowagi; 5.2.2. Dynamiczna równowaga KI a mapa procesów transferu wiedzy i uczenia się; 5.3. Psychodynamika zespołów jako ważny komponent dynamiki ZOOW. Rozdział 6. Zarządzanie zintegrowanymi organizacjami opartymi na wiedzy (ZOOW): 6.1. Zagadnienia zarządzania ZOOW; 6.1.1. Powiązania metod zarządzania wykorzystywanych w ZOOW; 6.1.2. Zarządzanie procesem wiedzy i innowacji oraz ZOOW; 6.1.3. Niewiedza jako problem zarządzania wiedzą w organizacjach; 6.2. Dylematy kreowania i aplikacji nowych metod zarządzania ZOOW; 6.2.1. Między nauką a praktyką zarządzania - przekraczanie podziałów; 6.2.2. Projektowanie a wdrażanie nowych metod zarządzania - dualizm metodologiczny. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-86846-93-3
Cz. I Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się: Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy - doświadczenia i perspektywy; Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy; Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW; Przedsiębiorstwo inteligentne -gł. aktor w budowaniu GOW; Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy; Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się; Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna. Cz. II Praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: Zarządzanie wiedzą w korporacjach zachodnich - przegląd badań; Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań; Strategia zarządzania wiedzą w KPMG; Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia; Zarządzanie wiedzą w firmie Komputer Land SA; Zarządzanie wiedzą w Hutmen SA we Wrocławiu; Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie grupy Schenker; Tworzenie kultury organizacji uczącej się - sposób na efektywne wdrożenie. Cz. III Systemy i metody wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie: Metodyka szacowania wiedzy; Enterprise Content Management - założenia i zastosowania systemu; Wirtualizacja nauczania; Systemy zarządzania kompetencjami; Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem Learning Management System w Hewlett-Packard; CRM- metoda zarządzania wiedzą organizacji; Zarządzanie relacjami z klientami - analityczny CRM; Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again