Form of Work
Książki
(145)
E-booki
(10)
Czasopisma
(9)
IBUK Libra
(8)
NASBI
(2)
Status
only on-site
(133)
available
(98)
unknown
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(100)
Czytelnia
(136)
Author
Chodyński Andrzej
(8)
Huczek Marian
(6)
zbiorowa Praca
(6)
Borkowski Stanisław
(5)
Bakonyi Jadwiga
(4)
Jeziorski Leopold
(4)
Kiełtyka Leszek
(4)
Koźmiński Andrzej K
(4)
Perechuda Kazimierz
(4)
Borowiecki Ryszard
(3)
Grudzewski Wiesław M
(3)
Jabłoński Adam
(3)
Jabłoński Marek Marian
(3)
Jemielniak Dariusz
(3)
Kwiatkowski Stefan
(3)
Kwieciński Mirosław
(3)
Majewski Miłosz
(3)
Morawski Mieczysław
(3)
Skórska Anna
(3)
Smolarek Małgorzata
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Bańka Waldemar
(2)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Brdulak Jakub J
(2)
Brzeziński Marek
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Doroba Anita
(2)
Drucker Peter F
(2)
Fazlagić Jan
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Gołuchowski Jerzy
(2)
Huczek Antoni
(2)
Jabłoński Adam Stefan
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Janusz Anna
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Materska Katarzyna
(2)
Merski Janusz
(2)
Nogalski Bogdan
(2)
Owoc Mieczysław L
(2)
Paliszkiewicz Joanna Olga
(2)
Pietrzyk Małgorzata
(2)
Rosak Joanna
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Selejdak Jacek
(2)
Sosnowska Alicja
(2)
Szabłowski Józef
(2)
Ulewicz Robert
(2)
Wachowiak Piotr
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Wnuk Jan
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Armstrong Michael
(1)
Babik Wiesław (1956- )
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Blanchard Ken
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogusz Marta
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Bzdek Krzysztof
(1)
Błaszczuk Anna
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Chovancová Miloslava
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chuchro Ewa
(1)
Chwastowski Maciej
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Cichy Janusz
(1)
Ciechomski Wiesła
(1)
Cisek Sabina
(1)
Ciuk Wojciech
(1)
Czajkowska Agnieszka
(1)
Czakwari Remigiusz
(1)
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Davenport Thomas H
(1)
Debatory Helena
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dowgiałło Zygmunt
(1)
Dutko Maciej
(1)
Dziura Marek
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(45)
2000 - 2009
(118)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(164)
Language
Polish
(164)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(132)
Przedsiębiorstwo
(68)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(35)
Zarządzanie
(29)
Kadry
(28)
Organizacja ucząca się
(27)
Gospodarka oparta na wiedzy
(26)
Innowacje
(19)
Organizacja
(16)
Systemy informatyczne zarządzania
(14)
Menedżerowie
(12)
Wiedza
(12)
Zarządzanie jakością
(11)
Zarządzanie strategiczne
(11)
Informacja dla zarządzania
(10)
Społeczeństwo informacyjne
(10)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(9)
Motywacja pracy
(8)
Systemy informatyczne
(7)
Globalizacja
(6)
Handel elektroniczny
(6)
Informacja
(6)
Praca
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(6)
Systemy informacyjne
(6)
Szkolnictwo wyższe
(6)
Baza danych
(5)
Benchmarking
(5)
Gospodarka
(5)
Kultura organizacyjna
(5)
Outsourcing
(5)
Informatyka
(4)
Inteligencja sztuczna
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Decyzje
(3)
Informacja naukowa
(3)
Internet
(3)
Logistyka
(3)
Marketing elektroniczny
(3)
Oceny pracowników
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Organizacje
(3)
Polska
(3)
Poradnictwo
(3)
Produkcja
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Płaca
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zatrudnienie
(3)
Administracja
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Infobrokerzy
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Inwestycje
(2)
Kariera
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konflikt
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Motywacja
(2)
Multimedia
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiebiorstwo
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(2)
Przywództwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Sektor publiczny
(2)
Społeczeństwo otwarte
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Wyszukiwanie informacji
(2)
Wywiad gospodarczy
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zawód
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Informatyka
(1)
Algorytmy
(1)
BPM (informat.)
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Czas
(1)
Czas pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(9)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(9)
164 results Filter
No cover
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
ISBN: 83-85428-83-6
Cz.1 Podstawy: R.1 Wprowadzenie: Zarządzanie wiedzą, e-biznes i CRM; Nowe oblicze Nowej Gospodarki; Kręta droga za nami, "Nowe" imperatywy. R.2 Gospodarka elektroniczna, zarządzanie relacjami z klientem i zarządzanie wiedzą: Nowy cyfrowy krajobraz, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy. R.3 Mapa drogi do sukcesu: mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM: R.4 Dopasowanie wyborów strategicznych i technologicznych: Rozwiązanie dylematu nowatora, Strategiczny model KCMR, Analiza otoczenia biznesu, Rozumienie kontekstu, Technologia strategiczna, R.5 Audyt i analiza: Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny? Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Dokumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystanie wyników audytu do KCMR, R.6 Tworzenie zespołu wdrożeniowego: zadania wiedza specjalistyczna, Skład zespołu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotykane błędy, R.7 Projektowanie infrastruktury technologicznej: Wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarządzanie wiedzą o kliencie: ramy technologiczne, Architektura KCMR, Integracja, Względy długookresowe, R.8 Rozwój i stymulowanie wynikami wdrażanie systemów KCMR: Ukryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang" - przegląd, Spojrzenie poza kaskadę, Metoda przyrostowa stymulowana wynikami, R.9 Przywództwo, Zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną: Przywództwo, Zmiana kultury organizacyjnej. Zarządzanie zmianą. Cz.3. Planowanie sukcesu: R.10 Ocena, pomiar i doskonalenie: Podstawowe miary, Miary tradycyjne, Podstawowe miary KCMR, Miary wszechstronne, Pułapki.
klientem i zarządzanie wiedzą : Nowy cyfrowy krajobra z, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy, R.3 Mapa drogi do sukcesu : Mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM : R.4 Dopasowanie wyborów
strategicznych i technologicznych : Rozwiązywanie dyl ematu nowatora, Strategiczny model KCRM, Analiza otocz enia biznesu, Rozumienie kontekstu, technologia strate giczna. R.5 Audyt i analiza : Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny?, Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Do kumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystnie wyników audytu do KCRM. R.6 Tworzenie zespołu wdroże niowego : zadania i wiedza specjalistyczna, Skład zes połu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotyka ne błędy. R.7 Projektowanie infrastruktury technologi cznej : wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarzą dzanie wiedzą o kliencie:ramy technologiczne, Archite ktura KCRM, Integracja, Względy długookresowe. R.8 Roz wój i stymulowane wynikami wdrażanie systemów KCRM : U kryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang"-przegląd, spojrzenie poza kas kadę, Pożegnanie z big-bang, Metoda przyrostowa stymul owana wynikami. R.9 Przywództwo, zarządzanie zmianą i kultura oraganizacyjna : Przywództwo, Zmiana kultury o rganizacyjnej, Zarządzanie zmianą. Cz.3 Planowanie sukcesu : R.10 Ocena, pomiar i doskona lenie : Podstawowe mairy, Miary tradycyjne, Podstawowe
miary KCRM, Miary wszecgstronne, Pułapki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. - Warszawa : Difin, 2007. - 222 s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7251-694-7
Wstęp; R.1 Wiedza jako fundament skutecznego konkurowania; R.2 Proces zarządzania wiedzą - ujęcie ogólne; R.3 Proces zarządzania wiedzą. Koncepcja i narzędzia realizacji; R.4 Proces zarządzania wiedzą. Narzędzie diagnozujące; R.5 Proces zarządzania wiedzą. Weryfikacja poprawności koncepcji i skuteczności narzędzia; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-099-8
1. Istota zarządzania wiedzą, 2. Korzyści z zarządzania wiedzą, 3. Zarządzanie wiedzą a innowacyjność, 4. Pomiar wartości intelektualnych i zarządzania wiedzą, 5. Wyniki badań sondażowych nad zarządzaniem wiedzą w Polsce, 6. Studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-337-0
1. zarządzanie wiedzą, 2. Problematyka wiedzy, zarządzania wiedzą oraz uczenia się organizacji w optyce różnych dyscyplin naukowych, 3. Zachowania organizacyjne kluczowe dla zarządzania wiedzą, 4. Kultura narodowa i kultura organizacyjna jako czynniki kształtujące zachowania organizacyjne, 5. Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, 6. Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedzą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-662-6
1. Wiedza jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie. 2. Koncepcje zarządzania wiedzą i narzędzia ich implementacji. 3. Model przedsiębiorstwa zorientowanego na systemowe wykorzystanie wiedzy. 4. Zarządzanie wiedzą w przekroju klasycznych funkcji zarządzania. 5. Zarządzanie wiedzą w ramach podstawowych procesów przedsiębiorstwa. 6. Zarządzanie wiedzą a wybrane koncepcje zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88629-18-2
R.1 Wprowadzenie do zarządzania wiedzą; R.2 Usługa konsultingowa i jej specyfika; R.3 O mechanizmach stabilizacji wiedzy w firmie szkoleniowej; R.4 Organizacyjne czynniki umożliwiające innowację w firmie szkoleniowej; R.5 O zarządzaniu efektywną sprzedażą wiedzy w firmie szkoleniowej; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorstwa i ludzie)
ISBN: 83-85292-47-2
1. Czym jest zarządzanie wiedzą?, 2. Lepsze zarządzanie informacją nie wystarczy, 3. Cykl generowania wiedzy, 4. Dlaczego zajmujemy się tym teraz?, 5. Jaka wiedza wymaga zarządzania?, 6. Proces zarządzania wiedzą, 7. Być menedżerem wiedzy, 8. Zakończenie-przyszłość zarządzania wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-06-2
1. Istota wiedzy w życiu gospodarczym, 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, 3. Koncepcja i metoda badawcza, 4. Procesy zarządzanie wiedzą w badanych przedsiębiorstwach, 5. Modele zarządzania zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85557-87-3
Cz. I Zakres problematyki; Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku; Uwagi do materiału Antoniego Kuklińskiego pt. "Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku"; Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy; Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbo ny do Warszawy? Cz. II Perspektywy OECD: Nowa gospodarka - miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD; Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD; Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD; OECD na progu XXI wieku jej dokonania, reformy w toku i perspektywy. Cz. III Podstawy teoretyczne i pragmatyczne: Cechy gos podarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności; Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. Cz. IV Zasoby pracy - edukacja - regiony - strategie: Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy - w kierunku go spodarki opartej na wiedzy; Konkurencyjne społeczeństwo permanentnej edukacji jako twórca gospodarki opar tej na wiedzy; Innowacje w Uniwersytecie Warszawskim. Elementy tworzenia systemu wspierania gospodarki opar tej na wiedzy; Koordynacja procesów innowacji na przy kładzie polskiego województwa. Aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji; Gospodarka oparta na wiedzy. Rozwój leseferyczny a rozwój sterowany; Kalifornia - Singapur. Analiza porównawcza; Rola gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu przyszłości Europy; Gospodarka oparta na wiedzy jako laboratorium polskiej szkoły myślenia strategicznego. Cz. V Popularyzacja i znaki zapytania: Bogactwo z wiedzy; Polska w najbardziej dynamicznej na świecie gospodarce opartej na wiedzy, (Kiedy? Jak? Dlaczego?). Próba podsumowania: Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1146)
ISBN: 83-7011-830-5
1. Podstawy nowoczesnych koncepcji zarządzania, 2. Organizacje oparte na wiedzy, 3. Koncepcja zarządzania wiedzą, 4. Praktyka zarządzania wiedzą w wybrnaych przedsiębiorstwach w Polsce, 5. System zarządzania wiedzą, 6. Pracownicy wiedzy - nowa generacja profesjonalistów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Miscellanea Informatologica Varsoviensia)
ISBN: 978-83-89316-91-2
1. Modelowe koncepcje informatyzacji naukowej (information science) na początku XXI wieku, 2. Dostęp do wiedzy wobec rozowju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje, 3. Wolna informacja, wolna kultura, 4. Ujednolicenie elektronicznych systemów informacji publicznej, 5. Organizowanie zasobów wiedzy o kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych, 6. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii, 7. Microsoft Japanese ime - interfejs języka japońskiego dla Windows XP, 8. Audyt informacyjny - dwa modele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 4)
ISBN: 83-88690-49-3
I. Podstawowe problemy zarządzania wiedzą: System pozyskiwania i zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach; Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi: Niektóre problemy i hipotezy; Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach; Zarządzanie wiedzą w procesie zmian. II. Wybrane elementy procesu zarządzania wiedzą: Systemy klasy business intelligence w zarządzaniu biznesem; Rola kierownika w rozwoju wiedzy członków personelu organizacji; Kilka uwag o zarządzaniu wiedzą; Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce. III. Technologiczne problemy zarządzania wiedzą: Mobilne filtrowanie informacji; Zarządzanie wiedzą korporacyjną; Technologiczne aspekty pozyskiwania wiedzy; Gry decyzyjne jako metoda pozyskiwania wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Publikcaje biznesowe)
ISBN: 83-88597-77-9
Zarządzanie wiedzą - świat biznesu w obliczu nowego wyzwania, Zasoby wiedzy przedsiębiorstwa, Najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą, Cele zarządzania wiedzą, Lokalizowanie zasobów wiedzy, Pozyskiwanie wiedzy, Rozwijanie wiedzy, dzielenie się wiedzą i rozpowszechniania jej, Wykorzystywanie wiedzy Zachowanie wiedzy, Mierzenie wartości zasobów wiedzy, Wdrażanie zarządzania wiedzą, Studium przypadku: novartis, Holderbank.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-383-4
Część I: Wiedza jako zasób systemu oświaty. 1. Gospodarka oparta na wiedzy a oświata. 2. Wiedza jako obiekt zarządzania w oświacie. Część II: Instrumenty zarządzania wiedzą w oświacie. 3. Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą. 4. Doskonalenie zawodowe w kontekście zarządzania wiedzą. 5. Tworzenie i ochrona wiedzy w oświacie. 6. Procesy zarządzania wiedzą w oświacie. Część III: Diagnoza i narzędzia zarządzania wiedzą. 7. Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - prezentacja wyników badań. 8. Narzędzia i rekomendacje służące lepszemu zarządzaniu wiedzą w oświacie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-519-0
1. Istota wiedzy w gospodarce; 2. Kompozycja wiedzy; 3. Skuteczność funkcjonowania firm wykonawczych; 4. Współczesne organizacja budowlana; 5. Generowanie wiedzy w przedsiębiorstwie budowlanym; 6. Profesjonalizm firm budowlanych; 7. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw budowlanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1190-2
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1439-1
Cz.I Od reengineeringu do metodyki myślenia sieciowego Reengineering; Benchmarking; Outsourcing; Lean management; Wewnętrzna konkurencja i kształtowanie jakości; Time based management; Organizacja oparta na wiedzy; Wirtualna organizacja; Metodyka myślenia sieciowego. Cz.II Myślenie sieciowe w praktyce: Przykład zastosowania myślenia sieciowego- przedsiębiorstwo handlu samochodami; Czynnik ekologiczny w zarządzaniu; Konflikt krótko- i długookresowy planów i korzyści w polityce ekologicznej władz lokalnych; Prawo jako bariera zarządzania parkiem krajobrazowym; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7256-030-4
1. Kim właściwie są pracownicy wiedzy. 2. Czym różnią się od siebie pracownicy wiedzy. 3. Interwencje, pomiary i eksperymenty dotyczące pracy opartej na wiedzy. 4. Praca oparta na wiedzy jako proces. 5. Technologie zwiększające wydajność pracy na poziomie organizacji. 6. Technologie zwiększające wydajność pracy na poziomie indywidualnym. 7. Nauka i sieci kontaktów. 8. Fizyczne środowisko pracy a wydajność pracowników wiedzy. 9. Zarządzanie pracownikami wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1575-4
Cz. I Zarządzanie wiedzą jako strategiczne wyzwanie dla działu zasobów ludzkich 1. Zmiany w świecie biznesu wymuszające zarządzanie wiedzą, 2. Awans działu kadr za szczebla operacyjnego na strategiczny, 3. Jak wykształcić kulturą podporządkowaną wiedzy. Cz. II Budowanie kultury podporządkowanej wiedzy: 4. Struktura, funkcje i zakres obowiązków w kulturze podporządkowanej wiedzy, 5. Rola działu zasobów ludzkich w budowaniu kultury podporządkowanej wiedzy, 6. Nauka od nowa, 7. Co motywuje pracowników umysłowych do nauki?, 8. Nauka i praca we wspólnotach praktyków. Cz. III Zwiększenie umiejętności i wiarygodności działu zasobów ludzkich w zakresie zarządzania wiedzą: 9. Dostosowanie zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania wiedzą, 10. Dowiedz się, co wiesz: język i narzędzia do tworzenia mapy wiedzy, 11. Kompletowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania wiedzą, 12. Jak mądrze wykorzystać technologię
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-70-8
1. Wiedza w małej i średniej firmie, 2. Absorpcja i kreowanie wiedzy w małych i średnich firmach, 3. Kapitał intelektualny i jego wykorzystanie w małej i średniej firmie, 4. Możliwości wprowadzenia i wzbogacania wiedzy w małej i średniej firmie, 5. Zarządzanie wiedzą jako wynik poszukiwania nowych paradygmatów zarządzania, 6. Rola wiedzy w organizacji uczącej się, 7. Patologie zarządzania wiedzą, 8. Wiedza warunkiem życia organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again