Form of Work
Książki
(145)
E-booki
(10)
Czasopisma
(9)
IBUK Libra
(8)
NASBI
(2)
Status
only on-site
(134)
available
(98)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(99)
Czytelnia
(137)
Author
Chodyński Andrzej
(8)
Huczek Marian
(6)
zbiorowa Praca
(6)
Borkowski Stanisław
(5)
Bakonyi Jadwiga
(4)
Jeziorski Leopold
(4)
Kiełtyka Leszek
(4)
Koźmiński Andrzej K
(4)
Perechuda Kazimierz
(4)
Borowiecki Ryszard
(3)
Grudzewski Wiesław M
(3)
Jabłoński Adam
(3)
Jabłoński Marek Marian
(3)
Jemielniak Dariusz
(3)
Kwiatkowski Stefan
(3)
Kwieciński Mirosław
(3)
Majewski Miłosz
(3)
Morawski Mieczysław
(3)
Skórska Anna
(3)
Smolarek Małgorzata
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Bańka Waldemar
(2)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Brdulak Jakub J
(2)
Brzeziński Marek
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Doroba Anita
(2)
Drucker Peter F
(2)
Fazlagić Jan
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Gołuchowski Jerzy
(2)
Huczek Antoni
(2)
Jabłoński Adam Stefan
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Janusz Anna
(2)
Kochmańska Magdalena
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Materska Katarzyna
(2)
Merski Janusz
(2)
Nogalski Bogdan
(2)
Owoc Mieczysław L
(2)
Paliszkiewicz Joanna Olga
(2)
Pietrzyk Małgorzata
(2)
Rosak Joanna
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Selejdak Jacek
(2)
Sosnowska Alicja
(2)
Szabłowski Józef
(2)
Ulewicz Robert
(2)
Wachowiak Piotr
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Wnuk Jan
(2)
Zimniewicz Kazimierz
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Aleksnadrowicz Tomasz R
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Armstrong Michael
(1)
Babik Wiesław (1956- )
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Binsztok Aleksander
(1)
Blanchard Ken
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogusz Marta
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Bzdek Krzysztof
(1)
Błaszczuk Anna
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Chovancová Miloslava
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chuchro Ewa
(1)
Chwastowski Maciej
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Cichy Janusz
(1)
Ciechomski Wiesła
(1)
Cisek Sabina
(1)
Ciuk Wojciech
(1)
Czajkowska Agnieszka
(1)
Czakwari Remigiusz
(1)
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Davenport Thomas H
(1)
Debatory Helena
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dowgiałło Zygmunt
(1)
Dutko Maciej
(1)
Dziura Marek
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(45)
2000 - 2009
(118)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(164)
Language
Polish
(164)
Subject
Zarządzanie wiedzą
(132)
Przedsiębiorstwo
(68)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(35)
Zarządzanie
(29)
Kadry
(28)
Organizacja ucząca się
(27)
Gospodarka oparta na wiedzy
(26)
Innowacje
(19)
Organizacja
(16)
Systemy informatyczne zarządzania
(14)
Menedżerowie
(12)
Wiedza
(12)
Zarządzanie jakością
(11)
Zarządzanie strategiczne
(11)
Informacja dla zarządzania
(10)
Społeczeństwo informacyjne
(10)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(9)
Motywacja pracy
(8)
Systemy informatyczne
(7)
Globalizacja
(6)
Handel elektroniczny
(6)
Informacja
(6)
Praca
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(6)
Systemy informacyjne
(6)
Szkolnictwo wyższe
(6)
Baza danych
(5)
Benchmarking
(5)
Gospodarka
(5)
Kultura organizacyjna
(5)
Outsourcing
(5)
Informatyka
(4)
Inteligencja sztuczna
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Decyzje
(3)
Informacja naukowa
(3)
Internet
(3)
Logistyka
(3)
Marketing elektroniczny
(3)
Oceny pracowników
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Organizacje
(3)
Polska
(3)
Poradnictwo
(3)
Produkcja
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Płaca
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zatrudnienie
(3)
Administracja
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Infobrokerzy
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Inwestycje
(2)
Kariera
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konflikt
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Motywacja
(2)
Multimedia
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiebiorstwo
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(2)
Przywództwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rynek
(2)
Rynek pracy
(2)
Sektor publiczny
(2)
Społeczeństwo otwarte
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Wyszukiwanie informacji
(2)
Wywiad gospodarczy
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Zawód
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Informatyka
(1)
Algorytmy
(1)
BPM (informat.)
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Czas
(1)
Czas pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(9)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(9)
216 results Filter
No cover
Book
In basket
(Marketing Nowego Wieku)
ISBN: 83-85428-83-6
Cz.1 Podstawy: R.1 Wprowadzenie: Zarządzanie wiedzą, e-biznes i CRM; Nowe oblicze Nowej Gospodarki; Kręta droga za nami, "Nowe" imperatywy. R.2 Gospodarka elektroniczna, zarządzanie relacjami z klientem i zarządzanie wiedzą: Nowy cyfrowy krajobraz, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy. R.3 Mapa drogi do sukcesu: mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM: R.4 Dopasowanie wyborów strategicznych i technologicznych: Rozwiązanie dylematu nowatora, Strategiczny model KCMR, Analiza otoczenia biznesu, Rozumienie kontekstu, Technologia strategiczna, R.5 Audyt i analiza: Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny? Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Dokumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystanie wyników audytu do KCMR, R.6 Tworzenie zespołu wdrożeniowego: zadania wiedza specjalistyczna, Skład zespołu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotykane błędy, R.7 Projektowanie infrastruktury technologicznej: Wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarządzanie wiedzą o kliencie: ramy technologiczne, Architektura KCMR, Integracja, Względy długookresowe, R.8 Rozwój i stymulowanie wynikami wdrażanie systemów KCMR: Ukryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang" - przegląd, Spojrzenie poza kaskadę, Metoda przyrostowa stymulowana wynikami, R.9 Przywództwo, Zarządzanie zmianą i kulturą organizacyjną: Przywództwo, Zmiana kultury organizacyjnej. Zarządzanie zmianą. Cz.3. Planowanie sukcesu: R.10 Ocena, pomiar i doskonalenie: Podstawowe miary, Miary tradycyjne, Podstawowe miary KCMR, Miary wszechstronne, Pułapki.
klientem i zarządzanie wiedzą : Nowy cyfrowy krajobra z, Gospodarka elektroniczna, Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie relacjami z klientem na bazie wiedzy, R.3 Mapa drogi do sukcesu : Mapa zarządzania relacjami z klientem na bazie wiedzy. Cz.2 Mapa implementacji KCRM : R.4 Dopasowanie wyborów
strategicznych i technologicznych : Rozwiązywanie dyl ematu nowatora, Strategiczny model KCRM, Analiza otocz enia biznesu, Rozumienie kontekstu, technologia strate giczna. R.5 Audyt i analiza : Dlaczego audyt wiedzy o kliencie jest potrzebny?, Faza wstępna audytu, Wybór punktu odniesienia i metody audytu, Metoda audytu, Do kumentowanie kapitału wiedzy o kliencie, Wykorzystnie wyników audytu do KCRM. R.6 Tworzenie zespołu wdroże niowego : zadania i wiedza specjalistyczna, Skład zes połu, Przywództwo, Ocena ryzyka i najczęściej spotyka ne błędy. R.7 Projektowanie infrastruktury technologi cznej : wyzwania projektowe, Cykl życia klienta, Zarzą dzanie wiedzą o kliencie:ramy technologiczne, Archite ktura KCRM, Integracja, Względy długookresowe. R.8 Roz wój i stymulowane wynikami wdrażanie systemów KCRM : U kryte koszty i inne niespodzianki, Wdrażanie systemów metodami typu "big-bang"-przegląd, spojrzenie poza kas kadę, Pożegnanie z big-bang, Metoda przyrostowa stymul owana wynikami. R.9 Przywództwo, zarządzanie zmianą i kultura oraganizacyjna : Przywództwo, Zmiana kultury o rganizacyjnej, Zarządzanie zmianą. Cz.3 Planowanie sukcesu : R.10 Ocena, pomiar i doskona lenie : Podstawowe mairy, Miary tradycyjne, Podstawowe
miary KCRM, Miary wszecgstronne, Pułapki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. - Warszawa : Difin, 2007. - 222 s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7251-694-7
Wstęp; R.1 Wiedza jako fundament skutecznego konkurowania; R.2 Proces zarządzania wiedzą - ujęcie ogólne; R.3 Proces zarządzania wiedzą. Koncepcja i narzędzia realizacji; R.4 Proces zarządzania wiedzą. Narzędzie diagnozujące; R.5 Proces zarządzania wiedzą. Weryfikacja poprawności koncepcji i skuteczności narzędzia; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-099-8
1. Istota zarządzania wiedzą, 2. Korzyści z zarządzania wiedzą, 3. Zarządzanie wiedzą a innowacyjność, 4. Pomiar wartości intelektualnych i zarządzania wiedzą, 5. Wyniki badań sondażowych nad zarządzaniem wiedzą w Polsce, 6. Studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-337-0
1. zarządzanie wiedzą, 2. Problematyka wiedzy, zarządzania wiedzą oraz uczenia się organizacji w optyce różnych dyscyplin naukowych, 3. Zachowania organizacyjne kluczowe dla zarządzania wiedzą, 4. Kultura narodowa i kultura organizacyjna jako czynniki kształtujące zachowania organizacyjne, 5. Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, 6. Kultura organizacyjna sprzyjająca zarządzaniu wiedzą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Zarządzanie wiedzą (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-662-6
1. Wiedza jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie. 2. Koncepcje zarządzania wiedzą i narzędzia ich implementacji. 3. Model przedsiębiorstwa zorientowanego na systemowe wykorzystanie wiedzy. 4. Zarządzanie wiedzą w przekroju klasycznych funkcji zarządzania. 5. Zarządzanie wiedzą w ramach podstawowych procesów przedsiębiorstwa. 6. Zarządzanie wiedzą a wybrane koncepcje zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88629-18-2
R.1 Wprowadzenie do zarządzania wiedzą; R.2 Usługa konsultingowa i jej specyfika; R.3 O mechanizmach stabilizacji wiedzy w firmie szkoleniowej; R.4 Organizacyjne czynniki umożliwiające innowację w firmie szkoleniowej; R.5 O zarządzaniu efektywną sprzedażą wiedzy w firmie szkoleniowej; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - informacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - marketing (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - metodologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - podręcznik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie wiedzą - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again