Form of Work
Książki
(255)
E-booki
(11)
IBUK Libra
(11)
Status
only on-site
(211)
available
(167)
unavailable
(9)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(176)
Czytelnia
(215)
Author
Gierszewska Grażyna
(9)
Romanowska Maria
(8)
Kaplan Robert S
(6)
Ehrlich Andrzej
(5)
Norton David P
(5)
Penc Józef
(5)
zbiorowa Praca
(5)
Banaszyk Piotr
(4)
Chodyński Andrzej
(4)
Krupski Rafał
(4)
Mruk Henryk
(4)
Pierścionek Zdzisław
(4)
Stabryła Adam
(4)
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(4)
Cyfert Szymon
(3)
Krzakiewicz Kazimierz
(3)
Rokita Jerzy
(3)
Szulce Halina
(3)
Łuczkiewicz Grzegorz
(3)
Becht Adam
(2)
Berliński Lechosław
(2)
Bielski Ireneusz
(2)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(2)
Borodako Krzysztof
(2)
Cygler Joanna
(2)
Doroba Anita
(2)
Friedag Herwig R
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gorynia Marian
(2)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Jańska Regina
(2)
Jeżak Jan
(2)
Johnston Robert
(2)
Jędralska Krystyna
(2)
Jędrzejczyk Irena
(2)
Kall Jacek
(2)
Kasiewicz Stanisław
(2)
Kim W. Chan
(2)
Klin Lidia
(2)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(2)
Kuc Bolesław Rafał
(2)
Lewandowska Adrianna
(2)
Likierski Marcin
(2)
Lipa Michał
(2)
Marcinkowska Monika
(2)
Mauborgne Renée
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Nowak Edward
(2)
Olczak Artur
(2)
Olszewska Barbara
(2)
Penc-Pietrzak Ilona
(2)
Pilarczyk Bogna
(2)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(2)
Potocki Arkadiusz
(2)
Rusiński Michał
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Shmidt Walter
(2)
Sopińska Agnieszka
(2)
Sudoł Stanisław
(2)
Szabłowski Józef
(2)
Towarnicka Halina
(2)
Trocki Michał
(2)
Waters Donald
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Witczak Hubert
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Zook Chris
(2)
Adamczyk-Żylińska Marika. Tł
(1)
Allaire Yvan
(1)
Allen James
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Altman Elizabeth J
(1)
Aluchna Maria
(1)
Andreson Steven R
(1)
Andruszkiewicz Krzysztof
(1)
Anthony Scott D
(1)
Anusz Jan
(1)
Armstrong Michael
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Baran Michał
(1)
Barrow Colin
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Betts Alan
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Białas Tomasz
(1)
Bibrowski Władysław
(1)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Blinov Andrej Olegovič
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Borówka Ewa
(1)
Brandon-Jones Alistair
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Bruzi Hanna
(1)
Brzeziński Andrzej
(1)
Canwell Diane
(1)
Cichy Diana
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(58)
2000 - 2009
(193)
1990 - 1999
(14)
Country
Poland
(265)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(266)
Subject
Zarządzanie strategiczne
(207)
Przedsiębiorstwo
(124)
Planowanie strategiczne
(35)
Zarządzanie
(33)
Organizacja
(30)
Marketing strategiczny
(28)
Kadry
(26)
Analiza strategiczna
(25)
Zarządzanie jakością
(17)
Marketing
(14)
Analiza SWOT
(13)
Konkurencja
(13)
Innowacje
(11)
Decyzje
(10)
Zarządzanie wiedzą
(10)
Controlling
(9)
Otoczenie firmy
(9)
Znaki towarowe
(8)
Firma (nazwa)
(7)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(6)
Konsumenci (ekon.)
(6)
Produkcja
(6)
Przywództwo
(6)
Globalizacja
(5)
Kompleksowa karta wyników
(5)
Organizacja ucząca się
(5)
Usługi
(5)
Gospodarka
(4)
Kontrola
(4)
Marka*
(4)
Menedżerowie
(4)
Motywacja
(4)
Motywacja pracy
(4)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(4)
Rynek
(4)
Samorząd gminny
(4)
Towar
(4)
Wartość ekonomiczna
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Budżety terenowe
(3)
Ekorozwój
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Informacja
(3)
Informacja dla zarządzania
(3)
Informacja gospodarcza
(3)
Jakość
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Koszty
(3)
Kultura
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Logistyka
(3)
Marketing elektroniczny
(3)
Planowanie
(3)
Przemysł
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Ryzyko gospodarcze
(3)
Służba zdrowia
(3)
Turystyka
(3)
Współdziałanie
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zarządzanie ryzykiem
(3)
Benchmarking
(2)
Ceny
(2)
Ekologia
(2)
Etyka biznesu
(2)
Finanse
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Jakość produktu
(2)
Kapitał
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Komunikacja
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Kooperacja przemysłowa
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketinig
(2)
Oceny pracowników
(2)
Promocja handlowa
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Public relations
(2)
Rachunkowość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Segmentacja rynku
(2)
Sektor publiczny
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Spożycie
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Transport
(2)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Zdolność produkcyjna
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Agrobiznes
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(1)
318 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-84-8
R.I Strategia i zarządzanie strategiczne-geneza i historia tworzenia pojęć, R.II Kilka definicji zarządzania strategicznego, R.III Podstawowe szkoły i modele zarządzania strategicznego, R.IV Wizja, misja i cele zarządzania strategicznego, R.V Planowanie strategiczne
R.VI Rodzaje i podstawowe zakresy strategii przedsieb iorstwa, R.VII Strategie marketingowe, R.VIII Strategi e produkcji i usług, R.IX Strategie personalne, R.X St rategie finansowe, R.XI Organizacja prac nad strategią , r.XII Kontrola strategii, R.XIII Kilka współczesnych
koncepcji zarządzania strategicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-322-4
1. Koncepcja zarządzania strategicznego, 2. Otoczenie podstawą analizy strategicznej, 3. Metody analizy strategicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1496-0
1 Przedmiot zarządzania strategicznego, 2. Podstawy zarządzania strategicznego, 3. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, 4. Formułowanie strategii, 5. Implementacja strategii, 6. Kontrola strategiczna
zarządzania strategicznego, 2.Podstawa systemowa, 3.S prawność działalności, 4.Przedsiębiorstwa w strukturze
społeczno-gospodarczej, 5.Otoczenie i przedsiebiorstw o, 6.Sytuacja strategiczna, 7.Pozycja strategiczna. R.2 Podstawy zarządzania strategicznego : 1.Wprowadze nie do zagadnienia, 2.Geneza koncepcji i praktyki zarz ądzania strategicznego, 3.Kontrowersje wokół interpre tacji zarządzania strategicznego, 4.Istota zarządzania
strategicznego. R.3 Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa : 1.Aspekty
metodyczne diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, 2.Makrodeterminanty działalności przedsiębiorstwa, 3. Konkurenci, 4.Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa,
5.Zdolność do konkurowania. R.4 Formułowanie strategii : 1.Istota projekcji strate gicznej, 2.Cele strategiczne przedsiębiorstwa, 3.Formu łowanie reakcji ze względu na zajmowaną pozycję strate giczną (wielkie strategie rozwoju), 4.Formułowanie str ategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, 5.Formu łowanie strategii konkurowania, 6.Formułowanie strate gii funkcjonalnych, 7.Inkrementalny proces strategiczn y. R.5 Implementacja strategii : 1.Istota i zadania imple mantacji, 2.Opercjonalizacja celów i alokacja zasobów,
3.Organizacja, 4.Budżety, 5.System zarządzania wspier ający implementację, 6.Kultura organizacji a implement acja strategii, 7.System motywacji, 8.Strategiczne prz ywództwo, 9.Kontrola strategiczna i ciągłość zarządza nia strategicznego R.6 kontrola strategiczna : 1.Istota i funkcje kontrol i strategicznej, 2.Źródła i sposoby pozyskiwania infor macji na potrzeby kontroli strategicznej, 3.Metody i t echniki kontroli strategicznej, 4.System informacyjny na potrzeby zarządzania strategicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1710-2
1 Przedmiot zarządzania strategicznego, 2. Podstawy zarządzania strategicznego, 3. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, 4. Formułowanie strategii, 5. Implementacja strategii, 6. Kontrola strategiczna
zarządzania strategicznego, 2.Podstawa systemowa, 3.S prawność działalności, 4.Przedsiębiorstwa w strukturze
społeczno-gospodarczej, 5.Otoczenie i przedsiebiorstw o, 6.Sytuacja strategiczna, 7.Pozycja strategiczna. R.2 Podstawy zarządzania strategicznego : 1.Wprowadze nie do zagadnienia, 2.Geneza koncepcji i praktyki zarz ądzania strategicznego, 3.Kontrowersje wokół interpre tacji zarządzania strategicznego, 4.Istota zarządzania
strategicznego. R.3 Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa : 1.Aspekty
metodyczne diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, 2.Makrodeterminanty działalności przedsiębiorstwa, 3. Konkurenci, 4.Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa,
5.Zdolność do konkurowania. R.4 Formułowanie strategii : 1.Istota projekcji strate gicznej, 2.Cele strategiczne przedsiębiorstwa, 3.Formu łowanie reakcji ze względu na zajmowaną pozycję strate giczną (wielkie strategie rozwoju), 4.Formułowanie str ategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, 5.Formu łowanie strategii konkurowania, 6.Formułowanie strate gii funkcjonalnych, 7.Inkrementalny proces strategiczn y. R.5 Implementacja strategii : 1.Istota i zadania imple mantacji, 2.Opercjonalizacja celów i alokacja zasobów,
3.Organizacja, 4.Budżety, 5.System zarządzania wspier ający implementację, 6.Kultura organizacji a implement acja strategii, 7.System motywacji, 8.Strategiczne prz ywództwo, 9.Kontrola strategiczna i ciągłość zarządza nia strategicznego R.6 kontrola strategiczna : 1.Istota i funkcje kontrol i strategicznej, 2.Źródła i sposoby pozyskiwania infor macji na potrzeby kontroli strategicznej, 3.Metody i t echniki kontroli strategicznej, 4.System informacyjny na potrzeby zarządzania strategicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa : klasyka / Wojciech Nasierowski. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 170 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-564-9
1. Co to jest zarządzanie strategiczne: 1.1. Pojęcie strategii organizacyjnej; 1.2. Modele zarządzania strategicznego. 2. Metody zarządzania strategicznego: 2.1. Wizja-misja-cele przedsiębiorstwa: jak można je interpretować i formułować; 2.1.1. Wprowadzenie; 2.1.2. Wizja przedsiębiorstwa; 2.1.3. Misja przedsiębiorstwa; 2.1.4. Cele przedsiębiorstwa; 2.1.5. Przykład sposobu określania misji; 2.1.6. Podsumowanie; 2.2. Model pięciu sił konkurencyjnych (5F) Portera; 2.2.1. Wprowadzenie; 2.2.2. Model 5F Portera; 2.2.3. O atrakcyjności i konkurencyjności; 2.2.4. Grupy strategiczne; 2.2.5. Zmiany w interpretacji modelu 5F; 2.2.6. Podsumowanie; 2.3. Metody wyboru strategii; 2.3.1. Wprowadzenie; 2.3.2. SWOT jako wstęp do wyboru strategii; 2.3.3. Krzywa "U" Portera jako drogowskaz do wyboru strategii; 2.3.4. Metoda SPACE; 2.3.5. Podsumowanie; 2.4. Strategie podstawowe przedsiębiorstw; 2.4.1. Wprowadzenie; 2.4.2. Strategie podstawowe; 2.4.3. Inne perspektywy określania strategii podstawowych; 2.4.4. Strategie i działania, których należy unikać; 2.4.5. Plany biznesowe; 2.5.1. Wprowadzenie; 2.5.2. Koncepcja cyklu życia wyrobu i przemysłu; 2.5.3. Cykl życia organizacji; 2.6. Analiza strategii w zdywersyfikowanych przedsiębiorstwach; 2.7. Oceny planów strategicznych: jak wybrać najlepszy?; 2.7.1. Wprowadzenie; 2.7.2. Kryteria oceny jakości planu strategicznego przed jego wdrożeniem; 2.7.3. Ocena czułych punktów strategii; 2.7.4. Ocena strategii po jej wdrożeniu; 2.7.5. Podsumowanie 3. Zarządzanie strategiczne a restrukturyzacja przedsiębiorstwa: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Reinżynieria przedsiębiorstwa; 3.3. Zintegrowane systemy informatyczne; 3.4. Kompleksowe zarządzanie jakością; 3.4.1. Interpretacje jakości; 3.4.2. Sugestie autorytetów odnośnie do poprawy jakości; 3.4.3. Kompleksowe zarządzanie jakością: koncepcja "stałego usprawniania", czyli drogowskaz do restrukturyzacji przedsiębiorstwa; 3.5. Zarządzanie w kryzysie; 3.5.1. Gwałtowna zmiana warunków rynkowych i/lub wady produktu; 3.5.2. Zmiana kierownictwa - słabość zarządu; 3.5.3. Działania związków zawodowych; 3.5.4. Niekorzystne zmiany na rynkach międzynarodowych; 3.5.5. Regulacje, deregulacje i zmiany przepisów; 3.6. Podobieństwa i różnice w metodach restrukturyzacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-916-4
1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego: Istota zarządzania strategicznego; Główne czynniki determinujące zarządzanie strategiczne; Wyzwania wobec zarządzania strategicznego; 2. Analiza strategiczna: Analiza otoczenia dalszego; Analiza otoczenia sektorowego; Analiza wewnętrzna; 3. Formułowanie, wybór i wdrażanie strategii: Strategie na poziomie biznesu; Strategie na poziomie przedsiębiorstwa; Wybrane strategie funkcjonalne; Wybór i wdrożenie strategii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-150-4
Zawiera: CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO; Andrzej K. Koźmiński: W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii; Jerzy Niemczyk: Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego; Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska: Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych; Ewa Stańczyk-Hugiet: Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania; Jan Lichtarski: O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznej; Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki: Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie; Elżbieta Urbanowska-Sojkin: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze; Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb: Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego; Jan Skalik: Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwój. CZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO; Wojciech Czakon: Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu; Dorota Jelonek: Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big Data; Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego; Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio: Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny; Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert: Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnej; Grażyna Gierszewska: Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracji; Krystyna Poznańska: Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; Maria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech: Strategie innowacji w warunkach konkurencyjności; Stanisław Sudoł: Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowego; Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter: Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji; Elżbieta Marciszewska, Karolina Więcek: Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczym; Elżbieta Adamowicz: Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w Polsce; Adam Budnikowski: Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym. CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA; Arnold Pabian: Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego; Marian Strużycki: Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnym; Czesław Zając: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywy; Piotr Buła, Agnieszka Żak: Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+; Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz: Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacji; Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska: Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjny; Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska: Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych; Anna Karmańska: Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej; Stanisław Macioł: O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-06-0
1. Rozwój myśli strategicznej, 2. Rodzaje strategii, 3. Metody analiz strategicznych, 4. Formowanie strategii przedsiębiorstwa, 5. Elementy procesu zarządzania strategicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-455-0
Cz.1 Inżynieria konstrukcji strategii: 1. Menedżerska koncepcja strategii, 2. Modelowanie systemów strategicznych, 3. Empiryczny przykład modelu strategii, 4. Inżynieryjne aspekty zarządzania projektowaniem strategii. CZ.2 Inżynieria technologii strategii: 1. Procedura budowy strategii, 2. Podstawowe metody analizy otoczenia dalszego i bliższego, 3. Podstawowe metody analizy potencjału przedsiębiorstwa, 4. Analiza SWOT/TOWS, 5. Formułowanie zaleceń strategicznych, Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-75-9
1. Charakterystyka zarządzania strategicznego, 2. Cele przedsiębiorstwa, 3. Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, 4. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, 5. Globalne przywództwo strategiczne, 6. Kontrola strategiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd.5 popr. zmien. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2003. - 503 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd.6 zm. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 533 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1999. - 426 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88432-08-7
Wprowadzenie; Treśc i zakres zarządzania marketingowego; Badania i analizy rynku; Oddziaływanie przedsiębiorstwa na rynek; Planowanie rozwoju produktów; Kształtowanie dystrybucji produktów; Kształtowanie cen produktów; Planowanie oddziaływania informacyjnego na rynek; Organizacja działalności rynkowej przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-16124-8
1. Wprowadzenie; 2. Opracowanie strategii; 3. Planowanie strategii; 4. Inicjatywy strategiczne: wprawianie strategii w ruch; 5. Zestrajanie jednostek organizacyjnych i pracowników; 6. Planowanie operacji: zestrajanie programów doskonalenia procesów; 7. Planowanie operacji: prognozowanie sprzedaży, zdolność produkcyjna zasobów, budżety dynamiczne; 8. Zebrania poświęcone przeglądowi operacji i strategii; 9. Zebrania poświęcone testowaniu i adaptacji strategii; 10. Biuro zarządzania strategią
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-17-1
R.I Proces strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, R.II Ewolucyjne aspekty analiz sektorowych, R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze, R.IV Diagnoza stanu rozwoju sektora
3.Charakterystyka wybranych modeli procesu zarządza nia strategicznego, 4.Analiza strategiczna w procesie zarządzania strategicznego. R.II Ewoulcyjne aspekty analiz sektorowych : 1.Pojęcie
i ewolucja cyklu życia sektora, 2.Czynniki charaktery zujące fazy cyklu życia sektora, 3.Podstawowe zależnoś ci w ewolucji sektora, 4.Strategiczne zachowania firm w czasie ewolucji sektora, 5.Struktura sektora konkure ncyjnego. R.III Wybrane metody i techniki analizy strategicznej w sektorze : 1.Metoda pięciu sił Potera, 2.Analiza grup strategicznych, 3.Wywiad gospodarczy, 4.Prognozow anie rozwoju rynkowego, 5.Punktowa ocena atrakcyjności
sektora, 6.Krzywa doświadczeń. R.IV Diadnoza stanu rozwoju sektora : 1.Metodyka diagn ozowania faz rozwojowych sektora, 2.Metoda list kontro lnych w diagnozowaniu faz rozwoju sektora, 3.Identyfi kacja faz rozwoju sektora, 4.Możliwości wnioskowania diagnostycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913058-3-X
Rozdział IV: Rodzaje strategii oraz strategie działania w wybranych sektorach: Strategia jakości w opiece zdrowotnej w Polsce; The opportunity cost of ethical conviction: Evidence from the uk FTSE4Good indices; Zarządzanie strategiczne w warunkach upadłości przedsiębiorstwa; Strategia zarządzania procesami dystrybucji; Strategia zarządzania jakością przepustką do UE; Konsolidacja sektora dystrybucji farmaceutyków na przykładzie Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.; Formułowanie i implementacja strategii w przedsiębiorstwach sektora energetycznego; Analiza porównawcza strategii finansowych przedsiębiorstw narodowych i międzynarodowych; Uwarunkowania strategii personalnej przedsiębiorstwa; Strategie przedsiębiorstw rodzinnych; Strategiczne uwarunkowania nowoczesnych systemów wynagradzania w organizacjach; Strategie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce; Internacjonalizacja przedsiębiorstwa jako przesłanka przetrwania i rozwoju - strategie umiędzynarodowienia; Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa; Rozdział V: Konkurencyjność, kształtowanie przewagi konkurencyjnej oraz czynniki sukcesu przedsiębiorstwa w kontekście UE i globalizacji: Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem; Kreatywność jako element struktury kompetencji strategicznych menedżera; Alianse strategiczne organizacji non-profit i for profit jako narzędzie podnoszenia ich konkurencyjności; Kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw w pespektywie integracji z Unią Europejską ( świetle badań empirycznych); Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Warunki polskie pobudzające i hamujące konkurencyjność przedsiębiorstw; Źródła przewagi konkurencyjnej średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie branży piwowarskiej; Organizacja a kluczowe cechy konkurencyjności; Tendencje w nawiązywaniu aliansów strategicznych w państwach Europy Zachodniej; Elastyczność zasobów i kompetencji jako elementy strategii i przedsiębiorstwa; Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji; Strategiczne zarządzanie kompetencjami; Polskie przedsiębiorstwa w obliczu rynku konkurencyjnego Unii Europejskiej; Zarządzanie strategiczne zorientowane na innowacje; Innowacje czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; Identyfikacja rodzajów determinantów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych; Kluczowe kompetencje źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Wpływ globalizacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa; Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy; Wymagania kompetencyjne otoczenia w dobie globalizacji a kondycja polskich przedsiębiorstw; Strategiczne znaczenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Determinanty wyboru strategii innowacyjnej w firmie; Rozdział VI: Strategia i zarządzanie strategiczne a systemy nadzoru korporacyjnego: Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych za podejmowanie i realizację decyzji strategicznych; Rola rady nadzorczej w formułowaniu strategii; Nadzór korporacyjny jako niezbędny element przedsiębiorczości strategicznej; Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych- zarys mapy problemów; Problemy wynagradzania menedżerów i członków rad nadzorczych; Orientacja korporacyjna naczelnej kadry kierowniczej w spółkach kapitałowych; Partycypacja pracowników w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach francuskich (koncepcja projet d' enterprise); Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy; Polityka dywidend a zmiana wartości rynkowej spółek notowanych na GPW w Warszawie; Corporate governance jako system monitorowania procesów realizacji strategii przedsiębiorstwa; Nadzór korporacyjny w procesie transformacji - wnioski z badań empirycznych; Wpływ zmiany właściciela na strategię przedsiębiorstwa; Rozdział VII: Nauczanie zarządzania strategicznego: Strategiczna Karta Wyników jako platforma nauczania Zarządzania Strategicznego; Problemy analizy sektorów w ujęciu globalnym; Wpływ fazy przygotowawczej na efektywność realizacji projektu na przykładzie organizacji szkolenia; Technologie informatyczne w nauczaniu zarządzania strategicznego; Uwarunkowania sukcesu nauczania wywiadu gospodarczego; Zarządzanie strategiczne jako przedmiot nauczania; Analiza strategiczna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego- doświadczenia z pracy ze studentami nad opracowaniem Strategicznej Karty Wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1298-4
CZ.1 Strategie: Zasady analizy strategicznej; Analiza konkurencji; Przewaga konkurencyjna a pozycja konkurencyjna; Strategie kosztowe; Strategie wyróżniania się (dyferencji); Segmentacja strategiczna; Portfel strategiczny; Dwie drogi rozwoju- specjalizacja i dywersyfikacja; Strategie globalizacji; Strategie akwizycji; Alianse strategiczne; Strategie relacyjne; Konkluzje: Zawód (specjalność). CZ.2 Struktury: Teoria struktur- elementy podstawowe; Trzy podstawowe typy struktur; Struktury złożone, międzynarodowe i projektowe; Zmiana organizacji i nowe podejście do problematyki struktur; Konkluzje. CZ.3 Decyzje: Planowanie przedsiębiorstwa a zarządzanie strategiczne; Podstawowe modele procesów decyzyjnych; Procesy decyzyjne a opanowywanie strategii; Formowanie strategii; Konkluzje-Kierownik i formowanie strategii. CZ.4 Tożsamość: Kultura przedsiębiorstwa; W samym sercu tożsamości - przywództwo i kontrakt psychologiczny; Zarządzanie tożsamością; Konkluzje; Konkluzje ogólne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again