Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(7)
Author
Ackoff Russell L
(1)
Addison Herbert J
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Chong Yen Yee
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Korbecki Marek
(1)
Kozarkiewicz Alina
(1)
Lent Bogdan
(1)
Levin Ginger
(1)
Magdison Jason
(1)
May Brown Evelyn
(1)
Rad Parvitz F
(1)
[Tuszyński Łukasz]
(1)
Łada Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Zarządzanie projektami
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Instytucje nonprofit
(2)
Organizacja
(2)
Benchmarking
(1)
Controlling
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje- projekty
(1)
Marka*
(1)
Produkcja
(1)
Projektowanie
(1)
Projekty
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Ryzyko
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telekomunikacja -- automatyzacja
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie
(1)
8 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922426-0-2
1. Wprowadzenie. 2. Aspekty efektywności projektu. 3. Niedostateczna efektywność realizacji projektu. 4. Kompetencje kierownika projektu. Dodatek 4A: Programy dertyfikacyjne w dziedzinie zarządzania projektami. Dodatek 4B: Zadania na poszczególnych stanowiskach projektowych. Dodatek 4C: Zakres wiedzy i kompetencje wymagane na poszczególnych stanowiskach projektowych. 5. Modele dojrzałości. 6. Funkcje PMO. Dodatek 6A: Karta projektu. 7. Implementacja PMO. Dodatek 7A: Karta PMO. 8. PMO i odpowiedzialność zawodowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-546-8
1. Zarządzanie Osiągnięciem Celu, 2. Zarządzanie Organizacją, 3. Zarządzanie procesem Inwestycji, 4. Kontrola postępu, 5. Zarządzanie jakością, 6. Zarządzanie Rozwiązywaniem Problemów, 7. Zarządzanie Rozwiązaniami ryzyka, 8. Zarządzanie Procesem Zmian, 9. Zarządzanie integracją, 10. Zarządzanie Zasobem Wiadomości, 11. Zarządzanie Procesem Dokumentacji, 12. Ocena wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-885-7-29-9
Podziękowania; Przedmowa; Wstęp; 1. Cele; 2. Projekty w biznesie a ryzyko; 3. Analiza ryzyka; 4. Zarządzanie ryzykiem; 5. Proces prawny a ryzyko; 6. Role biznesowe w projekcie; 7. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym; 8. Zapenienie jakości; 9. Finanse w zarządzaniu ryzy kiem w projektach; 10. Platformy technologiczne w za rządzaniu ryzykiem; 11. Zarządzanie ryzykiem- ścisłe rozwiązania dla nie całkiem ścisłej dziedziny; 12. Pod sumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-39-4
1. Jadwiga Bakonyi: Wykorzystanie technologii informacyjnych w podnoszeniu jakości kształcenia w szkołach wyższych; 3. Edyta Ciszowska: Cena jako element marketingu mix na rynku telefonii komórkowej; 4. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Finansowe i marketingowe nośniki wartości przedsiębiorstwa; 5. Elżbieta Targosz, Łukasz Karliński: Benchmarking jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania w organizacji; 6. Paweł Nowak: Wpływ nadzwyczajnych gwarancji na funkcjonowanie firmy; 7. Piotr Piorunkiewicz: Wybrane zagadnienia integracji łańcuchów dostaw; 10. Marek Jabłoński, Adam Jabłoński: Karta wyników oparta na założeniach Zrównoważonego Rozwoju w budowie wartości firmy; 17. Stanisław Borkowski, Magdalena Mazur: Identyfikacja obszarów huty szkła wymagających doskonalenia; 18. Katarzyna Znańska-Kozłowska: Komunikacja pracowników w okresie zmian organizacyjnych; 20. Anna Sośnicka: Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji; 21. Leopold Jeziorski, Jacek Selejdak, Marta Jagusiak: Działania korygujące jako instrument doskonalenia produkcji szyb samochodowych; 23. Lech Regulski: Zarządzanie projektami- wyzwanie nowych czasów; 26. Małgorzata Koszembar-Wiklik: Pracownik w Viralu- komunikacja wewnętrzna w organizacji; 28. Magdalena Półtorak: Job-Sharing- abstrakcja czy alternatywa? Próba oceny elastycznej formy pracy jako narzędzia polityki WLB; 29. Stanisław Borkowski: Doskonalenie metody Servqual; 30. Marta Jagusiak, Krzysztof Knop, Piotr Czaja: Doskonalenie jakości kamizelki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1203-3
1. Wartość projektu dla interesariuszy; 2. Informacja rachunkowa w zarządzaniu wartością projektów; 3. Instrumenty operacyjnej rachunkowości zarządczej i controllingu projektów; 4. Instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej i controllingu projektów; 5. Zarządzanie wartością projektów- nowe wyzwania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60501-73-3
Cz.I Projektowanie ideału - podstawy: 1. Etapy projektowania ideału, 2. Organizowanie procesu projektowania ideału, 3. Przygotowanie do projketowania ideału. Cz.II Projektowania ideału: aplikacje - proces w działalniu: 4. Przedsiębiorstwa, 5. Organizacje niekomercyjne oraz instytucje państwowe, 6. Ulepszanie procesów, 7. Zapobieganie problemom, 8. Projektowanie pomieszczeń i urządzeń, 9. Skocz na głęboką wodę. Cz.III Projektowanie ideału bez organiczeń - zastosowania w odniesieniu do wyzwań stojących przed światem: 10. Wyzwanie miejskie, 11. Wyzwanie dotyczące opieki zdrowotnej, 12. Wyzwania stojące przed rządami państw. Cz.IV Pełne projekty idealne: 13. Energetics (przedsiębiorstwo), 14. Academy of Vocal Arts (organizacja niekomercyjna), 15. White House Communications agency (agencja rządowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 11)
ISBN: 83-88887-48-3
1. Łańcuch wartości jako narzędzie oceny przewagi konkurencyjnej, 2. Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi, 3. Znaczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje, 4. Marka jako czynniki przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa, 5. Rola informacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 6. Działania marketingowe w uzdrowiskach polskich jako element rozwoju konkurencyjności na rynku europejskim, 7. Konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych, 8. Struktura i jakość usług turystycznych, 9. Procesy innowacyjne w programach rządowych, 10. Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, 11. Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej, 12. Finansowy aspekt konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, 13. Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, 14. Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, 15. Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego, 16. Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003, 17. Liczba e i jej związki z ekonomią, 18. Programowanie liniowe w ujęciu komputerowym, 19. Przygraniczna przestrzeń turystyczna Meksyku przy granicy z USA, 20. Rola lidera politycznego i jego wpływ na konkurencyjność partii na rynku wyborczym, 21. Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych, 22. Przedmiot ekonomiki a zasada swobodnego wyboru w ujęciu Edwarda Taylora
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again