Form of Work
Książki
(31)
Czasopisma
(7)
Status
only on-site
(31)
available
(25)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(35)
Author
Borkowski Stanisław
(5)
Chodyński Andrzej
(4)
Hamrol Adam (1952- )
(4)
Jeziorski Leopold
(4)
Huczek Marian
(3)
Rosak Joanna
(3)
Selejdak Jacek
(3)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Jabłoński Adam Stefan
(2)
Jabłoński Marek
(2)
Jabłoński Marek Marian
(2)
Juraszek Marian
(2)
Majewski Miłosz
(2)
Rychter Arkadiusz
(2)
Ulewicz Robert
(2)
Wnuk Jan
(2)
Żołędowska Beata
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bartoszczuk Paweł
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Berdowski Janusz B
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Campbell Ian
(1)
Chmielewiec Beata
(1)
Chwastowski Maciej
(1)
Cichy Janusz
(1)
Ciuk Wojciech
(1)
Czajkowska Agnieszka
(1)
Czakwari Remigiusz
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Deszczyński Przemysław
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fołomjew A.N
(1)
Gajda Waldema
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Godala Magdalena
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Guzik Paweł
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Herbuś Aneta
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Huczek Antoni
(1)
Jabłońska Magdalena
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Janasz Władysław
(1)
Janczewska Danuta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Juraszek Joanna
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kasprzak Marek
(1)
Kawalec Anna
(1)
Kałowski Adam
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kopciuszewska Elżbieta
(1)
Kopel Anna
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Kuszlin W.I
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata
(1)
Kędra Agnieszka
(1)
Levin Eyal
(1)
Lisowski Jerzy Lech
(1)
Madyda Aneta
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Marczak Mariusz
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Matuszczak Agnieszka Ewa
(1)
Małgorzata Pietrzyk
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Zarządzanie jakością
(32)
Zarządzanie
(11)
Przedsiębiorstwo
(9)
Jakość
(8)
Jakość produktu
(8)
Normy ISO 9000
(6)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Innowacje
(4)
Normy ISO 9001
(4)
Certyfikacja zgodności
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Organizacja
(3)
Public relations
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Służba zdrowia
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Administracja
(2)
Banki
(2)
Bhp
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Marketing
(2)
Normalizacja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Automatyzacja
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biopaliwa
(1)
Controlling
(1)
Czas pracy
(1)
Dyrektor
(1)
Dziecko
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Good Behavior Game
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Internet
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Metodologia
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Normalizacja -- dokumentacja -- podręcznik
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Odlewnictwo
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polska
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Reklama
(1)
Rodzice
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Spożycie
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Transport pasażerski
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wiedza
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zakład pracy
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-233-2
I. Referaty plenarne: samoocena a świadomość jakości; walidacje jako narzędzia zapewnienia jakości; nowa metoda oceny systemu zarządzania jakością i jej walidacja; akredytacja jako narzędzie doskonalenia kompetencji; znaczenie certyfikacji dobrowolnej w systemie oceny zgodności; narzędzia jakości w doskonaleniu systemów zarządzania na przykładzie PPH Transsystem S.A.; w kierunku integrowania systemów zarządzania organizacją; narzędzia jakości stosowane w Toyota Production System; Six Sigma jako narzędzie doskonalenia zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Techniki statystyczne w systemie zarządzania jakością według ISO 9001:2000; Zastosowanie metody FMEA w zarządzaniu uczelnią. II. Komunikaty naukowe: koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością; nadzór właścicielski a jakość produkcji w przemyśle mięsnym; System HACCP w przedsiębiorstwach branży mięsnej; pozamedyczne determinanty jakości usług stomatologicznych; jakość w sektorze usług medycznych; metody zarządzania jakością jako instrumenty zintegrowanego systemu tworzenia nabywcy usług lotniczych; wykorzystanie ocen skuteczności i efektywności w doskonaleniu systemów zarządzania jakością; zastosowanie metody QFD w projektowaniu stron WWW; ocena jakości obsługi w biurach turystycznych z wykorzystaniem metody FMEA; wyznaczniki jakości usług w administracji samorządowej; organizacja szkoleń w przedsiębiorstwie przemysłowym; implementacja narzędzi doskonalenia jakości w zarządzaniu systemowym; parametryzacja jakości dynamicznej; praca zespołowa w systemie zarządzania jakością (funkcje - zadania - korzyści); GHP, GMP,HACCP jako obligatoryjne narzędzia zarządzania jakością w przemyśle żywnościowym; wykorzystanie elektronicznego systemu monitorowania krytycznych punktów kontrolnych w zakładzie produkcyjnym jako narzędzie zarządzania jakością zdrowotną; systemy klasy CRM jako narzędzie doskonalenia systemów zarządzania jakością; wybrane narzędzia zarządzania jakością wyrobów emaliowanych w Polsce; diagram Ishikawy a jakość kształcenia; wybrane metody analizy wartości w doskonaleniu jakości ergonomicznej wyrobów; badania satysfakcji pracowników narzędziem poprawy funkcjonowania organizacji; japońskie normy dotyczące systemów zarządzania w warunkach zrównoważonego rozwoju; audit narzędziem weryfikującym system zarządzania jakością; dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów; doskonalenie jakości pracy laboratoriów analitycznych; zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów; Praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi jakości dla uzyskania oczekiwanego poziomu jakości wyrobu z tworzywa sztucznego; marketingowe aspekty jakości i systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym; ekologiczne aspekty jakości usług hotelarskich; Zastosowanie narzędzi sterowania jakością w ocenie szkód ładunkowych w transporcie morskim; narzędzia zarządzania jakością w polskim budownictwie; statystyczne narzędzia kontroli i poprawy jakości; wpływ wdrożenia wymaganego przez prawo systemu zapewniania jakości na doskonalenie jakości badań skuteczności działania środków ochrony roślin; wykorzystanie narzędzi projakościowych przy podejmowaniu działań zapobiegawczych w przedsiębiorstwach przemysłowych; wykres przyczynowo-skutkowy jako skuteczne narzędzie podnoszenia jakości produktu w przedsiębiorstwie branży opakowaniowej; samoocena przedsiębiorstw przemysłu spożywczego według standardu AIB; analiza działań doskonalących funkcjonowanie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego; zarządzanie relacjami z klientem; możliwości wykorzystania metody Servqual do badania jakości wyrobów; wykorzystanie diagramu systematyki do analizy niezgodności rur zgrzewanych; zastosowanie narzędzi jakości do ograniczania poziomu niezgodności w produkcji wyrobów odlewanych; rola i miejsce narzędzi jakości w zarządzaniu wiedzą zespołową; Strategiczna karta wyników we wspomaganiu zarządzania jakością; system zapewnienia jakości w przemyśle spożywczym i narzędzia analizy na przykładzie Hortino Leżajsk; Znaczenie koncepcji "Just in time" dla optymalizacji działalności przedsiębiorstwa; podejście procesowe - wyznacznik integracji systemów; pomiar zadowolenia zainteresowanych stron jako element doskonalenia systemu zarządzania; system HACCP - narzędzie zapewnienia jakości zbiorowej żywności; wykorzystanie narzędzi zapewnienia jakości w odlewni żeliwa; System ISO 9000 a funkcjonowanie strategii w przedsiębiorstwie; rola wspomagania komputerowego w zarządzaniu projektami; wpływ kompetencji technicznych pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych; wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy jako metoda graficznego przedstawiania powiązań między skutkami i czynnikami działającymi na proces; doskonalenie planowania procesów realizacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-69-2
Wstęp; 1. Pojęcia podstawowe w zarządzaniu jakością; 2. Koszty jakości; 3. Jakość i dochód; 4. Marketing jakości; 5. Problematyka zapewnienia jakości w procesach wytwarzania; 6. Uregulowania normatywne w zakresie zarządzania jakością; 7. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; 8. Wdrażanie, certyfikacja i doskonalenie systemu jakości; 9. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 54)
ISBN: 83-7417-063-8
1.Kierunki doskonalenia jakości w bankach, 2.Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń, 3.Przygotowanie i realizacja systemu zarządzania jakością w bankach i zakładach ubezpieczeń, 4.Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność - doświadczenia światowe w sektorze bankowym, 5.Zmiany poziomu jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1999-2003 w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń, 6.Informacja o kliencie - główny czynnik kształtownia jakości usług ubezpieczeniowych, 7.Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, 8.Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polce, 9.Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych, 10.Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce, 11.Wybrane metodyczne aspekty oceny jakości usług (na przykłądzie usług telekomunikacyjnych)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-924215-1-5
1. Procesy degradacji powierzchni toczonej chodu kół kolejowych; 2. Rodzaje struktury zniszczenia szyn kolejowych; 2. Wybrane własności koła kolejowego ze stali węglowych i mikroskopowych; 4. Plastyczna deformacja stali austenitycznej; 5. Procesy degradacji form szklarskich; 6. Wykorzystanie aplikacji CAGE COTE PLATRE, 7. Wykorzystanie modelowania komputerowego do projektowania kompozytów; 8. Spawanie zbiorników ciśnieniowych; 9. Zastosowanie specjalnych metod spawania zespołów przesyłowych; 10. Charakterystyczne parametry procesu mielenia i ich monitorowania; 11. Monitorowanie procesu mielenia; 12. Modelowanie obliczeniowe opony- historia; 13. Kierunki w procesach obróbki mechanicznej; 14. System HACCAP w odniesieniu do produkcji chleba; 15. Determinanty jakości wyrobów staliwnych; 16. Funkcjonowanie systemu dbałości o klienta kluczowego; 17. Efektywność eksploatacji maszyny do odlewania gąsek cynkowych; 18. Uzyskiwanie jakościowych powłok ocynkowanych; 19. Ocena skuteczności wdrożenia systemu zarządzania jakością; 20. Analiza poziomu jakości produkcji butów męskich; 21. Ocena przydatności wybranych narzędzi jakości do oceny trudności w budowie domów; 22. Problem jakości życia przy chorobach przewlekłych na przykładzie dializ; 23. Zastosowanie instrumentów zarządzania jakością do oceny wypadkowości w hucie; 24. Reklamacja jako instrument oceny jakości mebli; 25. Wykorzystanie techniki incydentów krytycznych do oceny jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce; 26. Problemy produkcyjne druków personalizowanych; 27. Ocena technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych; 28. Zarządzanie produkcją i jakością wyrobów galanteryjnych; 29. Doskonalenia jakości wyrobów z PCV dla budownictwa; 30. Jakość usług bankowych determinantem satysfakcji klientów; 31. Problemy jakościowe szyn kolejowych; 32. Determinanty jakości mebli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 410)
ISBN: 83-7241-218-9
Wprowadzenie; 1. Proces kształtowania jakości produktów; 2. Ekonomiczne stymulatory kształtowania jakości produktów; 3. Metody zarządzania jakością i wartościowania jakości; 4. Przejawy polityki projakościowej w wybranych przedsiębiorstwach; 5. Długofalowa strategia jakości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-931-4
1. Systemowe zarządzanie jakością; 2. Skuteczność systemu zarządzania jakością; 3. Zewnętrzny kontekst funkcjonowania systemu zarządzania jakością; 4. Identyfikacja i klasyfikacja wewnętrznych czynników skuteczności systemu zarządzania jakością; 5. Branżowość w systemowym zarządzaniu jakością; 6. Ocena wpływu czynników wewnętrznych na skuteczność systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych; 7. Relacje zachodzące pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a rezultatami funkcjonowania systemu zarządzania jakością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Marcin Żemigała. - Warszawa : PLACET, 2008. - 222, [2] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7488-127-2
1. Jakość życia w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Filozofia Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, 3. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, 4. Rola wiedzy w systemie zarządzania jakością, 5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - szersze ujęcie jakości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 554 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-15374-8
1. Postrzeganie i ocena jakości, 2. koncepcje i zasady zarządzania jakością, 3. Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem, 4. Zarządzanie jakścią w cyklu życia produktu, 5. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, 6. Metody wspomagające zarządzanie jakością, 7. Koszty jakości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - Wyd. 2 zm. - 5 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2013. - 554 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-17466-8
1. Postrzeganie i ocena jakości, 2. koncepcje i zasady zarządzania jakością, 3. Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem, 4. Zarządzanie jakścią w cyklu życia produktu, 5. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, 6. Metody wspomagające zarządzanie jakością, 7. Koszty jakości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
ISBN: 83-88690-69-8
1. Jakość i system jakości - podstawowe terminy, 2. Dlaczego warto wdrażać system zarządzania jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie turystycznym?, 3. ISOS czyli sens normalizacji, 4. Działalność ISO a normalizacja systemów zarządzania, 5. Czy istnieje certyfikat jakości? Czy warto o niego zabiegać?, 6. W kierunku TQM, czyli 8 zasad zarządzania jakością, 7. Narzędzia jakości, 8. Rola audytorów w doskonaleniu systemu, 9. Działania poprzedzające procedurę certyfikacyjną, 10. Przebieg procedury certyfikacyjnej, 11. ISO 9001 w małej i średniej firmie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością : wybrane elementy / Waldemar Prussak. - Wyd.2 popr. - Poznań : Politechnika Poznańska, 2006. - 160 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7143-541-X
Wprowadzenie; 1. Rys historyczny; 2. Definiowanie jakości; 3. Jakość produktu; 4. Podstawy zarządzania jakością; 5. Planownaie jakości; 6. Kontrola jako element sterowania jakościa; 7. Doskonalenie jakości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 483 s. : tab., wykr ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14486-6
1. Postrzeganie i ocena jakości, 2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością, 3. Systemy zarządzania jakością, 4. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, 5. Metody wspomagające zarządzanie jakością, 6. Koszty jakości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-9182218-5-4
Cz. I Koncepcje i teorie zarządzania publicznego; 1. Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, 2. Specyficzne cechy organizacji publicznej, 3. Nauka administracji, zarządzanie publiczne w paradygmat rządzenia publicznego, 4. Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, 5. Model zarządzania terytorialnego. Cz. II Zarządzanie publiczne w świetle badań empirycznych: 6. Innowacyjność w samorządzie terytorialnym, 7. Monitoring publicznych usług kultury w systemie analiz samorządowych, 8. Doświadczenia urzędów administracji publicznej we wprowadzaniu nowoczesnych metod zarządzania, 9. Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej, 10. Potrzeby pacjenta wyznacznikiem zarządzania jakością w placówkach medycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.143)
ISBN: 83-7204-571-2
I. Systemy kształcenia, klasyfikacje zawodów i standardy kwalifikacji zawodowych, II. Teoretyczne aspekty jakości, III. Technologie informacyjne w doskonaleniu zarządzania jakością, IV Praktyka zarządzania jakością kształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2014)
Zarządzanie łańcuchem dostaw a lojalność klientów firmy; Innowacje w budowie wartości przedsiębiorstwa; Mapa kognitywna jako instrument projektowania zintegrowanego produktu turystycznego gmin; Shaping consumer's behavior in tourism managment; Wielkie korporacje a ryzyko systemowe; Empowerment - nowe spojrzenie na aktywowanie kwalifikacji pracowników MŚP w obszarze zarządzania; Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem; Kompetencje menadżerskie w obrzasze kreatywności i innowacyjności; Wpływ coachingu na zarzadzanie przedsiebiorstwem; Wykorzystanie środków publicznych w redukcji kosztów pracy; Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiebiorstw; Znaczenie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw sektora MŚP; Procesy logistyczne w przedsiebiorstwie usługowym MŚP w branży usług motoryzacyjnych; Wybrane aspekty zarządzania jakościa procesów logistycznych w przedsiębiorstwach sektora MŚP; Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiebiorstwem; Publiczny transport zbiorowy na rynku usług transportowych - wybrane aspekty; Determinanty efektywnego zarządzania projektami w JST i w przedsiebiorstwach komunalnych; Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu; Koncepcja CSR w transporcie publicznym - dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast?; Rola CRS i dialogu społecznego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem; Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi: standard miejsca pracy na przykładzie normy SA8000; Przyczynek do budowy modelu potencjału organizacji w warunkach technoglobalizmu; Formy współdziałania organizacji w ujęciu praktycznym; Metoda "rozwoju" i narzędzia kształtowania współczesnej organizacji; Zmiany w Rządowych Programach Wspomagania Finansowania Mieszkalnictwa w Polsce i ich skutki dla rozwoju branży deweloperskiej; Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego; Communication of an enterprise by the use of public relations; Student jako kluczowy interesariusz uczelni wyższej w kontekście dwukierunkowej komunikacji internetowej; Perspektywy rozwoju niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Alianse strategiczne, innowacje; Zmiany w organizacji współczesnych przedsiębiorstw; Od historii metod zarzadzania do sprawnego funkcjonowania organizacji; Perspektywy rozwoju biogospodarki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej / Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 375 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-593-X
1. Systemowe podejście do jakości w oparciu o normy ISO serii 9000; 2. System zarządzania środowiskowego; 3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 4. Zarządzanie jakością w poszczególnych sektorach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again