Form of Work
Książki
(129)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(110)
available
(74)
unavailable
(6)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(81)
Czytelnia
(111)
Author
Ehrlich Andrzej
(5)
Durska Małgorzata
(3)
Hofstede Geert
(3)
Kaczmarek Tadeusz T
(3)
Aluchna Maria
(2)
Blaik Piotr
(2)
Błaszczyk Wanda
(2)
Freeman Edward R
(2)
Gilbert Daniel R. JR
(2)
Hofstede Gert Jan
(2)
Kożuch Barbara
(2)
Lock Dennis
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Płoszajski Piotr
(2)
Romanowska Maria
(2)
Rudolf Stanisław
(2)
Sikorski Czesław
(2)
Sokołowska Stanisława
(2)
Stoner James A.F
(2)
Sułkowski Łukasz
(2)
Albigowski Marek
(1)
Antonowicz Dominik
(1)
Armstrong Michael
(1)
Avery Gayle C
(1)
Baczyńska Anna Katarzyna
(1)
Bajerowski Tomasz
(1)
Bakalarz Dariusz
(1)
Balcarek Artur
(1)
Banaszyk Piotr
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Beatty Jack
(1)
Bednarski Adam
(1)
Belbin Meredith
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bielawa Anna
(1)
Bielski Marcin
(1)
Blinov Andrej Olegovič
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borowska Joanna
(1)
Borówka Ewa
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Caslione Johna A
(1)
Chrabański Karol
(1)
Chrisidu-Budnik Agnieszka
(1)
Chrościcki Zbigniew
(1)
Ciszewska Mariola
(1)
Czubała Anna
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Duchniewicz Stanisław
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Fenn Jackie
(1)
Fertsch Marek
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Forsyth Patrick
(1)
Freixas Xavier
(1)
Frąś Józef
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grajewski Piotr
(1)
Grant Robert G
(1)
Gwioździk Elżbieta
(1)
Górski Piotr
(1)
Głuszek Ewa
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Huczek Marian
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Janik Wojciech
(1)
Jaworski Władysław L
(1)
Jełowicki Marcin
(1)
Jonas Agata
(1)
Judge Timothy A
(1)
Kaczmarek Bogusław
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Karski Jerzy B
(1)
Kay Frances
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Kostera Monika
(1)
Kostka-Bochenek Aleksandra
(1)
Kotler Philip
(1)
Kotlicki Rafał
(1)
Kowalczyk Adam
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(96)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(133)
Language
Polish
(133)
Subject
Zarządzanie
(59)
Organizacja
(47)
Przedsiębiorstwo
(36)
Praca
(16)
Zarządzanie strategiczne
(16)
Kadry
(12)
Menedżerowie
(9)
Przywództwo
(9)
Zarządzanie wiedzą
(9)
Decyzje
(8)
Zarządzanie jakością
(6)
Zarządzanie ryzykiem
(6)
Innowacje
(5)
Marketing strategiczny
(5)
Motywacja
(5)
Zarządzanie projektami
(5)
Globalizacja
(4)
Marketing
(4)
Motywacja pracy
(4)
Normy ISO 9000
(4)
Organizacje
(4)
Praca zespołowa
(4)
Ryzyko
(4)
Teoria dystrybucji
(4)
Administracja
(3)
Banki
(3)
Controlling
(3)
Edukacja miedzykulturowa
(3)
Etnopsychologia
(3)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Gospodarka materiałowa
(3)
Jakość
(3)
Kapitał
(3)
Kariera
(3)
Konkurencja
(3)
Kultura
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Mentoring
(3)
Organizacja ucząca się
(3)
Pluralizm społeczny
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Usługi
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Analiza strategiczna
(2)
Bhp
(2)
Ekonomia
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kontrola
(2)
Kredyt
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Negocjacje
(2)
Oceny pracowników
(2)
Osobowość
(2)
Outsourcing
(2)
Planowanie
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Pracodawcy
(2)
Produkcja
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Public relations
(2)
Płaca
(2)
Rachunkowość
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Stres
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Teoria systemów
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Agroturystyka
(1)
Algorytmy genetyczne
(1)
Analiza SWOT
(1)
Analiza systemowa
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bankowość prywatna
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Drucker, Peter F.
(1)
Dyrektor
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Etyka biznesu
(1)
Ewolucja
(1)
Factoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Futurologia
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Holdingi
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1918-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
157 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-188-4
1. Ewolucja nauk o zarządzaniu. 2. Funkcje zarządzania. 3. Organizacja i struktury organizacyjne. 4. Zachowania w organizacji. 5. Zarządzanie strategiczne. 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 7. Zarządzanie wiedzą. 8. Zarządzanie jakością. 9. Zarządzanie międzynarodowe. 10. Przedsiębiorczość w zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Učebnik dlâ vuzov)
ISBN: 978-5-496-01585-1
Zawiera: Глава 1. Место теории менеджмента в системе современных научных знаний: Менеджмент как система научных знаний и как искусство управления; Системный подход к изучению менеджмента; Основные этапы развития теории менеджмента как науки. Глава 2. Основополагающие законы и принципы организации: Общие понятия о зависимостях, закономерностях, законах и принципах организации; Законы организации; Основные принципы организации. Глава 3. Принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования: Понятие «корпоративная миссия». Процедура утверждения миссии организации; Понятия «стратегическое управление» и «программно-целевое управление»; Цель как важнейшая характеристика в менеджменте. Понятие «дерево целей». Основные требования, предъявляемые к целям, и их классификация; Стратегическое планирование, реализация стратегического плана. Влияние выбранной стратегии на формирование бизнес-процессов в организации. Глава 4. Функциональные основы менеджмента: Понятие «функция», ее значение и содержание в менеджменте; Контроль как важнейшая функция в системе менеджмента; Понятие «функция мотивации», ее значение. Основные теории мотивации. Глава 5. Управленческие решения в организации: Понятие «управленческое решение», его значение и определение; Виды управленческих решений иих характеристика; Методы принятия решений; Процедура подготовки и принятия управленческих решений; Организация как система принятиярешений. Глава 6. Организационная структура управления: Понятие «организационная структура управления», ее значение в повышении эффективности функционирования организаций; Типы организационных структур и их характеристика; Методы проектирования организационных структур управления. Глава 7. Основные теории и концепции взаимодействия людей в организации: Понятие «группа». Динамика формирования групп; Командообразование как создание специальной разновидности формальной группы; Управление лидерством в системе эффективного менеджмента; Деловая конфликтология. Глава 8. Типы организационной культуры и методы ее формирования: Понятие «организационная культура», типы и методы ее формирования; Личность и социальные роли; Личностный потенциал персонала в современных условиях.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1222-6
1. Osobliwości teorii organizacji; 2. Podejście systemowe w teorii organizacji; 3. Gry organizacyjne; 4. Teorie równowagi organizacyjnej; 5. Powrót do granic organizacji; 6. Sieci i współpraca międzyorganizacyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-473-3
Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, Organizacja jako obiekt badań, Organizacja jako struktura, Planowanie jako funkcja zarządzania, Struktury organizacyjne - ich identyfikacja i rodzaje, Metodyka projektowania i doskonalenia struktur organizacyjnych, Funkcja personalna oraz kultura organizacyjna, Kontrola jako funkcja zarządzania, teorie i nurty w nauce o zarządzaniu, Współczesne koncepcje zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87635-88-X
R.1 Organizacja i zarządzanie jako nauka. Rozwój organizacji i zarządzania: Kierunek naukowego zarządzania, Kierunek administracyjny; Kierunek Human Relations; Podejście systemowe; Podejście sytuacyjne w zarządzaniu; "Nowa fala" jako jedna z popularniejszych teorii lat osiemdziesiątych; Schyłek XX wieku-postmodernizm w zarządzaniu; Zarządzanie na początku XXI wieku-perspektywy i wyzwania. R.2 Organizacja. Podstawowe pojęcia. R.3 Struktura organizacyjna. R.4 Zarządzanie. R.5 Kierowanie ludźmi w organizacjach. R.6 Zarządzanie
zmianami w organizacjach. R.7 Kultura organizacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie : ujęcie teoretyczne / Stanisława Sokołowska. - Wyd.2 poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004. - 239 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7395-086-9
R.1 Organizacja i zarządzanie jako nauka. Rozwój organizacji i zarządzania: Kierunek naukowego zarządzania, Kierunek administracyjny; Kierunek Human Relations; Podejście systemowe; Podejście sytuacyjne w zarządzaniu; "Nowa fala" jako jedna z popularniejszych teorii lat osiemdziesiątych; Schyłek XX wieku-postmodernizm w zarządzaniu; Zarządzanie na początku XXI wieku-perspektywy i wyzwania. R.2 Organizacja. Podstawowe pojęcia. R.3 Struktura organizacyjna. R.4 Zarządzanie. R.5 Kierowanie ludźmi w organizacjach. R.6 Zarządzanie
zmianami w organizacjach. R.7 Kultura organizacyjna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka o organizacji / Barbara Kożuch. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 290 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7556-037-4
Wprowadzenie, 1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa, 2. Tradycja i współczesność w nauce o organizacji, 3. Materialne i niematerialne podstawy działalności organizacji, 4. Organizacja jako obiekt badań, 5. Prawno=organizacyjne i własnościowe formy zorganizowanego działania, 6. Zarządzanie-podsystem organizacji, 7. Tworzenie i przekształcanie organizacji, 8. Współdziałanie organizacji, 9. Zmiana jako warunek rozwoju organizacji, 10. Organizacje w przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-032-6
Pojęcie władzy i polityki w przedsiębiorstwie, Władza i polityka w pracy menedżera; Proces zarządzania z perspektywy władzy i polityki; Źródła władzy; Analizy sceny politycznej w przedsiębiorstwie; Kiedy władza jest wykorzystywana; Wpływ interpersonalny; Polityka - strategia i taktyka; Rozwiązywanie konfliktów; Oddziaływanie na przełożonych; Delegowanie władzy; Obrona przed wpływem innych; Etyczne aspekty władzy i polityki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Zarządzanie - teoria (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-140-5
1. Organizacja i zarządzanie - przegląd podstawowych pojęć. 2. Funkcja planowania w procesie zarządzania. 3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. 4. Kształtowanie struktur organizacyjnych. 5. Funkcja motywowania w procesie zarządzania. 6. Funkcja kontrolowania w procesie zarządzania. 7. Decyzje kierownicze w zarządzaniu. 8. Informacja w procesie zarządzania. 9. Style kierowania w organizacji. 10. Zarządzanie strategiczne. 11. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-86-7
1. Wiedza o organizacji i zarządzaniu jako dyscyplina naukowa, 2. Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu, 3. Prakseologiczna interpretacja zjawiska organizacyjnych, 5. Zarządzanie, 6. Władza organizacyjna, 7. Projektowanie i modelowanie organizacji, 8. Jednostka w organizacji, 9. Planowanie i kontrolowanie w organizacji, 10. Wybrane współczesne uwarunkowania i problemy funkcjonowania organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podejmowanie decyzji / Zbigniew Ściborek. - Warszawa : Agencja Wydawnicza ULMAK, 2003. - 182 s., 18 k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
ISBN: 83-87226-64-5
1. Otoczenie organizacji jako systemu; 2. Uwarunkowania cyklu decyzyjnego; 3. Planowanie - jedna z podstawowych funkcji zarządzania; 4. System decyzyjny organizacji; 5. Analiza cyklu podejmowania decyzji; 6. Wdrażanie decyzji i śledzenie jej skutków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89224-47-X
Wprowadzenie - założenia i zamierzenia; Cele przedsiębiorstw w świetle wiedzy współczesnej i w poglądach klasyków; Myślenie strategiczne klasyków z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w poglądach klasyków nauki o zarządzaniu i w świetle zaleceń współczesnych; Znaczenie innowacji w zarządzaniu, w poglądach współczesnych i według klasyków; Klasyczne i współczesne poglądy na kompetencje w zarządzaniu; Style kierowania w opiniach klasyków i na tle współczesnych poglądów; Ewolucja teorii zarządzania kadrami; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-663-4
1. Analiza zespołów, czyli jak to się wszystko zaczęło; 2. Syndrom "Apollo"; 3. Zespoły złożone z członków o podobnych osobowościach; 4. Kreatywność w zespole; 5. Przywództwo w zespole; 6. Kluczowe role zespołowe; 7. Zespoły nieskuteczne; 8. Zespoły skuteczne; 9. Optymalna liczebność zespołu; 10. Cechy zespołowców; 11. Komponowanie zespołu; 12. Zespoły w strukturach publicznych; 13. Co teraz?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-267-2
1. Zarządzanie zarys ogólny; 2. Szkoły teorii zarządzania; 3. Środowisko biznesu, etyka i odpowiedzialność; 4. Planowanie; 5. Podejmowanie decyzji przez menedżerów; 6. Rola organizowania; 7. Motywacja; 8. Przywództwo; 9. Grupy organizacyjne; 10. Komunikacja; 11. Kontrola; 12. Zarządzanie zmianami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7085-375-7
Zawiera: CZĘŚĆ PIERWSZA: Zarządzanie, wprowadzenie i rozwój historyczny; CZĘŚĆ DRUGA: Koncepcyjne podsta- wy zarządzania; CZĘŚĆ TRZECIA: Planowanie i kontrola; CZĘŚĆ CZWARTA: Organizacja i kierowanie; CZĘŚĆ PIĄTA:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1026-4
Cz.1 Kierowanie sobą: Wprowadzenie: rozumienie siebie i znajomość umiejętności kierowniczych; Samodoskonalenie menedżerów; Gospodarowanie czasem; Gospodarowanie informacją w biurze; Jak skutecznie pisać; Jak skutecznie przemawiać; Troska o własne zdrowie; Stres w pracy; Planowanie kariery. Cz.2 Kierowanie innymi: Wprowadzenie: rozumienie innych ludzi; Przywództwo i motywacja; Umiejętność postępowania z ludźmi; Rekrutacja; Przeprowadzanie wywiadów; Doskonalenie pracowników; Skuteczne oceny okresowe; Poradnictwo w miejscu pracy; Patronat; Tworzenie zespołu; Twój personel pomocniczy; Komunikowanie się; Narady. Cz.3 Kierowanie wydziałem: Wprowadzenie: znajomość funkcji specjalistycznych; Kierowanie wydziałem produkcji; Kierowanie pracami badawczo-rozwojowymi; Kierowanie działem kadr; Kierowanie działem marketingu; Kierowanie działem sprzedaży; Kierowanie dystrybucją; Kierowanie działem finansowym; Kierowanie działem SIK. Cz.4 Zarządzanie przedsiębiorstwem: Wprowadzenie: znajomość przedsiębiorstwa; Informacje finansowe w zarządzaniu; kierowanie przedsięwzięciami; Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów; Negocjowanie; Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1094-9
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (7 egz.)
Authority data
Kadry - zarządzanie - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again