Form of Work
Książki
(491)
Status
only on-site
(416)
available
(315)
unavailable
(14)
unknown
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(331)
Czytelnia
(427)
Author
Ehrlich Andrzej
(10)
Romanowska Maria
(7)
Gierszewska Grażyna
(6)
Stabryła Adam
(6)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(5)
Kostera Monika
(5)
Nowicki Adam
(5)
Sierpińska Maria
(5)
Hamrol Adam (1952- )
(4)
Kożuch Barbara
(4)
Robbins Stephen P
(4)
Sawicki Jarosław
(4)
Bańka Waldemar
(3)
Bogdanienko Jerzy
(3)
Bugdol Marek
(3)
Ciesielski Marek
(3)
Filipiak Beata
(3)
Gabrusewicz Wiktor
(3)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(3)
Karaszewski Robert
(3)
Kobyłko Grzegorz
(3)
Kuc Bolesław Rafał
(3)
Listwan Tadeusz
(3)
Morawski Mieczysław
(3)
Oleksiuk Adam
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Perechuda Kazimierz
(3)
Pierścionek Zdzisław
(3)
Pocztowski Aleksy
(3)
Strużycki Marian
(3)
Szołtysek Katarzyna
(3)
Szymonik Andrzej
(3)
Tyrała Paweł
(3)
Unold Jacek
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Zimniewicz Kazimierz
(3)
Ładoński Wiesław
(3)
Albigowski Marek
(2)
Armstrong Michael
(2)
Banaszyk Piotr
(2)
Bartkowiak Grażyna
(2)
Berliński Lechosław
(2)
Białasiewicz Maria
(2)
Borodako Krzysztof
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Brzeziński Marek
(2)
Bućko Józef
(2)
Błaszczyk Wanda
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Drobniak Adam
(2)
Duliniec Aleksandra
(2)
Duraj Jan
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gralak Henryk
(2)
Houston Joel F
(2)
Iwasiewicz Andrzej
(2)
Jajuga Krzysztof
(2)
Januszewski Arkadiusz
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Jemielniak Dariusz
(2)
Johnston Robert
(2)
Kall Jacek
(2)
Kamela-Sowińska Aldona
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Kasiewicz Stanisław
(2)
Kiełtyka Leszek
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Kozłowski Remigiusz
(2)
Koźmiński Andrzej K
(2)
Kożusznik Barbara
(2)
Krawiec Frank
(2)
Krynojewski Franciszek R
(2)
Król Henryk
(2)
Lichtarski Jan
(2)
Liwowski Bolesław
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Machała Robert
(2)
Marek Stanisław
(2)
Matejun Marek
(2)
Michna Jerzy
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Neider Janusz
(2)
Niedzielski Eugeniusz
(2)
Niemczyk Jerzy
(2)
Niestrój Roman
(2)
Nieżurawski Lech
(2)
Nogalski Bogdan
(2)
Panasiuk Aleksander
(2)
Pasieczny Jacek
(2)
Pańkowska Małgorzata
(2)
Piecuch Teresa
(2)
Poetschke Helena
(2)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(2)
Rucińska Danuta
(2)
Rybak Mirosława
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sajkiewicz Alicja
(2)
Saunders Edmund J
(2)
Sitkiewicz Franciszek
(2)
Skotnicka Bożena
(2)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(91)
2000 - 2009
(372)
1990 - 1999
(27)
Country
Poland
(490)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(491)
Subject
Przedsiębiorstwo
(176)
Zarządzanie
(162)
Kadry
(66)
Organizacja
(60)
Zarządzanie strategiczne
(58)
Zarządzanie jakością
(39)
Marketing
(28)
Zarządzanie wiedzą
(28)
Menedżerowie
(24)
Systemy informatyczne zarządzania
(22)
Logistyka gospodarcza
(21)
Jakość
(20)
Praca
(20)
Innowacje
(19)
Decyzje
(18)
Motywacja pracy
(17)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(16)
Zarządzanie ryzykiem
(16)
Informacja dla zarządzania
(15)
Przywództwo
(15)
Zarządzanie projektami
(15)
Banki
(13)
Kapitał
(13)
Finanse
(12)
Jakość produktu
(12)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(12)
Planowanie strategiczne
(12)
Łańcuch dostaw
(12)
Analiza strategiczna
(11)
Controlling
(11)
Oceny pracowników
(11)
Produkcja
(11)
Zarządzanie kryzysowe
(11)
Inwestycje
(10)
Organizacja ucząca się
(10)
Otoczenie firmy
(10)
Rynek finansowy
(10)
Outsourcing
(9)
Usługi
(9)
Systemy informatyczne
(8)
Analiza SWOT
(7)
Internet
(7)
Konsumenci (ekon.)
(7)
Koszty
(7)
Kultura organizacyjna
(7)
Motywacja
(7)
Praca zespołowa
(7)
Płaca
(7)
Stosunki interpersonalne
(7)
Zatrudnienie
(7)
Znaki towarowe
(7)
Administracja
(6)
Bhp
(6)
Franchising
(6)
Gospodarka materiałowa
(6)
Informacja
(6)
Komunikacja społeczna
(6)
Logistyka
(6)
Normy ISO 9000
(6)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(6)
Ryzyko
(6)
Systemy informacyjne
(6)
Transport
(6)
Turystyka
(6)
Wartość ekonomiczna
(6)
Zawód
(6)
Audyt wewnętrzny
(5)
Etyka biznesu
(5)
Firma (nazwa)
(5)
Konkurencja
(5)
Kontrola
(5)
Marketing strategiczny
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Rachunkowość
(5)
Rachunkowość zarządcza
(5)
Towar
(5)
Zintegrowane systemy informatyczne
(5)
Benchmarking
(4)
Ekorozwój
(4)
Globalizacja
(4)
Gospodarka oparta na wiedzy
(4)
Holdingi
(4)
Informacja gospodarcza
(4)
Informatyka
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Komunikowanie marketingowe
(4)
Marka*
(4)
Obsługa klienta
(4)
Organizacje
(4)
Planowanie
(4)
Podatek
(4)
Przedsiebiorstwo
(4)
Przemysł
(4)
Przydatność zawodowa
(4)
Public relations
(4)
Rynek
(4)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(4)
Służba zdrowia
(4)
Zachowanie
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Subject: time
2001-0
(3)
Subject: place
Polska
(2)
491 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83255-1530-0
1. Klasyczne koncepcje zarządzania: Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu; Szkoła klasyczna (mechanistyczne); Szkoła humanizacyjna; Szkoła systemowa; 2. Nurty zapowiadające narodziny współczesnych koncepcji zarządzania: Szkoła neoklasyczna i jej kierunki; Rola i znaczenie metafor w naukach o organizacji i zarządzaniu; 3. Wyzwania przyszłości współczesnych organizacji: Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości; Elastyczność i procesowość organizacji; 4. Koncepcje zorientowane na jakość: Ewolucja systemów zarządzania jakością; Koncepcja TQM i kaizen; Koncepcje- reengineering i benchmarking; Koncepcje zorientowane na klienta: Koncepcja marketingu; Koncepcja marketingu relacji; 7. Koncepcje zorientowane na współdziałanie: Organizacja sieciowa; Organizacja wirtualna; 8. Koncepcje zorientowane na wyszczuplanie organizacji: Outsourcing; Lean Management; 9. Koncepcje zorientowane na wiedzę: Zarządzanie wiedzą w organizacji; Koncepcja organizacji uczącej się; Zarządzanie innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-301-3
1. Nowoczesne metody zarządzania organizację: ABM w systemach logistycznych jako sposób na optymalizację procesów wytwarzania; Dylematy projektowania wielopłaszczyznowej metody oceny procesów podejmowania decyzji kierowniczych; Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie wartością; Ryzyko efektywnościowe a jakość strategii personalnej; Umiejętności menedżerskie związane z przeciwdziałaniem patologiom organizacyjnym i kształtowaniem efektywnych zespołów pracowniczych; 2. Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw: Działalność badawczo-rozwojowa a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw wytwórczych; Wybrane aspekty monitoringu małych przedsiębiorstw; Uwarunkowania i kierunki rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce; Koncepcja procesowego i systemowego zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa; Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw: Konkurencyjność firmy i zarządzanie relacjami z klientem; Infrastruktura negocjacyjna w biznesie elektronicznym; Rynek kart płatniczych w Polsce w latach 2005-2009; Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego w województwie śląskim- wybrane aspekty; Systemy informatyczne wspierające działalność przedsiębiorstw dystrybucyjnych sektora energetycznego; Model funkcjonalny platformy e-usług dedykowanej świadczeniom medycznym; 4. Rola zarządzania wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw: Postrzeganie informacji i wiedzy w organizacjach gospodarczych; Pomiar wiedzy jako źródło informacji o przebiegu procesów przedsiębiorstwa; Koncepcja Zarządzania Wiedzą a zarządzanie strategiczne; Współpraca międzyuczelniana w transferze wiedzy do biznesu; Przegląd nadziei i systemów wspierających zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie; Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera; Determinanty decyzyjne menedżerów wiedzy; Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw; 5. Innowacje w przedsiębiorstwie: Transfer technologii i informacji w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych; Źródła pomysłów i możliwości innowacyjnych w działalności przedsiębiorstw; Presumpcja jako innowacja współczesnego przedsiębiorstwa; Innowacyjność drugiego filara wytwarzania energii elektrycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15808-8
1. Organizacja- zagadnienia terminologiczne; Ewolucja nauk organizacji i zarządzania; Proces zarządzania; Prawa nauki organizacji i zarządzania; Struktury organizacyjne- wybrane zagadnienia; Wybrane koncepcje zarządzania; Procesy decyzyjne w zarządzaniu organizacjami; Strategiczne i globalny wymiar zarządzania organizacjami; Kulturowy kontekst zarządzania organizacją; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Marketing w naukach o zarządzaniu; Zarządzanie marketingowe; Problematyka innowacja w naukach o zarządzaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-118-2
1.Wprowadzenie: Studium przypadku w edukacji menedżerskiej; 2. Szef, zespół i Muza: Zarządzanie organizacją artystyczno-kulturalną; 3. Media i transformacja : Zarządzanie zmianą; 4. Próby radykalnych zmian w strukturze organizacyjnej: Między kreatywnością a dyspozycyjnością; 5. Doradztwo organizacyjne: Obrazy z życia doradców; 6. Informatycy a programiści: studium przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
MIS : systemy informatyczne zarządzania / Jerzy Kisielnicki. - Warszawa : PLACET, 2008. - 503 s. : il. ; 24 cm.
(Informatyka Dla Zarządzania)
ISBN: 978-83-7488-138-8
Część I: Systemy Informacyjne Zarządzania - SIZ [MIS] i ich rola w procesie zarządzania. 1. Zarządzanie informacją i wiedzą. 2. Infrastruktura zarządzania i miejsce w niej systemów informacyjnych i Technologii Informacyjnej. 3. System infomacyjny organizacji. 4. Bank Handlowy w Warszawie S.A. jako przykład rozwoju systemu informacyjnego. Część II: Zarządzanie projektami czyli tworzrenie, wdrażanie i doskonalenie systemów informacyjnych. 5. Projekt systemu informacyjnego. 6. Analiza organizacji. 7. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania. 8. Wdrażanie systemów informacyjnych. Część III: Zastosowania technologii informacyjnej (TI), czyli o podstawowych systemach informacyjnych. 9. Zasoby informacyjne i ich przedstawienie w systemach informacyjnych. 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi. 11. Charakterystyka podstawowych systemów informacyjnych wspierających proces zarządzania. 12. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, czyli systemy klasy MRP II/ERP I i II. Część 4: E-zarządzanie. 13. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania. 14. Wirtualizacja i jej elementy. 15. O niektórych zastosowaniach procedur e-zarządzania w gospodarce. 16. System Amadeus jako przykład zastosowania TI dla wspomagania e-zarządzania. Część 5: Społeczny, ekonomiczny i prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 17. Społeczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 18. Ekonomiczny kontekst zastosowań technologii informacyjnej. 19. Prawny kontekst zastosowań technologii informacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-888789-80-2
1. Aktualne tendencje rozwoju produkcji na świecie, 2. Podstawowe cele działań produkcyjnych, 3. Metodyka nowoczesnego zarządzania produkcją, 4. Model przepływowy procesu produkcji, 5. Otoczenie procesu produkcji, 6. Schematy organizacji zarządzania procesów produkcji, 7. Parametry procesów produkcji, 8. Gospodarka odpadami, 9. Rodzaje informacji dotyczące procesu produkcji, 10. Podstawowe stany procesu produkcji, 11. Kryzys procesu produkcji, 12. Rozwój wiedzy przedsiębiorstwa produkcji, 13. Strategiczny rozwój procesu produkcji, 14. Interwencjonizm państwa w zarządzaniu produkcją, 15. Nowe problemy gospodarki rynkowej, 16. Zasady etyki produkcji, 17. Nowoczesne metody zarządzania, 18. Zarządzanie procesami innowacyjnymi i inwestycjami, 19. Przyszłościowe metody zarządzania produkcją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1993-9
Rozdział 1: Zarządzanie w środowisku wieloprojektowym: koncepcje i kierunki rozwojowe; Rozdział 2: Planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów; Rozdział 3: Zarządzanie portfelem projektów; Rozdział 4: Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu wieloma projektami; Rozdział 5: Zarządzanie programami projektów; Rozdział 6: Elementy wspierające zarządzanie w środowisku wieloprojektowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60807-68-2
1. Poglądy ekonomistów na awersję do ryzyka oraz odpowiedź behawioralna: Czym jest ryzyko; Bardzo krótka historia ryzyka; Zdefiniowanie ryzyka; Postępowanie wobec ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Dlaczego interesuje nas ryzyko; Dwoista natura ryzyka; Użyteczność a bogactwo- jestem bogaty, ale czy jestem szczęśliwy?; Pomiar awersji do ryzyka; Konsekwencje poglądów na ryzyko; Nasze poglądy na temat ryzyka; Ogólne zasady; Dowody dotyczące awersji do ryzyka; Twierdzenia dotyczące awersji do ryzyka; W jaki sposób mierzymy ryzyko; Przeznaczenia i opatrzność boska; Szacowanie prawdopodobieństw: pierwszy krok do pomiaru ilościowego ryzyka; Dobór próby, rozkłady normalne oraz aktualizacja; Wykorzystanie danych: tabele życia oraz szacunki; Spojrzenie na ryzyko z perspektywy ubezpieczeń; Aktywa finansowe oraz pojawienie się statystycznych miar ryzyka; Rewolucja Markowicza; Wprowadzenie składnika aktywów wolnego od ryzyka- era modelu wyceny aktywów kapitałowych; Zakwestionowanie struktury opartej na średniej i wariancji; Siła danych: wycena arbitrażowa oraz modele wieloczynnikowe; Ewolucja miar ryzyka; 2. Szacowanie ryzyka: techniki i narzędzia: Wartość skorygowana o ryzyko; Metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych; Korekta o ryzyko po dokonaniu wyceny; Metody wyceny względnej; Praktyka w zakresie korekty o ryzyko; Metody probabilistyczne: analiza scenariuszy, drzewa decyzyjne oraz symulacje: Analiza scenariusza; Drzewa decyzyjne; Symulacje; Ocena ogólna probabilistycznych metod oceny ryzyka; Wartość zagrożona; Czym jest Var; Krótka historia Var; Pomiar Var; Ograniczenia Var; Rozszerzenie Var; Var jako narzędzie oceny ryzyka; Opcje realne: Istota opcji realnych; Opcje realne, wartość skorygowana o ryzyko oraz oceny probabilistyczne; Przykłady opcji realnych; Zastrzeżenia wobec opcji realnych; Opcje realne w zarządzaniu ryzykiem; 3. Zarządzanie ryzykiem- pełny obraz: Ryzyka oraz wartość: pogląd konwencjonalny; Zwiększenie zakresu analizy ryzyka; Końcowa ocena zarządzania ryzykiem; Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem- profilowanie i zabezpieczenie; Profil ryzyka; Zabezpieczać się czy nie?- oto jest pytanie; Alternatywne techniki zabezpieczania przed ryzykiem; Strategiczne zarządzanie ryzykiem; Dlaczego warto wykorzystywać ryzyko?; Budowanie organizacji podejmującej ryzyko; Zarządzanie ryzykiem- podstawowe zasady; Ryzyko istnieje wszędzie; Ryzyko jest jednocześnie zagrożeniem i szansą; O naszym ambiwalentnym stosunku do ryzyka oraz naszych nie zawsze racjonalnych sposobach oceny i radzenia sobie z nim; Nie każde ryzyko jest sobie równe; Ryzyko można zmierzyć; Dobry pomiar/ocena ryzyka powinny prowadzić do lepszych decyzji; Kluczem do dobrego zarządzania ryzykiem jest decydowanie, których rodzajów ryzyka unikać, które przekazać, a które wykorzystać; Zyskiem z lepszego zarządzania ryzykiem jest wyższa wartość firmy; Zarządzanie ryzykiem jest obowiązkiem wszystkich pracowników; Organizacje podejmujące ryzyko nie osiągnęły sukcesu przez przypadek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1353-0
Hotelarstwo i gastronomia - związki z turystyką, po dróżami i wypoczynkiem; Ch-ka hotelarstwa; Międzynaro dowy rynek usług hotelarskich; Zarządzanie hotelem; Zarządzanie finansami hotelu; Zarządzanie bieżącą dzia łalnością hotelu; Przepisy prawne dot. funkcjonowania firm gastronomicznych; Restauracje i bary fast food; Sektor gastronomii obsługujący klientów instytucjonal nych; Przemysł piwowarski; Przemysł czasu wolnego; Trendy rozowju usług turystycznych po 2000 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1780-5
1. Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnych: Ryzyko operacyjne w strukturze ryzyka bankowego; Miejsce ryzyka operacyjnego w ramach zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym; 2. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym zawarte w Umowach Bazylejskich: Rola Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w kształtowaniu nadzoru bankowego na świecie; Przedmiot i zakres Nowej Umowy Kapitałowej; 3. Nowa Umowa Kapitałowa w praktyce zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Wyniki badań: Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej; Ocena stanu przygotowania banków działających w Polsce do zarządzania ryzykiem operacyjnym według Nowej Umowy Kapitałowej; 4. Próba konstrukcji modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach: Regulacyjne ograniczenia wyboru metody pomiaru ryzyka operacyjnego banków działających w Polsce; Propozycja wykorzystania zaawansowanej metody pomiarów w warunkach polskich; Model zarządzania ryzykiem operacyjnym banku przy wykorzystaniu miar jakościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-980-1
1. Plan zarządzania kryzysowego: Ogólne informacje dotyczące planowania; Część graficzna planu zarządzania kryzysowego; Część opisowa planu zarządzania kryzysowego; Część opisowa planu zarządzania kryzysowego; 2. Plan obrony cywilnej: Część graficzna- mapa; Część opisowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-14-4
Wstęp, Niepewność w zarządzaniu produkcją i usługami, Zarządzanie ryzykiem produkcji, Identyfikacja ryzyka produkcji, Wczesne rozpoznanie ryzyka produkcji, Ocena ryzyka produkcji, Operatywne ryzyko produkcji, Strategiczne ryzyko produkcji, Kontrola (Controlling) ryzyka produkcj, Zarządzanie chaosem, Działania w sytuacjach niewiedzy, Zarządzanie scenariuszowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-812-8142-3
Zawiera: Wstęp. 1. Analiza finansowa: 1.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej; 1.2. Analiza wstępna sprawozdania finansowego; 1.3. Analiza wskaźnikowa; 1.3.1. Wskaźniki płynności; 1.3.2. Wskaźniki zadłużenia; 1.3.3. Wskaźniki sprawności (rotacji, obrotowości); 1.3.4. Wskaźniki rentowności; 1.3.5. Wskaźniki rynku kapitałowego; 1.4. Piramida Du Ponta; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 2. Kapitał obrotowy: 2.1. Kapitał obrotowy netto; 2.2. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym; 2.3. Strategie finansowania aktywów obrotowych; 2.4. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki; 2.5. Zarządzanie zapasami; 2.5.1. Optymalna wielkość zamówienia; 2.5.2. Optymalna wielkość zamówienia z uwzględnieniem rabatu; 2.5.3. Moment zamówienia; 2.6. Zarządzanie gotówką; 2.6.1. Modele zarządzania gotówką; 2.7. Zarządzanie należnościami; 2.8. Faktoring; 2.9. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 3. Wartość pieniądza w czasie: 3.1. Kapitalizacja i dyskontowanie; Wartość przyszła i wartość obecna; 3.3. Płatność okresowa (renta); 3.4. Płatność dożywotnia (renta wieczysta); 3.5. Inflacja; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 4. Finansowanie działalności i koszt kapitału: 4.1. Dźwignie finansowa, operacyjna i całkowita; 4.2. Oczekiwania i wymagana stopa zwrotu; 4.3. Koszt kapitału własnego: 4.3.1. Akcje zwykłe; 4.3.2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy; 4.4. Koszt kapitału obcego; 4.4.1. Kredyt; 4.4.2. Obligacje (dług podlegający wykupowi); 4.4.3. Obligacje wieczyste; 4.4.4. Obligacje zamienne; 4.5. Średni ważony koszt kapitału i krańcowy koszt kapitału; 4.5.1. Średni ważony koszt kapitału; 4.5.2. Krańcowy koszt kapitału; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 5. Metody oceny inwestycji: 5.1. Proces inwestycyjny; 5.2. Okres zwrotu nakładów; 5.3. Księgowa stopa zwrotu; 5.4. Bieżąca wartość netto; 5.5. Wewnętrzna stopa zwrotu; 5.6. Wskaźnik zyskowności; 5.7. Równoważna rata roczna; 5.8. Ryzyko i niepewność w ocenie inwestycji; 5.8.1. Analiza wrażliwości; 5.8.2. Ekwiwalent pewności; 5.8.3. Wartość oczekiwania; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 6. Wycena wybranych instrumentów finansowych: 6.1. Wycena akcji; 6.1.1. Akcje zwykle (metody wyceny przedsiębiorstw); 6.1.2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy; 6.2. Wycena praw poboru; 6.3. Wycena obligacji; 6.3.1. Obligacje podlegające wykupowi; 6.3.2. Obligacje wieczyste (dług niepodlegający wykupowi); 6.3.3. Obligacje zamienne; Zadania; Odpowiedzi do zadań. Bibliografia. Wybrane formuły. Tablice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-360-6
1. Istota zachowań organizacyjnych, 2. Zachowania organizacyjne związane z czynnikami gospodarczymi, 3. Zachowania organizacyjne jednostkowe i grupowe, 4. Informacyjno-kulturowe czynniki zachowań organizacyjnych, 5. Zespołowość i indywidualizm w zachowaniach organizacyjnych, 6. Czynnik kontroli w zachowaniach organizacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14846-1
Część I: Podstawy koncepcji zarządzania projektami. 1. Charakterystyka zarządzania projektami. 2. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych. 3. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. 4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu. 5. Standardowe metody oceny projektów. 6. Metody oceny agregatowej w diagnozie i projektowaniu. Część II: Metodyki badawcze w praktyce projektowania. 7. Ogólne zasady i koncepcje projektowania. 8. Projektowanie strategii zarządzania. 9. Ryzyko i wykonalność projektów. 10. Metody analizy procesów. 11. Metodyka zarządzania programami i projektami europejskimi. 12. Organizacja systemu zarządzania jakością. 13. Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 14. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości / Katarzyna Szczepańska. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 431 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
(Uczelnie Techniczne)
ISBN: 978-83-255-1600-0
Cz. Pierwsza : Podstawy doskonałości : 1. Doskonalenie zarządzania jakością , 2. Podejścia w zarządzaniu jakością , 3. Procesy w zarządzaniu jakością ; Cz. Druga : Współczesne koncepcje w zarządzaniu jakością : 4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa , 5. Zarządzanie wiedzą , 6. Zarządzanie projektami , 7. Zarządzanie wartością, 8. Nowe zarządzanie publiczne , Aneks.Modele nagród jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8879-22-9
1. Interpretacja pojęć kluczowych; 2. Planowanie: Metoda i techniki planowania strategicznego; Metoda i techniki planowania operacyjnego; 3. Organizowanie: Metody organizowania; Wartościowanie pracy; 4. Motywowanie; 5. Kontrolowanie: Kontrola sterująca; Zarządzanie przez obchód; inwigilacje, controlling; 6. Całościowe koncepcje zarządzania: Reengineering; Benchmarking; Total Quality Management; Outsourcing; Lean management; Zarządzanie wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Turystyka - Rekreacja - Sport)
ISBN: 978-83-255-3099-0
1.Proces foresightu w sektorze usług; 2. Foresight w sektorze usług turystycznych; 3. Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w turystyce; 4. Kultura myślenia o przyszłości w przedsiębiorstwie turystycznym; 5. Elementy planowania strategicznego w firmach turystycznych; 6. Koncepcja oraz przebieg badań empirycznych; 7. Wyniki badań firm turystycznych Małopolski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3018-1
1. Instytucja kredytowa jako podmiot zarządzania: Elementy teorii zarządzania przedsiębiorstwem bankowym; Współczesna bankowość; Peryferie bankowości; Modele biznesowe współczesnej bankowości; 2. Zarządzanie finansowe: Elementy controllingu w instytucjach kredytowych; Narzędzia analityczne controllingu; Zarządzanie ryzykiem w banku; Ryzyko kredytowe; 3. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem w banku: Elementy marketingu bankowego; Bankowe kanały dystrybucji; Zarządzanie siecią placówek bankowych; Zarządzanie placówkami instytucji kredytowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again