Form of Work
Książki
(230)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(204)
available
(127)
unknown
(7)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(132)
Czytelnia
(210)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(7)
Chodyński Andrzej
(5)
Smolarek Małgorzata
(5)
Dzieńdziora Joanna
(4)
Kiełtyka Leszek
(4)
Rudolf Stanisław
(4)
Szabłowski Józef
(4)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Borowiecki Ryszard
(3)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(3)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(3)
Huczek Marian
(3)
Jabłoński Adam
(3)
Jabłoński Marek
(3)
Kaczmarek Tadeusz T
(3)
Karpuś Piotr
(3)
Kisilowska Helena
(3)
Strużycki Marian
(3)
Wersty Bolesław
(3)
Węcławski Jerzy
(3)
Adamiec Sabina
(2)
Aluchna Maria
(2)
Armstrong Michael
(2)
Bednarski Lech
(2)
Blaik Piotr
(2)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(2)
Borkowski Stanisław
(2)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(2)
Czajka Kamil
(2)
Dolata Stanisław
(2)
Drucker Peter F
(2)
Duraj Jan
(2)
Gajewska Paulina
(2)
Gorynia Marian
(2)
Janasz Władysław
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Juchniewicz Małgorzata
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Kondak Anna
(2)
Kozłowski Remigiusz
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Kwiatkowski Stefan
(2)
Liwowski Bolesław
(2)
Loska Magdalena
(2)
Malara Zbigniew
(2)
Nowicka-Skowron Maria
(2)
Nowicki Adam
(2)
Płoszajski Piotr
(2)
Rosak Joanna
(2)
Selejdak Jacek
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Staszewska Jolanta
(2)
Stawasz Danuta
(2)
Szymonik Andrzej
(2)
Słodczyk Janusz
(2)
Tarczydło Beata
(2)
Wawrzyniak Bogdan
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Widera Wiktor
(2)
Widera Zbigniew
(2)
Wojciechowski Eugeniusz
(2)
Yip George S
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Afuah Allan
(1)
Albigowski Marek
(1)
Allaire Yvan
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Anholt Simon
(1)
Anusz Jan
(1)
BIelecka Dorota
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Balcerak Alicja
(1)
Baran Grzegorz
(1)
Baran Michał
(1)
Beech Nic
(1)
Bera Milena
(1)
Bessant John
(1)
Biela Adam
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Biernat Andrzej
(1)
Bochniarz Paweł
(1)
Bogusz Marta
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Bolek Cezary
(1)
Bolek Monika
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Bowman Cliff
(1)
Bończak-Kucharczyk Ewa
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Brdulak Halina
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Burceva Tetyana
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Chi Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(179)
1990 - 1999
(18)
Country
Poland
(231)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(232)
Subject
Przedsiębiorstwo
(89)
Zarządzanie
(50)
Gospodarka
(35)
Innowacje
(33)
Zarządzanie wiedzą
(30)
Gospodarka oparta na wiedzy
(26)
Informacja dla zarządzania
(22)
Gospodarka terenowa
(21)
Kadry
(20)
Samorząd terytorialny
(19)
Systemy informatyczne zarządzania
(19)
Zarządzanie strategiczne
(16)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(14)
Budżety terenowe
(13)
Decyzje
(13)
Internet
(13)
Polska
(13)
Logistyka gospodarcza
(12)
Organizacja
(12)
Gospodarka materiałowa
(10)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(10)
Samorząd gminny
(10)
Nieruchomości
(9)
Organizacja ucząca się
(9)
Systemy informatyczne
(9)
Globalizacja
(8)
Miasta
(8)
Produkcja
(8)
Przedsiębiorczość (postawa)
(8)
Ryzyko
(8)
Zarządzanie ryzykiem
(8)
Ekorozwój
(7)
Informatyka
(7)
Logistyka
(7)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(7)
Rynek kapitałowy
(7)
Unia Europejska
(7)
Banki
(6)
Handel elektroniczny
(6)
Konkurencja
(6)
Marketing
(6)
Ochrona środowiska
(6)
Społeczeństwo informacyjne
(6)
Zarządzanie jakością
(6)
Finanse
(5)
Gospodarka elektroniczna
(5)
Gospodarka komunalna
(5)
Inwestycje
(5)
Księgi wieczyste
(5)
Marka*
(5)
Marketing elektroniczny
(5)
Regiony (adm.)
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(5)
Informacja gospodarcza
(4)
Menedżerowie
(4)
Odpady
(4)
Podatek
(4)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(4)
Rynek
(4)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(4)
Umowa
(4)
Wywłaszczenie
(4)
Środowisko człowieka
(4)
Benchmarking
(3)
Bezrobocie
(3)
Budownictwo
(3)
Ekonomia
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Finanse publiczne
(3)
Gospodarka kapitalistyczna
(3)
Informacja
(3)
Instytucje nonprofit
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Jakość produktu
(3)
Komputery
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Multimedia
(3)
Nieruchomości miejskie
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Planowanie terenowe
(3)
Postęp
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rolnictwo
(3)
Rynek pracy
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Sieć komputerowa
(3)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(3)
Transport
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Wzrost gospodarczy
(3)
Zarządzanie projektami
(3)
Łańcuch dostaw
(3)
Administracja
(2)
Baza danych
(2)
Bezpieczeństwo systemów
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Blogi
(2)
Controlling
(2)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Subject: time
1989-
(12)
2001-0
(3)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(2)
256 results Filter
Authority data
Gospodarka - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Gospodarka - zarządzanie - diagnoza (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Gospodarka terenowa - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Odpady - gospodarka - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zarządzanie - gospodarka - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Zarządzanie wiedzą - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-66-9
R.I Definicje pojęć: 1. Rozwój a wzrost gospodarczy, 2. Gospodarka światowa, 3. Struktura gospodarki światowej, 4. Analiza krańcowa w makroekonomii,5. Mnożnik inwestycyjny Keynesa,6. Funkcja produkcji. R.II Tworzenie go spodarki światowej i jej makrostruktury: 1. Struktura gospodarki światowej w ujęciu teorii wzrostu-uwagi wstępne, 2. Tworzenie hinterlandów drogą podbojów kolonialnych i rozwijania handlu międzynarodowego, 3. Poglądy klasyków na wzrost gospodarczy i powstawanie bogactwa narodów oraz implementacje neoklasyczne (Rewolucje
przemysłowe,Adam Smiht,David Ricardo,John Stuart Mill ),4. Teorie stadiów wzrostu gospodarczego,5. Industrializacja, 6. Dezindustrializacja-teoria asymptotycznej stagnacji,7. Konwergacja. R.III Struktura oparta na wi edzy,sprawności i umiejętnościach:1. Wskaźnik przetworzenia, 2. Od siły roboczej do kapitału ludzkiego, 3. Kapitał społeczny,4. Innowacyjność-postęp technologiczny.
5. Miejsce Europy w technologii światowej, 6. Menedż ment. R.IV Powojenna struktura gospodarki światowej:1. Ogólna charakterystyka struktury gospodarki światowej i prawidłowości jej rozwoju, 2. Wpływ czynników nieinst ytucjonalnych na zmiany w struktury światowej gospodar ki rynkowej. R.V Kraje wysoko uprzemysłowione-o rozwi niętych strukturach gospodarczych:1. Stany Zjednoczone , 2. Nowa gospodarka czy ekonomia dualna, 3. Europa Za chodnia i Japonia na tle gospodarki amerykańskiej.R.VI
Kraje najwyższego tempa ekspansji gospodarczej-Azja Wschodnia-dynamiczne zmiany strukturalne:1.Teoria/konc epcja rozwoju skokowego, 2. Rola polityki publicznej, 3. Chiny, 4. Indonezja. R.VII Kraje najsłabszego tempa rozwoju gospodarczego-Afryka-stagnacja strukturalna:1. Spuścizna pokolonialna, 2. Handlowo skrępowany wzrost, 3. Deficyt żywnościowy, 4. Górnictwo i przemysł przetwór czy, 5. Infrastruktura. R.VIII Kraje średniego tempa wzrostu gospodarczego-Ameryka Łacińska-powolne zmiany strukturalne:1.Argentyna, 2.Brazylia, 3.Meksyk. R.IX Zmiany struktury gospodarki światowej w świetle wnios ków teorii handlu międzynarodowego i lokalizacji:1.Wol ny handel czy protekcjonizm?Strategia rozwoju proeks portowego i zastępującego import, 2.Teoria cyklu życia
produktu, 3. Teoria luki technologicznej, 4. Teoria pod obieństwa preferencji, 5. Teoria proporcji czynników produkcji, 6. Zmiany struktury gospodarki światowej w ujęciu teorii lokalizacji (transport, środowisko natur alne i inne czynniki). R.X Globalizacja,integracja,kor poracje transnarodowe,megatrendy i trendy gospodarce
światowej:1. Globalizacja a integracja w gospodarce światowej, 2. Szczyty Ziemi, 3. Korporacje transnarodowe , 4. Megatrendy i trendy w gospodarce światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-974-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Ewolucja podejść do procesów podejmowania decyzji: 1.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji; 1.2. Klasyczne i współczesne modele procesów podejmowania decyzji; 1.3. Sposoby doskonalenia procesów decyzyjnych w organizacji; 1.4. Współczesne nurty w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 2. Intuicja w procesach zarządzania współczesnymi organizacjami: 2.1. Istota intuicji; 2.2. Czynniki wzmacniające i ograniczające potencjał intuicyjny; 2.3. Profil intuicyjnego menedżera; 2.4. Metody i narzędzia pomiaru intuicji; 2.5. Przegląd badań empirycznych dotyczących intuicji w obszarze zarządzania. Rozdział 3. Intuicja w procesach podejmowania decyzji: 3.1. Charakterystyka racjonalnego procesu decyzyjnego; 3.2. Charakterystyka intuicyjnego procesu decyzyjnego; 3.3. Determinanty wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 3.4. Konceptualny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę. Rozdział 4. Wykorzystanie intuicji w procesach podejmowania decyzji: 4.1. Metodyka badań własnych; 4.2. Badania pilotażowe - walidacja narzędzia badawczego; 4.3. Charakterystyka próby badawczej - badania właściwe; 4.4. Ocena poziomu wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 4.5. Profil menedżera wykorzystującego intuicję w procesach podejmowania decyzji. Rozdział 5. Zastosowanie modelu procesu podejmowania decyzji integrującego intuicję i racjonalną analizę: 5.1. Identyfikacja i ocena znaczenia determinant wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji; 5.2. Empiryczny model procesu podejmowania decyzji integrujący intuicję i racjonalną analizę; 5.3. Perspektywy wykorzystania intuicji w procesach podejmowania decyzji kierowniczych. Zakończenie. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-86-7
Cz.1 Idea zarządzania zasobami ludzkimi: Podstawowe terminy i pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi; Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem Cz.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi a firma jako całość: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy. Cz.3 Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi Przeprowadzanie zmian; Zaangażowanie; Elastyczność; Praca zespołowa; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie jakością totalną. Cz.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce; Wzbogacanie zasobów ludzkich - rekrutacja; Rozwijanie i doskonalenie zasobów ludzkich; Nadzór nad efektywnością pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie wynagrodzeń; Zarządzanie zasobami ludzkimi a stosunki pracownicze; Wprowadzanie w życie zasad zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-86-7
Cz.1 Idea zarządzania zasobami ludzkimi: Podstawowe terminy i pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi; Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem Cz.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi a firma jako całość: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy. Cz.3 Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi Przeprowadzanie zmian; Zaangażowanie; Elastyczność; Praca zespołowa; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie jakością totalną. Cz.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce; Wzbogacanie zasobów ludzkich - rekrutacja; Rozwijanie i doskonalenie zasobów ludzkich; Nadzór nad efektywnością pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie wynagrodzeń; Zarządzanie zasobami ludzkimi a stosunki pracownicze; Wprowadzanie w życie zasad zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko i niepewność w zarządzaniu / Marian Krupa. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 214 s. : tab., wykresy, rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-87493-86-4
R.1 Ryzyko i niepewność w zarządzaniu organizacją; R.2 Problematyka zmiany i rozwoju organizacyjnego w perspektywie zarządzania ryzykiem spekulatywnym; R.3 Ryzyko w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem (MSP); R.4 Metodologia zarządzania ryzykiem spekulatywnym w perspektywie zarządzania rozwojem wartości firmy; R.5 Zarządzanie ryzykiem spekulatywnym na przykładzie przedsiębiorstwa "Alfa" - przykład praktyczny; R.6 Analiza marketingowa branży wydawnictw akademickich w Polsce. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Gospodarka - a zarządzanie wiedzą (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again