Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Budnikowski Adam
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Welfe Władysław
(1)
Wojtyna Andrzej
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Wzrost gospodarczy
(6)
Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Cło
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Makroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Produktywność (ekon.)
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne / Michał Gabriel Woźniak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 214, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7252-419-5
1. Elementarne zagadnienia wzrostu gospodarczego: Wzrost gospodarczy a kondycja gospodarki krajowej; Typy wzrostu gospodarczego; Problem skali wzrostu gospodarczego w praktyce; Znaczenie wzrostu gospodarczego w zmniejszeniu dystansu rozwojowego; Przebieg wzrostu gospodarczego w Polsce po II wojnie światowej; 2. Uwarunkowania wzrostu gospodarczego: Niezbędne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego; Wzrost gospodarczy a mechanizmy regulacji w gospodarce krajowej; 3. Czynniki wzrostu gospodarczego: Różne podejścia do typologii czynników wzrostu gospodarczego; Podejście klasyczne do czynników wzrostu; Podejście keynesowskie; Jakościowe czynniki wzrostu; 4. Modele wzrostu gospodarczego: Motywy ekonomistów do posługiwania się modelami matematycznymi; Typologia modeli wzrostu gospodarczego; Zasady budowy modeli jednoczynnikowych; Modele dwuczynnikowe; Modele keynesowskie; Neoklasyczne modele wzrostu zrównoważonego; Model R.M. Solowa; Złota reguła akumulacji; Modele egzogeniczne a modele endogeniczne; Rozszerzony model neoklasyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1740-9
1. Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym.. 2. Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. 3. Stopień otwarcia gospodarki a proces konwergencji. 4. Znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych dla efektywności wykorzystania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie konwergencji. 5. Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat dziewięćdziesiątych. 6. Wpływ rozwoju instytucjonalnego rynków finansowych na skuteczność polityki monetarnej. 7. Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. 8. Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gosopdarczego. 9. Wpływ regulacji telekomunikacji na wzrost gospodarczy i procesy konwergencji w krajach rozwijających się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1731-7
1. Przesłanki modelowania gospodarki opartej na wiedzy, 2. Podażowe determiannty wzrostu gosporadczego, 3. Makroekonometryczne modele gospodarki opartej na wiedzy, 4. Łaćzna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, 5. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, 6. Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-78-7
Wzrost gospodarczy w krajach OECD; Analiza na poziomie makroekonomicznym: rola polityki ekonomicznej i innych czynników strukturalnych; Analiza na poziomie btanży: dynamika rynku a produktywność; Analiza na poziomie firmy: produktywność i uwarunkowania polityki;Ttechnologie informatyczne; Makroekonomiczne wskaźniki wzrostu gospodarczego; Model wzrostu uwzględniający oddziaływanie polityki ekonomicznej i uwarunkowania instytucjonalne; Metodologiczne aspekty analizy. empirycznej dotyczącej całkowitej produktywności czynników produkcji na poziomie branży; Dane z poziomu firm - aspekty metodologiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1626-2
1. Inwestycje w rozwoju gospodarczym. 2. Pojęcie i miary ryzyka inwestycyjnego. 3. Ryzyko a chłonność inwestycyjna gospodarki. 4. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie. 5. Ryzyko a finansowe determinanty procesów inwestycyjnych. 6. Ryzyko inwestycyjne a struktura kapitału.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again