Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Antoszewski Andrzej
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Wspólnota Europejska
(2)
Europa
(1)
Integracja europejska
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-290-8
Cz. I Zagadnienia wprowadzające: 1. Pojęcie umowy międzynarodowej, Porozumienia i kategorii pokrewnych w prawie traktatów, prawie wspólnotowym oraz w traktacie konstytucyjnym, 2. Źródła formalne Ius contrahendi w prawie międzynarodowym, w aquis communautaire oraz w Traktacie Konstytucyjnym, 3. Znaczenie ogólnych zasad prawa dla zwierania i wykonywania porozumień międzynarodowych w aquis communautaire oraz w konstytucji dla Europy. Cz. II Charakterystyka ius contrahendi Wspólnot i Unii Europejskiej oraz wykonywanie tego prawa w praktyce: 4. Zakres ius contrahendi Wspólnot i Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego oraz traktatów założycielskich, 5. Praktyka wykonywania ius contrahendi przez Wspólnoty i unię Europejską, czyli przegląd (w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym i formalnym) umów międzynarodowych wiążących wspólnoty (WE, EWEA) i Unię Europejską, 6. Podział kompetencji do zawierania umów międzynarodowych między wspólnoty, Unię Europejską i państwa członkowskie w acquis communautaire oraz w konstytucji dla Europy. Cz. III Negocjowanie, zawieranie i stosowanie umów przez wspólnoty i Unię europejską; 7. Negocjowanie i zawieranie przez wspólnoty i Unię Europejską oraz budowa i forma umów międzynarodowych stosowanie do regulacji acquis communautaire, 8. Negocjowanie i zawierania umów międzynarodowych w systemie wprowadzanym przez Traktat Konstytucyjny, 9. Implementacja, obowiązywanie i stosowanie oraz wykładnia i wygasanie umów międzynarodowych a prawa i obowiązki państw w acqius communautaire oraz konstytucji dla Europy. Cz. IV Typy porozumień międzynarodowych zawieranych przez wspólnoty i Unie europejską - próba systematyzacji: 10. Typologia umów międzynarodowych, zawieranych według norm acqius communautaire oraz systemu wprowadzanego przez Traktat Konstytucyjny, ze szczególnym uwzględnieniem umów mieszanych, 11. Umowy stowarzyszeniowe jako kategoria umów ustanawiających trwałą współpracę z państwami trzecimi, 12. Nieformalne porozumienia międzynarodowe w acquis communautaire (zwłaszcza w świetle orzeczenia TS w sprawie C-233/02 Francja przeciw Komisji i praktyki) oraz w Traktacie konstytucyjnym. Cz. V Kontrola sądowa i pozasądowa a odpowiedzialność za wykonanie porozumień międzynarodowych w systemie acquis communautaire: 13. Sądowy i pozasądowy monitoring umów międzynarodowych a rola Trybunału Sprawiedliwości WE, 14. Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych w systemie acquis
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14622-1
1. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie 2. Partie polityczne - rozważania teoretyczne 3. Partie polityczne w Europie 4. Systemy partyjne w Europie - rozważania teoretyczne 5. Systemy partyjne Europy - mechanizmy funkcjonowania 6. Grupy interesu w Europie 7. Reżimy polityczne państw europejskich 8. Systemy wyborcze 9. Władza ustawodawcza 10. Władza wykonawcza 11. Władza sądownicza 12. Wspólnota Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again