Form of Work
Książki
(60)
E-booki
(15)
IBUK Libra
(15)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(60)
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(60)
Author
Kowerski Mieczysław
(8)
Cygler Joanna
(3)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Łazowski Adam
(3)
Domiter Małgorzata
(2)
Drelich-Skulska Bogusława
(2)
Haliżak Edward M
(2)
Michalczyk Wawrzyniec
(2)
Misala Józef
(2)
Sznajder Andrzej
(2)
Żukrowska Katarzyna
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Auleytner Julian
(1)
Backer Roman
(1)
Bajan Konrad
(1)
Balazas Artur
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Banach Czesław
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Bidzińska-Jakubowska Barbara
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Borkowski Jan
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Boruta Irena
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Bylicki Andrzej
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Cotis Jean-Philippe
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Dobrzyńska Ewa
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Duliniec Elżbieta
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Fila Joanna
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gruca Andrzej
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Gwiazda Adam
(1)
Góralski Witold M
(1)
Haliżak Edward
(1)
Harasymiuk Marian
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jaraczewska Anna
(1)
Jasiński Andrzej H
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Jaworek Małgorzata
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczmarek Tomasz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kisiel Roman
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Knecht Damian
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Kosecki Marek
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Krugman Paul R
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Kurczewska Agnieszka
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kwaśniewski Aleksander
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Majewski Kamil
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Malawski Marcin
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Margoński Marek
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Napiórkowska Anna Maria
(1)
Napiórkowski Tomasz
(1)
Niemczyk Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(54)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(76)
English
(1)
Subject
Współpraca gospodarcza
(46)
Gospodarka
(14)
Unia Europejska
(13)
Polska
(10)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Handel międzynarodowy
(8)
Konkurencja
(8)
Regiony przygraniczne
(7)
Integracja europejska
(6)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(6)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(6)
Globalizacja
(5)
Instytucje europejskie
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(5)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(5)
Regionalizacja gospodarcza
(5)
Swobodny przepływ osób
(5)
Inwestycje zagraniczne
(4)
Zamówienia publiczne
(4)
Europa
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Handel
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Kooperacja przemysłowa
(3)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
PHARE
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Przemysł
(2)
Rosja
(2)
Siła robocza
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Transfer technologii
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Współdziałanie
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja
(1)
Alians marketingowy
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Broń
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Energetyka
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Euroregiony
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fotoradary
(1)
Franchising
(1)
Fundusze pożyczkowe
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Granice
(1)
Grunty rolne
(1)
Grupy producenckie*
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel detaliczny
(1)
Holdingi
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(1)
Japonia
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chiny
(2)
Arktyka
(1)
Azja
(1)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
77 results Filter
Book
In basket
Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Władysław Szymański. - Warszawa : Difin, 2001. - 241 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-175-6
Przejawy, warunki i przyczyny globalizacji; Skutki procesu globalizacji, próba oceny zalet i zagrożeń, jakie niesie proces globalizacji, Integracja z Unia Europejską siatką ochronną przy odejmowaniu przez Polskę wyzwań globalizacyjnych, Wyzwania stojące przed Polską. Problem pracy - generalnym wyzwaniem globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-231-2
R.1 Geneza współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim. R.2 Współpraca transgraniczna w polskim systemie prawnym. R.3 Zasady funkcjonowania i sposoby finansowania współpracy transgenicznej.R.4 Cele i dotychczasowy przebieg współpracy transgenicznej. R.5 Szanse
rozwoju gmin przygranicznych. R.6 Ocena stanu współ pracy transgenicznej na pograniczu wschodnim. R.7 Ogra niczenia i bariery wspóldziałania transgranicznego. R.8 Rola euroregionów w stymulowaniu lokalnej wspólpra cy transgranicznej. R.9 Udział instytucji rządowych i pozarzadowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej. R.10 Perspektywy rozwoju wspólpracy transgranicznej i euroregionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-534-6
1. Wyzwania globalizacji, 2. Globalizacja XIX-wieczna i współczesna - podobieństwa i różnice, 3. Rozwój handlu światowego, 4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), 5. Działalność korporacji ponadnarodowych w "erze globalizacji", 6. Regionalizacja współpracy gospodarczej, 7. Integracja gospodarcza w Ameryce Północnej, 8. Otwarty regionalizm w Azji Wschodniej 9. Liberalizacja handlu krajów Europy Środkowej, 10. Blaski i cienie globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87897-10-8
Zawiera: Cz. I - Wstęp do teorii kooperacji: R. 1 Efekt synergii kooperacji; R>2 Podział korzyści z kooperacji. Cz. II - Teoria kooperacji i wymiany handlowej: R.3 Rynkowa, nieograniczona wymiana handlowa; R.4 Dwustronna, zbilansowana kooperacja gospodarcza; R.5 Warunek istnienia trwałej kooperacji; R.6 kooperacja finansowa w inwestycjach wspólnych; R.7 Ponadnarodowa kooperacja wielu uczestników bloku gospodarczego w zakresie produkcji wielu dóbr; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2/2000)
1.Współpraca przygraniczna - ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego obszaru Północno-Wschopdniego Polski, 2.Rola i funkcje województw północno-wschodnich i wschodnich w strategii przestrzennego zagospodarowania kraju, 3.Wschodnia granica polski, granicą wschodnią europejskich procesów integracyjnych, 4.Podaż i popyt na pracę w województwach północno-wschodnich Polski, 5.Polityka rozwoju regionalnego - doświadczenia i perspektywy, 6.Komplementarność i konkurencyjność działań samorządowych między województwami Polski Wschodniej, 6.Środki pomocowe a rozwój regionalny pogranicza wschodniego Polski, 7.Efekty przemian strukturalnych w regionie Północno-Wschodniej Polski, 8.Szkolnictwo wyższe w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, 9.Asymetrie rozwoju regionalnego, 10.Rekomendacje dla strategii rozwoju eksportu na poziomie regionalnym, 11.Modelowanie systemowe a rozwój podtrzymywany, 12.Białoruś-Polska. Transgraniczna stosunki gospodarcze, 13.Rozwój regionalny w Euroregionie Niemen, 14.Poziom rozwoju a rynek pracy na wsi wschodniego pogranicza Polski, 15.Podlasie-perspektywy rozwojowe na początku XXI wieku, 16.Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu województwa podlaskiego w aspekcie powiązań międzynarodowych, 17.Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy transgranicznej w województwie lubelskim, 18.Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i w Europie, 19.System komunikacji w województwie warmińsko-mazurskiemm jako determinanta rozwoju współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski, 20.Społeczno-gospdoarcze problemy rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, 21.Rozwój pogranicza województwa podkarpackiego w świetle realizowanych zadań inwestycyjnych na drogowych przejściach granicznych, 22.Problem obszarów wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego, 23.Przygraniczne położenie województwa podkarpackiego determinantem jego rozwoju regionalnego, 24.Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na terenie Zielonych Płuc Polski, 25.Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, 26.Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej, 27.Sugestie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powiatów i gmin Nadbużańskich a Instytutem Badań Systemowych PAN w dziedzinie strategii rozwoju regionu. Bariery i szanse rozwoju obszarów nadbużańskich, 28.Szanse i bariery rozwoju Siematycz, 29.Możliwości i perspektywy rozwoju powiatu siemiatyckiego w nowych uwarunkowaniach wewnątrzregioanlanych i międzynarodowych, 30.Omówienie dyskusji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3865-3
1. Charakterystyka aliansów przedsiębiorstw i przyczyny ich rozwoju we współczesnej gospodarce; 2. Alianse marketingowe na tle innych rodzajów aliansów; 3. Zarządzanie aliansami marketingowymi jako zarządzanie projektami; 4. Sojusze marek (Brand Alliance) jako forma sojuszy strategicznych w marketingu; 5. Sojusze marek w ramach programów lojalnościowych; 6. Licencjonowanie i franczyza jako formy aliansów marketingowych; 7. Alianse marketingowe w sferze kultury i w marketingu terytorialnym; 8. Konwergencja mediów jako czynnik stymulujący alianse marketingowe; 9. Sposnoring- od formy promocji do aliansu marketingowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14814-0
Cz. I Teoria wymiany międzynarodowej: 2. Handel na świecie: przegląd, 3.Wydajność pracy i przewaga komparatywna: Model Davida Ricardo, 4. Zasoby, przewaga komparatywna i podział dochodu, 5. Standardowy model handlu, 6. Korzyści skali, niedoskonała konkurencja i handel międzynarodowy, 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Cz. II Polityka handlowa: 8. Narzędzia polityki handlowej, 9. Ekonomia polityczna i polityka handlowa, 10. Polityka handlowa w krajach rozwijających się, 11. Dylematy polityki handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-421-5
1. Istota kooperencji: Definicja kooperencji; Cechy relacji kooperencyjnych; Podstawowe typy kooperancji; Poziomy relacji kooperencyjnych; Korzyści i zagrożenia płynące z kooperencji; 2. Kooperencja w koncepcjach teoretycznych; 2. Kooperencja w koncepcjach teoretycznych: Relacje kooperencyjne w teorii gier; Kooperencja w teorii kosztów transakcyjnych; Relacje kooperencyjne w koncepcji zasobowej; 3. Czynniki kształtujące relacje kooperencji: Czynniki sektorowe i ich znaczenie w kooperencji przedsiębiorstw; Czynniki kooperencyjne i ich znaczenie dla relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw; Wnioski; 4. Metodyka badań czynników sektorowych i korporacyjnych w relacjach kooperencyjnych przedsiębiorstw: Założenia metodyczne badań; Opisy przypadków kooperencji; Identyfikacja czynników sektorowych i korporacyjnych w badanych przypadkach; Empiryczne modele tworzenia relacji kooperencyjnych; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7441-593-4
I. Federacja Rosyjska - partner Unii Europejskiej II. Dylematy dialogu rosyjsko-unijnego III. Rosja wobec rozszerzenia Unii Europejskiej IV. Stosunki Rosja - WNP. Alternatywa czy dopełnienie dialogu europejskiego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-275-2
Globalizacja i regionalizacja a ekspansja KMN na świecie i w Polsce, Ekspansja inwestycyjna KMN w Polsce i jej wpływ na gospodarkę, Strategie KMN na rynku wyrobów przemysłowych, Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce, Zagraniczne banki w Polsce, Ewolucja strategii polskich przedsiębiorstw w warunkach ekspansji KMN, Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN, Modele finansowania i zarządzania korporacjami a ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14143-3
1. Podstawowe pojęcia, 2. Drzewo : postać rozwinięta, 3. Informacja i strategia, 4. Gry macierzowe czyli prehistoria, 5. O równowagach po raz pierwszy, 6. Przykład rozwiązania gry : NIM czyli zapałki, 7. Ile równowag i które?, 8. O żonach matematyków, stonodze i wspólnej wiedzy, 9. Preferencje i użyteczność, 10. Użyteczność a ryzyko, 11. Dylematy eksploatacji zasobów : racjonalność
czyli optymalność, 12.Podatki : sposób wymuszania "właściwych" zachowań, 13.Nowy towar na rynku : gra przedsiębiorców, 14.Duopol Cournota : gra wyznacza wie lkość produkcji, 15.Powtarzanie tej samej gry, 16. Czy warto być liderem?, 17.O piwie i kefirze : gry z nikompletną informacją, 18.Kiedy sprawdzić przeciwnika ? Jeszcze raz indukcja wsteczna, 19.Atakować czy broni ć?, 20.Gry a ewolucja, 21.eksperymenty i teoria gier, 22.Gry różniczkowe, 23.Przetargi, 24.Aukcje, 25.Ryzyko i uczciwość : jak skonstruować optymalny kontrakt?, 26 .Działanie w zespole : ile warta jest informacja?, 27. Gry kooperacyjne : tworzenie koalicji, 28.Zbiór stabil ny : norma zachowania społecznego, 29.Wartość Shapleya , 30.Spółka akcyjna : przykład gry kooperacyjnej, 31.G ry parlamentarne : rezprezentacje i stowarzyszenia, 32 .Kto za to zapłąci : zastosowanie wartości Shapleya, 33.Handel wymienny : gry bez wypłat ubocznych, 34.Gry a progrmaowanie liniowe, 35.Produkcja i gry, 36.Gry a programowanie wypukłe, 37.Co zrobili Arrow i Debreu?, 38.Co to jest punkt stały i do czego służy?, 38.Jak "po omacku" dojść do równowagi, 40.Jak się mają gry do teorii zbiorów?, 41.Mało graczy, czy wielu?, 42.Krótko
o historii i perspektywach teorii gier
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-86929-98-6
R.1 Strategie zarządzania przedsiębiorstwem; R.2 Alianse strategiczne jako szczególna forma rozwoju przedsiębiorstw; R.3 Kontrakty inwestorskie; R.4 Sposoby doboru partnera strategicznego na przykładzie wybranych spółek branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej w Polsce (wyniki badań); R.5 Modelowe ujęcie doboru partnera strategicznego; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-478-0
1. Ogólna charakterystyka obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Zarys konstrukcji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Umowa, której zawarcia dotyczy obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Cywilnoprawna ochrona beneficjentów obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej zasad swobody umów, ochrony własności i własności intelektualnej; Znaczenie zasady proporcjonalności dla obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Interes publiczny uzasadniający funkcjonowanie instytucji obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym - analiza aksjologiczna; Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej w analizie funkcjonalno-ekonomicznej. 2. Normatyw źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Normatywne źródła obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym Stanów Zjednoczonych; Normatywne źródła antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w systemie europejskim; Normatywne źródła antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w innych wybranych systemach prawnych. 3. Zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym: Podmiotowy zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym; Podmiotowy zakres obowiązku współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym - analiza pojęcia niezbędności dostępu dóbr. 4. Ograniczenia antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej: Obiektywne uzasadnienie odmowy współpracy gospodarczej; Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym a regulacje sektorowe. 5. Antymonopolowy obowiązek współpracy gospodarczej w sferze własności intelektualnej: Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym a ogólne zasady integracji prawa konkurencji w sferę własności intelektualnej; Obiektywne uzasadnienie odmowy współpracy gospodarczej a ochrona własności intelektualnej w prawie Stanów Zjednoczonych; Problem dopuszczalności nałożenia przez wspólnotowe prawo konkurencji obowiązku współpracy gospodarczej na uprawnionego z krajowych praw własności intelektualnej; Kształtowanie się partykularyzmu przesłanek powstania antymonopolowego obowiązku współpracy gospodarczej w sferze własności intelektualnej w prawie wspólnotowym; Zarys aktualnej linii orzecznictwa i decyzyjnej instytucji wspólnotowych; Analiza stanowiska instytucji wspólnotowych; Antymonopolowy obowiązek współpracy w postaci obowiązku zawarcia umowy licencyjnej a import równoległy we Wspólnocie Europejskiej ; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1239-9
Cz.I Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego: Kurs walutowy w gospodarce rynkowej; Rynek walutowy; Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i terminowym. Cz.II Zarządzanie ryzykiem kursowym: Formy ryzyka związane z transakcjami dewizowymi; Ryzyko konwersji w sprawozdaniach finansowych; Ryzyko ekonomiczne w transakcjach międzynarodowych; Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym; Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym; Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem ekonomicznym. Cz.III Finansowanie bieżących operacji zagranicznych: Polityka krótkookresowa finansowania zagranicznego firmy; Metody i techniki finansowania operacji handlu zagranicznego; Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa; Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Cz.IV Inwestycje międzynarodowe: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Procedura i technika analizy finansowej projektu inwestycji zagranicznej. Przykład IMC-United Kingdom; Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe. Cz.V Międzynarodowe rynki finansowe i długookresowe finansowanie operacji zagranicznych: Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszu długoterminowych Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Międzynarodowe rynek transakcji swapowych. Cz.VI Opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Raje podatkowe a działalność firm zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19051-4
Zawiera: 1. Relacje między organizacjami – zarys koncepcji teoretycznych: 1.1. Relacje w koncepcjach teoretycznych; 1.2. Przesłanki tworzenia relacji międzyorganizacyjnych; 1.3. Typy relacji międzyorganizacyjnych; 1.4. Typy powiązań ze względu na oddziaływanie rywalizacji i współpracy; 1.5. Bilateralne i multilateralne reakcje międzyorganizacyjne; 1.6. Silne i słabe powiązania międzyorganizacyjne; 1.7. Zróżnicowanie powiązań ze względu na specyfikę stron. 2. Relacje między producentami a detalistami: 2.1. Charakterystyka stron relacji producent-detalista; 2.2. Modele biznesu producentów a modele biznesu detalistów; 2.3. Relacje między producentami a detalistami jako typ relacji między organizacjami; 2.4. Relacja producentów z detalistami jako element strategii przedsiębiorstw – stron relacji; 2.5. Typologia i charakterystyka relacji między producentami a detalistami; 2.6. Konkurencja między producentami a detalistami; 2.7. Kooperacja między producentami a detalistami; 2.8. Kooperacja między producentami a detalistami; 2.9. Kooperacja i kooperencja między producentami a detalistami a sojusze marek detalisty i producenta; 2.10. Obszary współpracy, w tym kooperencji między producentem a detalistą; 2.11. Koegzystencja między producentami a detalistami. 3. Determinanty relacji między producentami a detalistami: 3.1. Zmiany zachowań nabywców na rynku jako uwarunkowanie zmian w systemach dystrybucji – cyfrowi konsumenci; 3.2. Uwarunkowania prawne wpływające na rozwój handlu detalicznego; 3.3. Zmiany w systemach dystrybucji w wyniku rozwoju Internetu i technologii mobilnych; 3.4. Koncepcja marketingu wielokanałowego. 4. Relacje między detalistami a producentami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – perspektywa detalistów i producentów: 4.1. Relacje między detalistami a producentami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – perspektywa detalistów; 4.2. Relacje między producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku a detalistami – perspektywa producentów; 4.3. Siła kooperacyjnego i konkurencyjnego wymiaru relacji detalisty z jego kluczowym producentem-dostawcą a układ sił, obszary współpracy i korzyści ze współpracy; 4.4. Siła kooperacyjnego i konkurencyjnego wymiaru relacji producenta z kluczowym detalistą a układ sił, zakres współpracy i korzyści ze współpracy. 5. Analiza przypadków relacji między producentami a detalistami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku: 5.1. Analiza przypadków relacji między producentami a detalistami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – perspektywa producentów; 5.2. Analiza wybranych przypadków relacji między producentami a detalistami na rynku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – perspektywa detalistów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-052-4
Wstęp; R.1 System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej; R.2 I Filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie; R.3 II Filar Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (WPZiB); R.4 III Filar Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; R.5 Integracja Polski z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Alianse strategiczne / Joanna Cygler. - Warszawa : Difin, 2002. - 206 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-223-X
Internacjonalizacja przedsiębiorstw jako przesłanka aliansów strategicznych; Uwarunkowania i motywy zawierania aliansów strategicznych; Zarządzanie aliansami strategicznymi; Alianse wielostronne - powiązania sieciowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1449-9
1. Pojęcie integracji w świetle teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych; 2. Cele i warunki integracji ekonomicznej; 3. Instytucjonalne i geograficzne formy integracji ekonomicznej; 4. Modele i mechanizmy integracji ekonomicznej; 5. Strefa wolnego handlu; 6. Unia celna; 7. Wspólny rynek; 8. Unia monetarna; 9. Unia ekonomiczna; 10. Unia polityczna; 11. Pełna integracja ekonomiczna; 12. Integracja ekonomiczna w krajach rozwiniętych gospodarczo; 13. Integracja ekonomiczna w krajach słabo rozwiniętych; 14. Integracja a globalizacja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy; Rekomendacje; Raporty z Badań)
ISBN: 83-88594-76-1
Strategia zatrudnienia Unii Europejskiej; Strategia zatrudnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy; Strategia zatrudnienia Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju; Strategie zatrudnienia UE, MOP, OECD; Dotychczasowy wpływ dorobku światowego na polskie rozwiązania; Wnioski dla Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-509-9
1.Współpraca gospodarcza pomiędzy krajami słabo rozwiniętymi, 2.Neokolonializm - aspekty ekonomiczne, 3.Aspekty międzynarodowego naśladownictwa gospodarczego, 4.Gospodarka narodowa i gospodarka międzynarodowa, 5.ekonomiczna rola państwa w rozwoju gospodarczym krajów "trzeciego świata", 6.Preferencje w handlu międzynarodowym, 7.Konsekwencje zróżnicowanego wzrostu krajów rozwiniętych i rozwijających się, 8.Polityka zagraniczna Polski i stosunki gospodarcze, 9.KBWE a międzynarodowe stosunki gospodarcze, 10.Wpływ naśladownictwa na międzynarodowe stosunki gospodarcze, 11.Międzynarodowa współpraca gospodarcza a procesy odprężeniowe, 12.Jedność i zróżnicowanie gospodarki europejskiej, 13.Kierunki polityki stosunków gospodarczych Wschód-Zachód, 14.Mechanizm stosunków gospodarczych Wschód-Zachód, 15.Stosunki Wschód-Zachód a interesy gospodarki narodowej, 16.Przesłanki optymalizacji międzysystemowego podizłu pracy (stosunki gospodarcze wschód-Zachód), 17.Kraje średnio rozwinięte w gospodarce światowej, 18.Ekonomiczne uwarunkowania światowych sił politycznych, 19.Układ sił w gospodarce światowej, 20.Mechanizm światowych powiązań gospodarki z polityką, 21.O potrzebie globalnej współpracy międzysystemowej, 22.Możliwość zbliżenia narodów Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again