Form of Work
Książki
(21)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(18)
Author
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Bokajło Wiesław
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Borkowski Jan
(1)
Borowik Iwona
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Douglas Mary
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Krzyżanowski Krzysztof
(1)
Lisiecki Stanisław
(1)
Mariański Janusz
(1)
Marody Mirosława
(1)
Matczak Piotr
(1)
Muskała Maciej
(1)
Pietrowicz Krzysztof
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Siara Olga
(1)
Skarbek Władysław W
(1)
Smyczek Leon
(1)
Szlendak Tomasz
(1)
Sztalt Krzysztof
(1)
Sławecki Bartosz
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Woroniecki Paweł
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Więź społeczna
(17)
Rodzina
(7)
Społeczeństwo
(5)
Postawy
(4)
Socjologia
(4)
Kapitał społeczny
(3)
Etyka społeczna
(2)
Grupy społeczne
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Patologia społeczna
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Więź rodzinna
(2)
Więźniowie
(2)
Współdziałanie
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Autentyczność (postawa)
(1)
Durkheim, Emile
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Empatia
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Filozofia chrześcijańska
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Fleck, Ludwik
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Miasta
(1)
Moda
(1)
Naród
(1)
Nauka społeczna kościola katolickiego
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Personalizm
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Radni
(1)
Raport z badań
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rynek pracy
(1)
Samopoznanie
(1)
Samorząd mieszkańców
(1)
Slużba więzienna
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spożycie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stres
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teoria poznania
(1)
Tożsamość społeczna
(1)
Uczucia
(1)
Uprzedzenia
(1)
Wartość
(1)
Więzienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wrażliwość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Polska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7112-074-5
Cz.I Polacy i obcy. Przemiany świadomości narodowej: Między narodową i europejską tożsamością; Mniejszości narodowe w Polsce w procesie przemian; Współczesne ba dania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich i Północ nych- stare i nowe wyzwania; Niemcy i Polacy w świadomości młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1993-97; Granica w świadomości społecznej. Z badań nad tożsamością mieszkańców Gubina i Guben; Filmowy obraz śląskiej tożsamości regionalnej. Cz.II Dylematy rozwoju lokalnego: Między globalnym a lokalnym: tożsamość- szansą czy barierą rozwoju?; Utylitarny sens tożsamości; Tożsamości terytorialne w integrującej się Europie; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88865-27-7
1. Socjologia edukacji jako dyscyplina naukowa. 2. Wybrane elementy systemu społecznego. 3. System edukacyjny. 4. Pojęcie osobowości społecznej w socjologii edukacji. 5. Teoria postawy w aspekcie socjologii edukacji. 6. Socjalizacja a edukacja. 7. Kultura a edukacja. 8. Rodzina jako pierwotne środowisko edukacyjno-wychowawcze.9. Grupy rówieśnicze. 10. System szkolny. 11. Dylematy współczesnej edukacji. 12. Dewiacja społeczna w aspekcie edukacji. 13. Procedura badań socjologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19770-4
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Koncepcja kapitału społecznego ujęcie makroekonomiczne: 1.1. Przegląd podejść badawczych dotyczących kapitału społecznego; 1.2. Funkcje kapitału społecznego; 1.3. Kontrowersje związane z koncepcją kapitału społecznego; 1.4. Pomiar kapitału społecznego; jego stan i pomiar w Polsce. Rozdział 2. Kapitał społeczny organizacji: 2.1. Kapitał społeczny i ludzki jako komponent kapitału intelektualnego organizacji; 2.2. Wewnętrzny i zewnętrzny kapitał społeczny organizacji; 2.3. Kapitał społeczny oparty na teoriach sieci relacji. Rozdział 3. Struktura kapitału społecznego wewnątrz organizacji: 3.1. Sieci relacji społecznych; 3.2. Zaufanie, normy i wartości w kapitale społecznym; 3.3. Pomiar kapitału społecznego organizacji. Rozdział 4. Fundamenty zarządzania wewnętrznym kapitałem społecznym organizacji: 4.1. Zarządzanie poprzez wartości; 4.2. Rola kultury zaufania w zarządzania kapitałem społecznym; 4.3. Instrumenty kształtowania postaw zaangażowania pracowników. Rozdział 5. Inwestowanie w kapitał ludzki i społeczny w organizacji: 5.1. Inwestowanie w rozwój pracowników; 5.2. Inwestowanie w procesy zarządzania wiedzą pracowników; 5.3. Inwestowanie w nowe technologie w komunikacji między pracownikami; 5.4. Inwestowanie w innowacyjne procesy i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym. Rozdział 6. Rola Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kształtowaniu kapitału społecznego organizacji: 6.1. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jej funkcje; 6.2. Modele Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; 6.3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wobec interesariuszy wewnętrznych – narzędzia i dobre praktyki. Rozdział 7. Podmioty zarządzania kapitałem społecznym: 7.1. Wspólnoty pracowników; 7.2. Pracownicy działów personalnych; 7.3. Zarząd i kierownicy liniowi; 7.4. Podmioty zewnętrzne zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym. Bibliografia. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88343-00-9
Antropologiczne podstawy orientacji działań na wartości, Formy społecznej samoorganizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. HR)
ISBN: 978-83-255-1619-2
1. Kapitał społeczny, czyli o wartości relacji międzyludzkich: Kapitał społeczny- klasyka gatunku; Kapitał społeczny w perspektywie sieciowej; 2. Rynek pracy, przedsiębiorca, zatrudnienie: Przedsiębiorca na rynku pracy; Zatrudnianie pracowników; 3. Więzi społeczne i zatrudnianie: Więzi rodzinne; Więzi organizacyjne; Więzi koleżeńskie; Formalne metody zatrudniania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-86-2
1. Historia socjologii, 2. Socjologia jako nauka o społeczeństwie, 3. Jednostka wobec swego "ja", 4. mikrosocjologia jako dyscyplina naukowa, 5. Osobowość społeczna, 6. Komunikajca interpersonalna, 7. Mała grupa społeczna, 8. Rodzina jako naturalna grupa społeczna, 9. Więź społeczna, 10. Społeczna adaptacja jednostki w ujęcie Roberta Mertona, 11. Teoria konfliktu społecznego, 12. Socjalizacja człowieka, 13. Alienacja jako kategoria opisująca społeczeństwo polskie, 14. Rozwój humanityczny człowieka XXI wieku, 15. Dehumanizacja człowieka współczesnego, 16. Interakcja społeczna, 17. Zmiany modelu życia społecznego, 18. Uprzedzenia i stereotypy, 19. Współczesna rzeczywistość społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-106-1
Wprowadzenie; R.1 Kryzys czy zmiana - o kłopotach z opisem współczesnej rzeczywistości polskiej; R.2 Czym jest społeczeństwo?; R.3 Mechanizmy uspołecznienia; R.4 Przemiany więzi społecznych; R.5 Społeczeństwo jako proces; R.6 Przemiany rodziny; R.7 Przemiany pracy; R.8 Przemiany w sferze publicznej; R.9 W stronę społeczeństwa ponowoczesnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-356-6
1. Interpretacje kapitału społecznego i ich możliwości w zakresie jego operacjonalizacji: 1. Amerykańskie korzenie kapitału społecznego; 2. Kapitał społeczny. Zagadnienia metodologiczne; 3. Endogenne i egzogenne czynniki determinujące kształtowanie kapitału społecznego; 4. Znaczenie "religii obywatelskiej" w tworzeniu kapitału społecznego; 5. Procedura prawna jako czynnik budowy kapitału społecznego - prawo i więź społeczna w koncepcji J. Habermasa; 6. Kapitał społeczny a dobra publiczne; 7. Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne; 8. Filozofia zarządzania kapitałem społeczno-gospodarczym społeczeństwa sieci; 9. Kapitał społeczny a klastry przedsiębiorczości na przykładzie Indonezji; II. Propozycje tworzenia kapitału społecznego przez instytucje na poziomie krajowym i lokalnym: Partnerstwo lokalne jako struktura służąca budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego; Spółdzielnie socjalne- forma integracji społecznej i aktywizacji na poziomie lokalnym; 12. Rola Kościoła i religii w procesie tworzenia kapitału społecznego w Polsce- perspektywa teorii sekularyzacji; 13. Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce; 14. Uwarunkowania procesu wzmacniania kapitału społecznego; 15. Koncepcja kapitału negatywnego i próba jej użycia do analizy relacji jednostka- społeczeństwo- Państwo w III RP; 16. Zmiana negatywnego kapitału społecznego w pozytywny jako cel psychologii społeczności (community psychology).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2984)
ISBN: 978-83-229-2853-0
I. Spojrzenia z oddali, Moda, wolność i kultura konsumpcji, Wykichana kultura. Wirusy, pandemie, mody, Rzeczy nasze pospolite, czyli co trzyma nas razem. O źródłach porządku społecznego w społeczeństwie mody, Moda i tożsamość-dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, II. Mechanizmy, Unisex i ultrasi, Moda, wolność i polityka społeczna, O modzie i kulturze z drugiej ręki, Sprzętowa namiastka czyli o fotografii bez fotografii, Liminalność pośród mgły-o modzie na "refleksyjną duchowość".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Prawdziwe przywództwo : inteligencja emocjonalna / [tłum. Krzysztof Krzyżanowski]. - Gliwice : Helion S.A., cop. 2019. - 140 s. : rys., tab., wykresy ; 20 cm.
(Onepress Exclusive)
ISBN: 978-83-283-4563-8
1. Odkrywanie w sobie autentycznego przywódcy: Dlaczego samoświadomość jest tak istotna? Bill George, Peter Sims, Andrew N. McLean i Diana Mayer 2. Paradoks autentyczności: Jeśli chcesz się rozwijać, musisz oswoić się z wrażeniem udawania Herminia Ibarra 3. Co zyskują zwierzchnicy, pokazując swoją wrażliwość? Psychologia więzi międzyludzkich Emma SeppäläPoleć książkęKup książkę 4. Okazuj surową empatię: Kiedy naprawdę Ci zależy, pokazujesz swoją prawdziwą naturę Rob Goffee i Gareth Jones 5. Łamanie kodu, który utrudnia życie osobom o innym kolorze skóry: Poświęcanie tożsamości na rzecz dopasowania Sylvia Ann Hewlett 6. Żeby przeprosiny wygłaszane przez firmę były skuteczne, prezes musi wyglądać na zasmuconego: Niech Twoje emocje odzwierciedlają przekaz Sarah Green Carmichael 7. Czy liderzy robią się zbyt uczuciowi? Łzy nie są niczym złym, o ile nie pokazujesz ich zbyt często. Wywiad z Gautamem Mukundą i Gianpiero Petriglierim przeprowadzony przez Adiego Ignatiusa i Sarah Green Carmichael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-240-9
Cz. I Teorie życia społecznego: 1. Przyrodniczo - empiryzujące teorie życia społecznego, 2. Heglowsko-marksistowska teoria kolektywizmu, 3. Socjologizm, 4. Liberalizm, 5. Egzystencjalizm, 6. Fenomenologia, 7. Nurt humanistyczno-aksjologiczny. Cz. II Osoba ludzka podstawą życia społecznego: 1. Metafizyczna koncepcja osoby ludzkiej, 2. Społeczna natura człowieka, 3. Człowiek wobec społeczności, 4. Prawo naturalne podstawą życia społecznego, 5. Prawa człowieka, 6. Wolność a uczestnictwo w życiu społecznym, 7. Równość podstawą życia społecznego,8. Miłość jako podstawa życia społecznego. Cz. III Ontologia bytu społecznego: 1. Formowanie bytu społecznego, 2. Natura społeczności, 3. Dobro wspólne podstawą istnienia społeczności, 4. Struktura społeczności politycznej - państwa, 5. Zasady życia społecznego, 6.Typy bytu społecznego, 7 Naród a państwo, 8. Państwo a Kościół, 9.Społeczność międzynarodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 82)
ISBN: 83-7306-116-9
Wstęp; 1. Definicja więzi rodzinnej i jej rodzaje; 2. Czynniki niesprzyjające więzi międzypokoleniowej we współczesnej rodzinie polskiej; 3. Czynniki kulturowe sprzyjające więzi międzypokoleniowej we współczesnej rodzinie polskiej; 4. Różnorodność form życia rodzinne go; 5. Wzrost w społeczeństwie odsetek osób starszych i spadek liczby urodzin; 6. Stan cywilny i typy rodzin osób starszych; 7. Od wspólnoty do bliskości zamieszkiwania pokoleń; 8. Oddzielnie, ale w ścisłym kontakcie; 9. Od pomocy z konieczności do pomocy dobrowolnej; 10. Wzrost egalitaryzmu i autonomii pokoleń; 11. Bogactwo i jawność uczuć między pokoleniami w rodzinie; 12. Od jedności do zróżnicowania kulturowego; 13. Wnioski i postulaty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wartości i normy moralne a procesy przemian w Polsce i w Europie; 2. Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego; 3. Jednostka wobec moralności- subiektywna wizja przyszłości; 4. Zróżnicowane podejścia do wartości moralnych w gospodarce rynkowej; 5. Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji; 6. Paradoksy postaw etycznych młodzieży licealnej i studenckiej; 7. Kryzys tożsamości a świadomość moralna młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne; 8. Socjologiczne interpretacje moralnych poglądów i ocen polskiej młodzieży szkolnej i akademickiej; 9. Postawy moralne studentów w warunkach zmiany społecznej; 10. Religia i moralność w społeczeństwie polskim- ciągłość ciągłość zmiana; 11. Kultura moralna konwertytów nowych ruchów religijnych w Polsce; 12. Korupcja i przekonania moralne Polaków; 13. Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy? Specyfika etosu pracy w Polsce; 14. Autonomia moralna- wartość epoki postautorytarnej (w świetle rozważań Stanisława Ossowskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-86273-68-3
1.Pojęcie więzi społecznej - podstawowe ustalenia terminologiczne: Pojęcie więzi społecznej w świetle literatury przedmiotu; Rodzaje i przejawy więzi społecznej; Więź osadzonych ze środowiskiem a funkcje kary pozbawienia wolności; Bariery resocjalizacji penitencjarnej; Urzeczywistnianie resocjalizacyjnej funkcji kary polskiej praktyce penitencjarnej. 2. Podstawy metodologiczne badań własnych. 3. Skazani recydywiści jako podmiot wizji: Recydywiści jako szczególna kategoria osadzonych; Cechy demograficzne i sytuacja życiowa skazanych; Obecna sytuacja penitencjarna osadzonych. 4. Więź osadzonych ze środowiskiem pozawięziennym: Więzi osadzonych ze środowiskiem w ujęciu globalnym; Struktura więzi szczegółowych; Więź osadzonych w kontekście czynników socjogennych i penitencjarnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88067-58-3
1. W kręgu socjologii i psychologii społecznej. 2. Sytuacje społeczne, interakcje i więzi społeczne. 3. Kultura i społeczeństwo. 4. Struktury społeczne. 5. Procesy społeczne. 6. Instytucje społeczne. 7. Społeczności lokalne. 8. Komunikacja społeczna. 9. Osobowość i postawy. 10. Współdziałanie i konflikt społeczny. 11 Stereotypy i uprzedzenia społeczne. 12. Patologie społeczne. 13. Stres i radzenie sobie ze stresem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-480-4
I. Przesłanki warsztatowe i rzeczowe poznawania rodziny: Między integracja a dezintegracją pedagogiki społecznej: na użytek familiologii; Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów rodzin obciążonych niepełnosprawnością; Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Wiedza o bezpieczeństwie kompleksowym składnikiem świadomości współczesnej rodziny; Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie; Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji; II. Model rodziny w projektach i diagnozach: Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich; Zadania regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wobec rodziny; Rodzina silna obecnością ojca - przykład działalności inicjatyw Tato.Net; Rodzinne korelaty perspektyw życiowych współczesnej młodzieży polskiej; Tęczowa rodzina - szczęśliwa rodzina: jej wartości; Młodzież o aktywności seksualnej i czystości przedmałżeńskiej; Porównanie ról małżonków w różnych okresach ich dorosłości; Rodzina XXI w. w oczach studentów; Rodzina w opinii dorastającej młodzieży; Opieka na człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania. III. Profilaktyka i wsparcie zaburzonego funkcjonowania rodziny: Czynności "nieprocesowe" sądu w sprawach rodzinnych; Mediacja w sprawach o rozwód i separację; Drzewo problemów - sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodzina; Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodziców za granicę; Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie; Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie; Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich; Koegzystencja życia - matka i dziecko w okresie prenatalnym: zagrożenia i skutki FAS; Muzykoterapia w rodzinie; Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-045-0
1. Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną, 2. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, 3. Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne, 4. Więzi społeczne w rodzinie, 5. Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, 6. Pedagogiczna typologizacja rodzin, 7. Rodzina a start społeczny i edukacyjny młodych pokoleń, 8. Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia, 9. Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej,10. Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie, 11. Warunki wychowawcze bliźniąt w rodzinie, 12. Dziecko w rodzinie ryzyka - zagrożenia socjalne, 13. Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia, 14. Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2991)
ISBN: 978-83-229-2874-5
1. Socjologia przestrzeni w Polsce. Narodziny subdyscypliny., 2. Castellsa koncepcja miasta globalnego, 3. Simmel. Forma. Miasto, 4. Socjometria w socjologii miasta - próba zastosowania (na przykładzie relacji między miastami wojewódzkimi), 5. Male miasto w badaniach, 6. Wizje polityki miejskiej na przykładzie czterech polskich miast, 7. Kierunki przemian współczesnego miasta - suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, 8. Centrum Wrocławia - przemiany funkconalno-przestrzenne i ich percepcja, 9. Kwestia mieszkaniowa we Wrocławiu, 10. O więzi sąsiedzkiej w środowisku wielkomiejskim - na przykładzie Wrocławia, 11. "Witajcie w krainie, gdzie obcy ginie" - podbój i zawłaszczenie przez subkultury młodzieżowe, 12. Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Pogranicza)
ISBN: 978-83-01-16489-8
1. Instytucje nie posiadają umysłu; 2. Mała skala jest bez znaczenia; 3. Przetrwanie grup ukrytych; 4. Instytucje opierają się na analogii; 5. Instytucje decydują o podobieństwie; 6. Instytucje pamiętają i zapominają; 7. Przykład instytucjonalnego zapominania; 8. Instytucje dokonują klasyfikacji; 9. Instytucje decydują o życiu lub śmierci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 54)
ISBN: 978-83-232188-5-2
1. Wprowadzenie: Społeczny wymiar osiedla; Rozumienie pojęcia osiedla w naukach społecznych; Koncepcje i ideologie dotyczące wspólnot lokalnych w miastach; Formy zrealizowane: kształt organizacyjno-prawny i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w polskich miastach; Działanie samorządu osiedlowego ; Idea osiedla i jej realizacje- podsumowanie. 2. Badania dotyczące osiedli i samorządności: podejścia, teorie, wyniki: Pojęcie więzi społecznej i aplikacje pojęcia do badań nad osiedlem i miastem; Aktywność i uczestnictwo lokalne; badania dotyczące aktywności i uczestnictwa lokalnego; Badania dotyczące działaczy lokalnych; socjologiczna koncepcja podmiotowości i jej aplikacje do badania społeczności lokalnych; Patologia i normy społeczne w osiedlach; Systemowe podejście do miasta; Samorządność osiedlowa. 3. Model działania rad osiedli - propozycja: Potrzeby mieszkańców; wybór instytucjonalny; Radni osiedlowi; Zasoby; Instytucje; Alokacja zasobów. 4. Działanie rad osiedli - wyniki badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again