Form of Work
Książki
(36)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(33)
available
(24)
unavailable
(2)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(35)
Author
Rutkowski Andrzej
(3)
Bednarski Lech
(2)
Bieliński Jerzy
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Dudycz Tadeusz
(2)
Duraj Jan
(2)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Kasiewicz Stanisław
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Okręglicka Małgorzata
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Shulgina Ludmila
(2)
Smolarek Małgorzata
(2)
Synowiec Jadwiga
(2)
Szablewski Andrzej
(2)
Targalski Jan
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Woźniak-Sobczak Barbara
(2)
Anderson James C
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bartosiewicz Bohdan
(1)
Bokovnya Angelika
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Cichy Diana
(1)
Czaja Grzegorz
(1)
Czaja Izabela
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Goryana Iryna
(1)
Guzy Dorota
(1)
Herman Andrzej
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huczek Marian
(1)
Iwańczyk Ryszard
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kalafut Pam Cohen
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kempa Ewa
(1)
Khozhylo Iryna
(1)
Klich Jarosław
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kolomytseva Olena
(1)
Kosała Małgorzata
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kościelniak Helena
(1)
Kraczala Magdalena
(1)
Kuczyńska-Chałada Marzena
(1)
Kumar Nirmalya
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Leshchenko Marina
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Low Jonathan
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marciniak Zenon
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Minochkina Olga
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Morawczyński Rafał
(1)
Narus James A
(1)
Nowak Marek
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Pachura Piotr
(1)
Palonna Tetyana
(1)
Pasenko Wladislav
(1)
Paszkowski Jerzy
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Petkova Lesia
(1)
Pichur Agnieszka
(1)
Pichur Marcin
(1)
Piontek Adam
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Pniewski Krzysztof
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Prahalad C.K
(1)
Ramaswamy Venkat
(1)
Rappaport Alfred
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rozpondek Rafał
(1)
Rożenek Paulina
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Ryś Adam
(1)
Sorokina Natalya
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Przedsiębiorstwo
(30)
Wartość ekonomiczna
(29)
Finanse
(4)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(4)
Koszty
(4)
Zarządzanie
(4)
Informacja dla zarządzania
(3)
Innowacje
(3)
Leasing
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Globalizacja
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kadry
(2)
Kapitał
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Konkurencja
(2)
Marka*
(2)
Marketing partnerski
(2)
Nieruchomości
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rachunkowość
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Akcjonariusze
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Analiza wartości
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Community policing
(1)
Czas
(1)
Edukacja medialna
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje -- projekty -- podręcznik akademicki
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Obsługa klienta
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Policja
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- prognozy
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Pzredsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Ryzyko
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sprawozdania
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki publiczne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Techniki sprzedaży
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Usługi
(1)
Wartość
(1)
Wartość dodana
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Czasopismo naukowe
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
44 results Filter
Authority data
Wartość ekonomiczna - zarządzanie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-126-6
R.I Wartość : 1. Czynniki determinujące wartość, 2. Wartość przedsiębiorstw i banków. 3. Wartość odrębnych składników majątkowych. R.II Zarządzanie ryzykiem : 1. System zarządzania ryzykiem. 2. Zarządzanie ryzy kiem stopy procentowej. 3. Zarządzanie ryzykiem waluto wym. 4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. R.III Instru menty pochodne : 1. Ogólna charakterystyka instrumen tów pochodnych. 2. Opcje. 3. Kontrakty swap.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-23-5
Część I: Istota wartości organizacji. Organizacja - wartości - zarządzanie; Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia; Ewolucja koncepcji oceny efektywności: od efektywności produkcji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa w warunkach "nowej ekonomii"; Interakcja "gospodarka - środowisko" a wartość organizacji; W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa; Wpływ systemu zarządzania wartością na kursy giełdowe akcji. Część II: Finansowe źródła wartości organizacji. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki dywidendy; Optymalizacja struktury kapitału w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstwa; Emisja akcji z prawem poboru a rynkowa wycena wartości spółki akcyjnej; Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa; Wpływ leasingu na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Część III: Kapitał intelektualny jako źródło wartości organizacji. Strategia personalna w kształtowaniu wartości organizacji; Wartości w zarządzaniu zespołami; Brainpower - wartością współczesnej organizacji; Rola kapitału intelektualnego w nowoczesnym przedsiębiorstwie; Zarządzanie wartością zasobów ludzkich organizacji poprzez system wynagrodzeń; Regulacja migracji intelektualnej; Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Zależność dynamiki kapitalizacji firmy od wzrostu kapitału ludzkiego. Część IV: Marketingowe źródła wartości organizacji. Wizerunek a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Trwałość przewag konkurencyjnych a wartość przedsiębiorstwa w świetle przeprowadzonych badań; Zarządzanie wartością klienta; Merchandising jako źródło wartości firmy. Część V: Proces zarządzania wartością organizacji. Znaczenie czynników niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej firmy; Aktywa niematerialne - kluczowy czynnik kształtujący wartość firmy; Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako strategia wzrostu wartości w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo; Proces zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie; Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny z wykorzystaniem strategicznej karty wyników; Zarządzanie wartością w oparciu o rachunek kosztów działań; Dodawanie wartości jako miara efektywności placówek bankowych; Zarządzanie wartością urzędu administracyjnego. Część VI: Uwarunkowania zarządzania wartością organizacji. Zarządzanie kompetencjami zwaodowymi jako element zarządzania wartością przedsiębiorstwa; Rola wybitnych jednostek w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem; Zarządzanie kosztami posiadania informatyki w przedsiębiorstwie; Strategie wzrostu małych podmiotów gospodarczych; Zastosowanie teorii chaosu w prognozowaniu bankructwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-37-X
1. Ekonomika wartości niematerialnych, 2. Dwanaście wartości niematerialnych, które wpływają na funkcjonowanie firm, 3. Synteza
firm, 3.Synteza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-35-5
1. Projektowane podstawy prawne restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie, 2. Destrukcja wartości dla akcjonariuszy-wybrane czynniki, 3. Restrukturyzacja zadłużenia pośredniego i bezpośredniego w warunkach trudności finansowych przedsiębiorstwa, 4. Koszt kapitału a wartość firmy w okresie dekoniunktury, 5. Epidemiologiczny model wyceny spółek internetowych, 6. Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, 7. Reorganizacja firmy w organizację orientowaną projektowo jako element realizacji strategii w dobie globalizacji, 8. Zmiana sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego realizujący usługi bankowe, 9. Rola kultury organizacyjnej w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie, 10. Rola public relations w zarządzaniu kryzysem i sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstwa, 11. Public relations w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, 12. Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy w procesie zarządzania wartością firmy, 13. Stopa zwrotu z kapitału - problemy definiowania, 14. Opcje rzeczywiste w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, 15. Wykorzystanie Market Value Added i Econmic Value Added w procesie tworzenia wartości na drodze zawierania transakcji fuzji i przejęć, 16. Nadzór korporacyjny, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a nowelizacja prawa bilansowego, 17. Wykorzystanie usług audytorskich jako narzędzi nadzoru korporacyjnego, 18. Ochrona środowiska w procesie zarządzania wartością firmy - wybrane przykłady instytucji rynku finansowego.
organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, 7.Reorganizacja firmy w organizację zoriento waną projektowo jako element realizacji strategii w do bie globalizacji, 8./zmiana sytuacji finansowej wybran ych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego realizują cych ugody bankowe, 9.Rola kultury organizacyjnej w przezwyciężaniu sytuacji krysysowych w przedsiębiorstw ie, 10.Rola public relations w zarządzaniu kryzysem i sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstwa, 11.Public re lations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa gos podarki morskiej, 12.Programy lojalnościowe dla akcjo] nariuszy w procesie zarządzania wartoscią firmy, 13. Stopa zwrotu z kapitału-problemy definiowania, 14.Op cje rzeczywiste w zarządzaniu wartością przedsiębior stwa, 15.Wykorzystanie Market Value Added (MVA) i Eco nomic Value Added (EVA) w procesie tworzenia wartości na drodze zawierania transakcji fuzji i przejęć, 16.Na dzór korporacyjny, zarządzanie wartością przedsiębior stwa a nowelizacja prawa bilansowego, 17.Wykorzystanie
usług audytorskich jako narzędzi nadzoru korporacyjne go, 18.Ochrona środowiska w procesie zarządzania warto ścią firmy-wybarne przykłady instytucji rynku finansow ego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-366-2
1. Podstawy identyfikacji kapitałowej natury przedsiębiorstw, 2. Zarządzanie kapitałem w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 3. Metody i instrumenty zarządzania umożliwiające wykorzystanie funkcji kapitału, 4. Ryzyko w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903931-9-0
Strategie globalne przedsiębiorstwa; Z problematyki strategii przedsiębiorstwa przy modernizacji procesów produkcyjnych; Infrastruktura problemu strategicznego; Metodologiczne aspekty analizy strategicznej; Niektóre problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa; Orientacja na człowieka Kariera menedżera zasobów ludzkich; od ISO do TQM czyli od systemu jakości wg ISO serii 9000 do strategii zarządzania firmą przez jakość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-861-3
1. Identyfikacja Łańcucha działań tworzących wartość przedsiębiorstwa, 2. Determinanty modelu dynamiki wartości przedsiębiorstwa, 3. Cenność czasu w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, 4. Wartość przedsiębiorstwa a jego otoczenie, 5. Finansowanie i opcje realne w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 6. Możliwości oceny efektywności tworzenia wartości przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-51-7
R.I Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału w gospodarce globalnej: 1. Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, 2. Warunki efektywnego zastosowania kapitału w inwestycjach przedsiębiorstw zagranicznych, 3.Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz procesów globalizacji, 4. Wartość firmy a sektorowa atrakcyjność alokacji kapitału, 5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy, 6. Determinanty racjonalnej implementacji kapitału prywatnego w inwestycje infrastruktury gospodarczej, 7. Wartość klientów jako przesłanka alokacji kapitału, 8. "Wrogie przejęcia" w teorii i praktyce gospodarczej. R.II Metodologiczne aspekty oceny alokacji kapitału w świetle wartości przedsiębiorstwa: 10. Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, 11. Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, 12. Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych, 13. Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy w pomiarze efektywności, 14. Koszt kapitału jako kryterium efektywności decyzji alokacyjnych, 15. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa-miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami - metoda analizy wartości dla akcjonariuszy, 17. Nośniki wartości struktury kapitałowej - koszty bankructwa. Cz. III teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa: 18. Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw, 19. Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, 20. Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością, 21. Absorpcja funduszy europejskich w regionalnym programowaniu operacyjnym. Cz. IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie: 22. Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce, 23. Integracja europejskich rynków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w świetle założeń strategii lizbońskiej, 24. Niekonwencjonalne metody finansowania działalności gospodarczej MSP w Polsce, 25. Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
tylko księgowa czy nościk wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami-metoda analizy
wartosći dla akcjonariuszy, 17.Nośniki wartości struk tury kapitałowej-koszty bankructwa. R.III Teoretyczne i praktycze problemy zarządzania war toscią przedsiębiorstwa : 18.Metody analizay ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych prze dsiębiorstw, 19.Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowa niu wartośći dla akcjonariuszy, 20.Konkurencyjność ban ków a zarządzanie wartością, 21.Absorbcja funduszy eur opejskich w regionalnym prognozowaniu operacyjnym. R.IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie : 22.Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Pol sce w teorii i praktyce, 23.Integracja europejskich ry nków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w
świetle założeń strategii lizbońskiej, 24.Niekonwencj onalne metody finansowania działalnośći gospodarczej MSP w Polsce, 25.Pobudzenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MSP)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość i zarządzanie / Jan Targalski. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 156,[4] s. : tab., rys. ; 23 cm.
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7247-755-8
R.1 Przedsiębiorczość - istota i znaczenie: Szanse dla przedsiębiorczości; Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości; Istota przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość lekarstwo na bezrobocie; Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo; Małe i średnie firmy; Cykl życia przedsiębiorstwa; Ewolucja małej firmy; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.2 Rozpoznanie szans i ryzyka: Kalkulacja ryzyka; Idea pomysłu na przedsiębiorczość; Weryfikacja pomysłu Segmentacja rynku; Możliwości- szanse- okazje; Plan działania firmy; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.3 Początki działalności firmy: Akceptacja rynku; Płynność finansowa; Finansowanie zewnętrzne; Próg rentowności; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.4 Przedsiębiorstwo trwale obecne na rynku: Marketing dla początkujących; Kompozycja mieszanki marketingowej Konkurencyjność firmy; Analiza konkurencji; Ochrona konkurencji; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.5 Sukces lub niepowodzenie: Czynniki sukcesu/niepowodzenia; Miary i źródła sukcesu; Wartość przedsiębiorstwa jako miara sukcesu; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.6 Wzrost: Przedsiębiorstwa wzrostowe; Transformacja przedsiębiorczości; Alternatywy wzrostu; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. R.7 Dojrzałość: Selekcja wśród najlepszych; Droga na giełdę; CETO - parkiet dla dynamicznych przedsiębiorców; Problemy do przemyślenia i do dyskusji. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7247-044-8
R.1 Dorota Guzy; R.2 Wirtualny dom handlowy - KSL.PL; R.3 Firma Handlowa Rojar s.c.; R.4 Delia- u progu sławy; R.5 Frapol - w poszukiwaniu szans na tynku; R.6 Z garażu na parkiet; R.7 ComArch S.A. - Ikar czy Dedal polskiej przedsiębiorczości; R.8 Pod Siborem - bankructwo na własne życzenie?; R.9 Jantar - mała firma handlowo-usługowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 29)
ISBN: 978-83-7417-211-0
Wprowadzenie. I. Koncepcja analizy kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość: 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa w zarządzaniu przez wartość. 1.3. Analiza kosztów nakierowania na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. 1.4. Miary efektywności zarządzania kosztami - ekonomiczna wartość dodana vs kapitał entelektulany. II. Koszty zwiększania wartości dla klientów: 2.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w sferze operacyjnej. 2.2. Przedsiębiorstwo ponoszące koszty na dostarczenie wartości klientom. 2.3. Proces tworzenia wartości przedsiębiorstwa a graniczny poziom efektywności. III. Koszty tworzenia ekonomicznej wartości dodanej: 3.1. Narzędzia Racjonalizacji kosztów. 3.2. Zmodyfikowany rachunek kosztów działań. 3.3. Analiza kosztów w procesie tworzenia ekonomicznej wartości dodanej. IV. Koszty w sprawozdaniu finansowym: 4.1. Analiza kosztów na podstawie sprawozdania finansowego. 4.2. Uwarunkowania strategiczne w analizie kosztów. 4.3. Analiza kosztów działalności gospodarczej, poziomu i produktywności kosztów oraz kosztów rodzajowych. V. Koszty kapitału intelektualnego: 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Kapitał intelektualny jako składnik wartości rynkowej przedsiębiorstwa i związane z nim koszty. 5.3. Analiza kosztów kapitału intelektualnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-002-4
1. Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 2. Kreowanie wartości jako cel nadrzędny; 3. Pomiar tworzonej wartości w systemie zarządzania wartością; 4. Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości; 5. Zarządzanie realizacją strategii wartości; 6. Motywowanie menedżerów do realizacji wzrostu wartości; 7. Mierniki tworzenia wartości a wymagania regulacyjne na przykładzie branży ubezpieczeniowej; 8. Zarządzanie wartością spółki w kontekście teorii chaosu; 9. Budowa kapitału klienta; 10.Ocena projektów inwestycyjnych podnoszących wartość spółki; 11. Wpływ funduszy venture capital na kreowanie wartości spółki; 12. Wykupy menedżerskie i lewarowane jako narzędzie tworzenia wartości spółki; 13. Wpływ zarządzania IT na budowę wartości przedsiębiorstwa; 14. Wpływ fuzji i przejęć na wartość spółki; 15. Systemy Business Intelligence we wspomaganiu decyzji zarządczych; 16. Zwrot gotówki do właściciel: polityka dywidendy i wykupu własnych akcji; 17. Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości; 18. Globalna strategia budowania i zarządzania wartością - Gazprom; 19. Organizowanie globalnej informacjo - przykład Google; 20. Wdrażanie programu VBM w PKN ORLEN SA w okresie 2002-2004; 21. Strategia budowania wartości - Boryszew SA; 22. Strategia budowania wartości Grupy TVN SA; 23. Całkowita stopa zwrotu (TSR) spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2002-2006
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-948-1
1. Koncepcje systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie; 2. Polityka przedsiębiorstwa a system informacyjny rachunkowości finansowej; 3. Etyka i profesjonalizm w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej; 4. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomiar jego dokonań; 5. Syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej; 6. Wartość ekonomiczna jako atrybut systemu informacyjnego rachunkowości finansowej; 7. Wartość ekonomiczna jako dylemat współczesnej nauki rachunkowości; 8. Wartość ekonomiczna jako wyznacznik procedur wyceny w sprawozdawczości finansowej; 9. Standaryzacja pomiaru utraty wartości ekonomicznej aktywów w systemie informacyjnym rachunkowości; 10. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo; 11. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo; 12. Pozostałe standardowe procedury związane z pomiarem utraty wartości ekonomicznej aktywów; 13. Granice dążenia do dokładności informacyjnej raportowania wartości ekonomicznej aktywów na przykładzie odwracanie dyskonta; 14. Ryzyko pomiaru i utraty wartości ekonomicznej aktywów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14961-1
1. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa, 3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa, 4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych, 8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa, 9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartosci przedsiębiorstwa, 10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again