Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
Branch
Czytelnia
(7)
Author
Czarnecki Witold
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Klimek Renata
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Sekuła Elżbieta A
(1)
Skotarczak Teodor
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Tucholska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Urbanistyka
(7)
Miasta
(6)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(2)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Integracja społeczna
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Opinia publiczna
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Strefa podmiejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Warszawa
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-943-4
1. Kreatywność aglomeracji: Modele kreatywnej aglomeracji miejskiej; Kreatywność wirtualnej przestrzeni aglomeracji; Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich; Założenia metodyki badawczej aktywności kreatywnych miast aglomeracji; Górnośląski Związek Metropolitalny; Przemysł kultury - przykład Katowic; Bytom jako przykład miasta kreatywnego; Nauka jako czynnik kreatywności aglomeracji. Przykład lublina; Wpływ czynników aktywności kreatywnej miasta na tworzącą się aglomeracje miejską Olsztyna. 2. Innowacyjność i przedsiębiorczość aglomeracji: Uwagi do problemu innowacyjnego potencjału aglomeracji; Podnikavy region - zakladni vychodiska vyzkumu; Znalosti a mesto - zakladni principy regionalniho znalostniho managementu, pristupy a priklad praxe; Identyfikacja potencjalnych clustrov v regionalnom podnikatel'skom prostredi. 3. Konkurencyjność i transformacja aglomeracji: regionalni konurenceschopnost vztahy konkurujicich a kooperijicich mest aglomerace a strategie regionu; Transformacja miast w czasie globalnie umotywowanej polityki regionalnej; Promocja gospodarcza i jej otoczenie instytucjonalne; Kierunki przekształceń w strukturze społeczno-ekonomicznej aglomeracji wrocławskiej; Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej Wrocławia na początku XXI wieku; Przekształcenia w strukturze społeczno-ekonomicznej gmin otaczających Wrocław; Współpraca aktorów przestrzennych w kreowaniu równoważnego rozwoju aglomeracji wrocławskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Struktura funkcjonalna małych miast / pod red. Tadeusz Marszał. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. - 137, [1] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7525-298-9
1. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnoślaskiego; 2. Specyfika funkcjonowania samorządów małych miast województwa śląskiego; 3. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania); 4. Przemiany społeczno-ekonomiczne i funkcjonalno-przestrzenne Świeradowa Zdrój; 5. Rozwój infastruktury miasta Ruda Śląska w latach 1996-2006; 6. Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na funkcjonowanie małego miasta (na przykładzie Jelcza-Jaskowic); 7. Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-250-7
1. Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej; 2. Pojęcie i rodzaje miast, rozwój lokalny i regionalny w miastach; 3. Uwarunkowania ustrojowo-prawne funkcjonowania miasta; 4. Administracja i gospodarka komunalna w mieście; 5. Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych; 6. Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast; 7. Finanse miasta; 8. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego regulującego podatki samorządowe; 9. Podstawowe zagadnienia prawne związane z dystrybucją informacji oraz tzw. "własnością intelektualną" w zarządzaniu miastem; 10. Zarządzanie inwestycją w mieście - zagrożenia wynikające z posługiwania się warunkami kontraktowymi FIDIC; 11. Polityka społeczna na poziomie jednostek samorządu terytorialnego; 12. Konkurencyjność miast w teorii i praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60432-04-X
Część I: Rozwiązania teoretyczne i metodyczne. Część II: Rewitalizacja obszarów krajobrazowych. Część III: Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i użyteczności publicznej. Część IV: Rewitalizacja zespołów miejskich. Część V: Rewitalizacja małych miast i wsi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-339-5
1. Miasto deweloperów? 2. Miasto mieszkańców? 3. Niczyje jest miasto. Architekci, urbaniści i projektanci przestrzeni publicznej mówią o Warszawie 4. Obraz miasta malowany sercem. Znani i mniej znani o oblicach stolicy 5. Czyje jest miasto?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918320-0-7
Wstęp; Wykluczenie społeczne i formy jego łagodzenia; Wybrane elementy diagnozy społecznej województwa śląskiego; Efektywność aktywnych programów rynku pracy; Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji; Rewitalizacja śródmieścia Będzina; Rewitalizować ludzi, nie kamienie; Europejskie Fundusz Społeczny a programy rewitalizacji miast; Zasady finansowania programów rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Przekształcenie basenu potasowego Haut-Rhin; Walka z wyłączeniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program kształcenia operatorów przekształceń miejskich 2000-2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-190-3
Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich; Rewitalizacja obszarów śródmiejskich i centralnych w mieście jako działanie konieczne dla przeciwdziałania rozpadowi struktury miejskiej; Perspektywy rozwojowe CBD w Poznaniu wobec rzeczywistości; Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej; Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji); Przekształcenia w przestrzeni kulturalnej miasta Wrocławia - wybrane aspekty; Udział jednostek pomocniczych w zarządzaniu miastem; Krajobraz wyborczy Szczecina na tle zróżnicowania społecznego miasta; Sytuacja społeczno - gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji; zabudowa krakowskich suburbiów; Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji; Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia; Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna; Zmiany struktury przestrzennej Wrocławia w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych; Przemiany społeczno - przestrzenne małego miasta na przykładzie Libiąża; Wpływ działalności Kościoła rzymskokatolickiego na strukturę przestrzenną i funkcjonalną miasta w latach 1989-2005 na przykładzie Wrocławia; Wykorzystanie analizy skupień do typologii dzielnic miasta w badaniach społecznych przemian miast (na przykładzie miasta Ostrawy); Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast w Polsce; Zmiany w strukturze i przestrzennym zróżnicowaniu wykształcenia mieszkańców Łodzi w latach 1978-2002; Zmiany w strukturze zasobów przestrzennych szkół wyższych Wrocławia w dobie transformacji; Funkcje policentrycznych i monocentrycznych aglomeracji miejskich w układach przestrzennych (szkic); Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again