Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(15)
Author
Fiszer Józef M
(2)
Auleytner Julian
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Bartkowiak Łukasz
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Bossak Jan W
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Duda Renata
(1)
Friszke Andrzej
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Malik K
(1)
Mikiewicz Przemysław
(1)
Miszewski M
(1)
Olszewski Leon
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Zagórowska A
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Unia Europejska
(10)
Integracja europejska
(4)
Europa
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Polityka społeczna
(3)
Polska
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Niemcy
(2)
Polityka
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Regionalizm
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
EFTA
(1)
Emigracja
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Euroregiony
(1)
Francja
(1)
Holandia
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Mieszkania
(1)
Muzułmanie
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Patriotyzm
(1)
Państwo
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzina
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
1901-
(2)
Subject: place
Ameryka
(1)
Azja Wschodnia
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-027-1
1. Podstawy prawne stosunków wewnętrznych: Podmiotowość prawno-międzynarodowa Unii Europejskiej; Zawieranie umów międzynarodowych; Stowarzyszenia z Unią Europejską; Układy preferencyjne; 2. Współpraca z państwami europejskimi: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu- EFTA; Państwa Europy Środkowo-Wschodniej; Wschodni wymiar Unii Europejskiej- relacje z Rosją, Ukraina, Białorusią i Mołdawią; 3. Układy z państwami "AKP"- Afryki, Karaibów i Pacyfiku: Początki współpracy; Konwencje z Lome- nowy wymiar stosunków; Porozumienia z Fotonu- krok w nowe tysiąclecie; 4. Polityka wobec basenu Morza Śródziemnego: Państwa Maghrebu i Mashreku; Proces barceloński- partnerstwo eurośródziemnomorskie; UE- Izrael, UE- Turcja; Zachodnie Bałkany; 5. Relacje z organizacjami międzynarodowymi i Stanami Zjednoczonymi Ameryki: Geneza i rozwój kontaktów z Organizacją Narodów Zjednoczonych; GATT i Światowa Organizacja Handlu; Asuan- Stowarzyszenie Narodów Południowo- Wschodniej Azji; Ameryka Łacińska- Mecousur- Wspólny Rynek Południa; Stosunki transatlantyckie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2772)
ISBN: 83-229-2712-6
Francja i Niemcy w procesie europejskiej integracji ekonomicznej. Das deutsch-franszosische Tandem. Von Gemeinsamkeiten zur Beschworung. Euroapische Einigung: Die Divergenzen des deutsch-franszosischen Motors. Derv vorprogrammeierte Tod Deutschlands. Konrad Adenauer a Europa. Wizja wspólnej Europy Roberta Schumana. Tożsamość kulturowa Europy. Unia Europejska wobec nowych wyzwań globalizacji i rozszerzenia na początku XXI wieku. Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych. RFN w procesie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w europie. Rola wolnego oprogramowania w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Niemczech. Rola polityki technologicznej w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Współpraca transgraniczna Niemiec jako narzędzie wsparcia regionalnych procesów integracyjnych w Europie. Migracje jako element polityki RFN. Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15005-1
Wprowadzenie; 1.Podstwowe kategorie studiów europejskich, 2. Teoretyczne ramy studiów europejskich, 3. Modele, metody i aktorzy integracji, 4. System polityczny Unii Europejskiej, 5. Regionalizm w Europie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-535-8
1. Rządy utopii, 2. Demokratyczne państwo prawne, 3. Federalizm versus unitaryzm, 4. W stronę państwa przyszłości : Unia Europejska pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-315-7
I. Wprowadzenie do badań sytuacji mieszkaniowej w Polsce lat transformacji systemowej, II. Zagadnenia metodyczno-teoretyczne badań sytuacji mieszkaniowej w Polsce, III. Czynniki kształtowania oraz stan sytuacji mieszkaniowej w Polsce u progu transformacji systemowej, IV. Uwarunkowania oraz zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 1988-2005 - skala kraju, V. Społeczne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 1988 i 2002 - skala kraju, VI. Demograficzne zależności oraz stan i zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce w latach 1988-2002 - wymiar regionalny, VII. Kształtowanie oraz cechy sytuacji mieszkaniowej w Unii Europejskiej na przełomie XX i XXI wieku - miejsce Polski, VIII. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - obserwacje, wnioski i wyzwania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-52-7
1. Teoretyczne podstawy polskiej polityki społecznej; 2. Globalna polityka społeczna; 3. Europejska polityka społeczna; 4. Główne problemy społeczne Polski; 5. Organizacja i finansowanie polskiej polityki społecznej; 6. Scenariusze Polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-080-7
CZ.I Teoria i metodologia : 1. Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna gospodarki, 2.Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, 3.Metody i miary. Cz. II Systemy i polityka gospodarcza a konkurencyjność : 4.Tendencje zmian w pozycji konkurencyjnej Stanów Zjednoczonych, krajów Unii europejskiej i Japonii, 5.Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji, 6.Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów Unii Europejskiej, 7.Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów Azji Wschodniej. Cz. III Strategia budowy zdolności konkurencyjnej Polski : 8.Diagnoza zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski, 9.Strategia rozwoju atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-09-7
1. Dychotomia tęsknot i polityczny realiów. Przycyznek do polskich wyobrażeń Europy w latach sześćdziesiatych i siedemdziesiatych XX wieku, 2. Myśl polityczna papieża Jana Pawła II o integracji europejskiej, 3. Dylemty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 4. Polityczno-kulturowe i gospodarcze aspekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, 5. Polska i jej problemy w niderlandzkojęzycznych środkach masowego przekazu przed i po akcesji do Unii europejskiej, 6. Współpraca pomiędzy Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 7. Swobodny przepływ osób i dostęp do rynku pracy obywateli nowych państw członkowskich unii Europejskiej - okresy przejściowe, 8. Tradycje europejskie i integracyjne we Włoszech, 9. Status i warunki pracy posła do Parlamanetu Europejskiego, 10. Realizm czy idealizm - interesy Rosji i unii Europejskiej w dialogu i współpracy miedzynarodowej, 11. Chińska Republika Ludowa - Unia Europejska: partnerstwo nieokreślone, 12. Stosunki turecko-amerykańskie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku - kontynuacja czy nowy wymair?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-11-0
Część pierwsza - Teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: istota kategorii zintegrowanej efektywności trwałego i zrównoważonegorozwoju; koncepcja marketingu jako podstawa formułowania strategii rozwoju regionalnego; przedsiębiorcza samorządność w kontekście wzmacniania konkurencyjności regionów - społeczności lokalne w świecie poopiekuńczym; samorządowe województwo jako podmiot polityki regionalnej; wykorzystanie koncepcji wirtualnej organizacji we współpracy regionalnejfirm; internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej; turystyka wiejska, w tym agroturystyka - nowe możliwości rozwoju wsi; edukacja jako element rozwoju regionalnego; przyszłość regionów w Europie.Część druga - teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: regiony wobec integracji europejskiej; budowa programów zrównoważonego rozwoju regionu w warunkach gospodarki polskiej; transgraniczność - forma nowego zbliżenia Polski z sąsiadami? - prawnospołeczne aspekty zbliżenia; programowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce; zasady wspierania rozwoju regionalnego w polsce w kontekście dostosowań do polityki regionalnej w Unii Europejskiej; instrumenty rozwoju zatrudnienia w regionie wobec wymogów integracji europejskiej; europejskie prawo pracy a prawo polskie; wybrane aspekty funkcjonowania systemu zamówień publicznych w polsce i we Wspólnotach Europejskich; zrównoważony rozwój systemu transportowego, jako kierunek kształtowania regionalnej polityki transportrowej w warunkach integracji z Unią Europejską. Część trzecia - teoretyczne aspekty zrównoważenia rozwoju regionalnego: sektor MSP w rozwoju tradycyjnych regionów przemysłowych; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako składowa rozwoju regionalnego w Polsce; Śląsk Opolski - główne problemy konkurencyjności regionalnej; demograficzne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów Śląska Opolskiego do 2020 r. w świetle prognozy demograficznej; aktywność opolskich przedsiębiorstw na polskim rynku regulowanym; zmiany w rolnictwie województwa opolskiego a perspektywa integracji z Unią Europejską; koncepcja wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - efekty programu odnowy wsi w województwie opolskim; samorząd terytorialny i kasy chorych a narodowy program zdrowia na opolszczyźnie; sytuacja społeczno-gospodarcza a formy aktywizacji społeczności powiatu chorzowskiego w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską; inwestor zagraniczny w kraju i regionie - droga do normalności; proces prywatyzacji małych firm w polsce - ujęcie regionalne; rola inicjatyw samorządowych w społeczno-ekonomicznym rozwoju gmin; jakość w zarządzaniu urzędem administracji terenowej - nowe wyzwanie dla funkcjonowania samorządów; promocja transportu ekologicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu; polityka zrównoważonego rozwoju regionu a lokalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; problems of Czech stell - industry restructuringin european integration context; struktura i zakres marketingowo - logistycznych procesów oraz łańcucha tworzenia wartości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-33-8
1. Przeobrażenia państwowości: współczesne dylematy na tle procesu globalizacji, integracji i regionalizmu, 2. Europa i Ameryka - dwa spojrzenia na nowy porządek świata, 3. Problem tożsamości europejskiej w stosunkach międzynarodowych, 4. Perspektywy europejskich sił szybkiego reagowania - próba analizy wybranych aspektów, 5. Problemy europejskiego społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Holandii, 6. Muzułmanie w europejskich demokracjach liberalnych, 7. Korupcja w systemie instytucjonalnym Unii Europejskie - pojęcie, przyczyny, zasięg i skutki, 8. Problemy neutralnej Szwajcarii, 9. Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej - rozwój i perspektywy, 10. Wyjaśnienie genezy konfliktów zbrojnych na przykładzie byłej Jugosławii, 11. Ku federalnej Europie - II Movimento Federalista Europeo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-37-5
R.1 Istota i historyczne uwarunkowania polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.2 Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.3 Instytucjonalne ramy polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.4 Płaszczyzny polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; R.5 Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-51-0
Cz.I Przemiany i zagrożenia rodziny na przełomie wieków : 1. Przemiany modelu i struktury demograficznej rodziny końca XX i początku XXI wieku, 2. Zmiana ról i pozycji członków rodziny, 3. Rola rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego, 4. Rola rodziny w tworzeniu kapitału społecznego, 5. Zagrożenia rodziny jako kwestie społeczne. Cz.II Polityka rodzinna - stan i kierunki rozwoju : 6. Polityka rodzinna - -podstawy teoretyczne i koncepcyjne, 7. Modele polityki rodzinnej, 8. Polityka rodzinna krajów Unii Europejskiej, 9. Polityka rodzinna w Polsce końca XX i początku XXI wieku. Kierunki zmian. Stosowane instrumenty, 10. Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny, próba oceny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka WIĘZI ; T. 113)
ISBN: 83-88032-02-X
Życie polityczne emigracji polskiej 1945 - 1990 : 1. Rząd i pastwo 1939 - 1945, 2. Emigracja czy naród na wygnaniu, 3. Emigracja a kraj, 4. Kryzys czerwcowy, 5. Stronnictwa i ich przywódcy, 6. Rząd generała Bora i akcje Mikołajczyka, 7. Państwo polskie na obczyźnie, 8. Rada Polityczna, 9. Sprawa Bergu, 10. Wokół idei zjednoczenia, 11. Misja generała Sosnkowskiego, 12. Zjednoczenie i rozłam, 13. Dwa ośrodki państwowe, 14. Komitet Mikołajczyka, 15. Bitwa o repatriację, 16. Rok 1956 z emigracyjnej perspektywy, 17. Popaździernikowe spory, 18. Zjazd Polaków i wybory, 19. .Zjednoczenie bez opozycji, 20. Federacja ruchów demokratycznych, 21. Zjazd Polski walczącej, 22. Ruchy tektoniczne (1967-1970), 23. Legalistyczne scalenie, 24. Nowy Zamek i okolice, 25. Między krajem a Polonią, 26. W epoce "solidarności", 27. Krajowa "odwilż" i emigracyjny legalizm, 28. Wobec samowyzwolenia kraju, 29. Czy to już wolna Polska ?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again