Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(30)
available
(11)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(32)
Author
Dynia Elżbieta
(3)
Teichmann Eufemia
(2)
Ciborowski Robert
(1)
Cichosz Marzena
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Dieckheuer Gustaw
(1)
Fałkowski Mateusz
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Jałmużna Tadeusz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kocot Maria
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kundera Jarosław
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Maciaszczyk Aleksander
(1)
Migalski Marek
(1)
Mucha-Leszko Bogumiła
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Piskorska Beata
(1)
Podraza Andrzej
(1)
Popko Agnieszka
(1)
Pudło Anna
(1)
Płonka Beata
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Sroka Jacek
(1)
Steagall Jeffery W
(1)
Stępień-Kuczyńska Alicja
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Szczerski Krzysztof
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Weresa Marzenna A
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wojnicki Jacek
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wysokińska Zofia
(1)
Zamarlik Monika
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Unia Europejska
(32)
Integracja europejska
(14)
Europa Środkowo-Wschodnia
(13)
Polska
(9)
Rosja
(5)
Litwa
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
PHARE
(3)
Rolnictwo
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Estonia
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Transport
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Łotwa
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Euopa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Irlandia
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Malta
(1)
Mołdawia
(1)
Niemcy
(1)
Niemcy a Unia Europejska
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rumunia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Słowacja
(1)
Słowenia
(1)
Turcja
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: place
Białoruś
(6)
Ukraina
(3)
Bałtycki, region
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Węgry
(1)
34 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16266-5
1. Europeizacja jako interaktywny proces; 2. Konkurencyjność i innowacyjność; 3. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw; 4. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej; 5. Rozszerzenie Unii Europejskiej; 6. Spójność społeczno-gospodarcza; 7. Regiony słabiej rozwinięte w Unii Europejskiej na przykładzie Regionu Łódzkiego; 8. Makroekonomia Unii Europejskiej a unia monetarna. Rynek kapitałowo-finansowy; 9. Pozycja Unii Europejskiej w gospodarce światowe a proces globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-799-3
1. Sytuacja polityczna w latach 90 XX wieku, 2. Stosunek partii politycznych do integracji europejskiej, 3. Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1736-4
I. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej w okresie stowarzyszenia: Podstawy polityki zagranicznej UE; Stosunki WE z Europą Środkową i Wcho dnią przed rokiem 1989; Zmiany w polityce zagranicznej wobec Europy Środkowej w latach 1989-98. II. Wyznaczniki polityki UE wobec kandydatów z Europy Środkowej: Wizerunke państw Europy Środkowej w UE; Czynniki kształtujące politykę UE wobec Europy Środko wej; Miejsce stosunków z Europą Środkową w polityce zagranicznej UE. III. Unie Europejska wobec idei przyjęcia państw Euro py Środkowej i Wschodniej: Postawy krajów członkow skich UE wobec "poszerzenia"; Polityka bezpieczeństwa wobec Europy Środkowej; Negocjacje w sprawie członko stwa krajów Europy Środkowej w UE; Stan przygotowań do integracji z UE; Jaka UE po poszerzeniu?. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Dialog europejski / Uniwersytet Łódzki, Oddział Łódzki Polskiego Tow. Nauk Politycznych, Komisja Badań nad Pokojem Oddziału Łódzkiego PAN)
ISBN: 978-83-7442-264-3
Cz. I Społeczno-polityczne uwarunkowania dialogu europejskiego: Dylematy europejskiego dialogu kultur, Multidialog europejski o przyszłości, Współczesne sacrum politycznego dyskursu - w kierunku nowego paradygmatu, Geopolityczny wymiar relacji Wschód-Zachód, Integracja europejska a demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej, Podstawy ustrojowe samorządu terytorialnego państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków Unii Europejskiej, Konwergencja w polityce? Parlament Europejski a programy polskich partii politycznych, Bariery dialogu w Europie, Instrumenty rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), Polska polityka wschodnia jako element dialogu europejskiego, Rząd Gerharda Schroedera wobec rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód. Cz. II Rosja w dyskursie Zachód-Wschód u progu XXI w.: Rosyjsko-europejski dialog bezpieczeństwa, Rosja-wybór drogi, Północno-zachodnia Rosja a stosunki Rosja-Unia Europejska, Perspektywy dialogu Rosja-Unia Europejska, "Wspólny europejski dom" i współczesny eurazjatyzm - problemy rosyjskiej tożsamości przełomu XX i XXI wieku, Procesy centralizacyjne w Federacji Rosyjskiej w okresie pierwszej kadencji Władimira Putina, Cz. III Gospodarczy wymiar relacji Zachód-Wschód: Globalne przemiany społeczno-ekonomiczne a funkcjonowanie gospodarek krajów Unii Europejskiej, Programy UNIDO w transformacjach ustrojowych krajów Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw, Rola samorządu gospodarczego jako czynnika wsparcia kontaktów gospodarczych Wschód-Zachód, Sieci transeuropejskie jako główny czynnik zagospodarowania przestrzennego w XXI wieku, Rozwój administracji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna szansą dla inwestorów ze wschodu i Zachodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-228-0557-8
I. Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: od stowarzyszenia do strategii przedczłonkowskiej; II. Polityka państw stowarzyszonych z Europy Środkowej i Wschodniej wobec Unii Europejskiej oraz przygotowywanie struktur decyzyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2328-6
1. Elementy teorii rozwoju regionu. 2. Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w systemie gospodarczym Europy i świata. 3. Wspólnotowa polityka spójności a rozwój Europy Środkowo-Wschodniej w przekroju regionalnym. 4. Poziom i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w świetle badań taksonomicznych. 5. Wspólnotowa polityka dobrosąsiedztwa a rozwój wschodniego pogranicza Unii Europejskiej w przekroju regionalnym. 6. Integracja i współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej w świetle badań ankietowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-017499-4-0
1.Perspektywa integracji europejskiej w kontekście politycznym, 2.Rosja i ukraina a perspektywy integracji europejskiej, 3.Społeczny wymiar integracji europejskiej, 4.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację gospodarczą, 5.Wpływ integracji europejskiej na konsolidację kulturową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Wizje Europy / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski ; 3)
ISBN: 83-89964-98-8
1. Litwa, Łotwa i Estonia w procesie "zrastania się" Europy 2. Rumunia: trudna droga do akcesyjnego sukcesu 3. Republika Turcji 4. Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy w procesie jednoczącej się Europy 5. Ukraina: między determinacją a niekonsekwencją 6. Federacja Rosyjska a proces zrastania się Europy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000. 2.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 3.Phare Spój ność Społeczna i Gospodarcza 2002. 4.Programy współpra cy przygranicznej. 5.Inne programy regionalne Phare
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2702)
ISBN: 83-229-2581-6
Wystąpienie wojewody dolnośląskiego Stanisława Janika; Wprowadzenie (Jarosław Kundera); Eastwood Enlargement and Recent Integration Theories; Costs and Benefits of Membership. making the Most of the Principle of Subsidiarity within the EU; La reforme de la politique structurelle dans l'Europe elargie; EU Enlargement: Challenges for Germany's New Lander; Les instruments de protection de l'environnement dans le secteur agricole dans les pays de l'Union europeenne; Europaische Gemeinschaften. Finanzierung der Erweiterung der EU; Politique industrielle, localisation des investissements et promotion des PME dans une Europe elargie; La convergence entre banques des pays en transition et banques es pays d'Europe occidentale dans la perspective de l'elargissement; Evaluation of the Portugese Europeization; Ampliacion de la UE: ventajas e inconvenientes para los nuevos estados miembros. Especial referencia a la experiencia espanola en el proceso de integracion; Institutional Changes, Social and Economic Costs and Benefits of the Integration of the Czech Republic in the EU; The Process of Constitution of Eu in the Field of Human Rights and Its Envisaged Impact; The Accession Treay and Free Movement of Person in the Slovak Republic; American Policy in Europe and EU Enlargement; Costs and Benefits of Poland;s Membership in the European Union; Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym; Polityka konkurencji a Strategia Lizbońska; Analiza wybranych aspektów rynku pracy na podstawie badań aktywności ekonomicznej ludności; Polska w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej; Przedsiębiorstwo amerykańskie na rynku kraju akcesyjnego (europeizacja polskiej firmy za pomocą amerykańskiego inwestora); Regional Interests in the Perspective of the European Union; Konkurencja jako czynnik inspirujący rozwój handlu w Polsce w warunkach integracji europejskiej; Skutki integracji z Unią Europejską dla polskich ekspertów; Dostosowanie do standardów europejskich poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce; Strategie w handlu detalicznym przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej na przykładzie EPI marketu we Wrocławiu; Wyzwania nowej przestrzeni rynkowej; Macroeconomic Situation and Structural Reforms over the 2004-2006 Period.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 56. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 142, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 56)
1. Dokumenty i materiały źródłowe: Unia Europejska: Komunikat Komisji dotyczący sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2008 r. Bruksela, 28 listopada 2008 r.; Dążenie do dostępnego społeczeństwa informacyjnego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 1 grudnia 2008r.; Partnerstwo wschodnie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela 3 grudnia 2008; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.; Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16 grudnia 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach 2 grudnia 2008 r., 10 grudnia 2008 r., 16 grudnia 2008 r. oraz 19 grudnia 2008 r.; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 grudnia 2008 r.; 4. Analizy: Społeczna akceptacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej- wrzesień-październik 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-246-4
I. Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Rola powiązań z zagranicą: Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne. Zdolność konkurencyjna wybranych wschodnich regionów przygranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej. Wymiana towarowa i przepływ kapitału w relacjach wschodnich regionów granicznych Polski z zagranicą. Ułatwienia i utrudnienia w ruchu osobowym na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej. II. Rola infrastruktury transportowej jako czynnika konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej: Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. Regionalne korzyści popytowe rozbudowy autostrad w Polsce na przykładzie autostrady A4. Korytarze transportowe w budowie spójnej Europy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury we wschodnich regionach przygranicznych. Transport lotniczy jako czynnik poprawy konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej. III. Regiony przygraniczne w świetle polityki regionalnego rozwoju (Rosja , Białoruś i Litwa): Obwód kaliningradzki w polityce regionalnej oraz rozwoju regionalnym Rosji. czy jest możliwy konkurencyjny rozwój obwodu kaliningradzkiego? Miejsce regionów przygranicznych w polityce rozwoju regionalnego Białorusi. Miejsce Białorusi w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makroekonomiczne i regionalne. Gospodarka Republiki Litewskiej: pierwszy rok w Unii Europejskiej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. IV. Regionalne sieci współpracy oraz infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju bałtyckiego pogranicza UE: Miejsce granic państwowych i regionów przygranicznych w bałtyckiej współpracy regionalnej. Współpraca akademicka jako czynnik konkurencyjnego rozwoju wschodniego pogranicza rozszerzonej Unii Europejskiej. Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik konkurencyjnego rozwoju regionów peryferyjnych - na przykładzie państw nadbałtyckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-144-1
1. Uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne współpracy krajów Unii Europejskiej: Reakcje i interakcje w koegzystencji narodów i krajów europejskich; Dylematy wyboru kierunku polityki ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej; Czy aktywność Unii Europejskiej sprzyja poprawie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Wschodniej. 2. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej: czy istnieje "polityka wschodnia'?; Polityka zagraniczna UE w kontekście debaty o przyszłości UE; Polityka Unii Europejskiej wobec regionów Polski Wschodniej w latach 2007-2013 - szansą na rozwój gospodarczy najbiedniejszych województwp; Unijna polityka innowacyjna szansą na rozwój polskiej gospodarki; Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej z punktu widzenia interesów Polski; Rola napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski z krajów Unii Europejskiej; 3. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski i Litwy: Współpraca gospodarcza polsko-litewsko-białoruska i jej miejsce w europejskiej polityce sąsiedztwa; Problemy rozwoju regionalnego współczesnej Litwy; Zmiany WPR i ich wpływ na rozwój przemysłu mleczarskiego Polski i Litwy. 4. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Białorusią: Współczesna recepcja Białorusi w Polsce (po 1989 r.); Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią - rola Polski; Wymiana handlowa Polski z Białorusią; Polsko-bialoruska granica państwowa jako zewnętrzna granica Wspólnoty Europejskiej (wybrane zagadnienia ruchu osobowego). 5. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Rosją i Ukrainą: Członkostwo w Unii Europejskiej jako atut w stosunkach z Rosją; Polsko- rosyjska współpraca handlowa i perspektywy jej rozwoju; Tendencje przemian gospodarki rolnej na Ukrainie i ich konsekwencje dla współpracy z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87832-46-4
1.Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji, 2.Stosunki UE z krajami Europy Wschodniej, 3.Wschodni Wymiar Unii Europejskiej - spojrzenie Ukrainy, 4.Wymiar wschodni - perspektywa Mołdawii , 5.Rola Polski w możliwości kreowania Wymiaru Wschodniego, 6.Wymiar Wschodni w aspekcie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, 7.Polska dyplomacja społeczna - wyzwania i problemy, 8.Białoruś między Wschodem a Zachodem, 9.Wschodnie rozszerzenie Unii europejskiej w ramach perspektywy Ukrainy (wzajemne związki i oczekiwania), 10.Wschodnie sąsiedztwo Polskie a integracja europejska (społeczne aspekty)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7318-166-0
1.O charkaterze i korzeniach ideowych integracji europejskiej, 2.O subsydiarności i solidarności w Europie, 3.P polityce wspólnotowej - jej cechach i zasadach, 4.O systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, 5.O państwie, 6.O suwerenności, racji stanu i interesie narodowym, 7.O rozszerzaniu i pogłębianiu Unii europejskiej, 8.O Polsce - jej roli i miejscu w Unii Europejskiej, 9.O Europie Środkowej i jej interesach, 10.Katolik wobec integrujacej się Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-32-X
R.1 Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla Polski po roku 1990. R.2 Koordynacja i mechanizmy świadczenia bezzwrotnej pomocy zagranicznej. R.3 Samorząd lokalny jako od biorca pomocy technicznej finansowanej ze środków pomocowych. R.4 Perspektywy, wnioski i rekomendacje dotyczące bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.5 Informacje o źródłach bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski. R.6 Przykłady projektów adresowanych do samo rządów lokalnych, współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-153-6
Międzynarodowa Integracja regionalna; Wspólnoty Europejskie. Dalsza ewolucja integracji europejskiej; Członkostwo w Unii Europejskiej; System instytucjonalny wspólnot europejskich; Prawo wspólnotowe; Rynek wewnętrzny - podstawowe wolności; Procesy integracyjne w ramach drugiego i trzeciego filaru. Polityka regionalna Unii Europejskiej; Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy środkowej i wschodnie j; Polska w drodze do Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-26-5
R.I Doświadczenia dialogu społecznego i demokracji konsensualnej w świecie zachodnim i w Polsce. Racje za i przeciw: Dialog społeczny - standard europejski stosunków przemysłowych; Dialog społeczny - doświadczenia polskie. R.II Główni uczestnicy dialogu społecznego w dzisiejszej Polsce: Organizacje pracobiorcy; Organizacje pracodawców; Państwo jako partner stosunków i dialogu społecznego. R.III Główni aktorzy polskiej sceny politycznej wobec dialogu i demokracji konsensualnej: Partie polityczne a dylemat: konsens czy konflikt - wyniki badań; Partie polityczne a dialog społeczny - formuła i praktyka transformacji; Partie a dialog społeczny - deklaracje liderów partii; Partie a dialog społeczny - opinie i oceny partnerów społecznych i politycznych. R.IV Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji go spodarki polskiej do wymogów UE - diagnoza i elementy prognozy: Koncepcje, definicje, tematyka i uczestnicy dialogu społecznego; Opis i diagnoza aktualnego stanu dialogu społecznego; Przyczyny zaniku lub osłabienia dialogu społecznego w ostatnim okresie; Integracja europejska a dialog społeczny w Polsce. Warunki zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego; Scenariusz przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again