Form of Work
Książki
(45)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Czasopisma
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(37)
only on-site
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(23)
Author
Barzycka-Banaszczyk Małgorzata
(7)
Baran Krzysztof Wojciech
(5)
Liszcz Teresa (1945- )
(5)
Kubot Zdzisław
(4)
Salwa Zbigniew
(4)
Kuczyński Tadeusz
(3)
Masternak Zygmunt
(3)
Stelina Jakub (1969- )
(3)
Szurgacz Herbert
(3)
Antonów Kamil
(2)
Baran Beata
(2)
Borek-Buchajczuk Renata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Dörre-Kolasa Dominika
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gonet Karolina
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Kosut Anna
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika
(2)
Ligaj Jarosław
(2)
Lityński Adam
(2)
Perdeus Wiesław
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Sobczyk Arkadiusz
(2)
Suska Magdalena
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
Łysiak Marcin R
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Bąk Ewa
(1)
Cajsel Wiktor
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dziuba Damian
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kowalski Sebastian
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Latos-Miłkowska Monika
(1)
Majewski Kamil
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Odrobina Anna
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Piątkowski Jan
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Przybylska Justyna
(1)
Pysiak Anna
(1)
Raczkowski Michał
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rycak Artur
(1)
Rycak Magdalena Barbara
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Strug Ewa
(1)
Stych Marek
(1)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Torbé Joanna
(1)
Wichrowska-Janikowska Elżbieta
(1)
Wolańska Magdalena
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Ziarno Jakub
(1)
Zieleniecki Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(22)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(47)
Subject
Prawo pracy
(40)
Umowa o pracę
(32)
Płaca
(26)
Czas pracy
(25)
Urlopy
(25)
Rozwiązanie umowy o pracę
(19)
Związki zawodowe
(11)
Zbiorowe stosunki pracy
(10)
Ubezpieczenia społeczne
(9)
Zwolnienia grupowe
(9)
Macierzyństwo
(8)
Bezrobocie
(7)
Choroby zawodowe
(7)
Wypadki przy pracy
(7)
Świadectwa pracy
(7)
Praca czasowa
(6)
Praca młodocianych
(6)
Świadczenia
(6)
Telepraca
(5)
Umowa o pracę na czas określony
(5)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(4)
Samorząd pracowniczy
(4)
Ubezpieczenia chorobowe
(4)
Wypowiedzenie umowy o pracę
(4)
Zatrudnienie elastyczne
(4)
BHP
(3)
Emerytura
(3)
Kobieta
(3)
Praca
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Renta rodzinna
(3)
Renty
(3)
Kadry
(2)
Prawo do ochrony zdrowia
(2)
Sądownictwo pracy
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Umowa o pracę na zastępstwo
(2)
Zatrudnienie
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bhp
(1)
Brexit
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Mandat radnego
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświadczenie woli
(1)
Parlament
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Porty
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(6)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
61 results Filter
Authority data
Umowa o pracę - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-8397-2
Zawiera: Kwalifikacje umów cywilnoprawnych, zwanych umowami śmieciowymi, jako umów pozornych; Umowy śmieciowe w aspekcie działalności Biura Eksperckiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”; Identyfikacja umów cywilnoprawnych, zwanych umowami śmieciowymi, w praktyce inspekcji pracy i jej skutki; Dowodzenie relewantnych cech stosunku pracy w praktyce sądowej; Zagadnienia odpowiedzialności karnej za zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych zwanych śmieciowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Karolina Gonet. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.01.2013 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 336 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4466-9
1. Kodeks pracy: Ogólne wiadomości o prawie pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Stosunek pracy i jego elementy; Umowa o pracę i jej rodzaje; Sposoby rozwiązywania umowy o pracę; Wypowiedzenie umowy o pracę; Zmiana stosunku pracy; Rozwiązywanie umowy o pracę o pracę bez wypowiedzenia; Wygaśnięcie umowy o pracę; Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę; Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; Obowiązki pracodawcy i pracownika; Odpowiedzialność pracownicza; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem; Zatrudnianie młodocianych; Układy zbiorowe pracy; Dochodzenie roszczeń pracowniczych; 2. Ubezpieczenia społeczne: Ogólne wiadomości o prawie ubezpieczeń społecznych; System ubezpieczeń społecznych; Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Świadczenia przysługujące ubezpieczonym w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-754-8
1. Podstawowe pojęcia 2. Formy nawiązania stosunku pracy 3. Inne umowy 4. Rozwiązanie umowy o pracę 5. Wygaśnięcie umowy o pracę 6. Obowiązki pracownika i pracodawcy 7. Czas pracy 8. Urlopy 9. Wynagrodzenie za pracę 10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy 11. Zasiłki i ubezpieczenia chorobowego 12. Wypłata swiadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 13. Odprawa rentowa lub emerytalna 14. Odprawa pośmiertna 15. Wykaz obowiązujących aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-669-7
Rozdział I. Uwagi Wprowadzające Rozdział II. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział III. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Rozdział IV. Rozwiązanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozdział V. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę. Rozdział VI. Wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VII. Skutki naruszenia przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozdział VIII Przepisy dotyczące rozwiązania stosunku pracy w regulacjach prawa międzynarodowego. Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / red. Jakub Stelina. - Warszawa : C.H.Beck , 2013. - 617, [1] s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4567-3
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnienie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / red. Jakub Stelina. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck , 2014. - 781 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-6513-8
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnienie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83255-9169-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I. Unormowania kolizyjne stosunku pracy. Uwagi prawnoporównawcze: 1. Uwagi ogólne; 2. Stosunki pracy w dawnych polskich ustawach kolizyjnych; I. Ustawy kolizyjne z 1926 r.; II. Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r.; 1. Uwagi ogólne; 2. Wybór prawa; 3. Prawo właściwe w braku wyboru prawa; 4. Stosunek Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. do dyrektywy 96/71/WE; 5. Zdolność stron do zawarcia umowy o pracę i dokonywania czynności w ramach stosunku pracy; 6. Forma umowy o pracę oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy; 3. Unormowania kolizyjne stosunków pracy w wiążących Polskę umowach międzynarodowych; 4. Stosunki pracy w wybranych zagranicznych regulacjach kolizyjnych; 5. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Rozdział II. Zagadnienia kwalifikacyjne. Rozdział III. Kolizyjne unormowanie umowy o pracę; 1. Uwagi ogólne; 2. Wybór prawa dla umowy o pracę; 3. Ograniczenie zakresu zastosowania prawa wybranego; 4. Prawo właściwe w braku wyboru prawa; I. Uwagi ogólne; II. Prawo państwa, w którym (lub – gdy takiego brak –z którego) pracownik zazwyczaj świadczy pracę w wykonaniu umowy; III. Prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika(w którym pracownik został zatrudniony); IV. Reguła korekcyjna; Rozdział IV. Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na statut stosunku pracy; 1. Uwagi ogólne; 2. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie legis fori; 3. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie kraju trzeciego. Rozdział V. Pozycja prawna pracowników delegowanych do świadczenia pracy w innym państwie; 1. Uwagi ogólne; 2. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w państwie członkowskim do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego; I. Uwagi ogólne; II. Zakres podmiotowy dyrektywy 96/71/WE; III. Okres delegowania; IV. Zakres przedmiotowy dyrektywy 96/71/WE; 1. Maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku oraz minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych; 2. Minimalne stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny(z wyjątkiem uzupełniających zakładowych systemów emerytalnych); 3. Warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego; 4. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy oraz środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudniania kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, a także co do dzieci i młodzieży; 5. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz inne postaci równouprawnienia (niedyskryminacji); V. Możliwość objęcia zakresem ochrony wynikającej z dyrektywy 96/71/WE innych elementów stosunku pracy niż wskazane w jej art. 3 ust. 1 lit. a–g ; VI. Relacja pomiędzy prawem państwa przyjmującego (miejsca wykonywania pracy) a statutem stosunku pracy (art. 3 ust. 7dyrektywy 96/71/WE); VII. Przepisy regulujące warunki zatrudnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a–g dyrektywy 96/71/WE, jako przepisy wymuszające swoje zastosowanie; 3. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność poza państwem członkowskim do wykonywania pracy na terytorium Polski; 4. Delegowanie pracowników przez przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce (państwie członkowskim) do wykonywania pracy na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie. Rozdział VI. Prawo właściwe dla stosunku pracy wynikającego z innego źródła niż umowa o pracę – wzmianka. Rozdział VII. Zakres zastosowania prawa właściwego: 1. Uwagi ogólne; 2. Umowa o pracę; 3. Treść stosunku pracy; I. Uwagi ogólne; II. Rodzaj, miejsce i warunki pracy; III. Czas pracy; IV. Wynagrodzenie pracownika; V. Urlop pracowniczy oraz inne przypadki przerw świadczeniu pracy; VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy; VII. Inne prawa i obowiązki pracownicze; 4. Odpowiedzialność pracownika; 5. Wygaśnięcie stosunku pracy; 6. Wypadki przy pracy; 7. Własność intelektualna a stosunek pracy. Rozdział VIII. Zdolność stron umowy o pracę; 1. Uwagi ogólne; 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracownika; 3. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych pracodawcy. Rozdział IX. Forma umowy o pracę i innych czynności prawnych dokonywanych w ramach stosunku pracy. Rozdział X. Umowy towarzyszące stosunkowi pracy. Rozdział XI. Umowa o pracę i stosunek z niej wynikający a upadłość międzynarodowa. Rozdział XII. Unormowania kolizyjne zbiorowego prawa pracy; 1. Uwagi ogólne; 2. Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia grupowe; 3. Spory zbiorowe pracowników i prawo do strajku. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-897-1
1.Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy; 2. Zasady i normy prawa pracy; 3. Źródła prawa pracy; 4. Charakterystyka stosunku pracy; 5. Nawiązanie umownego stosunku pracy; 6. Ustanie umownego stosunku pracy; 7. Zmiany stosunku pracy; 8. Pozaumowne stosunki pracy; 9. Praca tymczasowa i telepraca jako elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia; 10. Wynagrodzenie za pracę; 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 12. Czas pracy; 13. Urlopy pracownicze; 14. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem; 15. Zatrudnianie młodocianych; 16. Powszechna ochrona pracy; 17. Nadzór nad warunkami zatrudnienia; 18. Odpowiedzialność pracownicza; 19. Zbiorowe prawo pracy; 20. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy; 21. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy; 22. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again