Form of Work
Książki
(27)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(27)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(27)
Author
Ronka-Chmielowiec Wanda
(4)
Monkiewicz Jan
(3)
Sangowski Tadeusz
(2)
Serwach Małgorzata
(2)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Bodie Zvi
(1)
Borda Marta
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Ciuman Krystyna
(1)
Dorosiewicz St
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Glicz Marcin
(1)
Handschke Jerzy
(1)
Jaworski Witold
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Kędziora Katarzyna
(1)
Lament Marzenna
(1)
Lemkowska Malwina
(1)
Lewandowski A
(1)
Merton R.C
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Pajewski R
(1)
Poniewierka Dariusz
(1)
Smith Michael L
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Williams C. Arthur Jr
(1)
Young Peter C
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Rynek ubezpieczeniowy
(25)
Ubezpieczenia
(16)
Reasekuracja
(7)
Ubezpieczenia gospodarcze
(6)
Ryzyko
(5)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(5)
Zakłady ubezpieczeniowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Finanse
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ubezpieczenia majątkowe
(2)
Ubezpieczenia osobowe
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja
(1)
Emerytura
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Integracja europejska
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Korporacje
(1)
Monopole
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Opcje
(1)
Orzecznictwo gospodarcze
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polska
(1)
Pośrednictwo
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Umowa
(1)
Świat
(1)
Subject: time
1989-
(3)
28 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-336-8
R.1 Gospodarcze i prawne otoczenie działalności ubezpieczeniowej; R.2 Proces sprzedaży produktów ubezpieczeniowych; R.3 Proces odszkodowawczy i realizacji świadczeń oraz postępowania regresowego; R.4 Proces reasekuracji ubezpieczanych ryzyk; R.5 Proces zarządzania lokatami zakładu ubezpieczeń; R.6 Proces zarządzania gospodarką finansową ubezpieczyciela i jego struktura działaniowa; R.7 Warsztaty dekretacyjne; R.8 Sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń; R.9 Metodyka analizy sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń. Załączniki: Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń Plan kont zakładu ubezpieczeń; Schematy typowych dekretacji; Odpowiedzi na pytania testowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia non-life / red. Ewa Wierzbicka. - Warszawa : CeDeWu, 2010. - 441, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-317-7
1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce; 2. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych; 3. Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń; 4. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych; 5. Reasekuracja- zarys ogólny; 6. Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych; 7. Ubezpieczenia od utraty zysku- rola, konstrukcja, specyfika; 8. Ubezpieczenia komunikacyjne, istota, grupy ryzyka; 9. Istota, konstrukcja i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; 10. Podstawy odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody; 11. Ubezpieczenia finansowe; 12. Ubezpieczenia pracownicze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-266-8
Istota i znaczenie ryzyka w ubezpieczeniach; Modele ryzyka; Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego; Relacje porządkujące ryzyko ubezpieczeniowe; Ryzyko ubezpieczyciela; Reasekuracja jako jeden ze sposobów zmniejszania ryzyka ubezpieczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-33-1
Cz. I Wprowadzenie do ubezpieczeń finansowych: Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami finansowymi; Historia rozwoju ubezpieczeń finansowych; Podstawy prawne ubezpieczeń finansowych; Podstawowe zasady i cechy charakerystyczne ubezpieczeń finansowych; Rynek ubezpieczeń finansowych; Funkcje i zadania ubezpieczyciela w ubezpieczeniach finansowych. Cz. II Gwarancje ubezpieczeniowe: Relacja gwarantowana; Poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych; Udzielanie i obsługa gwarancji ubezpieczeniowych. Cz. III Ubezpieczanie transakcji kredytowych: Podstawowe zasady ubezpieczenia transakcji kredytowych; Ubezpieczenie kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego; Ubezpieczenia transakcji kredytowych od ryzyka niehandlowego; Ubezpieczanie innych transakcji kredytowych; Inne problemy ubezpieczenia transakcji kredytowych. Cz. IV Pozostałe aspekty ubezpieczeń finansowych: Rola pośrednika; Reasekuracja ubezpieczeń finansowych; Ubezpieczenia finansowe a Internet; Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-34-9
1. Ubezpieczenia jako instytucja zaufania publicznego, 2. Geneza i ważniejsze wydarzenia w historii ubezpieczeń, 3. Jak budowano zintegrowany rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Rating ubezpieczeniowy / Witold Jaworski. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002. - 268, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-88760-59-9
R.1 Podstawy terminologii i konstrukcji ratingów ubezpieczeniowych. R.2 Istniejące systemy ratingowe. R.3 Możliwości i ograniczenia wykorzystania ratingów ubezpieczeniowych. R.4 Proponowane elementy składowe ratingu dla polskich zakładów ubezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek usług ubezpieczeniowych. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 372 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7241-380-0
R.I Istota ryzyka i ubezpieczeń; 2. Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, 3. Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Analiza rynku ubezpieczeń w Polsce, 6. Produkty rynku ubezpieczeniowego, 7. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, 8. Marketing w działalności firmy ubezpieczeniowej, 9. Konkurencja w usługach ubezpieczeniowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-49-8
R.I Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń, R.II Wymagania ustawowe dla gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, R.III Sprawozdawczość finansowa w zakładach ubezpieczeń, R.IV Zarządzanie finansami związane z działalnością techniczno-ubezpieczeniową i reasekuracyjną, R.V Ryzyko zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, R.VI Metody oceny i analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, R.VII Controlling finansowy w zakładach ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / Gdańska Akademia Bankowa, Uniwersytet Gdański.Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Tom 5)
ISBN: 83-87885-44-4
1. Struktura ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w latach 1995-2004 2. Wybrane zagadnienia rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego w latach 1992-2001. 3. Niezależne pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce-wybrane zagadnienia. 4. Przestępczość ubezpieczeniowa-kierunki usprawniania systemu zapobiegania. 5. Bancassurance jako forma wzmocnienia konkurencyjności banków i ubezpieczycieli w dobie globalizacji. 6. Wybrane problemy działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w aspekcie globalizacji rynków finansowych. 7. Fuzje i przejęcia n a międzynarodowym rynku ubezpieczeń. 8. Uniwersalizm metod tworzenia i prezentacji rezerw techniczno - ubezpieczeniowych ich wpływ na gospodarkę finansową zakładu ubezpieczeń na życie. 9. Inwestycje zagraniczne w systemie obowiązkowych oszczędności emerytalnych. 10. Konkurencja w sektorze ubezpieczeń gospodarczych. 11. Pełność ochrony ubezpieczeniowej jako jeden z czynników wpływających na efektywność ubezpieczeń kredytu. 12. W poszukiwaniu optymalnego systemu finansowania ochrony zdrowia-perspektywa Unii Europejskiej. 13. Specyficzne rezerwy w zakładach ubezpieczeń i bankach jako przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. 14. Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. 15. Analiza rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce. 16. Rachunek przepływów pieniężnych jako obraz efektów działalności zakładu ubezpieczeń w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. 17. Przestępczość na rynku ubezpieczeniowym w dobie globalizacji. 18. Ubezpieczenia wzajemne małych przedsiębiorstw. 19. Osłabienie koniunktury stymuluje zmiany w rynku ubezpieczeń na życie. 20. Ekonomiczne aspekty sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-085-7
1. Przewidywalność, wartość i ryzyko. 2. Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe. 3. Regulacje działalności ubezpieczeniowej; 4. Regulacja umowy ubezpieczenia; 5. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe; 6. Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 7. Gospodarka finansowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 8. Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 9. Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym; 10. Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego; 11. Ubezpieczenia na rynku finansowym; 12. Globalizacja działalności ubezpieczeniowej; 13. Nadzór ubezpieczeniowy; 14. Systemy gwarancji realności ochrony ubezpieczeniowej; 15. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie / Marta Borda. - Bydgoszcz, Wrocław : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 252, [1] s. ; tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-14-6
1. Istota i znaczenie ryzyka w działalności ubezpieczeniowej 2. Specyfika zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń na życie 3. Charakterystyka obszarów zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń na życie 4. Ryzyko działalności techniczno-ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - metody oceny 5. Ryzyko związane z gospodarką finansową i działalnością lokacyjną - metody oceny 6. Ocena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim - badania empiryczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-61-X
1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne - charakterystyka i przegląd międzynarodowy, 2. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - stan i uwarunkowania rozwoju, 3. Wnioski i dyskusja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-74-6
Cz. I Polskie ubezpieczenia w Unii Europejskiej; 1. Finanse ubezpieczeń w nowym prawie ubezpieczeniowym, 2. Rynek finansowy Unii Europejskiej, 3. Swoboda świadczenia usług w świetle nowego prawa ubezpieczeniowego, 4. Ryzyko działalności ubezpieczeniowej. Cz. II Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeniowego; 1. Koncepcje pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, 2. Wypłacalność jako determinanta zarządzania aktywami, 3. Czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność lokacyjną, 4. Prudent man rule a ilościowe limity inwestycyjne, 6. Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II. Cz. III Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń; 1. Czynniki kształtujące poziom i koszty kapitału, 2. Struktura kapitałowa w zakładach ubezpieczeń na życie, 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w dziale II. Cz. IV Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń; 1. Kształtowanie wartości zakładu ubezpieczeń, 2. Zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, 3. Plan kont jako narzędzie prezentacji i interpretacji informacji finansowych, 4. Operacyjny Controlling finansowy działu II, 5. Ocena sytuacji finansowej wykonawcy zamówienia publicznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia: rynek i ryzyko / red. Wanda Ronka-Chmielowiec. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 355,[1] s. : rys., wykresy, wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1369-7
R.1 Rys historyczny ubezpieczeń: Uwagi wstępne; Rozwój ubezpieczeń w świecie; Rozwój ubezpieczeń w Polsce. R.2 Istota i rola ubezpieczeń: Definicja ubezpieczenia Podstawowe ch-ki ubezpieczenia; Rodzaje ubezpieczeń; Rola ubezpieczeń. R.3 Analiza kontraktu ubezpieczeniowego: Umowa ubezpieczenia i jej elementy; Ch-ka umów ubezpieczeń majątkowych; Ch-ka umów ubezpieczeń na życie. R.4 Rynek ubezpieczeń: Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce; System ubezpieczeń w Polsce Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Fundusze emerytalne. R.5 Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia: Znaczenie i istota ryzyka w ubezpieczeniach; Przegląd definicji i kategorii ryzyka; Ryzyko ubezpieczeniowe a ryzyko ubezpieczyciela; Proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych a ubezpieczenie; Ryzyko w ubezpieczeniach na życie. R.6 Modele aktuarialne ryzyka ubezpieczeniowego: Wprowadzenie; Zmiany losowe wykorzystywane do opisy ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Model indywidualnego ryzyka; Model kolektywnego ryzyka; Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie R.7 Metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego: Znaczenie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Statystyczne metody oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego; Metody pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych; Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie. R.8 Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej: Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe; Składka ubezpieczeniowa; Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych; Kalkulacja składki w ubezpieczeniach na życie; Ustalanie świadczeń i odszkodowań. R.9 Zasady zarządzania finansami ubezpieczycieli. R.10 Bezpieczeństwo finansowe ubezpieczycieli: Wymagania ustawowe; Kapitały i rezerwy; Równowaga finansowa w portfelach i jej pomiar. R.11 Inwestycje finansowe ubezpieczycieli: Inwestycje finansowe- wprowadzenie; Najważniejsze instrumenty rynku pieniężnego i rynku kapitałowego; Rynek pieniężny i kapitałowy w Polsce; Działalność inwestycyjna ubezpieczycieli - wprowadzenie; Pomiar ryzyka inwestycji finansowych; Klasyczne metody zarządzania ryzykiem inwestycji finansowych. R.12 Instrumenty pochodne w ubezpieczeniach: Instrumenty pochodne- opis podstawowych instrumentów; Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczyciela. R.13 Reasekuracja: Wprowadzenie; Typy reasekuracji. R.14 Ocena działalność zakładu ubezpieczeń: Ocena kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń; Rating ubezpieczeniowy. R.15 Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13791-6
Cz.1 Spojrzenie na ryzyko i zarządzanie ryzykiem: R.1 Wprowadzenie do analizy ryzyka i niepewności, R.2 Wstęp do zarządzania ryzykiem. Cz.2 Szacowanie ryzyka: R.3 Szacowanie ryzykaI Podstawowe kryteria oceny ryzy ka, R.4 Szacowanie ryzykaII Metody ilościowe w szacowa niu ryzyka, R.5 Majątkowe źródła potancjalnego ryzyka, R.6 Źródła potencjalnego ryzyka strat w zasobach ludz kich. Cz.3 Metody i techniki zarządzania ryzykiem: Dz.1 Przegląd środków i metod zarządzania ryzykiem: R.7 Kontrola ryzyka, R.8 Metody finansowania ryzykaI, R.9 Metody finansowania ryzykaII, Dz.2 Metody decyzyj ne:cele i analiza: R.10 Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w organizacjach, R.11 Metody decyzyjne w za rządzaniu ryzykiem:organizacja i analiza danych.Cz.4 Instytucje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia: R.12 Wpro wadzenie do sektora ubezpieczeniowego, R.13 Wycena ube zpieczeń, R.14 Przepisy ubezpieczeniowe i ocena finan sowa towarzystw ubezpieczeniowych, R.15 Prawne aspekty umów ubezpieczeniowych, R.16 Analiza umów ubezpiecze niowych:ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia od od powiedzialności cywilnej, R.17 Analiza umów ubezpiecze niowych:ubezpieczenia na zycie, R.18 Analiza umów ubez pieczeniowych:ubezpieczenia zdrowotne. Cz.5 Zagadnie nia z zakresu administracji w zarządzaniu ryzykiem : R.19 Przegląd zagadnień administracyjnych w procesie zarządzania ryzykiem, R.20 Umowy ubezpieczenia majątko wego i od odpowiedzialności cywilnej, R.21 Odszkodowa nia dla pracowników i bezpieczeństwo miejsca pracy, R.22 Plany świadczeń pracowniczych, R.23 Projektowanie planów świadczeń pracowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-625-6
R.1 Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej, R.2 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego, R.3 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach, R.4 model procesu ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, R.5 Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej / pod red. Tadeusz Sangowski. - Bydgoszcz, Poznań : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2002. - 470 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86605-90-1
Zagadnienia prawno-systemowe; Reforma polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w latach 1990-2001; Umowa ubezpieczenia; Kształtowanie treści prawnego stosunku ubezpieczenia; Umowa ubezpieczeniowa a umowa reasekuracji w orzecznictwie europejskiego Trybunału sprawiedliwości; Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie polskim; Dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa europejskie go (prawa wspólnotowego); Oznaczenie uposażonego w ubezpieczeniu na życie; Zagadnienia ekonomiczne; Polskie rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju; Rynek ubezpieczeniowy a rynek finansowy - metody zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym; jakość usługi ubezpieczeniowej jako przesłanka zarządzaniem zakładem ubezpieczeń; proces sprzedaży ubezpieczeń; Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w świetle wymagań ustawy o pracowniczych programach emerytalnych; Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości; Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu ubezpieczeń; Elementy teorii ruiny zakładu ubezpieczeń; Pierwszy elementarz ubezpieczeń gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 182)
ISBN: 978-83-7252-368-6
Wstęp, 1. Teoretyczne przesłanki rozwoju reasekuracji, 1.1. Charakterystyka reasekuracji, 1.2. Funkcje reasekuracji, 1.3. Wpływ reasekuracji na bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń, 2. Oddziaływanie reasekuracji na rynek ubezpieczeniowy, 2.1. Rynek ubezpieczeniowy i czynniki kształtujące jego rozwój, 2.2. Mechanizm wpływu reasekuracji na rynek ubezpieczeniowy, 2.3. Metoda oceny wpływu reasekuracji na rynek ubezpieczeniowy, 2.4. Charakterystyka rynku reasekuracyjnego świata na tle rynku ubezpieczeniowego, 3. Cechy działalności reasekuracyjnej w Polsce i jej finansowe efekty w latach 1992-2005, 3.1. Analiza działalności reasekuracyjnej, 3.2. Finansowe efekty działalnosci reasekuracyjnej, 4. Ocena rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, 4.1. Mierniki rozwoju rynku ubezpieczeniowego-ujecie ilościowe, 4.2. próba oceny wpływu reasekuracji na rynek ubezpieczeniowy, Zakończenie.W poszukiwaniu korzystnych zastosowań reasekuracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-172-1
R.I Metody doboru cech diagnostycznych; R.II Wybrane cechy diagnostyczne- opis i charakterystyka; R.III Taksonomia w analizie porównawczej obiektów wielocechowych (podstawowe pojęcia i metody); R.IV Prezentacja wyników badań za lata 1997-1998.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again