Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(16)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(16)
Author
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Cichocki Ryszard
(1)
Cynalewska Joanna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Detyna Beata
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
(1)
Francik Kamila
(1)
Gawlik Tadeusz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jas Małgorzata
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Kobis Paweł
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kupidura Tomasz
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Mruk Henryk
(1)
Ochmański Marian
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Rządca Piotr
(1)
Schneider Małgorzata
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Smak Ewa
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Stanek Janusz
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szczurkowska Stefania
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Wąsik Mirosław
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Łopaciński Mariusz
(1)
Łysak Krzysztof
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Unia Europejska
(11)
Szkolnictwo wyższe
(9)
Polska
(6)
Szkolnictwo
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Kształcenie
(3)
Nauczyciele
(3)
Oświata
(3)
Rynek pracy
(3)
Polska a Unia Europejska
(2)
Studenci
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Energetyka
(1)
Erasmus (program)
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Marketing narodowy
(1)
Menedżerowie
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Pedagogika
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Siła robocza
(1)
Socrates (program)
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska -- a Polska -- gospodarka
(1)
Unia Europejska -- gospodarka -- polityka
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(2)
1901-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Katowice
(1)
31 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89218-71-2
1. Tendencje w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie; 2. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dziedzinie Szkolnictwa Wyższego; 3. Wnioski; 4. Teza końcowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-229-2526-3
Kapitał społeczny jako wyzwanie edukacji; Czy istnieją wyzwania edukacyjne w Polsce związane z członkostwem w Unii Europejskiej?; System szkolnictwa wyższego w Polsce wobec zadania pernamentnej edukacji; Edukacja - wyzwanie integrującej się Europy; Czy możemy wykreować Polaków portret własny?; Edukacja w świetle praw człowieka; Samorządowe podmioty polityki edukacyjnej; Oferta edukacyjna kształcenia ponadgimnazjalnego na Dolnym Śląsku. Pożądane przesłanki modernizacji; Wyzwania stojące przed współczesnym nauczycielem; Szkoły niepubliczne w Polsce w latach 1989-2002; Edukacja zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa uzdrowiskowego; Rola sektora pozarządowego w sferze edukacji na przykładzie Programu Edukacji Humanitarnej PHA; Znaczenie pomocy materialnej dla studentów w upowszechnianiu kształcenia; Aktywna polityka rynku pracy a zapotrzebowanie gospodarki rynkowej w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / pod red. Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 83-88980-34-3
Edukacja w perspektywie polityki Unii Europejskiej: Edukacja w Polsce wobec strategii lizbońskiej Unii Europejskiej; Strategiczne kierunki i zadania rozwoju edukacji w Polsce; Kierunki przeobrażeń polskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie strategii bolońskiej; Idea edukacji europejskiej; Edukačné trendy v europskóm kontente; Wyzwania edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej; Czy Unia Europejska stanowi zagrożenia dla grup narodowościowych i etnicznych?; O doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej i regionalnej; Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z teorii pedagogicznej - doniesienia z badań: Edukacja dwujęzyczna wobec integracji europejskich systemów szkolnych (na przykładzie szkół podstawowych województwa opolskiego); Nauczyciel w świecie techno ewolucji; Učitel'ská profesionalita v aktualnych trendoch; Nauczyciele przedszkola wobec wyzwań edukacji europejskiej; Pracownicy oświaty a komputeryzacja szkół w dobie reformy systemu edukacji w Polsce; Wychowawcza rola rekreacji fizycznej w domach dziecka (refleksje z badań); Program edukacyjny "Pedagogika Pamięci" a pamięć historyczna w dobie integracji europejskiej; Koncepcje - rola i miejsce polskiej publicznej szkoły podstawowej w przestrzeni szkolnictwa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7112-144-X
I. Charakterystyka programu badawczego: 1. Zleceniodawaca projektu. 2.Wykonawca projektu.3.Opis programu badawczego. 4.Główny cel programu badawczego. 5.Główny problem badawczy. 6. Szczegółowe problemy badawcze. 7.Metody, techniki i narzędzia badawcze. 8.Populacja badania. 9.Próba badawcza. 10.Czas realizacji badania. 11. Stopień realizacji próby. II.Prezentacja wyników z badań ilościowych: 1.Dwustopniowy system kształcenia. 2.Suplement do dyplomu 3.ECTS - punktowy system rozliczania osiągnięć studenta. 4.Problematyka europejska w kształceniu. 5.Studenci a Proces Boloński. 6.Mobilność studentów i pracowników naukowych. 7.Współpraca między uczelniami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-87885-91-6
Wstęp; Wprowadzenie - Strategia Lizbońska - założenia i ich realizacja; Cz.I Startegia Lizbońska w realizacji makroekonomicznych celów polskiej gospodarki i nowa architektura finansowa: Zdrowe finanse publiczne warunkiem przystapienia Polski do sfery euro i jej przyspieszonego rozwoju; Redukcja deficytu i długu celem polityki fiskalnej Polski; Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorców w świetle Strategii Lizbońskiej; Determinanty rozwoju gospodarki Irlandii w ostatniej dekadzie XX wieku - możliwość adaptacji rozwiązań do warunków polskich; Nowa architektura finansowa - istota i perspektywy; Nowa architektura nadzoru bankowego na jednolitym rynku finansowym. Cz.II Efektywność i sprawność funkcjonowania instytucji finansowych i dostęp do różnych form finansowania: Efektywność działalności polskich banków na tle banków europejskich; Wpływ zarządzania jakością na wzrost wartości i konkurencyjności banku; Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, a wartość przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w świetle Strategii Lizbońskiej; Integracja rynku usług finansowych na przykładzie transgranicznego systemy ochrony ofiar wypadków drogowych. Cz.III Idee strategii lizbońskiej we wzroście konkurencyjności sektorów i regionów: Liberalizacja rynku usług pocztowych a strategia rozwoju poczty polskiej; Zarządzanie wartością firmy przez operatora satelitarnego w świetle Strategii Lizbońskiej; Fuzje, przejęcia i podziały jako sposoby zwiększania konkurencyjności podmiotó komunalnych; Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw: nowe warunki, nowe możliwości; Implementacja rozwiązań Strategii Lizbońskiej w sektorowym programie LeaderSHIP 2015. Cz.IV Społeczne i środowiskowe aspekty wdrażania Strategii Lizbońskiej: Wykorzystanie metody Benefit-Cost-Analysis w ocenie społecznych przedsięwzięć inwestycyjnych; Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach; Koncepcja najlepszej dostępnej techniki instrumentem wzorstu konkurencyjności działań proekologicznych; Działania Polski na rzecz ochrony środowiska naturalnego w ramach Strategii Lizbońskiej - odnawialne źródła energii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-32-6
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again