Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Grabiński Tadeusz
(1)
Zieliński Zbigniew E
(1)
Ziemba Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informatyka
(1)
Komputery
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
5 results Filter
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-261-2
Cz. I. Koncepcje i modele zastosowań technologii i systemów informatycznych: Rozszerzenia funkcjonalności systemów ERP jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; Lojalność klientów jako efekt proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw; Rola bibliotek naukowych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego; Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą; Bangemann nie był pierwszy- społeczeństwo informacyjne w Polsce; Nowe spojrzenie na funkcjonowanie organizacji w gospodarce elektronicznej; Portal korporacyjny drogą do nadrobienia zaniedbań w rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego; Budowanie lojalności klientów jako warunek utrzymania konkurencyjności firm na polskim rynku telekomunikacyjnym; Właściciel procesu w interpretacji praktycznych zachowań; Zarządzanie wiedzą o podmiotach działających w cyberprzestrzeni nowym elementem funkcjonowania współczesnych organizacji; Technologie informatyczne w procesowym i japońskim modelu zarządzania wiedzą w organizacji; Cz. II. Zastosowania technologii i systemów informatycznych w organizacjach: Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie wykrywczym na przykładzie rozwiązań stosowanych w polskiej policji; Skuteczność portalu w komunikacji ze studentami na przykładzie Wyższych Szkół Bankowych; Zarządzanie kompetencjami na uczelni warunkiem optymalnego wykorzystania potencjału pracowników; Projekty e-learningowe na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; Zastosowanie nowoczesnych technologii w sektorze bankowym; Wybrane aspekty tworzenia systemów wspomagających zarządzanie wiedzą w urzędach administracji publicznej; Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w sektorze bankowym; Przykładowe wdrożenia systemów informatycznych w bankach; "Result Scorecard"- autorskie narzędzie wspomagające implementację strategicznej karty wyników; Komunikaty sms w usługach płatniczych i bankowych; Rola i miejsce systemu wspomagania zarządzania wiedzą w procesie rozdziału dystrybucji i obrotu w spółkach dostawców energii; Cyfrowe zarządzanie własnością intelektualną- DRM; Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku produkcyjnym; Cz. III. Metody oraz aspekty zastosowań technologii i systemów informatycznych: Problem odbioru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania jako zagadnienie programowania leksykograficznego; Rola akwizycji wiedzy w procesie realizacji bazodanowego systemu informatycznego; Rola narzędzi informatycznych w usprawnianiu operacji logistyki odwrotnej; Wykorzystanie MS SQL Server 2005 w kształceniu informatyków; Analiza wrażliwości przy użyciu języka symulacyjnego VENSIM jako element rozwoju wiedzy o źródłach dynamiki złożonego, nieliniowego systemu (na przykładzie archetypu "tragedia współużytkowania"); Weryfikacja procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki Hoare'a; Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie z wykorzystaniem programowania liniowego w aplikacji "SeiTE"; Zastosowanie metod badania niejawnych grup wirtualnych w celu pozyskiwania wiedzy dla organizacji; Możliwości wykorzystania technik ewolucyjnych w rekomendowaniu zasobów portali internetowych; Zastosowanie hurtowni danych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-30-4
1. Informatyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: Etyczno-moralna perspektywa wychowania do krytycznego korzystania z Internetu; Wpływ gier internetowych prezentujących agresję na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie; Netoholizm pułapką na ścieżce dorastania; Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar społeczeństwa informacyjnego; Zjawisko nietolerancji w Internecie jako problem społeczny; Wybrane aspekty europejskiej statystyki społeczeństwa informacyjnego. Pomiędzy iluzja a rzeczywistością polskiego społeczeństwa informacyjnego; Wpływ rozwoju technologii informatycznych i globalizacji na rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych- szanse i zagrożenia. Przypadek Estonii; Internet narzędziem aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw i administracji; Internet jako instrument popularyzacji transplantacji narządów; Islam a Internet. O przenoszeniu się religijnych granic do cyberprzestrzeni; Nowe technologie informacyjne jako element zagrożenia dzieci i młodzieży; Stan zaawansowanie technologii ICT w III RP; Dziecko w elektronicznym świecie mediów; Działania z obszaru informatyki podejmowane przez japoński National Institute of Advenced Industrial Science and Technology; 2. Rola informatyki w innowacyjnym podejściu do nauk społecznych, humanistycznych i technicznych: Pacjent jako e-klient; Nauka administracji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach rynku NewConnect; Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy; Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu; Psychospołeczne uwarunkowania wykorzystania informatyki (mechatroniki w budownictwie); Rynek pracy w kontekście rozwoju Internetu; Informatyzacja a koncepcja work-life balance; Wybrane aspekty metodyki kształcenia technologii informacyjnej wśród seniorów jako wyznacznik humanizacji informatyki; "Koniec pracy"? O przemianach sfery pracy i zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym i cywilizacji wiedzy; Positive Organizational Scholarship jako nowe spojrzenia na funkcjonowanie organizacji; Ergonomia interfejsów; Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach więzienia; 3. Narzędzia informatyczne a efektywność zarządzania organizacją: Praktyka wdrażania zmian w organizacjach- etapy, konsekwencje; Narzędzia informatyczne wsparciem dla działań audytowych; Automatyzacja procesu prognozowania; Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą a rachunkowość; Metody pozyskiwania informacji i zarządzania wiedzą z uwzględnieniem środków informatyki; Wykorzystanie technologii agendowej w procesach zarządzania łańcuchem dostaw; Technologie agentowe, wspomaganie komunikacji i kreatywność na przykładzie Genin Bank; Ocena informatyzacji służby zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów skandynawskich; Czynniki sukcesu wdrożenia systemów e-biznesu; Wykorzystanie technologii informatycznej w zarządzaniu relacjami z klientem banku; Analiza oprogramowania do komputerowego wspomagania metody FMEA; 4. Systemy informacyjne w zarządzaniu: System WMS- sposób na nowoczesną gospodarkę magazynowa; Znaczenie technologii informatycznych w budowaniu przewag konkurencyjnych w przedsiębiorstwach; Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML; Systemy informacyjne zarządzania w świetle teorii agencji; System informacji przestrzennej i system zarządzania jakością jako narzędzie informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu; Zasoby relacyjne- ich znaczenie dla kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie; Informacyjne systemy zarządzania, a innowacyjność przedsiębiorstw; Skutki asymetrii dla funkcjonowania podmiotów rynkowych; Związki między technologią informatyczną a jakością usług jako źródłami przewagi konkurencyjnej; Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania; IT jako czynnik rozwoju kart bankowych; Zmiana organizacyjna jako domena projektu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15004-4
Cz. 1. Czynniki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Cz. 2. Organizacyjne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Cz. 3. Prawno - finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 4. Biznes elektroniczny w rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 5. technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, Cz. 6. Uwarunkowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, cz. 7. Suplement metodologiczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again