Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Author
Borowska Alina
(1)
Brycka Elżbieta
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czapka Elżbieta
(1)
Dołęga Zofia
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Kozdrowicz Ewa
(1)
Krasnodębska Anna
(1)
Nowak Liliana
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Pauluk Dorota
(1)
Przecławska Anna
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Szewczyk Emilia
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Śnieżyński Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Studenci
(16)
Pedagogika
(4)
Postawy
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Absolwenci szkół wyższych
(3)
Nauczyciele
(3)
Wartość
(3)
Pedagodzy
(2)
Akademia Techniczno
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Bioetyka
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kształcenie
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauka
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurksie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Osobowość
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polska
(1)
Religijność
(1)
Samotność
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Twórczość
(1)
Uchodźcy
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Warmińsko
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
1989-
(10)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7096-647-8
Cz. I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej; 1. Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; 2. Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; 3. Problemy więzi interpersonalnych wywoływane "użytkowaniem" środków elektronicznych przez młodzież; 4. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; 5. Studenci i alkohol; 6. Studenci- uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu; 7. Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; 8. Elementy patologii w seksualności studentów; 9. Depresja wśród młodzieży studenckiej- pedagogiczna próba analizy zjawiska; 10. Bigoreksja- patologia czy próba poszukiwań innej normalności; Cz. II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym; 1. Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; 2. Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; 3. Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; 4. Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej (etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); 5. O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli; Cz. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych; 1. Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; 2. Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej; 3. Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; 4. Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; 5. Problematyka samobójstw w opinii studentów; 6. Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; 7. Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień
I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej: Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; Problemy więzi interpersonalnych wywołane " użytkowaniem " środków elektronicznych przez młodzież; Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; Studenci i alkohol; Studenci - uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu: Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; Elementy patologii w seksualności studentów ( doniesienia z badań); Depresja wśród młodzieży studenckiej - pedagogiczna próba analizy zjawiska; Bigoreksja - patologia czy próba poszukiwań innej normalności II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym: Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej ( etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych: Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej); Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; Problematyka samobójstw w opinii studentów; Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-521-8
1. Ciągłość i zmiana idei uniwersytetu: Idea universitas pomiędzy przeszłością a przyszłością; Pytanie o wolność w przestrzeni uniwersytetu. Obszary i granice autonomii oraz swobód akademickich- między przywilejem a powinnością; Uniwersytet a prawda- wczoraj i dziś; Uniwersytet w blasku ideałów i w cieniu życia. Kontekst historyczny i współczesny; 2. Student jako uczestnik procesu dydaktyczno-wychowawczego: Od biernego żaka do aktywnego słuchacza- student w tradycji życia uniwersyteckiego; Student- kandydat na nauczyciela. Tradycja przygotowania do zawodu na Uniwersytecie Jagiellońskim; Poziom rozwoju społeczno-moralnego studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle teorii i testu James Resta; Studenci- dziś i wczoraj. Refleksje o etosie; Ściąganie- studencka rzeczywistość?; "Tak wiele się nauczyłem/am"- analiza wyjazdu na Erasmusa w świetle sytuacji młodych w Europie; Między ideałem a typową wadą: uczniowie w oczach przyszłych pedagogów; Uniwersytet Jagielloński w percepcji studentów. Sprawozdanie z badań; Badanie uniwersytetu jako instytucji z wykorzystaniem etnografii; Współczesna perspektywa pedagogiki retorycznej w dydaktyce szkoły wyższej na przykładzie seminarium; 3. Student i jego aktywność kulturalna: Kultura czasu wolnego studentów- wybrane zagadnienia; Aktywność kulturotwórcza na tle zmian w klimacie kultury studenckiej; Juwenalia- święto uniwersyteckiej młodzieży; Nasz Kraków- studencki przewodnik po mieście.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2070)
ISBN: 83-226-1186-2
1. Teoretyczne rozważania nad samotnością: Samotność jako problem filozoficzno-antropologiczny; Wybrane psychologiczne aspekty samotności; Psychologiczne źródła samotności; Pomiar samotności jako zmiennej psychologicznej. 2. Problematyka i metodologia badań własnych: Cel i problemy badawcze; Pomiar zmiennych w procedurze badań 3. Wyniki badań nad zakresem problemu samotności i jej predyktorami w okresie dorastania: Zakres problemu samotności wśród badanej młodzieży - studium empiryczne nr 3; Czynniki socjodemograficzne a samotność; Poczucie samotności u młodzieży o różnym stanie zdrowia - studium empiryczne nr 5; Relacyjne predyktory samotności; Rozwojowo-wychowawcze źródła samotności. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-24-9
1. Zmiany o charakterze globalnym jako implikacje wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży 2. Aspiracje edukacyjne młodzieży w kontekście zmian w edukacji 3. Uniwersytet w obliczu zmian 4. Miejsce aspiracji w życiu człowieka 5. Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów 6. Aspiracje samokształceniowe studentów 7. Implikacje aspiracji edukacyjnych młodzieży dla uprawiania dydaktyki szkoły wyższej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-371-1
1. Istota i czynniki kształtujące zachowania konsumentów. 2. Młodzież akademicka jako segment rynku. 3. Badania zachowań konsumenckich studentów. 4. Eksploracja zewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 5. Eksploracja wewnętrznych uwarunkowań zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. 6. Poszukiwanie ukrytych struktur uwarunkmowań zachowań konsumenckich studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-533-0
Wstęp, I. Teoretyczno-metodologiczne założenia studium, 2. Ewolucja wartości i autorytetów młodzieży szkolnej w latach 90. XX wieku, 3. Trajektoria tożsamości. Świadomość i samorealizacja, 4. Historyczność i tradycja. Doświadczenia zapośredniczone, 5. Polityka emancypacji. Momenty przełomowe, 6. Planowanie życia. Refleksyjność instytucjonalna, 7. Kolonizacja przyszłości. Bezpieczeństwo ontologiczne, 8. Polityka życia. Dialektyka globalności i lokalności, Zakończenie. Polityka przełomu wieków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - 183 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7299-459-2
1. Stereotypy- definicje i funkcje, 2. Uchodźcy jako kategoria społeczna, 3. Dynamika i geografia uchodźstwa, 4. Uchodźcy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 5. Przebieg badań i charakterystyka badanej zbiorowości, 6. Wiedza o uchodźcach studentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 7. Wizerunek uchodźcy na podstawie wypowiedzi studentów w trzech badanych krajów, 8. Przekonania studentów na temat uchodźców jako potencjalnego źródła zagrożenia dla kraju przyjmującego, 9. Interpretacja wyników badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-393-6
1. Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu; 2. Podstawy metodologiczne badań własnych; 3. Godność w obszarze prawnym badań; 4. Godność w obszarze religijnym badań; 5. Godność w obszarze bioetycznym badań; 6. Doświadczanie poczucia godności przez badanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 244)
ISBN: 83-85678-86-7
1. Problematyka wyboru wartości i zainteresowań w literaturze i badaniach empirycznych, 2. Metodologia badań własnych, 3 .Hierarchia wartości egzystencjalnych młodzieży, 4. Wartości wspólnotowe w opinii i ocenie badanych, 5. Sztuka i jej znaczenie w życiu badanej młodzieży, 6 .Aktywność kulturalna studentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-137-2
1.Założenia i zasady rekrutacji na studia pedagogiczne, 2.Motyty wyboru zawodu nauczycierlskiego, 3.Identyfikacja studentów i nauczycieli z zawodu pedagoga, 4.Rola i miejsce praktyk pedagogicznych w ksztaćłeniu nauczycieli, 5.Nauczyciel we współczesnej szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-348-0
1.Przemiany infrastruktury edukacyjnej w Polsce w kontekście integracji europejskiej: Nauczyciel jako kreator nowej rzeczywistości edukacyjnej, Europeizm w kształceniu nauczyciel wspólnej Europy, Polscy nauczyciele w procesie integracji europejskiej, Euroedukacja w działalności nauczycieli województwa śląskiego. 2. Metodologiczny i terytorialny wymiar podjętych badań: Charakterystyka badanego środowiska, Metodologia badan własnych. 3. Deskrypcja i interpretacja wyników badań empirycznych: Nauczyciele i studenci specjalności nauczycielskich wobec integracji europejskiej. 3. Uwarunkowania dotyczące przestrzeni zawodowej i osobistej w procesie integracji. 4. Wiedza nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich o Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-25-7
1. Twórczość jako zjawisko, wartość, proces, 2. Twórcza postawa w narracji osobowości kreatywnej, 3. Koncepcja twórczych orientacji życiowych, 4. Przestrzeń kształtowania orientacji życiowych, 5.Próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 4.Edukacyjne konsekwencje twórczego paradygmatu myślenia, 5. Wokół idei człowieka poszukującego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-49-X
Część I: Perspektywa teorii pedagogiki społecznej. 1. W sprawie kształcenia do profesji społecznych - kilka uwag zagajenia do dyskusji na temat modelu absolwenta pedagogiki społecznej. 2. Po co studiować pedagogikę społeczną? 3. Kariera pewnej XIX-wiecznej koncepcji. 4. Pedagog społeczny w warunkach wielokulturowości i potrzeby kreowania przestrzeni międzykulturowego dialogu. 5. Społeczne zadania pedagogów. 6. Dookreśla funkcji pedagoga w warunkach permanentnej transformacji. 7. Pedagog jako animator przeobrażeń społecznych. 8. Pedagog społeczny wobec bezdomnych. Część II: Perspektywa praktyki. 1. Instytucjonalne dzieci - wyzwanie dla pedagogów społecznych. 2. System S.Z.I. (selekcja, zdemaskowanie, iniekcja). 3. Pozytywna profilaktyka w wychowaniu. 4. Czerpanie ze źródeł. 5. Skuteczny pedagog w procesie pomagania. 6. Ważne pytania w pedagogice społecznej. 7. Z doświadczeń praktyka. 8. O studencie pedagogiki społecznej słów kilka. 9. Absolwent skrojony na miarę. 10. Byłam studentką pedagogiki. 11. Podróż z "Surmą". Część III: Perspektywa studentów. 1. Współczesny świat studenta. Poszukiwanie własnej drogi. 2. Wizja pedagoga XXI wieku. 3. Animator wobec wyzwań rzeczywistości. 4. Czy łatwo być pedagogiem? 5. Autorytet zaczyna od siebie. 6. Kim jestem? 7. Jaki powinien być pedagog społeczny? Część IV: Grupy dyskusyjne. 1. Organizacje pozarządowe - droga do społeczeństwa obywatelskiego. 2. Praca z dzieckiem i rodziną. 3. W kręgu kultury i animacji społeczno-kulturalnej. 4. Rekomendacje i propozycje zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-159-5
1.Rynek czy system: szkolnictwo wyższe w Polsce okresu transformacji, 2.Uzupełniające studia magistersie jako czynnik konkurencyjności uczelni, 3.Licencjat czy magister: studenci na rynku usług edukacyjnych, 4.Jakość ksztaćłenia w strategiach badanych uczelni, 5.Jakość kształcenia w opiniach studentów, 6.Wybrane aspekty jakości kształcenia, 7.Młodzi adepci zarządzania na rynku pracy. Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów wyższych uczelni, 8.Konkurencja czy partnerstwo na rynku usług edukacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88343-93-9
Wartości a wychowanie w okresie zmainy społecznej, Podstawowe założenia metodologiczne badań własnych, Preferencje wartości allocentrycznych i socjocentry- cznych badanych studentow, Wpływ wybranych czynników na preferencje wartości allocentrycznych i socjo- centrycznych badanych studentów, preferowane wartości allocentryczne i socjocentryczne badanych studentów w kontekście zmian ustrojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-11-2
1.Charakterystyka organizacji przyszłosći i jej wymogi w stosunku do pracownika przyszłości, 2.Pracownik przyszłości, 3.Absolwent przyszłości, 4.Współczesny absolwent w świetle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again