Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Kamerschen David R
(1)
McKenzie Richard B
(1)
Nardinelli Clark
(1)
Szpak Jan
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Gospodarka
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Europa
(1)
Feudalizm
(1)
Finanse
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Kapitalizm
(1)
Podatek liniowy
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Ekonomia / David R. Kamerschen, Richard B. McKenzie, Clark Nardinelli. - Wyd.4. - Gdańsk : Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, 1999. - 979,[49] s. : fot.,rys.,tab.,wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-00-03545-1
Cz.I: Wprowadzenie: Elementy podaży i popytu, Sektor publiczny; Cz.II: Makroekonomia: Problemy makroekonomii i polityka ekonomiczna; Cz.III: Pieniądz i polityka monetarna: Pojęcie pieniądza i jego tworzenie, Rezerwa Federalna i zasoby pieniądza, Koszty i korzyści z inflacji; Cz.IV: Dochód narodowy i polityka fiskalna Bezrobocie a poziom zrównoważenia dochodu, Keynesowska polityka fiskalna, Zagregowana podaż i popyt; Cz.V: Alternatywne koncepcje makroekonomii: Ekonomia podaży, Racjonalne oczekiwania; Cz.VI: Zasady zachowań konsumenta i teoria popytu: Decyzje konsumenta i popyt; Cz.VII: Koszty i przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Koszt i wybór producenta, Koszty w krótkim i długim okresie, Konkurencja doskonała, Czysty monopol, Konkurencja niedoskonała, Regulacja działalności gospodarczej; Cz.VIII: Rynki czynników produkcji, Konkurencyjny rynek pracy, Monospony i związki zawodowe, Renta, procent i zysk, Ubóstwo i pomoc społeczna; Cz. IX: Zastosowania teorii mikroekonomii: Niedostatki rynku: koszty i korzyści zewnętrzne, Oddziaływanie rządu na gospodarkę: podatki, kontrola cen i ochrona konsumenta, Rolnictwo i polityka rolna rządu, Wybór wariantów w życiu publicznym: ekonomika rządzenia; Cz.X: Gospodarka międzynarodowa: Handel międzynarodowy Finanse międzynarodowe, Handel międzynarodowy a makroekonomia, Porównawcze systemy ekonomiczne, Wzrost i rozwój gospodarczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Historia gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 528 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1696-9
cz.I Wprawadzenie: 1. Przedmiot historii gospodarczej, 2. Periodyczacja historii powszechnej, 3. Cykle rozwoju gospodarczego, Cz.II Prehistoria: 1. Początki cywilizacji ludzkiej - epoka kamienia, Cz.II Starożytność: 1. Gospodarka cywilizacji antycznych, Cz.III Średniowiecze: 1. Feudalizm - system społeczno-gospodarczy Średniowiecza, 2. Gospodarka europejska wczesnego Średnioweicza (do końca X w.), 3. Gospodarka europesjka w okresie rozkwitu Średniowiecza (XI-XII w.), 4. Schyłek Średniowiecza - kryzys gospodarki europejskiej (XIV - połowa XV w.), 5. Pozaeuropejskie ośrodki cywilizacji u schyłku Średniowiecza. Cz. III Epoka gezezy kapitalizmu (1450-1750). Początki gospodarki światowej: 1. Istota i czynniki powstania systemu kapitalistycznego, 2. Gospodarka europejska w latach 1450-1600, 3. Gospodarka europejska w latach 1600-1750, Cz.IV Zwycięstwo i ugruntowania kapitalizmu (1750-1870): 1. Przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce, 2. Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830), 3. Liberalizm gospodarczy - teoria i praktyka, 4. Industrializacja w Europie i stanach Zjednoczonych, 5. Przemiany ludnościowe w XIX w. Rewolucja demograficzna, 6. Przemiany w rolnictwie w XIX w. Rewolucja agralna, 7. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1870 r.), 8. Główne potęgi ekonomiczne świata w 1870 r. Cz. V Kapitalizm globalny (1870-1914). Powstanie gospodarki światowej: 1. Druga rewolucja przemysłowa (1870-1914), 2. Głowne zjawiska i procesy gospodarcze okresu 1870-1914, 3. Rozwój gospodarczy dawnych mocarstw (1870-1914), 4. Rozwój gospodarczy nowych mocarstw, 5. Głowne potęgi ekonomiczne świata w 1913 r. Cz.VI Świat w okresie dezintegracji politycznej i gospodarczej (1914-1945): 1. Gospodarka światowa w okresie wojny (1914-1918), 2. Rekonstrukcja i stabilizacja gospodarki światowej (1918-1929), 3. Wielki kryzys gospodarki światowej (1929-1933), 4. Próby odbudowy gospodarki po kryzysie (1933-1939), 5. Gospodarka Zwiazku Radzieckiego w latach 1917-1941, 6. Głowen potęgi ekonomiczne świata w 1939 r., 7. Gospodarka światowa w okresie drugiej wojny światowej (1939-1945). Cz.VII Świat w dobie powojennej odbudowy gospodarczej i konfrontacji systemów politycznych (1945-1955): 1. Problemy globalne polityki i gospodarki światowej, 2. Gospodarka świata kapitalistycznego (1945-1955), 3. Gospodarka Zwiazku Radzieckiego i krajów obozu wschodniego, 4. Główne potęgi ekonomiczne świata w 1950 r., Cz.VIII Świat w okresie współistnienia systemów politycznych (1956-1980): 1. Problemy globalne polityki i gospodarki światowej, 2. Kraje kapitalistyczne rozwinietej gospodarki rynkowej, 3. Świat realnego socjalizmu, 4. Kraje rozwijajace się - Trzeci Świat. Cz.IX Śwait w dobie rozpadu systemu realnego socjalizmy (1981-1991): 1. Problemy ogólne polityki i gospodarki Światowej, 2. Rozwiniete państwa kapitalistyczne, 3. związek Radziecki i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Upadek socjalizmu realnego, CZ.X Fin de Siecle - świat na przełomie wieków XXi XXI (1992-2000): 1. Problemy globalne polityki światowej, 2. Głowne problemy ekonomiczne świata. Cz.XI Zakończenie. Problemy i zagrozenia współczesnego świata
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-99-0
1. Polityka fiskalna jako element polityki gospodarczej państwa. Aspekty teoretyczne i metoda badań, 2. Oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę jako pochodna różnych doktryn ekonomicznych, 3. Polityka fiskalna Stanów Zjednoczonych, 4. System i polityka podatkowa Japonii, 5. Polityka fiskalna Wielkiej Brytanii. Implikacje dla konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstwa, 6. Studium przypadku nt. Jak zmieny w polityce fiskalnej mogą wpłynąć na wzrost gospodarczy, jego efektywność i przywrócenie rwónowaci budżetowej - przykład Szwecji, 7. Podatek liniowy i jego dotychczasowa praktyka jako przykład podejścia liberalnego w polityce fiskalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again