Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(18)
Author
Kowalczyk Ryszard
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Borowik Iwona
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Geisler Robert
(1)
Hajduk Edward
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Karpińczyk Paweł
(1)
Knapik Wioletta
(1)
Kopel Jerzy (1940-2019)
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Podedworna Hanna
(1)
Polak Rafał
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Sekuła Elżbieta Anna
(1)
Tucholska Anna
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Śliz Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Społeczności lokalne
(19)
Świadomość społeczna
(4)
Samorząd terytorialny
(3)
Świadomość narodowa
(3)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Globalizacja
(2)
Polska
(2)
Regionalizm
(2)
Wieś
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Ekorozwój
(1)
Elita władzy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Miasta
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjlana
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Postawy
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruch Autonomii Śląska
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Struktura społeczna
(1)
Styk, Józef (1942- )
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Tradycja
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: time
1989-
(8)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87658-76-6
1. Czy media zagrażają demokracji?, 2. Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), 3. Przesunięci centrum władzy : media jako pierwsza siła systemu politycznego, 4. Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej, 5.Czy media lokalne są środkami masowego przekazu?, 6. Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, 7. Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną, 8. Nie trzeba myśleć, wystarczy kliknąć, 9. Media lokalne w społeczeństwie sieci, 10. Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87704-56-3
1. Ogólna charakterystyka statystyczna prasy lokalnej w Wielkopolsce w latach 1990-2002, 2. Organizacja i zarządzanie lokalnym wydawnictwem prasowym, 3. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej, 4. Informacyjna, oświatowo-wychowawcza i kulturalna rola prasy lokalnej, 5. Prasa lokalna w systemie politycznym, 6. Język prasy i sposób przedstawiania rzeczywistości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Media lokalne w Polsce. Tom 1. / Ryszard Kowalczyk. - Poznań : Wydawnictwo CONTACT, 2008. - 482, [2] s. : rys.; tab.; wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-60251-12-6
1. Społeczność lokalna; 2. Komunikowanie lokalne; 3. Wybrane problemy komunikowania lokalnego; 4. Definiowanie mediów lokalnych; 5. System mediów lokalnych; 6. Typologia mediów lokalnych; 7. Rodzaje mediów lokalnych; 8. Misja mediów lokalnych; 9. Pojęcie wydawcy i zarządzania mediami lokalnymi; 10. Formy własności i typy wydawcy mediów lokalnych; 11. Transformacja mediów lokalnych; 12. Funkcje i zadania mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-437-8
1. Analiza bezpieczeństwa na gruncie nauk społecznych; 2. Perspektywa analizy socjologicznej bezpieczeństwa; 3. Mieszkańcy społeczności lokalnej wobec bezpieczeństwa lokalnego; 4. Metodologiczne podstawy badań mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 5. Bezpieczeństwo w społęczności lokalnej w opiniach mieszkańców Tarnobrzega i powiatu przeworskiego; 6. Zakończenie. Ku "socjologii bezpieczeństwa"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/353 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89501-39-2
Przeobrażenia fazy młodości; Społeczne uczestnictwo młodzieży. Empiryczna weryfikacja modelu; Style wychowania w rodzinie a społeczne uczestnictwo młodzieży; Młodzież gimnazjalna o swoich partnerach społecznych; Orientacje polityczne zielonogórskich gimnazjalistów; Gimnazjaliści między domem a szkołą; Ramy czasu wolnego gimnazjalistów; Studenci małego ośrodka akademickiego o przyszłym zawodzie i pracy - badania panelowe; Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-17-1
W kręgu społeczeństwa obywatelskiego ; Tożsamość europejska i śląska konkwista . Demokracja w społecznościach lokalnych i regionalnych : Pewne współczesne spojrzenia na aktywność społeczną w warunkach lokalnych ; Więzi sąsiedzkie i życie publiczne ; Prasa lokalna a wybory samorządowe; Brudny kapitał społeczny - społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji ; Znaczenie ordynacji wyborczej w procesie formowania się społeczeństwa obywatelskiego ; Środowiska społeczne w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym a perspektywa społeczeństwa otwartego ; Polska droga do demokracji . Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej ; Kontrakt regionalny dla województwa katowickiego oraz strategia rozwoju dla województwa śląskiego jako płaszczyzny regionalnej komunikacji . Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne jako części społeczeństwa obywatelskiego : Trzeci sektor w Polscestan obecny , bariery rozwoju ; Rola instytucji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich; Pojedynczo czy wspólnie ? Indywidualny i zbiorowy wymiar aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego (rozważania na podstawie badań empirycznych opolskiej młodzieży) ; Wolontariat jako cnota i instytucja obywatelska . Kształtowanie postaw i zachowań obywatelskich : Intelektualna tradycja Europy a instytucje demokratycznego współdziałania zbiorowego ; Rola edukacji w kształtowaniu postaw obywatelskich ; Edukacja obywatelska a ponowoczesny świat; W poszukiwaniu cnót obywatelskich . Socjalizacja polityczna a elity regionalne województwa śląskiego ; Kultura obywatelska - zagrożenia i szanse procesu jej budowania w warunkach polskich ; Projektowa nie przedsięwzięć prewencyjnych w środowisku miasta przemysłowego . Studium socjologiczne na przykładzie Jastrzębia Zdroju ; Mapa aktywności obywatelskiej - studium przypadku Tychy .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; 1506)
ISBN: 83-226-0626-5
Wstęp; Gmina w procesie przeobrażeń; Kierunki rozwoju samorządności i demokracji lokalnej a reformy terytorialnego podziału kraju; Potrzeby społeczności lokalnych i możliwości ich zaspokojenia; Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi; Demokratyczny system kreacji władzy a elity lokalne; Instytucje społeczne w lokalnych zbiorowościach; Ludzie i organizacje lokalnej sceny politycznej (przypadek Tychów); Integracja polityczna społeczności lokalnych w warunkach zmiany ustrojowej; Problemy autonomii Śląska a zagadnienia reformy samorządowej; Doświadczenia samorządu lokalnego w krajach nordyckich a reforma samorządowa w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu)
ISBN: 83-915362-6-2
Edukacja wobec globalizacji i kształtującej się gospodarki opartej na wiedzy, maturzyści Sosnowca jako potencjalni pracobiorcy na lokalnym rynku pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-268-8
Cz.I Zrównoważony rozwój wsi: koncepcja i warunki jej realizacji: 1. Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podjeście poznawcze, 2. Aktywność innowacyjna władz lokalnych jako warunek zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich, 3. Partycypacja loaklna w gminie Isteban i możliwości jej wykorzystania w zrównoważonym rozowju gminy, 4. Deficyt kapitału społecznego w społeczności lokalnej jako czynniki zakłócający realizacje idei zrównoważonego rozowju obszarów wiejskich. Cz.II Praktyka zrównoważonego rozwoju wsi: programy i działania: 1. Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programi LEADER w Polsce, 2. Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, 3. Aktywność społeczna i postawy obywatelskie mieszkańców wsi a rodzaje ich życiowych orientacji, 4. Świadomość ekologiczna rolników z regionu kujawsko-pomorskiego, 5. Edukacja do zrównoważonego rozwoju. Cz.III Aktorzy, struktury, sieci w procesie zrównoważonego rozowju poslkiej wsi: 1. Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, 2. Koncepcje kapitału społecznego a doświadczenia lokalnych grup działania, 3. Prorozwojowe działania władz gminnych w ocenie przedsiębiorców z obsarów wiejskich, 4. Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, 5. Partycypacja lokalna właścicieli kwater agroturystycznych warunkiem zrównoważonego rozowju wsi. Cz.IV Aktywizacja wiejskich społeczności loklanych: 1. Aktywizacja społeczności lokalnych przez pochodzących z niej migrantów, 2. Czy można oswoić lisa?, 3. Rola kapłana proboszcza w rozowju społęczności wiejskich. Prezentacja wybranych parafii, 3. Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jako sposób aktywizacji społeczności wiejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), 4. Czy polska wieś rozwija się w sposów zrównoważony?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89281-23-6
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), 2. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 3. Globalność a lokalność, 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci. Kilka pytań i hipotez badawczych, 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna, 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeniu społecznej (interpretacji teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej), 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne (jako pożądany kierunek przeobrażeń społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce), 8. Zawiedzone nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-82-6
1. Miejski habitat. Wybrane koncepcje urbanistyczne i społeczne, 2. Zagadnienia humanizacji i modernizacji miejskiego środowiska mieszkaniowego, 3. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań, 4.Wielkomiejski habitata w oglądzie socjologicznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-000-4
Cz.I. Wizerunek kobiety na tle przeobrażeń wiejskiej społeczności lokalnej: Charakterystyka społeczności lokalnej; Wiejska społeczność lokalna wczoraj i dziś; Problematyka kobiety wiejskiej w ujęciu historycznym; 2. Współczesna kobieta wiejska; Cechy demograficzne kobiet wiejskich; Kobieta w rodzinie wiejskiej; Modele zachowań kobiet; Czas wolny kobiet wiejskich; 3. Aktywność społeczna kobiet wiejskich: Problematyka aktywności i aktywizacji społecznej; Formy działalności społecznej kobiet wiejskich; Czynniki kształtujące prospołeczne postawy kobiet; 4. Praca zawodowa kobiet wiejskich: Problematyka aktywności zawodowej kobiet; Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet wiejskich; Czynniki wpływające na aktywność zawodową; 5. Bezrobocie kobiet wiejskich: Bezrobocie problemem społecznym; Przyczyny bezrobocia kobiet wiejskich; Aktywizacja zawodowa formą wychodzenia z bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej / red. nauk. Mieczysław Adamczyk ISSN 1234-7604 ; Nr 93)
ISBN: 83-88274-67-8
1. Rodzina jako środowisko życia dziecka i przestrzeń dzieciństwa, 2. Wypełnianie funkcji i zadań opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, 3. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku loklanym, 4. Rodzina i sieroctwo społeczne - ujęcie teoretyczne i empiryczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1961-2
Część I: Udział środowiska lokalnego w rewalidacji i edukacji specjalnej - w stronę społecznego modelu rewalidacji. Udział środowiska lokalnego w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych; Nie izolować, ale czy integrować?; Bariery i zagrożenia integracji osób niepełnosprawnych; Wspólnoty Muminków jedną z szans społecznej integracji; Stosunek do niepełnosprawności dzieci pełnosprawnych uczęszczających do przedszkola integracyjnego; Potrzeba rozwijania asertywności u wychowanków grup integracyjnych; W stronę środowiska lokalnego. Ośrodek opiekuńczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym; Wykorzystanie Kwestionariusza Wsparcia Społecznego w badaniu osób niepełnosprawnych; Pomoc rodzino w przezwyciężaniu problemów związanych z niepełnosprawnością dziecka; Społeczne wsparcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Wsparcie społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin; Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z astmą oskrzelową i alergią oraz ich rodzin; Wspierająca rola wybranych stowarzyszeń rodziców dzieci niepełnosprawnych; Koła pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupa wsparcia; Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością w świetle opinii studentów pedagogiki. Część II: Aktualne problemy resocjalizacji i rewalidacji. Analiza zachowania nieletnich w czasie rozprawy sądowej; Atmosfera wychowawcza w interwencyjnym schronisku dla nieletnich; Problem narkomanii w opinii młodzieży; Asertywność a zaburzenia zachowania młodzieży zagrożonej patologią społeczną; Stopień sprawności fizycznej a nasilenie potrzeb psychicznych u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym; Możliwości dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w organizacji schematu ciała i orientacji przestrzennej; Poczucie osamotnienia i poziom lęku u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym; Z badań nad sugestywnością osób z upośledzeniem umysłowym; Determinanty rozwoju sprawności fizycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym; Rehabilitacja psychiczna niewidomych i słabo widzących uczniów klas maturalnych jako element przygotowania do trudnych sytuacji egzaminacyjnych; Możliwości edukacyjne dzieci niewidomych - w opinii ich rodziców; Kształtowanie podstawowych pojęć geometrycznych w nauczaniu dzieci niewidomych; Z badań nad samooceną młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, leczonej operacyjnie; Preferencja wartości osób przewlekle chorych - w świetle badań empirycznych; Teatroterapia jako forma pracy z osobami niepełnosprawnymi; Diagnoza dysleksji - jej psychospołeczne konsekwencje; Pomoc terapeutyczna dziecku dyslektycznemu; Wybrane uwarunkowania niskiego poczucia własnej wartości uczniów dyslektycznych; Syndrom Deficytu Uwagi i Nadruchliwości u uczniów klas V.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-234-3
1. Powiat jako jednostka terytorialna, administracyjna i samorządowa. Historia i współczesność, 2. Wprowadzenie do problemtyki badań, załozenia, cele i metodologia badania, 3. Czynniki konsolidacji samorządowego powiatu oibywatelskiego, 4. Aktywność i partycypacja w życiu publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again