Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Barnes Colin
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Heatherton Todd F
(1)
Hebl Michelle R
(1)
Hull Jay G
(1)
Kleck Robert E
(1)
Mercer Geof
(1)
Morawski Piotr
(1)
Radzicki Józef
(1)
Skarżyńska Krystyna
(1)
Szuster Marcin
(1)
Szustowa Teresa
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Marginalizacja społeczna
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Społeczeństwo
(3)
Demokracja
(1)
Globalizacja
(1)
Ideologia
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnsprawni
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Struktura społeczna
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Psychologii)
ISBN: 978-83-01-15250-5
Rozdział 1. Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny. Część I Podmiot postrzegający: 2. dlaczego ludzie piętnują: w stronę podejścia biokulturowego, 3. Zagrożenie i społeczna konstrukcja piętna, 4. Piętno i stereotypy, 5. Ideologia i potoczne teorie piętna: usprawiedliwianie piętnowania. Część II Piętnowany: 6. Piętno społeczne i Ja: znaczenia, sytuacje i samoocena, 7. Raz jeszcze o Ja odzwierciedlonym: wybór zachowania i autopercepcja osoby-symbolu społecznego, 8. Ukryte koszty ukrytego piętna, 9. Radzenie sobie z piętnem i uprzedzeniem. Część III Społeczna płaszczyzna kontaktu: 10. Kłopotliwe momenty w interakcjach między jednostkami niestygmatyzowanymi i stygmatyzowanymi, 11. Piętno, zagrożenie, a interakcje społeczne, 12. "Za młody, za stary" piętnowanie osób dorastających i ludzi starszych, 13. Piętno a samospełniające się proroctwa, 14. Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-49-8
1. Niepełnosprawność: wybór modeli. 2. upośledzające społeczeństwo: dominacja i opresja. 3. Opresja społeczna: wzory i podziały społeczne. 4. Upośledzenie, niepełnosprawność i ciało. 5. Kultura, media i wyobrażenia. 6. Polityka niepełnosprawności: przełamywanie barier? 7. Niepełnosprawność a rozwój: globalna perspektywa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-46-2
1. Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej: Missing class- stary problem w nowej perspektywie i nowe wyzwanie dla polityki społecznej; Szanse aktywizacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy jako wyzwanie polityki gospodarczej i społecznej; Starzenie się ludności- zadania dla pracy socjalnej; Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych- nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej; Opieka hospicyjna jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce oraz poszukiwanie nowych kierunków i konkretnych sposobów ich usuwania; Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?; Pomoc postpenitencjarna w kontekście nowych rozwiązań polityki społecznej; 2. Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego: Wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej w województwie śląskim; Problemy ekonomii społecznej w województwie śląskim w ocenie ekspertów społecznych; 3. Studia przypadków: Cieszyn; Mikołów; Jaworzno; 3. Z praktyki pracy socjalnej: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób psychicznie chorych na przykładzie działalności kieleckiego "Domu pod Fontanną"; Realizacja projektu systemowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach- jako przykład innowacyjnych działań w pomocy społecznej; Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności lokalnej?; Zapobieganie marginalizacji w oparciu o projekty systemowe- współczesne podejście do rozwiązywania kwestii społecznych na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again