Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Klich Jacek
(1)
Sobocka-Szczapa Halina
(1)
Socha Mieczysław
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Siła robocza
(5)
Bezrobocie
(4)
Gospodarka komunalna
(1)
Miasta
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Subject: time
1989-
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-37-5
Pojęcie i typy integracji; Ludność; Aktywność zawodowa ludności; Wskaźniki zatrudnienia; Analiza porównawcza dot. bezrobocia; Wybrane aspekty prawne funkcjonowania rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13006-7
I. Bezrobocie strukturalne- ujęcie teoretyczne: Stopa, składniki i determinanty bezrobocia strukturalnego; Mikroekonomiczne podstawy niedopasowań na rynku pracy; Makroekonomiczne ramy dopasowań na rynku pracy. II. Zmiany na rynku pracy w latach 1990-1998 i ich strukturalne skutki: Transformacje zmiany zatrudnienia jako przyczyna zmian bezrobocia; Restrukturyzacja a popyt na pracę; Bezrobocie a podaż pracy; Przepływy na rynku pracy a zmiany poziomu bezrobocia; Czas trwania bezrobocia; Zróżnicowanie niedopasowań na rynku pracy; Wnioski. Dodatek-Metoda przepływów na rynku pracy jako podstawa badań empirycznych: Metoda przepływów; Zastosowania metody przepływów w badaniach rynku pracy; Wykorzysta nie metody przepływów w prezentowanym badaniu. Aneks statystyczny do rozdziału II. III. Stopa bezrobocia strukturalnego w gospodarce polskiej: Metoda szacowania stopy bezrobocia w równowadze; Szacunki stopy bezrobocia w równowadze; Napływy do bezrobocia i zmiany zasobów siły roboczej; Odpływy i długość trwania bezrobocia strukturalnego; Wstępna ch-ka trudnych rynków i konkluzje; Potencjalny wpływ wybranych czynników na stopy bezrobocia; Uwagi końcowe Aneks statystyczny do rozdziału III. IV. Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy: Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wykształcenie; Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wiek; Terytorialne zróżnicowanie rynku pracy; Płeć jako determinanta bezrobocia; Rekapitulacja. Aneks statystyczny do rozdziału IV. V. Zmiany zatrudnienia jako źródło nierównowagi na rynku pracy: Dynamika zatrudnienia a bezrobocie; Sektory własności a zatrudnienie wyodrębnionych grup; Zmiana zatrudnienia a bezrobocie. Aneks statystyczny do rozdziału V. VI. Rodzaje polityki wobec bezrobocia strukturalnego: Specyfika bezrobocia strukturalnego w gospodarce polskiej; Polityka zwalczania bezrobocia strukturalne go w okresie transformacji. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-06-7
-Instytucjonalne źródła bezrobocia w Polsce: Skala zmian; Zmiany w PKB; Kształtowanie się bezrobocia; Kim są bezrobotni?; Jak wiele wakatów powstaje w gospodarce?; Wnioski; Bibliografia; Dodatek A; Dodatek B. -Przepływ pracowników z bezrobocia do zatrudnienia: Wstęp; Zmiany poziomu bezrobocia w okresie 1992-'94/95 Dopływy do bezrobocia oraz odpływy z bezrobocia; Przyczyny niskiej stopy odpływów do zatrudnienia w Polsce; Intensywność poszukiwania pracy i inne czynniki wpływające na wielkość bezrobocia; Uwagi końcowe; Bibliografia; Wykresy i tablice. -Dynamika i struktura przepływów siły roboczej na rynku pracy w latach 1992-96: Makroekonomiczne determinanty przepływów siły roboczej na rynku pracy; Przepływy na rynku pracy; Zmiana populacji tworzących poszczególne stany; Przepływy netto- zmiana wielkości stanów; Płynność zatrudnienia i bezrobocia a czas ich trwania; Aneks. -Rekomendacja zmian w systemie przeciwdziałania bezrobociu: Instytucjonalne źródła bezrobocia; Propozycje zmian w obecnym systemie obsługi rynku, w celu przeciw działania utrwalaniu się zawyżonego poziomu bezrobocia Wnioski końcowe. -Rekomendacja zmian w systemie pośrednictwa pracy: Rola pośrednictwa pracy w zwalczaniu bezrobocia; Elastyczność zatrudnienia wymaga elastycznego pośrednictwa pracy; Pośrednictwo pracy- stan obecny- omówienie Stan prawny dot. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; Rekomendacja zmian w systemie pośrednictwa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86917-29-6
Małe i średnie przedsiębiorstwa a rynek pracy - badania empiryczne, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce, Małe i średnie przedsiębiorstwa w promowaniu zatrudnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-069-9
I. Rozwój i transformacja gospodarcza miast: Rola organizacji sieciowych w gospodarce miast i regionów; Transformacja społeczno-gospodarcza i jej konsekwencje w miastach polskich; Wybrane problemy poznawcze i aplikacyjne studiów nad przemianami miast polskich w warunkach transformacji; Restrukturyzacja gospodarki miast regionu górnośląskiego; Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny; Rozwój polskich miast średniej wielkości w okresie międzyspisowym; Zgorzelec/Gorlitz - miasto transgraniczne w UE; Europa-miasta na polskiej granicy zachodniej - uwarunkowania i wizje rozwoju; Tendencje rozwoju oraz restrukturyzacja miast regionalnych w Polsce w warunkach integracji i globalizacji na przykładzie Wrocławia; Funkcje sektora publicznego w rozwoju regionu po 1989 r. na przykładzie Dolnego Śląska; Perspektywy rozwoju miast - siedzib powiatów; Małe miasta Opolszczyzny w okresie transformacji systemowej; Podstawowe determinanty rozwoju małych miast regionu wałbrzyskiego na początku XXI stulecia; Możliwości rozwojowe Jeleniej Góry; Małe i średnie miasta jako lokalne centra rozwoju regionalnego; Wpływa kapitału zagranicznego na rozwój Wrocławia w okresie transformacji systemowej do gospodarki rynkowej; Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta; Wpływ inwestycji zagranicznych na zasób kapitału ludzkiego; Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce. II. Miejski rynek pracy i bezrobocie: Rynek pracy w miastach województwa śląskiego; Zmiany rynku pracy w dobie transformacji systemowej - przykład Trójmiasta; Poziom serwicyzacji miast województwa kujawsko-pomorskiego w świetle struktury pracujących w latach 1987-2000; Rynek pracy chronionej na przykładzie Bydgoszczy; Skala bezrobocia w Częstochowie - młodzież i absolwenci; Jaworzno wobec problemu bezrobocia; Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami przedsiębiorczości, bezrobocia oraz saldem migracji zagranicznych w miastach województwa opolskiego w latach 1998-2001; Bezrobocie wśród młodzieży - metody pomniejszania (na przykładzie Świdnicy). III. Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce miejskiej: Finansowe aspekty inwestycji ekologicznych na Opolszczyźnie; Podejścia do planowania rozwoju zrównoważonego miast; Dostęp do informacji dot. ochrony środowiska na Śląsku Opolskim; Proekologiczny model zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną miast; Wybrane problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską w Łodzi; Problemy ekologiczne w zarządzaniu gospodarką miejską na przykładzie województwa śląskiego i miasta Częstochowy; Przyjazna miastu i środowisku lokalizacja przemysłu. Na przykładzie wybranego zakładu kapitału zagranicznego. IV Ekonomiczne i prawne instrumenty zarządzania miastem; Europejska Konstytucja miejska; Strategia rozwoju - narzędziem racjonalnego zarządzania miastem; Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich; Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego; Zarządzanie przestrzenią miasta, czyli "butelka marketingowa"; Prawne aspekty lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; Dyfuzja wiedzy w aglomeracjach miejskich; Polskie miasta i gminy wiejskie w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego; Postrzeganie rozwoju miasta w opiniach władz powiatowych miast województwa śląskiego; Tworzenie wizerunku miasta na podstawie Częstochowy; Logistyka jako narzędzie usprawnienia procesów gospodarczych w obszarze regionu i miasta; Możliwości wsparcia infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych środkami Unii Europejskiej (m.in. w ośrodkach miejskich regionu wałbrzyskiego); Finansowe instrumenty ograniczania bezrobocia; Działalność instytucji okołobiznesowych Opola i ich współpraca z Urzędem Miasta; Nadzór nad powiatem grodzkim jako determinanta jego samodzielności; Program jakości. Samorządy terytorialne w procesie transformacji systemowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again