Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Lewicka Dagmara
(1)
Męcina Jacek (1968- )
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Siła robocza
(4)
Rynek pracy
(2)
Dialog społeczny
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Odszkodowanie
(1)
Postawy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rada pracownicza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
5 results Filter
Authority data
Book
In basket
(Zarządzanie. HR)
ISBN: 978-83-8158-318-3
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim – ewolucja ku współczesnym trendom: 1.1. Powstanie i rozwój zarządzania kapitałem ludzkim; 1.2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim; 1.3. Główne zagadnienia strategicznego ZZL; 1.4. Zintegrowanie systemy zarządzania kapitałem ludzkim; 1.5. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników. Podsumowanie. Rozdział 2. Wielowymiarowość pojęcia zaangażowania pracowników: 2.1. Zaangażowanie w pracę; 2.2 Przywiązanie organizacyjne; 2.3. Zaangażowanie profesjonalne; 2.4. Konstrukty powiązane znaczeniowo; 2.5. Badania dotyczące związków pomiędzy systemem ZKL a zaangażowaniem. Podsumowanie. Rozdział 3. Zaufanie jako proces wewnątrzorganizacyjny: 3.1. Teoretyczne aspekty zaufania w naukach o zarządzaniu; 3.2. Zaufanie między uczestnikami organizacji (wertykalne i horyzontalne); 3.3. Zaufanie a zaangażowanie pracowników; 3.4. Ciemna strona zaufania; 3.5. Budowanie zaufania w oparciu o system ZKL; Podsumowanie. Rozdział 4. Metodyka badania: 4.1. Cel, zakres i metoda przeprowadzonego badania; 4.2. Hipotezy i model badawczy; 4.3. Zmienne i ich pomiar; 4.4. Dobór próby; 4.5. Metody i narzędzia statystyczne; Podsumowanie. Rozdział 5. Wyniki badań własnych: 5.1. Wyniki uzyskane w badaniu ogólnopolskim; 5.2. Wyniki uzyskane w próbie obejmującej grupę informatyków; 5.3. Wyniki uzyskane w próbie firmie Kärcher Sp. z o.o.; 5.4. Analiza skupień; 5.5. Wpływ pojedynczych elementów systemu ZKL na poszczególne rodzaje zaangażowania w badanych populacjach; 5.6. Udział poszczególnych rodzajów zaangażowania w zaangażowaniu całkowitym; 5.7. Wynik testowania empirycznego hipotez badawczych. Rozdział 6. Zakończenie: 6.1. Dyskusja dotycząca uzyskanych wyników; 6.2. Dyskusja dotycząca wyników uzyskanych w analizie skupień; 6.3. Wpływ pojedynczych praktyk na poszczególne rodzaje zaangażowania; 6.4. Implikacje dla menedżerów; 6.5. Ograniczenia przyjętego podejścia badawczego i kierunki dalszych badań; 6.6. Wkład do teorii i praktyki nauk o zarządzaniu. Aneks. Spis tabel. Spis rysunków. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61-752-48-6
Zawiera: 1. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy - zakres, warunki i efektywność reprezentacji interesów: Relacje pracodawca - przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów; Poglądy na gospodarkę i politykę społeczną państwa a dialog społeczny; Stosunki pracy a integracja z UE w ocenie pracowników i aktorów dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy; Opinie aktorów dialogu na poziomie zakładu pracy o roli Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i oczekiwaniach wobec niej; Kondycja i warunki dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy w opinii jego aktorów; Postawy wobec dialogu oraz zasady dialogu społecznego w zakładzie pracy; Pracodawcy, związki zawodowe i rady pracowników a reprezentacja interesów pracowniczych; Ocena działalności związków zawodowych na terenie zakładu pracy. 2. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy ocena funkcjonowania poszczególnych obszarów w stosunkach pracy: Przestrzeganie prawa pracy w opinii respondentów; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe i ich rozwiązywanie w zakładzie pracy; Wynagrodzenia jako najważniejszy obszar reprezentacji interesów w stosunkach pracy; Informowanie pracowników i partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Kryzys międzynarodowy w Polsce a dialog społeczny w stosunkach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61638-76-6
1. Rynek pracy; 2. Aktywność edukacyjna dorosłych członków gospodarstw domowych; 3. Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych; 4. Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych; II. Potencjalne źródła i konsekwencje wykluczenia społecznego: 5. Pojęcie wykluczenia społecznego; 6. Obecność i wykluczenie gospodarstw domowych na rynku finansowym; 7. Ubóstwo; 8. Bezrobocie; 9. Dyskryminacja społeczna; 10. Niepełnosprawność; 11. Rodzaje i zakres wykluczenia społecznego w różnych grupach społecznych; 12. Wykluczenie a różne wymiary jakości zycia; 13. Podsumowanie i główne wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again