Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Barthes Ronald
(1)
Dziadek Adam
(1)
Eco Umberto
(1)
Ferber Rafael
(1)
Frankiewicz Małgorzata
(1)
Kopaliński Władysław
(1)
Koschany Rafał
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Kościańczuk Marcela
(1)
Lewandowski Sławomir
(1)
Machińska Hanna
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Petzel Jacek
(1)
Szczęsna Ewa
(1)
Widła Tadeusz (1951-2020)
(1)
Zienkiewicz Dorota (1966- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żyłko Bogusław
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Semiotyka
(6)
Logika formalna
(2)
Logika prawnicza
(2)
Symbole
(2)
Dobro
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Hermenautyka
(1)
Intertekstualność
(1)
Język
(1)
Kody
(1)
Logika matematyczna
(1)
Logika zdań
(1)
Prawda
(1)
Rachunek kwantyfikatorów
(1)
Retoryka
(1)
Semiotyka -symbole
(1)
Strukturalizm
(1)
Sztuka
(1)
Tekst
(1)
Teoria poznania
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Nieobecna struktura / Umberto Eco. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 2003. - 418 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-89158-22-1
1. Sygnał i sens (Wiadomości z semiologii ogólnej); 2. Spojrzenie nieciągłe (Semiologia komunikatów wzrokowych); 3. Funkcja i znak (Semiologia architektury); 4. Nie obecna struktura (Epistemologia modeli strukturalnych); 5. Granice semiologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Słownik symboli / Władysław Kopaliński. - Wyd.5. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1999. - 512 s. ; 25 cm.
ISBN: 83-214-1074-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12561-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88560-59-X
Słowo wstępne; O genezie tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej; Pewne aspekty semiotycznej orientacji wtórnych systemów modelujących; Sztuka w szeregu syste mów modelujących. Tezy; Literatura i mitologia; Semio tyka sceny; "Złoty podział odcinka" i problemy wewną trzmózgowego dialogu; Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki (Boska i ludzka perspektywa); Przyczynek do wczesnej ewolucji jęzka filmu; O pochodzeniu niektórych motywów Petersburga Andrieja Biełego; O symbolice pociągu w początkowym okresie kina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Imperium znaków / Ronald Barthes ; przeł. Adam Dziadek. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 1999. - 185,[1] s. : fot.,rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-86989-43-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka ; T.1-2)
ISBN: 978-83-7318-917-1
1. Filozofia, 2. Język, 3. Poznanie, 4. Prawda, 5. Byt, 6. Dobro
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. - Warszawa : C.H.Beck , 2018. - XXII, 376 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-812-8134-8
Zawiera: Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz ważniejszej literatury. Rozdział I. Pojęcie logiki i jej struktura. 1. Pojęcie. 2. Struktura. 3. Logika a nauki pokrewne. Rozdział II. Znak, kategorie syntaktyczne. 4. Pojęcie znaku. 5. Język, stopnie języka, role semiotyczne wypowiedzi. I. Język. II. Stopnie języka. III. Role semiotyczne wypowiedzi. 6. Kategorie syntaktyczne. 7. Podsumowanie. Rozdział III. Nazwy. 8. Budowa nazwy. 9. Denotacja nazwy. 10.Konotacja nazwy. 11. Podsumowanie. Rozdział IV. Definiowanie. Rozdział V. Stosunki między zakresami nazw. 12. Podsumowanie. Rozdział VI. Zbiory. 13. Działania na zbiorach. I. Iloczyn logiczny zbiorów. II. Suma logiczna zbiorów. III. Różnica logiczna zbiorów. 14. Zależności między zbiorami. 15. Podsumowanie. Rozdział VII. Podział logiczny. 16. Podsumowanie. Rozdział VIII. Sądy i zdania. 17.Wypowiedź niezupełna. 18. Zdanie i jego wartość logiczna. 19. Prawdziwość zdań. 20. „Zdania” o niejednoznacznej wartości logicznej. 21. Rodzaje zdań. 22. Związki logiczne między zdaniami. 23. Funkcja zdaniowa. 24. Podsumowanie. 25. Błędy w słownym przekazywaniu myśli. Rozdział IX. Modalność wypowiedzi. 26. Zdania modalne. 27. Interpretacje wypowiedzi modalnych. 28. Wieloznaczność wypowiedzi modalnych. I. Interpretacja jednostronna. II. Interpretacja dwustronna. Rozdział X. Pytania i odpowiedzi. 29. Pytania. 30. Odpowiedzi. Rozdział XI. Relacje. 31. Pojęcie relacji. 32. Konwers (odwrotność) relacji. 33. Rodzaje relacji. I. Relacja symetryczna. II. Relacja asymetryczna (przeciwsymetryczna) . III. Relacja nonsymetryczna (niesymetryczna). IV. Relacja tranzytywna (przechodnia). V. Relacja atranzytywna (przeciwprzechodnia). VI. Relacja nontranzytywna (nieprzechodnia). VII. Relacja spójna (koherentna). VIII. Relacja przeciwspójna (akoherentna). IX. Relacja niespójna (inkoherentna). X. Relacja zwrotna. XI. Relacja przeciwzwrotna (azwrotna). XII. Relacja niezwrotna (nonzwrotna). 34. Mnożenie relacji. 35. Podsumowanie. Rozdział XII. Funktory prawdziwościowe. 36. Pojęcie funktora prawdziwościowego. 37. Koniunkcja. 38. Alternatywa. I. Alternatywa zwykła (nierozłączna). II. Alternatywa rozłączna (sprzeczność). 39. Implikacje. I. Implikacja zwykła (ekstensywna). II. Implikacja odwrotna (intensywna). III. Implikacja wzajemna (równoważność). 40. Wynikanie. 41. Dysjunkcja (negacja koniunkcji). 42. Binegacja (negacja alternatywy). 43. Inne funktory prawdziwościowe. 44. Funktory nieprawdziwościowe. 45. Podsumowanie. Rozdział XIII. Prawa rachunku zdań. 46. Tautologie. I. Prawa z jedną zmienną. 1. Zasada tożsamości. 2. Zasada wyłączonego środka. 3. Zasada sprzeczności. 4. Zasada podwójnego przeczenia. II. Prawa z dwiema zmiennymi zdaniowymi. 1. I prawo de Morgana – prawo zaprzeczenia koniunkcji. 2. II prawo de Morgana. 3. Prawo negowania implikacji. 4. Prawo transpozycji. 5. Modus ponendo ponens – tryb przez stwierdzenie stwierdzający. 6. Modus tollendo tollens – tryb przez zaprzeczenie zaprzeczający. 7. Modus ponendo tollens. 8. Modus tollendo ponens. 9. Prawo przemienności koniunkcji. 10. Prawo przemienności alternatywy nierozłącznej. 11. Prawo przemienności alternatywy rozłącznej. 12. Prawo przemienności równoważności. 13. Prawo przemienności dysjunkcji. 14. Prawo przemienności binegacji. III. Prawa z co najmniej trzema zmiennymi. 1. Prawo sylogizmu hipotetycznego. 2. Prawo eksportacji. 3. Prawo importacji. 4. Prawo dylematu konstrukcyjnego. 4.1. Dylemat konstrukcyjny prosty. 4.2. Dylemat konstrukcyjny złożony. IV. Definiowanie funktorów prawdziwościowych za pomocą funktora binegacji. 47. Kontrtautologia. 48. Metody badania funkcji logicznych. 49. Podsumowanie. Rozdział XIV. Rozumowania na zdaniach kategorycznych. 50. Zdania kategoryczne. I. Stosunki między zakresami nazw w zdaniach kategorycznych. 1. Zdanie ogólnotwierdzące (SaP). 2. Zdanie ogólnoprzeczące (SeP). 3. Zdanie szczegółowotwierdzące (SiP). 4. Zdanie szczegółowoprzeczące (SoP). II. Rozłożenie terminów w zdaniach kategorycznych. 51. Rozumowania bezpośrednie przez dodanie funktorów. 52. Rozumowania z opozycji (kwadrat logiczny). 53. Zwrot tylko w zdaniach kategorycznych. 54. Przekształcenia zdań kategorycznych. I. Kontrapozycje. II. Inwersje. 55. Podsumowanie. Rozdział XV. Rozumowania pośrednie. Sylogizm kategoryczny. 56. Sylogizm prawniczy. 57. Sprawdzanie poprawności trybów sylogistycznych za pomocą diagramów Venna. 58. Błędy we wnioskowaniach. Rozdział XVI. Rozumowania. 59. Rozumowania zawodne. 60. Wyjaśnianie. I. Indukcja zupełna. II. Indukcja niezupełna. III. Indukcja eliminacyjna. 1. Kanon jedynej zgodności. 2. Kanon jedynej różnicy. 3. Kanon zgodności i różnicy. 4. Kanon zmian towarzyszących. 5. Kanon reszt. IV. Indukcja statystyczna. 61. Rozumowania redukcyjne a rozumowania dedukcyjne. 62. Sprawdzanie. I. Sprawdzanie ze skutkiem pozytywnym. II. Sprawdzanie ze skutkiem negatywnym. 63. Eksperyment. 64. Rozumowania z analogii. I. Wnioskowanie per analogiam. Rozdział XVII. Logika a wykładnia prawa. 65. Wypełnianie luk prawnych. I. Rozumowanie per analogiam. II. Wnioskowanie a contrario. III. Wnioskowanie a fortiori. Rozdział XVIII. Uzasadnienie wyroku. 66. Struktura uzasadnienia orzeczenia sądowego. 67. Język orzeczeń sądowych. Rozdział XIX. Sofizmatyka. 68. Transdukcje i nadinterpretacje. I. Błąd przypadkowości (fallacia accidentis). II. Przejście od znaczenia względnego do znaczenia bezwzględnego (transitus a dictio secundum quid ad dictum simpliciter). III. Przejście od jednego rodzaju do drugiego rodzaju (transitus de genere ad genus). IV. Sofizmat indukcji (sophisma inductionis, secundum quid). V. Sofizmat kompozycji. VI. Błąd niewłaściwej przyczyny (fallacia non causae ut cause). VII. Inne błędy lub chwyty retoryczne. Rozdział XX. Domniemania. Rozdział XXI. Prawdopodobieństwo. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8223-381-0
R. 1 Zagadnienia wstępne; R. 2 Znak, język, kategorie syntaktyczne; R. 3 Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe; R. 4 Definicje; R. 5 Rachunek zdań; R. 6 Elementy rachunku predykatów; R. 7 Teoria nazw; R. 8 Elementy teorii relacji; R. 9 Uzasadnienie twierdzeń; R. 10 Przekazywanie myśli; R. 11 Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne; R. 12 Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa; R. 13 Logika w wykładni prawa i wnioskowania prawnicze; Aneks. Zbiór pytań kontrolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89663-82-1
1. W stronę epistemologii tekstów polisemiotycznych, 2. Figury polisemiotyczne i multimedialne, 3. Opowiadanie i media. Narracja jako chwyt tekstowy, 4. Interpretacja i polisemiotyczność, 5. Tożsamość hybrydyczna, 6. Poetyka w świecie domen cyfrowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze zachęcamy do zastanowienia się nad tym, czym jest dziś semiotyka kultury. Wbrew przekonaniu, że stanowi ona raczej relikt przeszłości, pokazujemy, że myśl szkoły tartusko-moskiewskiej, Umberta Eco, Rolanda Barthes`a, Jurija Łotmana czy też niezwykle inspirującego badacza codzienności, Michela de Certeau, może być wykorzystana do badania współczesnych narracji filmowych, literackich i artystycznych. Proponujemy naszym czytelnikom zbiór tekstów o różnorodnym charakterze, gdyż wychodzimy z założenia o multidyscyplinarnym i integrującym charakterze semiotyki kultury – dawniej i dziś. Jesteśmy przekonani, że najnowszy numer „Studiów Kulturoznawczych” będzie stanowił inspirację dla wielu humanistów, osób zainteresowanych semiotyką kultury oraz sposobami stosowania jej dokonań i współczesnych rozstrzygnięć w badaniu kultury współczesnej, sztuki i codziennych praktyk.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Inspiracją dla przedstawionych w tym tomie tekstów stała się sesja naukowa pt. Profesor Antonina Kłoskowska i socjologia kultury zorganizowana w grudniu 2011 przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ oraz Łódzki Odział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z racji 10 rocznicy śmierci profesor Antoniny Kłoskowskiej, wybitnej uczonej, która dużą część swojego życia naukowego związała z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. W tomie znalazły się zatem teksty łódzkich uczniów i współpracowników Antoniny Kłoskowskiej (wyjątek stanowi tekst Elżbiety Tarkowskiej) zaś struktura tomu odzwierciedla przebieg samej sesji, której początek poświęcony był refleksji na temat biografii i pracy naukowej profesor Kłoskowskiej, drugą jej część stanowił panel Socjologia kultury a miejsce kultury we współczesnych naukach społecznych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again