Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(13)
Author
Nowacka Ewa J
(2)
Wojnicki Jacek
(2)
Cieślak Stanisław
(1)
Karwowski Jan
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kosek-Wojnar Maria
(1)
Miłek Marian
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Parysek Jerzy J
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Surówka Krzysztof
(1)
Swianiewicz Paweł
(1)
Szeczuk Adam
(1)
Szypliński Mieczysław
(1)
Wykrętowicz Stanisław
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Samorząd terytorialny
(15)
Budżety terenowe
(5)
Administracja
(3)
Polska
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Samorząd województwa
(2)
Wojewoda
(2)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Jakość życia
(1)
Oświata
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd zawodowy
(1)
Siła robocza
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Pomorze Zachodnie
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88067-73-7
1. Administracja publiczna, 2. Geneza i istota samorządu lokalnego, 3. Organizacja samorządu lokalnego, 4. Prawo miejscowe i organy nadzoru, 5. Samorząd lokalny a standardy europejskiej, 6. System władzy lokalnej w Europie Zachodniej, 7. System władzy lokalnej w Europie Środkowowschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-471-0
1. Uwarunkowania społeczne, polityczne i prawne reaktywowania samorządu; 2. Rola administracji rządowej i samorządowej w procesie kształtowania państwa prawa; 3. Polityczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania polskiego samorządu; 4. Samorząd terytorialny a wybrane wartości demokratycznego państwa prawa; 5. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu nowej polityki oświatowej państwa; 6. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-464-0
1. Istota samorządu terytorialnego, 2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa, 3. Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego, 5. Samorząd powiatowy, 6. Samorząd województwa, 7. Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 8. Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych państwach (wybrane przykłady)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Book
In basket
Polski samorząd terytorialny / Ewa J. Nowacka. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 211 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-464-0
1. Istota samorządu terytorialnego, 2. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa, 3. Samorząd terytorialny w konstytucjach Rzeczypospolitej Polskiej, 4. Polityczno-ustrojowa pozycja samorządu gminnego, 5. Samorząd powiatowy, 6. Samorząd województwa, 7. Pozycja polityczno-ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 8. Współczesne systemy samorządu terytorialnego. Uwarunkowania polityczno-ustrojowe, 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnych państwach (wybrane przykłady)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-260-5
Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej; Lokalne układy społeczne; Ustrój i zadania samorządu terytorialnego; Promocja regionu i miejscowości, Ustrój i zadania samorządu gospodarczego; Izby rolnicze w świadomości rolników Wielkopolski; Rola izb przemysłowo-handlowych w kształtowaniu środowiska społecznego przedsiębiorców; Ustrój i zadania samorządu zawodowego; Izby turystyczne jako forma samorządu gospodarczego; promocja regionu i miejscowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88067-73-7
1. Administracja publiczna. 2. Geneza i istota samorządu lokalnego. 3. Organizacja samorządu lokalnego. 4. Prawo miejscowe i organy nadzoru. 5. Wybory do samorządu lokalnego. 6. Finanse samorządu lokalnego. 7. Samorząd lokalny a standardy europejskie. 8. System władzy lokalnej w Europie Zachodniej. 9. System władzy lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15269-7
Część I Podstawy teorii finansów samorządowych: 1. Istota i przesłanki funkcjonowania samorządu terytorialnego, 2. Organizacja samorządu terytorialnego, 3. Finansowe podstawy działalności władz samorządowych, 4. Równoważenie budżetów samorządowych, 5. Dług lokalny, 6. Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Część II. Finanse samorządu terytorialnego w Polsce: 7. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w latach 1990-1998, 8. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 1998 r., 9. W poszukiwaniu docelowego modelu finansowania samorządu terytorialnego w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia / C.H.Beck.)
ISBN: 978-83-255-3130-0
1. Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty; 2. Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; 3. Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego; 4. Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych; 5. Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego; 6. Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania; 7. Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego; 8. Polityka przestrzenna w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego; 9. Ewaluacja projektów rozwojowych w układzie lokalnym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-605-0
1.Geneza samorządu terytorialnego; 2. Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej; 3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego; 4. Skutki zmian w podziale terytorialnym oraz przedterminowych wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego; 5. Zadania samorządu terytorialnego; 6. Stanowienie prawa miejscowego; 7. Mienie jednostek samorządu terytorialnego; 8. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa; 9. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w kraju; 10. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego; 11. Nadzór nad samorządem terytorialnym; 12. Szczególna sytuacja prawna i organizacyjna samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy; 13. Organizacja i zadania regionalnych izb obrachunkowych; 14. Organizacja i zadania samorządowych kolegiów odwoławczych; 15. Współdziałanie rządu i samorządu terytorialnego; 16. Europejska karta samorządu terytorialnego i europejska karta samorządu regionalnego a polskie ustawy samorządowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7695-058-7
Rozdział 1. : Wprowadzenie do finansów samorządu terytorialnego ; Rozdział 2. : Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego ; Rozdział 3. : Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa jako podstawowe narzędzie polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego ; Rozdział 4. : Dochody własne w strukturze dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego ; Rozdział 5. : Dochody uzupełniające w strukturze dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego ; Rozdział 6. : Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ; Rozdział 7. : Zwrotne źródła zasilania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-481-X
Wstęp; R.1 Podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej; R.2 Zasady budowy administracji publicznej; R.3 Prawo instrumentem praktycznej organizacji administracji centralnej; R.4 Praktyka organizowania prawem rządowej administracji terenowej; R.5 Organizacja administracji samorządowej; R.6 Praktyczne kształtowanie struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej; R.7 Prawo wewnętrzne w praktyce organizacyjnej; R.8 Niektóre zjawiska patologii w praktyce organizacji i działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. - Warszawa : MUNICIPIUM SA, 2004. - 305 s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-86-691-92-1
Wstęp; R.1, Dlaczego samorząd jest potrzebny we współczesnym państwie?; R.2, Do czego są potrzebne lokalne finanse publiczne?; R.3 System finansowania samorządów; R.4 Podatki lokalne; R.5 Subwencje i dotacje; R.6 Opłaty za usługi świadczone przez samorządy; R.7 Zadłużenie i finansowanie inwestycji samorządowych; R.8 Wielkość i struktura wydatków samorządowych; R.9 Planowanie budżetowe w samorządach; R.10 Lokalna polityka podatkowa; R.11 Pojęcie sytuacji finansowej samorządów. Reakcje władz lokalnych na kryzys finansowy; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-1713-0
1. Przestrzenny wymiar działalności społeczno-gospodarczej, 2. Pojmowanie gospodarki przestrzennej, 3. Rola i znaczenie gospodarki przestrzennej, 4. Polityka przestrzenna, 5. Przedmiot gospodarki przestrzennej, 6. Podmioty gospodarki przestrzennej, 7. Polski system planowania przestrzennego i jego poziomy terytorialne, 8. Cele gospodarki przestrzennej, 9. Pryncypia zagospodarowania przestrzennego, 10. Gospodarka przestrzenna - planowanie przestrzenne - zagospodarowanie przestrzenne, 11. Plany zagospodarowania przestrzennego jako podstawowe narzędzie realizacji polityki i gospodarki przestrzennej w gminie, 12. Zasady planowania przestrzennego, 13. Wybrane klasyczne teorie dotyczące gospodarki przestrzennej, 14. Klasyczne modele procesu planowania, 15. Prognozy oraz ich rola w planowaniu i gospodarce przestrzennej, 16. Wiedza oraz jej znaczenie w planowaniu i gospodarce przestrzennej, 17. Uspołecznienie procesu planowania, 18. Potrzeba nowej generacji planistów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-279-0
1. Wpływ procesu zarządzania na relacje między samorządem i podmiotami regionalnego rynku; 2. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu poziomu życia mieszkańców regionu; 3. Rynek pracy w regionie; 4. Samorząd terytorialny w kształtowaniu warunków rozwoju przedsiębiorczości; 5. Funkcja koordynacyjna samorządu w działalności promocyjnej jednostek terytorialnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again