Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Borski Maciej (1975- )
(3)
Majewski Kamil
(3)
Rozmus Dariusz
(3)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Lityński Adam
(2)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Radlak Karolina
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Banasik Przemysław
(1)
Baran Beata
(1)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Grudecki Michał
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Król Karol
(1)
Kuźniar Irena
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lankamer Agata
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Potocka-Szmoń Patrycja
(1)
Prusinowski Piotr
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rutkowska Beata
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Skiba Barbara
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szutkiewicz Adrian
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Prawo pracy
(5)
Sądownictwo
(5)
Sądownictwo pracy
(4)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo socjalne
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Płaca
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sędziowie
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bhp
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dobro prawne
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Fotoradary
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Grunty rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Lockdown
(1)
Logika rozmyta
(1)
Mandat radnego
(1)
Michałowski, Feliks
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrona konieczna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlament
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Porty
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki pracownika
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Ptasia grypa
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Cypr
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Polska
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
Authority data
Sądownictwo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy / Piotr Prusinowski. - Stan prawny na 30.11.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 304, [4] s. : 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy / red. nauk. Zbigniew Góral.)
ISBN: 978-83-264-4108-0
1. Sąd pracy; 2. Podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 3. Strony i uczestnicy postępowania przed sądem pracy; 4. Przebieg postępowania w zakresach z zakresu prawa pracy; 5. Środki odwoławcze i zaskarżenia; 6. Inne postępowania sadowe w sprawach z zakresu prawa pracy; 7. Koszty postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Sądownictwo - prawo pracy - Polska (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-039-2
1. Miejsce i odrębności zarządzania wymiarem sprawiedliwości w zarządzaniu publicznym; 2. Wartości, a więc co? Jak je postrzegać w wymiarze sprawiedliwości?; 3. Wymiar sprawiedliwości w powiązaniach sieciowych; 4. Wrażliwość czy niewrażliwość wymiaru sprawiedliwości?; 5. Zarządzanie systemowe - kierunki ewolucji sądu; 6. Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-012-2
Cz. I Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy: 1. Rozpoznanie przez sąd, 2. Właściwości sądu oraz pojęcie wartości, 3. Zastępstwo sądowe (pełnomocnictwo procesowe), 4. Koszty sądowe i koszty procesu, 5. Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy, 6. Postępowanie przed sądem, 7. Rodzaje rozstrzygnięć i sposób ich zaskarżania. Cz. II Roszczenia ze stosunku pracy: 1. Świadczenia pieniężne wynikające z Kodeksu pracy, 2. Odszkodowania wynikające z Kodeksu pracy, 3. Odprawy wynikające z Kodeksu pracy, 4. Ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy, 5. Roszczenia o charakterze niepieniężnym, 6. Roszczenia wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, 7. Inne świadczenia, 8. Roszczenia o charakterze zbiorowym, 9. Świadczenia socjalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.08.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 1571, [1] s. ; 25 cm.
(Lex Komentarze)
ISBN: 978-83-264-3389-4
1. Przepisy ogólne; 2. Stosunek pracy; 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika; 5. Odpowiedzialność materialna pracowników; 6. Czas pracy; 7. Urlopy pracownicze; 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; 9. Zatrudnienie młodocianych; 10. Bezpieczeństwo i higien pracy; 11. Układy zbiorowe pracy; 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 14. Przedawnienie roszczeń; 15. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-327-X
1. Czym jest dyskryminacja? Zakres zastosowania zasady równego traktowania w zatrudnianiu oraz podstawowe definicje. 2. Kryteria dyskryminacyjne. 3. Ogólne zasady dotyczące naruszania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 4. Obowiązek udzielania informacji. 5. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania lub zakazu dyskryminacji. 6. Państwowa Inspekcja Pracy. 7. Sąd pracy. Orzecznictwo dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2477)
ISBN: 83-229-2344-9
Pojęcie "sądu" w prawie polskim i w świetle standardów europejskich; Pytania prawne sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art.234 TWE; Zmiana przez sportowca klubu sportowego w świetle polskiego prawa. Następstwa wynikające z tzw. sprawy Bosmana; Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach; Europejskie prawo socjalne (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kolizyjnych na wypadek ryzyka choroby); Język uzasadnień orzeczeń Sądu Najwyższego jako odmiana języka prawniczego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Temat: Michałowski, Feliks (pułkownik) - 1952-1953 ; Demokracja bezpośrednia (system polit.) - Turkmenistan ; Konstytucja - stosowanie - Polska ; Trybunał Konstytucyjny - prawo - Polska ; Sądownictwo konstytucyjne - Polska ; Prawodawstwo - reforma - Polska ; Inicjatywa ludowa - a prawodawstwo - reforma - Polska ; Logika rozmyta - a prawo karne ; Sądownictwo administracyjne - organizacja - prawo - Ukraina ; Samorząd gminny - a rozwój regionalny ; Fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Straż gminna - a fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Postępowanie administracyjne - Polska - 2017 r ; Ptasia grypa - zwalczanie ; Choroby wirusowe - weterynaria ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Przedsiębiorstwo wielonarodowe - organizacja - prawo ; Przedsiębiorczość międzynarodowa - prawo ; Dane osobowe - ochrona - prawo ; Dokumentacja pracownicza - a dane osobowe - ochrona ; Kataster nieruchomości - a grunty rolne - Polska - 2016 r ; Umowy międzynarodowe morskie - Arktyka ; Grunty rolne - a planowanie przestrzenne - Polska - 2016 r ; Konsumenci (ekon.) - a usługi finansowe - prawo - Polska ; Ochrona konsumenta - prawo - Polska ; Płaca - prawo - Polska ; Regulaminy wynagradzania - prawo - Polska - 2016 r ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo - Polska ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo międzynarodowe ; Turkmenistan - referendum - historia ; Svalbard (Norwegia) - polityka międzynarodowa ; Arktyka - strefy ochronne - prawo ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 340
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 340
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again