Form of Work
Książki
(70)
Status
only on-site
(67)
available
(31)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(68)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(9)
Golinowska Stanisława
(4)
Horodeński Ryszard Cz
(3)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(2)
Horodeński Ryszard Czesław
(2)
Kotlorz Dorota
(2)
Kotowska Irena E
(2)
Panek Tomasz
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barański M
(1)
Boni Michał
(1)
Brajczewska-Rębowska Ewa
(1)
Bukowski Maciej
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czabanowska Katarzyna
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Danecka Marta
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Gandziarowska Jagoda
(1)
Gawrycka Małgorzata
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kalinowska-Nawrotek Barbara
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Klamut Mirosława
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Knosala Ernest
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Krajewska Anna
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kuś M
(1)
Kwiatkowska Walentyna
(1)
Lis Stanisław
(1)
Liwiński Jacek
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Mitręga M
(1)
Noga Marian
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Orczyk Józef
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pieliński Bartosz
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Ptaszyńska Barbara
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Roman Antoni
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruzik Anna
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Rączaszek Andrzej
(1)
Skibicka-Sokołowska Elwira
(1)
Sosnowski Maciej
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Szul Roman
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Telep Jerzy
(1)
Tucholska Anna
(1)
Walczak-Zaremba Hanna
(1)
Wasilczuk Julita
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Wielgórka Dariusz
(1)
Witczak-Roszkowska Danuta
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Woźniak Beata
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wójcik-Mazur Agnieszka
(1)
Wóycicka Irena
(1)
Wąsik Mirosław
(1)
Włodarczyk Cezary
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Zrałek M
(1)
Zwiech Patrycja
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Łukomska-Szarek Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(62)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(70)
Language
Polish
(70)
Subject
Rynek pracy
(68)
Bezrobocie
(28)
Polska
(10)
Zatrudnienie
(10)
Polityka społeczna
(9)
Przedsiębiorstwo
(9)
Kadry
(7)
Praca
(7)
Siła robocza
(7)
Gospodarka
(6)
Kobieta
(5)
Rodzina
(5)
Demografia
(4)
Opieka społeczna
(4)
Płaca
(4)
Unia Europejska
(4)
Wieś
(4)
Emerytura
(3)
Globalizacja
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Polityka regionalna
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Jakość życia
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Migracje
(2)
Mężczyzna
(2)
Młodzież
(2)
Podlaskie, województwo
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Służba zdrowia
(2)
Technologia
(2)
Telepraca
(2)
Ubóstwo
(2)
Wykształcenie
(2)
Zarządzanie
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Czas pracy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Edukacja
(1)
Elita władzy
(1)
Emigracja
(1)
Energetyka
(1)
Estonia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Finlandia
(1)
Flexicurity
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kobiety
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty pracy
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Lis, Stanisław (1940- )
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Obszary popegeerowskie
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Subject: time
1989-
(28)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Człuchów (woj. pomorskie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Żyrardów (woj. małopolskie)
(1)
70 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-090-5
1.Dyskryminacja na rynku pracy - aspekt teoretyczny, 2.Dyskryminacja w sferze pracy, 3.Dyskryminacja płacowa, 4.Polityka równościowa państwa na rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-317-7
Pojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy; Niedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi - ujęcie teoretyczne; Metody pomiaru bezrobocia równowagi; Bezrobocie równowagi w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej - przegląd wyników badan oraz własne oszacowania; Ekonometryczny szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Philipsa, 1996:1-2006:2; Presja płacowa a bezrobocie równowagi; Mobilność siły roboczej a bezrobocie równowagi; Zjawisko histerezy a bezrobocie równowagi w Polsce; Niedopasowanie strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi w Polsce; Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-12-8
Cz.1 Społeczne, ekonomiczne i demograficzne determinanty rozwoju rynku pracy w skali makroekonomicznej: Zmiany na rynku pracy a stosunki pracy i polityka społeczna; Zatrudnienie nierejestrowane w oczach pracodawców; Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce. Refleksje ze studiów nad powiązaniem pracujących z dochodem narodowym; Rola pozapłacowych kosztów pracy w równoważeniu sytuacji na rynku pracy - doświadczenia Polski na tle innych krajów; Gospodarka Polski 2008-2010. Próba bilansu szans i zagrożeń; Demograficzne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Bułgarii; Cz.2 Determinanty zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia: Problemy (re)aktywacji kobiet biernych zawodowo z przyczyn rodzinnych; Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce; Ateizm na polskim rynku pracy; Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce; Cz.III Migracje a rynek pracy: Influence of working migration on social-economic development of the regions of Ukraine; Determinant sof free Latour force movement in the euroregion Niemen; Migracje zarobkowe wśród młodzieży; Cz.4 Lokalne i regionalne rynki pracy - kreowanie popytu na pracę: Infrastruktura instytucjonalne i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy; Informatyzacja szansą rozwoju regionów i lepszego wykorzystania zasobów pracy; Samozatrudnienie w wymiarze regionalnym; Rola inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i niwelowaniu wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Cz.5 Edukacja a rynek pracy: Wyniki badań w kwestii efektów kształcenia; Uwarunkowania demograficzne systemu kształcenia a rynek pracy na przykładzie regionu rybnickiego; Jakość zasobów pracy województwa śląskiego w latach 1999-2007; Cz.6 Rynek pracy na obszarach wiejskich: Demograficzne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; Wpływ upraw roślin energetycznych na poprawę sytuacji na wiejskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-21-0
Część I. Uwarunkowania podaży i popytu na pracę : Szanse szerszego wykorzystania elastycznych form pracy w polskich firmach ; Kierunki zmian w poziomie i strukturze popytu na pracę w województwie podlaskim ; Prognozy poziomu i struktury popytu na pracę w województwie podlaskim do roku 2015 ; Strukturalne uwarunkowania rozwoju podlaskiego rynku pracy ; Struktura popytu na pracę oraz potrzeby szkoleniowe podlaskich przedsiębiorców w świetle badania jakościowego metodą FGI ; Popyt i podaż na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim ; Wpływ zmian demograficznych na rynku pracy ; Część II. Migracje a regionalne rynki pracy : Migracje pracowników jako element europejskiego rynku pracy ; Współczesne migracje zarobkowe Podlasian ; Procesy migracyjne w województwie warmińsko-mazurskim na tle sytuacji na rynku pracy ; Migracje zagraniczne ludności w województwie warmińsko-mazurskim wobec sytuacji demograficznej regionu ; Konsekwencje emigracji zarobkowej dla lokalnego rynku pracy i gospodarki (na przykładzie wałbrzyskiego regionu problemowego) ; Część III. Mobilność a regionalne rynki pracy : Mobilność edukacyjna zasobów pracy województwa podlaskiego ; Potencjalna i dotychczasowa mobilność przestrzenna ludności zamieszkującej obszary wiejskie , miejsko-wiejskie i małe miasta w województwie podlaskim ; Mobilność edukacyjna ludności Dolnego Śląska ; Mobilność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych mieszkańców miast i wsi w województwie warmińsko-mazurskim ; Część IV. Determinanty zwiększenia zatrudnienia młodzieży : Złapani w rozkroku - studenci i absolwenci uczelni wyższych a rynek pracy ; Wymagania wobec absolwentów w opiniach wielkopolskich pracodawców ; Bezrobocie jako ekonomiczna determinanta przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w zachodniopomorskim ; Część V. Zróżnicowanie regionalnych rynków pracy : Regionalne zróżnicowanie nadwyżek wiejskich zasobów pracy w Polsce ; Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce ; Wybrane problem zróżnicowania wynagrodzeń w województwie łódzkim ; Sytuacja na lokalnym rynku pracy w latach 1996-2008 (na przykładzie Radomia) ; Zastosowanie narzędzie GIS w analizie regionalnego rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
()
ISBN: 978-83-255-2747-1
1. Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy; 2. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń; 3. Składniki i determinanty systemu wynagrodzeń; 4. Wynagrodzenia podstawowe; 5. Premie i nagrody; 6. Świadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-082-4
1. Koszty pracy w Polsce w latach 1993-2004, 2. Obciążenia kosztów pracy składkami na ubezpieczenie społeczne. Porównania międzyanrodowe i wnioski dla Polski, 3. Sektorowe zróżnicowanie płac w Poslce w altach 1995-2005, 4. Determinanty regionalengo zróżnicowania płac w Polsce, 5. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wyniki badań empirycznych, 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia sześciu przypadków, 7. Produktywność pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Trajektorie rozwojowe w latach 1990-2004 oraz przewidywania na przyszłość, 8. Kontrowersje dotyczące kosztów pracy w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-73-8
1. Wprowadzenie, 2. Podstawowe wyniki raportu, 3. Rekomendacje, 4. Adresaci rekomendacji, 5. Wskaźnik rozowoju społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-580-9
1. Rynek w powiatach: makowskim, przysuskim, mieście Radomiu, radomskim, szydłowieckim; 2. Strategie społeczne- podstawa rozwoju lokalnego?; 3. Szanse i problemy powiatów- szanse i problemy bezrobotnych; 4. Główne wnioski- rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-024-1
Wprowadzenie. Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych; Charakterystyka społeczno-ekonomiczna zakładów pracy jako determinanta zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Znajomość i ocena systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych; Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach; Wsparcie lokalne: funkcje i dysfunkcje. Perspektywy działania władzy publicznej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Rekomendacje. Kierunki modyfikacji systemu wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; System wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Analiza prawna; Skuteczność polskiego modelu aktywizacji zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-78-5
1. Uwarunkowania prawno-instytucyjonalne stosowania rozwiązań w zakresie równowagi praca-życie, 2. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających równowadze praca-życie w praktyce fińskich, polskich i hiszpańskich firm w świetle badań, 3. Polityka personalna firmy z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie równowagi praca-życie - studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-916126-9-4
1.Kształcenie na potrzeby Unii Europejskiej, 2.Rynek pracy w integrującej sie Europie - szanse i zagrożenia dla obywateli polskich, 3.Zabezpieczenie społeczne pracowników polskich na europejskim rynku pracy, 4.Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, 5.Znajomość języków obcych jako warunek uzyskania zatrudnienia, 6.Kultura fizyczna podstawą sukcesu zawodowego, 7.Waga edukacji, w tym nowej matury po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 8.Zagrożenia i przestrogi dla młodych ludzi wkraczających na europejski rynek pracy, 9.Zawody przyszłości w regionie radomskim, 10.Lekarz w Unii europejskiej, 11.Profesjonalizacja zawodu polityka, 12.Informatyk zawodem przyszłości w Unii Europejskiej, 13.Doradca zawodowy w świetle europejskiego rynku pracy, 14.Nauczyciele i organizacje nauczycielskie w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania europejskie i założenia działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia; 2. Charakterystyka społeczno-demograficzna Siemianowic Śląskich; 3. Wyniki badań terenowych: Badania wśród bezrobotnych w Siemianowicach Śląskich; Badania wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgminazjalnych; Badania w grupie pracodawców z terenu miasta Siemianowice Śląskie; Podsumowanie wyników badań. 4. Strategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-322-3
1. Bezrobocie w teorii ekonomii, 2. Bezrobocie i polityka państwa wobec rynku pracy w wysokorozwiniętej gospodarce rynkowej, 3. Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce, 4. Polityka państwa wobec rynku pracy w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61247-43-2
1. Makroekonomiczne i regionalne determinanty sytuacji na rynku pracy: Procesy przystosowawcze na rynku pracy w warunkach kryzysu. Polska na tle innych krajów; Ewolucja polskiej polityki rynku pracy po akcesji z Unią Europejska; Uwarunkowania koniunkturalne a bezrobocie długotrwałe i bezrobocie młodzieży; Rola funduszy strukturalnych w kształtowaniu poziomu zatrudnienia w Polsce; Ważniejsze zmiany w zatrudnieniu w województwach północno-wschodniej Polski w latach 1998-2009; 2. Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy: Aktywność społeczna a stan zdrowia ludności po 50 roku życia w Polsce; Postawy osób pracujących po 50 roku życia wobec kontynuowania pracy w świetle badań w regionie podlaskim; Kobiety jako osoby de faworyzowane na rynku pracy; Młodzi na świętokrzyskim rynku pracy; Nastoletnie macierzyństwo w Polsce- przeszkoda w wejściu na rynek pracy?; Perspektywy demograficzne wzrostu aktywności Polek i Polaków w niemobilnym wieku produkcyjnym; Osoby niepełnosprawne w badaniach statystyki publicznej; 3. Działania na rzecz integracji społecznej: Elastyczność w pracy- nadzieje i obawy; Aktywizacja zawodowa a elastyczne formy pracy; Flexicurity w Polsce- wkład i rola partnerów społecznych; Podlaski rynek pracy w świetle koncepcji Flexicurity; Wielosektorowość w polityce społecznej; Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie informacyjnym, czyli jak zapobiegać wykluczeniu; Wspieranie kapitału intelektualnego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; Rola ekonomi społecznej w integracji i aktywizacji zawodowej grup de faworyzowanych na rynku pracy; Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez prace; Aktywność zawodowa i uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych; Znaczenie europejskiego funduszu społecznego w aktywizacji zawodowej; Wybrane formy aktywizacji zawodowej osób defaworyzownaych na rynku pracy; Działania banku światowego na rzecz aktywizacji zawodowej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.87)
1.Bezrobocie, jako zjawisko społeczno-ekonomiczne na polskich obszarach wiejskich, 2.Państwo wobec bezrobocia na wsi, 3.Bezrobocie na polskiej wsi wobec zmian w gospodarce światowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60302-15-4
1. Wprowadzenie, Cz.I Makrostruktura rynku pracy, szoki i instytucje, Cz.II Adaptacyjność do zmian gospodarczych, Cz.III Płace w makro i mikroperspektywie, Cz.IV Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy, Wnioski dla polityki gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60302-78-1
1. Charakterystyka badania; 2. Rynki pracy na terenach popegeerowskich w świetle wyników; 3. Wnioski i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-093-X
1.Osobliwy rynek pracy, 2.Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy, 3.Zmiany na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej, 4.Podmioty, cele i instrumenty polityki państwa na rynku pracy, 5.Sytuacja na rynkach pracy w krajach członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej przed 2004 r., 6.Polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again