Form of Work
Książki
(29)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(27)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(27)
Author
Wąsiński Arkadiusz
(3)
Badora Sylwia
(2)
Knieć Grzegorz
(2)
Nowak Magdalena
(2)
Nowakowska Weronika
(2)
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Bartnikowska Urszula
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Celińska-Miszczuk Agata
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Deptuła Maria
(1)
Drdzeń Adrian
(1)
Hetmańczyk Hewilia
(1)
Janicka Iwona
(1)
Jarmołowska Anna
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kaczmarek Mirosław
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kucyper Ewa
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kwak Anna
(1)
Kępski Czesław
(1)
Liberska Hanna
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Markowska-Gos Ewa
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Matejek Józefa
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Nita Marek
(1)
Orzeł Olga
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Racław-Markowska Mariola
(1)
Roskosz Alina
(1)
Selerzyńska-Martela Lidia
(1)
Skręt Rafał
(1)
Solak Adam
(1)
Walc Wiesława
(1)
Wiśniewska Lidia Anna
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wójtowicz Marek
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Ćwirynkało Katarzyna
(1)
Łacina-Łanowski Artur
(1)
Łuszczuk Władysława
(1)
Łysek Jan
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Rodzina zastępcza
(28)
Dziecko
(12)
Opieka społeczna
(9)
Pedagogika opiekuńcza
(8)
Adopcja
(7)
Domy dziecka
(6)
Rodzina adopcyjna
(5)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Prawa dziecka
(3)
Rodzina
(3)
Sieroctwo
(3)
Szkolnictwo
(3)
Alkoholizm
(2)
Macierzyństwo
(2)
Nauczyciele
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Samotne matki
(2)
Sieroctwo społeczne
(2)
Uczniowie
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Biblioterapia
(1)
Decyzje
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konkubinat
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo zastępcze
(1)
Narkotyki
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Placówki opiekuńczo wychowawcze
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa człowieka
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rodzina zastepcza
(1)
Rodzina zrekonstruowana
(1)
Rozwód
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Socjalizacja
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Związki niesakramentalne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7096-669-0
I. Rodzina i rodzina zastępcza: Rodzina i jej znaczenie w socjalizacji dziecka; Rodzina zastępcza - konieczność jej zaistnienia w sferze publicznej społeczeństwa obywatelskiego; Wyniki ogólnopolskiego monitoringu obrazującego realizację ustawowego wymogu szkolenia rodziców zastępczych na terenie kraju. II. Kompetencje rodziców zastępczych i ich uwarunkowania: Moralność i jej istota w budowaniu kompetencji; Kompetencje jako podstawa działań rodziców zastępczych; Kompetencje rodziców zastępczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7308-597-1
1. Rodzina we współczesnych realiach społeczno-kulturowych: Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji międzyludzkich; Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku rodzinnym; Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej rodziny. 2. Adopcja szczególną formą obdarowywania bezinteresowną miłością drugiego człowieka: Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych; Wieloaspektowość kategorii "akceptacji" w kontekście spełnienia warunku sin qua non udanej adopcji; Jawność w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej. 3. Ośrodki adopcyjno-wychowawcze jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodzina: Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcyjności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego; Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej; Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowana pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-747-7
1. Rodzina we współczesnych realiach społeczno-kulturowych: Rodzina jako fundament budowania chrześcijańskich relacji międzyludzkich; Socjopedagogiczne aspekty trwałości więzi osobowych w środowisku rodzinnym; Społeczno-kulturowe uwarunkowania dezintegracji współczesnej rodziny. 2. Adopcja szczególną formą obdarowywania bezinteresowną miłością drugiego człowieka: Przysposobienie dziecka na tle duchowych, społecznych i prawnych aspektów funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych; Wieloaspektowość kategorii "akceptacji" w kontekście spełnienia warunku sin qua non udanej adopcji; Jawność w świetle prawnych i psychospołecznych aspektów funkcjonowania rodziny adopcyjnej. 3. Ośrodki adopcyjno-wychowawcze jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodzina: Rola ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w kompensowaniu dysfunkcyjności środowiska rodzinnego dziecka osieroconego; Warsztatowe formy pracy pedagogiczno-psychologicznej z kandydatami na rodziców adopcyjnych realizowane w ramach procedury kwalifikacyjnej; Współczesne media elektroniczne płaszczyzną upowszechniania problematyki przysposobienia w szerszych kręgach społecznych i dynamizowana pracy poradniczo-szkoleniowej z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej - Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-79-0
1. Perspektywa teoretyczna: Relacje społeczne dorosłego i dziecka w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem - wybrane kwestie; O odkrywaniu godności jako czynniku wspomagającym proces rozwoju wychowanka; Czy pomoc społeczna diagnozuje problemy opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach? Problemy z diagnozą problemów; Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo - wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej; Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie społeczno-pedagogicznej; 2. Perspektywa praktyczna: Metodyka pracy socjalno-wychowawczej z rodziną biologiczną. Uwagi praktyka; Prezentacja projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. "Kocham. Wychowuję. Pracuję. Jestem rodzicem zastępczym" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.; Program "Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu; Przykład działalności zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków; Uwagi praktyka z realizacji projektu adresowanego dla osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego "Na huśtawceů - wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka"; Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do praktyki działania środowiskowego; Sylwetka zawodowa asystenta rodzinnego w perspektywie "Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem"; Kultura praktyki w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną - uwagi na marginesie lektury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89817-60-8
Wprowadzenie. Część I: Ekspertyzy. Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi; Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi; Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska. Część II: Komentarze i dyskusje. Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Uwagi do stanu reformy; Od instytucji do rodziny; Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi (koreferat do ekspertyzy M. Andrzejewskiego); Ostatnie ogniwo? Sędziowie rodzinni o sobie i o systemie; Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi; "Nic o nas bez nas". W stronę partnerskiego modelu współpracy rodzin zastępczych z pracownikami socjalnymi; Zakończenie. Aneks: Kodeks Etyczny Rodzin Zastępczych; Karta Podstawowych Praw Rodziców Zastępczych; Karta podstawowych praw rodziców zastępczych. Wprowadzenie ogólne; Karta Praw Dzieci z Rodzin Zastępczych; Karta praw dzieci z rodzin zastępczych. Komentarz; Bibliografia; Noty o autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-307-3
1. Rodziny zastępcze - charakterystyka prawna. 2. Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. Zastępcze rodzicielstwo w Polsce - przyszłość bliższa i dalsza. 4. Literatura, akty prawne, programy szkoleniowe, organizacje pozarządowe wspierające zastępcze rodzicielstwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-415-4
Zawiera: Wprowadzenie: Szanse i ograniczenia w doświadczeniu matki. O znaczeniu rozważania macierzyństwa z perspektywy psychologii osoby. Część I. Stawanie się matką. O przygotowaniu do macierzyństwa i macierzyństwie w toku życia: Psychologiczna analiza związków między ciałem i psyche w okresie ciąży; Kształtowanie i rozwój wzajemnej relacji z dzieckiem w pierwszych latach jego życia (o podwalinach charakteru człowieka); Pomiędzy tożsamością a autonomią. O byciu matką dziecka dorastającego i dorosłego. Część II. Trud bycia matką. O innych obliczach macierzyństwa: W oczekiwaniu na macierzyństwo. Funkcjonowanie kobiet z problemami w prokreacji; Macierzyństwo utracone. Funkcjonowanie matek dzieci nienarodzonych; Macierzyństwo przerwane. Żałoba po stracie dziecka; Macierzyństwo walczące. Funkcjonowanie matek dzieci niepełnosprawnych; Macierzyństwo przyjęte. O psychicznym funkcjonowaniu matek adopcyjnych. Zamiast zakończenia: macierzyństwo w XXI wieku. O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 115)
ISBN: 978-83-7306-351-8
1. Psychologiczna problematyka decyzji adopcji dziecka jako decyzji życiowo doniosłej u kobiet i mężczyzn; 2. Decyzja adopcji dziecka jako alternatywa w realizacji zadań rozwojowych okresu dorosłości; 3. Sposób badania decyzji adopcji dziecka u kobiet i mężczyzn; 4. Prezentacja i analiza adopcji dziecka u kobiet i mężczyzn; 4. Prezentacja i analiza wyników badań własnych; 5. Podsumowanie i psychologiczna interpretacja wyników badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2019. - 682 s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-01-18002-7
Zawiera: Wstęp; Część I Człowiek w systemie rodziny: Rozdział 1 Rodzina w ujęciu systemowym: 1.1. Podstawowe zasady teorii systemów; 1.2. Struktura systemu rodziny; 1.3. Procesy systemowe w rodzinie; 1.4. Zadania rodziny w kolejnych fazach rozwojowych. Wspólnota i ciągłość; 1.5. W kierunku rodziny funkcjonalnej. Wskazówki praktyczne. Rozdział 2 Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system: 2.1. Modele komunikacji interpersonalnej; 2.2. Podstawowe uwarunkowania komunikacji w rodzinie; 2.3. Rozwojowe zmiany komunikacji w systemie rodziny; 2.4. Warunki kształtowania prawidłowej komunikacji. Rozdział 3 Narracje rodzinne: 3.1. Rodzina jako nisza semantyczna; 3.2. Geneza treści rodzinnych narracji; 3.3. Dlaczego ważne jest badanie narracji rodzinnych. Rozdział 4 Role i funkcje rodziny: 4.1. Współczesne ujęcie roli rodziny; 4.2. Kierunki przemian współczesnej rodziny a role i funkcje rodzinne; 4.3. Role w systemie rodziny; 4.4. Funkcje rodziny; 4.5. Psychospołeczne uwarunkowania funkcji rodziny. Rozdział 5 Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania: 5.1. Modele rodziny; 5.2.Styl wychowania; 5.3.Modele funkcjonowania rodziny a style wychowania. Rozdział 6 Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania: 6.1. Założenia i inspiracje teorii przywiązania; 6.2. Przywiązanie w okresie dzieciństwa; 6.3. Przywiązanie w okresie dorosłości; 6.4. Przywiązanie a relacje w bliskich związkach. Rozdział 7 Seksualność w związkach małżeńskich: 7.1 Pojęcie seksualności; 7.2. Aktywność seksualna małżonków i jej uwarunkowania; 7.3. Problemy seksualne małżonków. Rozdział 8 Transmisja pokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń: 8.1. Istota i mechanizmy transmisji międzypokoleniowej w rodzinie; 8.2. Obszary transmisji międzypokoleniowej w rodzinie; 8.3. Transmisja międzypokoleniowa w różnych podejściach psychologicznych; 8.4. Transmisja międzypokoleniowa jako proces formowania rodziny – model Murraya Bowena; 8.5. Kierunki badań nad transmisją w rodzinie. Rozdział 9 Psychologia religijności/duchowości rodziny: 9.1. Religijność i duchowość – definicje; 9.2. Współczesne podejścia badawcze w psychologii religijności/duchowości rodziny; 9.3. Rozwój religijności człowieka w kontekście cyklu życia rodzinnego w ujęciu Evelyn Duvall; 9.4. Perspektywy badań dotyczących religijności w rodzinie. Rozdział 10 Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie: 10.1. Rozwój rodziny; 10.2. Rozwój w rodzinie; 10.3. Wyznaczniki rozwoju w systemie rodziny; 10.4. Zmiany w strukturze systemu rodziny; 10.5. Rodzina jako kontekst rozwoju indywidualnego. Część II Zróżnicowane formy życia rodzinnego: Rozdział 1 Samotne rodzicielstwo: 1.1. Specyfika roli kobiecej – matka i samotna matka; 1.2. Specyfika roli męskiej – ojciec i samotny ojciec; 1.3. Funkcjonowanie rodziny niepełnej; 1.4. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa; 1.5. Migracja zarobkowa jako czasowe samotne rodzicielstwo; 1.6. Pomoc samotnym rodzicom. Rozdział 2 Związki kohabitacyjne: 2.1. Kohabitacja jako nowa forma życia pary; 2.2. Przyczyny kohabitacji; 2.3. Charakterystyka osób kohabitujących; 2.4. Przedślubna kohabitacja a małżeństwo; 2.5. Kohabitacja a rokowania odnośnie do trwałości związku; 2.6. Zaangażowanie w relację a trwałość związków intymnych. Rozdział 3 Partnerzy kohabitujący jako rodzice: 3.1. Dzieci urodzone poza małżeństwem; 3.2. Rodziny kohabitacyjne; 3.3. Problem stabilności rodzin kohabitacyjnych; 3.4. Warunki życia rodzin kohabitacyjnych. Rozdział 4 Rodzina zrekonstruowana: 4.1. Definicje i statystyki; 4.2. Rodzina zrekonstruowana jako system; 4.3. Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny; 4.4. Rodzicielstwo w rodzinie zrekonstruowanej; 4.5. Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej; 4.6. Wskazówki do pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej. Rozdział 5 Rodzina adopcyjna: 5.1. Specyfika rodziny adopcyjnej; 5.2. Rodzina adopcyjna z perspektywy prawnej; 5.3. Rodzina adopcyjna z perspektywy medycznej; 5.4. Rodzina adopcyjna z perspektywy psychologicznej; 5.5. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa; 5.6. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 5.7. Rodzina z dorastającym nastolatkiem. Rozdział 6 Rodzina zastępcza: 6.1. Rodzina zastępcza z perspektywy prawnej; 6.2. Specyfika rodziny zastępczej; 6.3. Rodzinny dom dziecka jako rodzinna forma opieki zastępczej. Rozdział 7 Kulturowa różnorodność rodziny: 7.1. Status współczesnej rodziny; 7.2. Wartości kulturowe a interakcje w rodzinie; 7.3. Rodziny wielokulturowe; 7.4. Przyszłość rodziny w kontekście procesu zmiany społecznej. Część III Zdrowotne i społeczne problemy w rodzinie: Rozdział 1 Choroba przewlekła w systemie rodziny: 1.1. Trzy ujęcia choroby; 1.2. Choroba jako nienormatywny kryzys w rodzinie; 1.3. Rodzina wobec przewlekłej choroby; 1.4. Adaptacja do kryzysu: jak problemy pomagają w adaptacji; 1.5. Dlaczego przewlekła choroba jest przewlekła. Rozdział 2 Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki: 2.1. Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich medyczne uwarunkowania; 2.2. Następstwa trudności w realizacji planów prokreacyjnych; 2.3. Przezwyciężenie trudności prokreacyjnych – na przykładzie niepłodności. Rozdział 3 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: 3.1. Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka; 3.2. Niepełnosprawność dziecka a zmiany w systemie rodzinnym; 3.3. Adaptacja rodziców do niepełnosprawności dziecka; 3.4. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych; 3.5. Społeczne, emocjonalne i adaptacyjne problemy doświadczane przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju; 3.6. Pomoc dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Rozdział 4 Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie: 4.1. Kryzys rozwodowy – charakterystyka; 4.2. Przyczyny rozwodów; 4.3. Predyktory powodzenia i niepowodzenia związku; 4.4. Fazy procesu rozwodowego; 4.5. Funkcjonowanie psychologiczne dorosłych w sytuacji rozwodu z uwzględnieniem różnic płciowych; 4.6. Funkcjonowanie psychologiczne dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Rozdział 5 Agresja i przemoc w rodzinie: 5.1. Metody wychowawcze i postawy rodzicielskie sprzyjające agresji u dzieci i młodzieży; 5.2. Agresja między rodzeństwem; 5.3. Przemoc w małżeństwie, czyli dostarczanie dzieciom wzorów zachowań agresywnych; 5.4. Zapobieganie i kontrolowanie agresji. Rozdział 6 Rodzina a zachowanie antyspołeczne: 6.1. Zachowania antyspołeczne i ich przyczyny; 6.2. Rodzina jako miejsce rozwoju zachowań antyspołecznych; 6.3. Mechanizm transmisji międzypokoleniowej a zachowania antyspołeczne. Część IV Terapia rodzin i terapeutyczna rola rodziny: Rozdział 1 Współczesne nurty w terapii rodzin: 1.1. Historia terapii rodzin; 1.2. Zasady terapii rodzin; 1.3. Wskazania i przeciwwskazania do terapii rodzin. Rozdział 2 Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce: 2.1. Obszary psychologii rodziny; 2.2. Obszary psychologii pozytywnej; 2.3. Zainteresowanie pozytywnością na gruncie psychologii rodziny. Literatura; Indeks nazwisk; Indeks rzeczowy; O Autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-544-0
1. Rodzina jako miejsce socjalizacji dziecka: Socjalizacja dziecka w rodzinie a kontekst społeczno-kulturowy; O socjalizacji funkcji konfliktu pokoleń w rodzinie; Dziecięca perspektywa migracji rodzicielskich; Proces socjalizacji dziecka w środowisku rodziny zastępczej; Dziecko przewlekle chore w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym- wybrane zagadnienia; 2. Środowiskowe uwarunkowania procesu socjalizacji dzieci: Efekty socjalizacji szkolnej- ocena kompetencji polskich uczniów; Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów z rodzin dotkniętych ubóstwem; Socjalizacja i wychowanie dziecka w realiach kultury popularnej; Lokalność, kosmopolityzm, koegzystencja w przestrzeni przepływów. Wybrane kwestie socjalizacji młodych pokoleń we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-411-5
1. Socjalizacja dziecka w rodzinie; 2. System opieki zastępczej w Polsce; 3. Dzieci z niepełnosprawnością w rodzinach zastępczych i adopcyjnych; 4. Założenia metodologiczne badań własnych; 5. Sytuacja rodzin adopcyjnych i zastępczych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w świetle badań własnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Standardy praw rodzinnego, 2. Podstawy aksjologiczne pieczy zastępczej, 3. Rodzina, 4. Dziecko powierzone do opieki zastępczej, 5. Rodzina zastępcza-środowisko zastępcze, 6. Relacje prawne pomiędzy dzieckiem, rodziną zastępczą a rodziną naturalną, 8. Partnerzy rodziny zastępczej, 9. Świadczenia w rodzinach zastępczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923846-0-1
1. Wstęp; 2. Uprawnienia i obowiązki pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Obowiązki i uprawnienia pracowników pomocy społecznej a prawa i wolności człowieka i obywatela; 3. Władza rodzicielska i alternatywne formy opieki nad dzieckiem: Prawa i obowiązki rodziców biologicznych wynikające z władzy rodzicielskiej; Rodzina zastępcza- wsparcie rodzicielstwa w kryzysie; Piecza nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 507)
ISBN: 978-83-7271-495-4
1.Kompensacja sieroctwa poprzez zastępcze formy wychowania rodzinnego w założeniach prac ośrodków adopcyjno-wychowawczych; 2. Rodzina zastępcza jako wiodąca forma kompensacji sieroctwa społecznego; 3. Metodologia badań własnych; 4. Rzeczywiste funkcje i zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w systemie organizacji opieki nad dzieckiem; 5. Praca ośrodków adopcyjni-opiekuńczych na rzecz tworzenia i wspierania rodzin zastępczych; 6. Pracownicy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; 7. Kierunki zmian w działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w związku z reformą systemu opieki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Informacje wstępne; 2. Profilaktyka- resocjalizacja; 3. Założenia pracy z rodziną; 4. Założenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 5. Etapy tworzenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 6. Rodzinna opieka zastępcza ROZ; 7. Formy rodzinnej opieki zastępczej; 8. Pogotowie opiekuńcze; 9. Założenia placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 10. Założenia procesu ewolucji placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 11. Organizacja pracy zespołu wychowawczego; 12. Społeczność korekcyjna; 13. Interwencja kryzysowa; 14. Założenia ambulatorium leczenia uzależnień; 15. Założenia stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65155-90-0
Zawiera: Rozdział 1 Domy samotnej matki: 1.1. Trudności samotnego macierzyństwa; 1.2. Rola domów samotnej matki; 1.3. Regulacje prawne dotyczące domów samotnej matki; 1.4. Domy samotnej matki w świetle badań. Rozdział 2 Ośrodki interwencji kryzysowej: 2.1. Istota interwencji kryzysowej; 2.2. Zadania ośrodków interwencji kryzysowej; 2.3. Ośrodki interwencji kryzysowej w świetle przepisów prawa; 2.4. Egzemplifikacja funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej. Rozdział 3 Rodziny zastępcze specjalistyczne: 3.1. Atrybuty rodzin zastępczych; 3.2. Rola rodzin zastępczych specjalistycznych; 3.3. Rodziny zastępcze specjalistyczne w ujęciu regulacji prawnych; 3.4. Praktyka funkcjonowania rodzin zastępczych specjalistycznych. Rozdział 4 Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne: 4.1. Piecza zastępcza nad dziećmi chorymi 4.2. Kompetencje regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; 4.3. Przepisy prawa odnoszące się do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; 4.4. Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne w ujęciu empirycznym. Rozdział 5 Interwencyjne ośrodki preadopcyjne: 5.1. Znaczenie adopcji; 5.2. Zadania interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych; 5.3. Interwencyjne ośrodki preadopcyjne w świetle rozwiązań prawnych; 5.4. Działalność interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Rozdział 6 Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów: 6.1. Znaczenie opiniowania w sprawach dzieci i rodziny; 6.2. Kompetencje opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów; 6.3. Regulacje prawne dotyczące opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów; 6.4. Rzeczywistość opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-3257-1
1.Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym; 2. Opieka nad dzieckiem jako przedmiot zainteresowań pedagogiki opiekuńczej; 3. Zarys historii opieki nad dzieckiem opuszczonym- od starożytności do XIX wieku; 4. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy; 5. Rodzina zastępcza; 6. Rodzina adopcyjna; 7. Rodzinne domy dziecka; 8. Placówka interwencyjna- pogotowie opiekuńcze; 9. Rodzinne pogotowie opiekuńcze; 10. Placówka socjalizacyjna- dom dziecka; 11. Wioski dziecięce w Polsce; 12. Dom Młodzieżowy SOS, Wspólnota mieszkaniowa SOS, mieszkanie nadzorowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2031-9
1. Okres transformacji ustrojowej a zadania opiekuńcze rodziny: Dziesięć lat opieki nad dzieckiem w III Rzeczpospolitej-próba bilansu. Specyfika oddziaływań wspomagających rozwój społeczny inspirowany psychologią humanistyczną. Opieka i wychowanie w rodzinie bezrobotnej, zakres i formy pomocy. "Kryzys rodzinny" w świetle koncepcji socjalizacji J.J Arnetta oraz J.D. Harris. 2. Stare i nowe problemy rodziny: Obowiązki rodziców wobec dzieci w świetle czasopisma kobiecego "Bluszcz" z lat 1864-1914. Wychowanie dziewcząt na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. Praca socjalna z rodzinami wychowanków domów dziecka. Terapia "Żywa nadzieja" - pomoc rodzinie dotkniętej przemocą. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy terapeutycznej. Wychowanie a współczesne zagrożenia okresu adolescencji. Oddziaływanie wychowawcze rodziców w percepcji młodzieży zażywającej środki odurzające. Możliwość rozwoju uzdolnień dzieci 3-5 letnich w środowisku rodzinnym i w przedszkolu. Samotność dziecka lat dziewięćdziesiątych-zagrożenie czy konieczność. Nauczyciel a problem przemocy wobec dziecka w rodzinie. Po lekcjach do pracy-rzecz o pracujących dzieciach. Twórcze podstawy rodziców i wychowawców wobec dzieci przewlekle chorych. 3. Rodzinne formy wychowania a opieka nad dzieckiem sierocym: Model rodzinnego domu dziecka. Rodzinne domy dziecka w Lublinie. Współczesne tendencje w opiece rodzinnej. Założony i rzeczywisty model współczesnej rodziny zastępczej. W stronę prorodzinnego systemu opieki nad dzieckiem. Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce. Podstawy rodzicielskie w percepcji młodzieży licealnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again