Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Dobrowolski Zbysław
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Krekora Magdalena
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Strużycki Marian
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Traple Elżbieta
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Reklama
(3)
Controlling
(1)
Farmacja
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja drogowa - prawo
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Leki
(1)
Nałóg
(1)
Niealimentacja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółki
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Reklama w przedsiębiorstwie / Robert Nowacki, Marian Strużycki. - Warszawa : Difin, 2002. - 265,[6] s. : 80 rys., 55 tabel ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-254-X
R.1 Zarządzanie marketingiem a działalność reklamowa przedsiębiorstwa: Strategia marketingowa i taktyka działania przedsiębiorstwa; Proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; Instrumenty promocji; Programowanie działalności reklamowej w przedsiębiorstwie. R.2 Procesy decyzyjne w zakresie doboru mediów: Ch-ka mediów reklamy; Uczestnicy procesu doboru mediów i środków reklamy; Dobór mediów i środków reklamy jako proces decyzyjny; Kryteria doboru mediów i środków reklamy w przedsiębiorstwie; Zewnętrzne bariery doboru mediów i środków reklamy. R.3 Zarządzanie działalnością reklamową w polskich przedsiębiorstwach- założenia i praktyka: Strategia reklamy w działalności przedsiębiorstwa; Preferencje przedsiębiorstw w zakresie mediów i środków reklamy; Stopień wykorzystania poszczególnych mediów i środków reklamy; Kryteria doboru mediów i środków reklamy; Struktura działań reklamowych w przedsiębiorstwie; Ograniczenia działalności reklamowej przedsiębiorstw; Preferencje konsumentów a proces zarządzania reklamą w przedsiębiorstwie. R.4 Wpływ działalności reklamowej przedsiębiorstw na kształtowanie preferencji i zachowań konsumentów na rynku: Ch-ka postaw konsumentów wobec reklamy; Ocena poszczególnych mediów, środków i technik reklamy; Ocena atrybutów reklamy i stopnia ich wyrażania przez poszczególne media i środki reklamy. R.5 Stan i perspektywy rozwoju rynku reklamowego w Polsce: Ch-ka rynku reklamy w Polsce; Perspektywy rozwoju rynku reklamowego w Polsce na tle innych krajów europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-491-5
Pojecie reklamy. Cel i funkcje; Wolność słowa a komunikowanie w sferze gospodarczej; "Dobre obyczaje" jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji; Reklama wprowadzająca w błąd; Reklama wykorzystująca uczucia (reklama nierzeczowa); Reklama ukryta; Reklama ingerująca w sferę prywatności (reklama uciążliwa); Reklama porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-137-5
Zawiera: Wstęp; 1. Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach polskich do połowy XX wieku; 2. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Patologika społeczna jako naukowy instrument polityki społecznej; 4. Edukacja kulturowa narzędziem polityki profilaktyki społecznej; 5. Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych; 6. Instrumenty finansowania polityki społecznej; 7. Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu; 8. Reklama zamknięta w okowach prawa; 9. Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim); 10. Środki prawne zwalczania przemocy w rodzinie; 11. Między sein a sollen. Tryb określania dóbr chronionych prawem na przykładzie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 12. Polityka karna państwa w aspekcie zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 13. Prawnoadministracyjne instrumenty przeciwdziałania zjawisku niealimentacji; 14. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 15. Instrumenty wspierania zdrowia a polityka społeczne - wybrane problemy; 16. Potrzeba instytucjonalnego wsparcia wobec ludzi z otyłością; 17. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty polityki społecznej; 18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-200-1
1. Zakres regulacji, 2. Definicje, 3. Dopuszczanie do obrotu, 4. Badania kliniczne, 5. Wytwarzanie i import produktów leczniczych, 6. Reklama produktów leczniczych, 7. Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, 8. Inspekcja Farmaceutyczna, 9. Przepisy karne, 10. Nowelizacja wspólnotowego prawa farmaceutycznego i dalsze perspektywy jego zmian, 11. Zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej pozostające w związku z prawem farmaceutyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again