Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(26)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(26)
Author
Horodeński Ryszard
(3)
Stasiak Andrzej
(3)
Gorzelak Grzegorz
(2)
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Borkowski Jan
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Kisiel Roman
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Krok Katarzyna
(1)
Kurcz Zbigniew
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Lityński Adam
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malik K
(1)
Miszewski M
(1)
Noga Marian
(1)
Olszewski Leon
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Staszewski Wojciech Szczepan
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Szomburg Jan
(1)
Wachowski Jacek
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zagórowska A
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(27)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(28)
Subject
Regiony przygraniczne
(26)
Regionalizacja gospodarcza
(7)
Polska
(5)
Unia Europejska
(5)
Współpraca gospodarcza
(5)
Euroregiony
(3)
Globalizacja
(3)
Integracja europejska
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Gospodarka
(2)
Nieruchomości
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Drogi
(1)
Ekorozwój
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Granice
(1)
Katolicyzm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura masowa
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Młodzież
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
Odpady
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg)
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Osobowość
(1)
PHARE
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regionalizm
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony (adm.) -- polityka -- Polska
(1)
Regiony przygraniczne -- gospodarka -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regiony przygraniczne Białoruś
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjalizacja
(1)
Spółki
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Symbole
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Teatr
(1)
Terroryzm
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Upadłość
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie ; okręg)
(1)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-97981-16-8
Cz.I Część ogólna: 1.Polityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju euroregionów na zachodnich i wschodnich rubieżach Polski, 2.Euroregiony wschodniego pogranicza a oficjalna wymiana towarowa, 3.Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza, 5.Euroregiony pomostem integracji i współpracy Białorusi z Unią Europejską, Cz.II Euroregiony : 1.Euroregion Bałtyk - odkrywanie konieczności, 2.Wspólpraca transgranicza obszarów nadmorskich na przykładzie Euroregionu Bałtyk, 3.Znaczenie Euroregionu Bałtyk w integracji państw bałtyckich, 4.Kierunki i zasady współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Niemen, 5.Rola progrmaów pomocowych we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Niemen, 6.Prawne i społeczne uwarunkowania współpracy trangranicznej na przykładzie Euroregionu Niemen, 7.Euroregion Niemen - rozwój części białoruskiej, 8.Euroregion Bug - założenia i osiągnięcia, 8.Euroregion Bug - integracja transgraniczna wobec perspektywy wzmacniania bariery granicznej, 9.Rozwój powiązań przygranicznych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Euroregionu Karpackiego, 10.Euroregion Nysa - założenia i osiągnięcia, 12.Efektywność współpracy w euroregionach na granicy polsko-czeskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3108)
ISBN: 978-83-229-2996-4
1. O transrgranicziu i transgraniczości. Wprowadzenie; 2. Tożsamość pogranicza- mieszkańcy Kalingradu między Litwą a Polską; 3. Problematyka współpracy i konfliktu na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim w polskiej socjologii; 4. Dialog transgraniczny na pograniczu polsko-czeskim. Próba aktualnej diagnozy; 5. Euromiasto: atrakcyjny szyld czy urzeczywistnienie się idei transgraniczności?; 6. Stereotypy i wzajemne postrzeganie się mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza na przykładzie młodzieży; 7. Transgranuiczność Bukowiny w perspektywie doświadczeń polskiej grupy etnicznej. Przeszłość, teraźniejszość i scenariusze przyszłości; 8. Transgraniczność jako doświadczanie "inności" i jej teoretyczne implikacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
/ red. zeszytu Andrzej Stasiak. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2003. - 179 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2(7) 2003)
1.Miejce Europy środkowej w polityce amerykańskiej w epoce pozimnowojennej, 2.Polityka regionalna w Bułgarii w procesie integracji z Unią Europejską, 3.Problemtyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich, 4.Środki Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju współpracy transgranicznej w Polsce, 5.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce, 6.Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, 7.Kontrakty terminowe i ich znaczenie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 8.Jakość, marka i branding w turystyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-231-2
R.1 Geneza współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim. R.2 Współpraca transgraniczna w polskim systemie prawnym. R.3 Zasady funkcjonowania i sposoby finansowania współpracy transgenicznej.R.4 Cele i dotychczasowy przebieg współpracy transgenicznej. R.5 Szanse
rozwoju gmin przygranicznych. R.6 Ocena stanu współ pracy transgenicznej na pograniczu wschodnim. R.7 Ogra niczenia i bariery wspóldziałania transgranicznego. R.8 Rola euroregionów w stymulowaniu lokalnej wspólpra cy transgranicznej. R.9 Udział instytucji rządowych i pozarzadowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej. R.10 Perspektywy rozwoju wspólpracy transgranicznej i euroregionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-178-0
Cz. I Nowe granice Unii Europejskiej: 1. Szersza Europa: procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, 2. Strategia wspierania współpracy ponadgraniczej w unii europejskiej, 3. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. Cz. II Współpraca transgraniczna na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej: 1. Współpraca transgraniczna w fińsko-rosyjskim obszarze transgranicznym, 2. Estońsko-rosyjska współpraca transgraniczna = procesy, percepcja, perspektywy, 3. Współpraca transgraniczna na pograniczu węgiersko-rumuńskim oraz węgierko-ukraińskim, 4. Współpraca transgraniczna na pograniczu rumuńsko-mołdawskim. Doświadczenie, percepcja, perspektywy, 5. Północne granice Grecji. Cz. III Współpraca transgraniczna wzdłuż granic polski: 1. Polsko-białoruska współpraca transgraniczna - przypadek granicy zamkniętej, 2. Granica polsko-niemiecka - od napięcia do współdziałania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-11-7
Cz.I Międzynarodowe aspekty rozwoju regionalnego, Cz.II Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju regionów wschodniej Polski, Cz.III Współpraca transgraniczna w rozwoju regionów, Cz.IV Struktura gospodarki i infrastruktura a rozwój regionalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-01-1
1.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2000. 2.Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001. 3.Phare Spój ność Społeczna i Gospodarcza 2002. 4.Programy współpra cy przygranicznej. 5.Inne programy regionalne Phare
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2/2000)
1.Współpraca przygraniczna - ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego obszaru Północno-Wschopdniego Polski, 2.Rola i funkcje województw północno-wschodnich i wschodnich w strategii przestrzennego zagospodarowania kraju, 3.Wschodnia granica polski, granicą wschodnią europejskich procesów integracyjnych, 4.Podaż i popyt na pracę w województwach północno-wschodnich Polski, 5.Polityka rozwoju regionalnego - doświadczenia i perspektywy, 6.Komplementarność i konkurencyjność działań samorządowych między województwami Polski Wschodniej, 6.Środki pomocowe a rozwój regionalny pogranicza wschodniego Polski, 7.Efekty przemian strukturalnych w regionie Północno-Wschodniej Polski, 8.Szkolnictwo wyższe w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, 9.Asymetrie rozwoju regionalnego, 10.Rekomendacje dla strategii rozwoju eksportu na poziomie regionalnym, 11.Modelowanie systemowe a rozwój podtrzymywany, 12.Białoruś-Polska. Transgraniczna stosunki gospodarcze, 13.Rozwój regionalny w Euroregionie Niemen, 14.Poziom rozwoju a rynek pracy na wsi wschodniego pogranicza Polski, 15.Podlasie-perspektywy rozwojowe na początku XXI wieku, 16.Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu województwa podlaskiego w aspekcie powiązań międzynarodowych, 17.Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy transgranicznej w województwie lubelskim, 18.Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i w Europie, 19.System komunikacji w województwie warmińsko-mazurskiemm jako determinanta rozwoju współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski, 20.Społeczno-gospdoarcze problemy rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, 21.Rozwój pogranicza województwa podkarpackiego w świetle realizowanych zadań inwestycyjnych na drogowych przejściach granicznych, 22.Problem obszarów wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego, 23.Przygraniczne położenie województwa podkarpackiego determinantem jego rozwoju regionalnego, 24.Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na terenie Zielonych Płuc Polski, 25.Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, 26.Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej, 27.Sugestie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powiatów i gmin Nadbużańskich a Instytutem Badań Systemowych PAN w dziedzinie strategii rozwoju regionu. Bariery i szanse rozwoju obszarów nadbużańskich, 28.Szanse i bariery rozwoju Siematycz, 29.Możliwości i perspektywy rozwoju powiatu siemiatyckiego w nowych uwarunkowaniach wewnątrzregioanlanych i międzynarodowych, 30.Omówienie dyskusji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-995-4
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, 2. Lokalne środowiska przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju. Pojęciowe i metodologiczne podstawy strategicznej analiza współzależności, 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym. Próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce, 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska), 5. Dynamik przedsiębiorczości w krajach kohezji, 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur, 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim, 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim, 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle dolnego śląska, 10. Infrastruktura drogowa jako czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu dolnego śląska, 11. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionu transgranicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej, 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu transgranicznego Górny Śląski północne Morawy, 13. Polsko-ukraiński region transgraniczny a polityka spójności Unii europejskiej, 14. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w/w aspekcie polityki spójności dla regionów transgranicznych Unii Europejskiej, 15. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego, 16. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, 17. Konsumpcja miejsca jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość, 18. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości, 19. Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86708-92-1
1. Regiony i organizacje rozwoju regionalnego w Polsce w okresie 1945-1998; 2. Rola i funkcje regionów w programie polskich reform ustrojowych (1990-1998); 3. Polskie regiony we współpracy zagranicznej i trans granicznej; 4. Środki prawno-organizacyjne działalności regionów i współpracy międzyregionalnej; 5. Prawno-międzynarodowe podstawy współpracy trans granicznej regionów i władz lokalnych; 6. Instrumenty prawne oraz kierunki międzyregionalnej i lokalnej współpracy trans granicznej; 7. Euroregiony obszarów przygranicznych Polski oraz podstawy prawno-traktatowe stosunków z państwami sąsiadującymi; 8. Współpraca trans graniczna województwa opolskiego z regionem ostrawsko-morawskim; 9. Regiony europejskie i Komitet Regionów Unii Europejskiej; 10. Zasady realizacyjne polityki regionalnej Unii Europejskiej; 11. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej; 12. Europejskie organizacje współpracy międzyregionalnej i trans granicznej; 13. Problematyka regionów i rozwoju regionalnej w strukturach naczelnych organów administracji państwowej; 14. Przyszłościowe kierunki strategii rozwoju regionalnego Polski; 15. Województwo opolskie jako pełny rozwinięty region europejski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 1/1999)
1.Rozwój regionów województw Polski, 2.Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju, 3.Źródła zaniedbań w rozwoju obszaru północno-wschodniej Polski, 4.kierunki rozwoju obszarów wiejskich Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej (wybrane zagadnienia), 5.Uwarunkowania, cele i preferencje rozwoju Polski północno-wschodniej, 6.Przyszłość "Zielonych Płuc Polski", 7.Kierunki restrukturyzacji województwa olsztyńskiego (w odniesieniu do rolnictwa, przemysłu bazującego na surowcach lokalnych oraz turystyki), 8.Kierunki polityki rozwoju regionalnego Polski północno - wschodniej, 9.Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej, 10.Uwarunkowania i problemy rozwoju regionalnego Warmii i Mazur, 11.Możliwości produkcji bezpiecznej żywności na obszarze północno-wschodniej Polski, 12.Rola polityki regionalnej w procesie przemian strukturalnych w gospodarce (na przykładzie północno-wschodniej Polski), 13.Wybrane czynniki rozwoju regionu północno-wschodniego, 14.Projekty rozwoju przestrzennego w obszarze bałtyckim, 15.Wybrane elementy powiązań gospodarki Białorusi z Polską, 16.Niektóre współczesne problemy funkcjonowania otoczenia zewnętrznego gospodarki rolnej Białorusi, 17.Wybrne problemy integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego przygranicznych regionów Białorusi, 18.Uwagi o niektórych prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach białorusko-polskiej wymiany handlowej, 19.Wpływ działalności Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna na rozwój północno-wschodniego regionu Polski, 20.Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego, 21.Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski, 22.Dostosowanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej prywatnych gospodarstw rolnych do warunków Polski północno-wschodniej, 23.Rozmiar i struktura handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 90., 24.Kilka zagadnień dotyczących regionu ekonomicznego (Pomorze Środkowe), 25.Kierunki rozwoju nadmorskiego regionu turystycznego na przykładzie Kołobrzegu i okolic, 26.Proces transformacji systemowej w regionie toruńsko - włocławskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - 231, [1] s. : rys.; tab.; wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-327-6
1. W poszukiwaniu kontekstu teoretycznego; 2. Wykorzystanie procedury i warsztat badawczy; 3. Specyfika zachodniego pogranicza; 4. Badani w środowisku wychowania i socjalizacji; 5. Prostytucja nieletnich- portret socjologiczny; 6. Przegląd zjawiska w skali globalnej i lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-907-169-5-X
R.1 Charakterystyka regionów: Kudłacz T.: Rozwój regionalny Polski lat 90.- ocena do minujących procesów oraz spodziewanych tendencji; Orłowski W.M.: Polskie regiony na tle wyzwań integracji; Dutkowski M.: Typologia polskich regionów; Swianiewicz P.: Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce zróżnicowanie regionalne. R.2 Uwarunkowania społeczno - polityczne: Gilowska Z.: Preferencje społeczne-preferencje władzy; Hausner J.: Słabość władzy centralnej; Mokrzycki E.: Polityka regionalna wobec "społecznej wrażliwości"; Hryniewicz J.: Społeczno-polityczna wrażliwość na zróżnicowania regionalne; Marody M.: Bieda- niechciana, lecz konieczna?; Szomburg J.: Niedaleko od consensusu. R.3 Uwarunkowania instytucjonalno-regulacyjne: Gilowska Z.: Możliwości i bariery prowadzenia polityki regionalnej; Hausner J.: Mechanizm polityki regionalnej; Klasik A.: Uwarunkowania instytucjonalne polityki regionalnej państwa i polityki rozwoju regionalnego województw; Szomburg J.: Hybryda instytucjonalna, czyli licencjonowany regionalizm. R.4 Profil polityki regionalnej państwa: Gilowska Z.: Projektowanie i osiąganie celów polityki regionalnej; Hausner J.: Kierunki polityki regionalnej; Klasik A.: Polityka regionalna państwa i polityka rozwoju województw - refleksja strategiczna; Orłowski W.M.: Szanse rozwojowe i wyzwania dla regionów Polski - wnioski dla polityki strukturalnej. R.5 Głosy praktyków: Gęsicka G.: Wyrównanie versus rozwój; Sepioł J.: Refleksje i wnioski polityka regionalnego; Bończak-Kucharczyk E.: Niektóre dylematy rozwoju regionalnego; Kayser T.J.: Metropolia, region, kraj- uwagi do polityki regionalnej państwa; Zychowicz Z.: Model polityki regionalnej Polski-uwagi na temat postulowanego kształtu; Zembaczyński R.: Refleksje byłego wojewody; Szomburg J.: Zamiast zakończenia musimy wrócić do redefinicji funkcji państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2008)
1. Związek procesów sensacyjnych (ich zakresu, form i skutków) z celami polityki ekonomicznej; 2. Upadłość jako instytucja prawna w procesie sensacyjnym polityki gospodarczej; 3. Polityka gospodarcza a dylematy polskiej bankowości jako instytucji zaufania publicznego w latach 2004-2008; 4. Ewolucja polityki dywidendowej Skarbu Państwa wobec własnych spółek jednoosobowych i jej konsekwencje; 5. Współdziałanie państwa i małego biznesu jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Republiki Białorusi; 6. Analiza i ocena współpracy trans granicznej na przykładzie polsko-białoruskich regionów; 7. Wyzwania rynku pracy w dobie globalizacji; 8. Przemiany współczesnej gospodarki jako wyzwanie dla europejskiego welfare state; 9. Kierunki działań usprawniających system monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach; 10. Zakupy zaopatrzeniowe drogą elektroniczną E-procurement i aukcje elektroniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-095-4
1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a współczesne zachowania konsumpcyjne, 2. Otwarte Fundusze Emerytalne jako narzędzia nieuświadomionej eksploatacji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domoer, 3. Motywy międzynarodowych przejęć przez przedsiębiorstwa a Polski, 4. Rola zagranicznego kapitału produkcyjnego w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 5. Kierunki inwestycji przedsiębiorstw ukraińskich w Polsce, 6. Analiza porównawcza pozycji międzyanrodowej złotego w kontekscie przyjęcia Polski do strefy Euro, 7. Szara strefa - alternatywa dla legalnej sfery gospodarki, 8. O potrzebie marek globalnych w Polsce, 9. Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, 10. Międzyanrodowa współpraca regionaów w swietle nowej polityki spójności, 11. Technologia, talent i tolerancja jako czynnik rozowju regionu, 12. Rola regionów uczących się w kreowaniu zasobów niematerialnych będących podstawą gospodarki wiedzy, 13. Próba oceny założeń programowych współpracy transgranicznej województwa dolnośląskiego z Saksonią na lata 2007-2013, 14. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 15. Zmiany w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych przez przedsiębiorstwa w Poslce w procesie wdrażania założeń gospodarki opartej na wiedzy, 16. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy fundamentem konkurencyjności przedsiębiorstw, 17. Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia), 18. Finansowanie działalności badawczo-rozwojoej w ramach funduszy strukturalnych. Próba porównania okresu 2004-2006 z nowym okresem programowania 2007-2013, 18. Wzrost gospodarczy w kontekście problemtyki nadmiernego fiskalizmu w Polsce, 20. Zmiany stopy bezrobocia wynikajace ze zmian PKB a otoczenie prawne rynku pracy, 21. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań aktywności ekonomicznej ludności Polskie w latach 2000-2007, 22. Telepraca - przyszłosć polskiego rynku pracy, 23. Logistyczne przemiany w przedsiębiorstwach, 24. Proces zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw z sektora IT na przykładzie firmy Oracle, 25. Poligrafia w dobie globalziacji - branża z perspektywami, 26. Outsourcing w przedsiębiorstwach w świelte wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim, 27. Relacje inwestorskie online jako narzędzie tworzenia wizerunku spółek giełdowych, 28. Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne, 29. Wpływ filtracji na stacjonarność i moc gęstości widmowej koniunkturalnych, realnych i finansowych szeregów czasowych, 30. Analiza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, 31. Rynek usług stomatologicznych w świetle zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-255-8
1. EUROREG jako szkoła naukowa studiów regionalnych, 2. Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, 3. Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, 4. Innowacyjność polskich regionów, 5. Regionalne zróznicowanie rozwoju wsi, 6. Historyczne przesłanki różnice regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne, 7. Regionalizm w Polsce na tle europejskim, 8. Metropolie jako biegunu rozowju, 9. Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, 10. Rola funduszy Unii europejskiej w rozwoju regionalnym, 11. Współpraca przygrniczna jako czynniki rozwoju lokalnego, 12. Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju loklanym województw zachodnich, 13. Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gminami, 14. Finansowe aspekty funkcjonowania miast na prawach powiatu po wejściu Poslki do Unii europejskiej, 15. "Cztery kapitały" w strategiach lokalnych, 16. Na 30-lecie EUROREG-u
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Administracyjno-prawna regulacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku - na przykładzie dróg publicznych, 2. Policja administracyjna - istota, rodzaje, zadania, 3. Podziały nieruchomości, 4. Obszary specjalne, 5. Wywłaszczanie nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85792-86-4
I. Dokumenty wielostronne: Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i wła dzami terytorialnymi, sprządzona w Madrycie w dn.21 maja 1980f.; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu w dn.15 października 1985r.; Europejska Karta Samorządu Regionalnego, przyjeta w Strasburg w dn.5 czerwca 1997r. przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. II. Umowy dwustornne: Republika Białoruś; Republika Czeska; Republika Estońska; Republika Gruzji; Republi ka Krygyska; Republika Litewska; Republika Łotewska; Republika Mołdowy; Republika Federalna Niemiec; Federa cja Rosyjska; Republika Słowacka; Ukraina; Republika Uzbezkistanu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again