Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Jałowiecki Bohdan
(3)
Szczepański Marek S
(3)
Backer Roman
(1)
Banaś Monika
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Jacher Władysław
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Roguska Agnieszka
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Sekuła Elżbieta Anna
(1)
Szczepański Marek
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Śliwa Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Regionalizm
(9)
Globalizacja
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Unia Europejska
(3)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Ruch Autonomii Śląska
(1)
Samorząd
(1)
Samorząd terytorialny -- socjologia
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne -- Polska
(1)
Telewizja
(1)
Telewizja regionalna
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Śląsk
(1)
Śląsk, Górny
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87819-29-8
1. Region w procesie przemian- aspekt socjologiczny: Górny Śląsk w perspektywie regionu i regionalizacji; Symbole górnośląskiego regionalizmu; Społeczności lokalne wobec kwestii problemów społecznych. Strategie działań społecznych. Przypadek Rudy Śląskiej; Sektor kontra region, homogenizacja czy heterogenizacja? Kultura, instytucje a rozwój regionalny na Górnym Śląsku i w województwie śląskim; Kobiety województwa śląskiego w świetle elit gospodarczych, politycznych i naukowych a problem "szklanego sufitu". Perspektywa socjologiczna; Wykształcenie jako wartość. Ewolucja świadomości Ślązaków; O potrzebie edukacji regionalnej na Śląsku; 2. Region w procesie zmian- aspekt ekonomiczny: Gospodarka śląska na przełomie wieków. Syndrom regresu i wola kreacji; Gospodarka województwa śląskiego w procesie transformacji strukturalnej; Ocena pozycji konkurencyjnej województwa śląskiego; Analiza procesów zarządzania i polityki metropolitarnej na przykładzie katowickiego zespołu metropolitarnego; Współpraca konkurencyjna i alianse strategiczne miast w aglomeracji górnośląskiej; Czynniki integracji struktury metropolitarnej w aglomeracji katowickiej i województwa śląskiego; Funkcje metropolitarne miast Aglomeracji Katowickiej- rozpoznanie problemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-06-6
Renesans lokalizmu: pobożne życzenia czy rzeczywistość; Zbiorowości i społeczności lokalne: tożsamość ludzi - tożsamość miejsc; Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia; Socjologiczne portrety społeczności lokalnych: empiryczne kontrapunkty; Lokalizm po latach: próba podsumowania; Regiony i społeczności regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość; Dziedzictwo polskiej przestrzeni; Kwestia regionalna: autonomia separatyzm, Federalizm; Kwestia regionalna w Europie środkowowschodniej; Współczesna dynamika rozwoju regionalnego; Modele polityki regionalnej. szczeble polityki regionalnej; Tygrys w antyszambrze, czyli Polska wobec integracji Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89281-23-6
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie (dwie możliwości interpretacyjne), 2. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 3. Globalność a lokalność, 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci. Kilka pytań i hipotez badawczych, 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna, 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeniu społecznej (interpretacji teoretyczne i implikacje empiryczne transakcyjnej koncepcji przestrzeni społecznej), 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne (jako pożądany kierunek przeobrażeń społeczności lokalnych i regionalnych w Polsce), 8. Zawiedzone nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-881-8
1. Specyfika lokalnej telewizji kablowej; 2. Telewizja lokalna wobec zadań i potrzeb kulturalnych społeczności regionu; 3. Telewizje kablowe: TV Siedlce i master TV w Łukowie; 4. Telewizja lokalna w ofercie treści regionalnych; 5. Upowszechnianie kultury regionalnej przez telewizję regionalna; 6. Funkcje lokalnej telewizji kablowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-218-2
1. Społeczeństwo polskie i jego protagoniści, 2. Oblicza polskich regionów - obywatelskie egzemplifikacje, 3. Społeczności lokalne - odczytywanie socjologicznych znaczeń, 4. Piotr Buczkowski - szkic portretu naukowego i trzy wspomnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Tom 1)
ISBN: 83-89188-57-0
1. Wartości fundamentalne: wybory strategiczne: Duch wolności i Solidarności w ścieżkach przyszłości Europy; Wzmocnienie sumień szansą przyszłości; Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności. Na jakie tematy warto się spierać w debacie o Unii Europejskiej; Nowy ład Europejski? Debata o miejscu Europy w porządku globalnym; Przyszłość Europy; Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu; Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej jako źródła wyborów strategicznych w XXI wieku; 2. Edukacja- wiedza- innowacje: Edukacja- klucz do przyszłości Europy; Od błędnego Koła do Koła fortuny- Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy; Konwergencja w dziedzinie technologii a społeczeństwa europejskie. Odniesienia do wartości w wizjach przyszłości; Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu; Rola innowacji w Europie na przykładzie Holandii; 3. Dylematy sztuki rządzenia: Polityka spójności i/lub wzrostu; Samorząd regionalny wobec wyzwań europejskich; Unia Europejska, wyzwania globalne, wybory strategiczne a komunikacja społeczna; Dwa scenariusze dla Europy. Reforma wspólnej polityki rolnej a logika unii walutowej; Finansowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony- UE jako civil Power- panaceum na brak reform; Rosja na horyzoncie Europy XX wieku. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji?; Globalizacja a państwo narodowe- dyskurs polityczny; 4. Głosy młodzieży akademickiej- UW- WSB-NLU: Polskie społeczeństwo; Rola mediów w kreowaniu wizerunku Unii Europejskiej jak również procesu globalizacji; Czy przyszłość Europy jest zagrożona?; Dylemat młodego pokolenia, czyli: zostać obserwatorem czy uczestnikiem życia politycznego?; Refleksje o miejscu i roli Europy w świecie początku XXI wieku; Europa- Titanic czy góra lodowa?; Rozważania na temat wizji przyszłości Europy- Europa chrześcijańska, arabska czy multikulturowa?; Przyszłość zaczyna się dziś. Refleksje nad Europą; 5. Scenariusze: Dokąd zmierza Unia Europejska? Scenariusze przyszłości; Przyszłość Europy- cztery dylematy i pięć scenariuszy; Modele myślenia o przyszłości Europy; Brukselskie scenariusze dla Europy; Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?; Pułapka imitacji; Nie lękajcie się myślenia o Przyszłości Europy; Polska jako podmiot myślenia o przyszłości Europy; 6. Regiony: Ewolucja europejskiego społeczeństwa wiedzy; Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu przyszłości regionu; Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku; Województwo mazowieckie- stan i perspektywy rozwoju; Studia nad transformacjami regionów europejskich na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Innowacyjna inicjatywa Mazowsza; Studia nad transformacjami Mazowsza na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Wstępny szkic dyskusyjny; Megaprzestrzenie XXI wieku; 7. Kontekst globalny: Globalna Europa; Europa wobec zmian systemu światowego; Wybory strategiczne- próba refleksji; Co robić, by dało się patrzeć w przyszłość z optymizmem?; Klub Rzymski jako szkołą myślenia o przyszłości; Rozwój globalny w perspektywie sekularnej lat 1950-2050. 12 tez- artykuł dyskusyjny; Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny; Uliczka Globalna; Post scriptum: Konferencja Warszawska: Przyszłość Unii Europejskiej- wyzwania globalne- wybory strategiczne; Przyszłość Europy- wyzwania globalne- wybory strategiczne- nowa futurologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 1934)
ISBN: 83-226-1041-6
Cz.I Jaka Europa? Jaka Polska?: Cień Nostradamusa. Ludzie i społeczeństwa wobec roku 2000 i przyszłości; Refleksje na początek wieku; Komunikacja społeczna wewnątrz polskich regionów jako element nowej tożsamości Polaków. Kilka refleksji z dziedziny socjologii polityki; Aspekty uniwersalne i specyficzne w projekcji rozwoju ekonomiczno-społecznego polski do roku 2010; Sens więzi narodowej w badaniach antropologicznych; Nowa rola badań opinii publicznej; Edukacja w Polsce: nadzieje i zagrożenia; Cz.II Jaki region?: Przyszłość polskich regionów; Polaryzacja przestrzenna i degradacja kulturowa - stare regiony przemysłowe w epoce postindustrialnej; W kręgu mitów; Prospektywna definicja regionu w odniesieniu do nowych polskich województw - szkic socjopolityczny; Górny Śląsk na drodze do Unii Europejskiej; Kultura w zamierzeniach regionu Śląska Opolskiego; Obraz pogranicza polsko-niemieckiego w świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89886-04-9
1. Perspektywy integracji europejskiej: Szanse i zagrożenia procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy; Znaczenie referendum w procesie integracji europejskiej; Wizerunek i cele Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - ewolucja i perspektywy; Polska wobec rozwoju Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony; Perspektywy integracji Turcji z Unią Europejską; System zachodni wobec "kryzysu irackiego" (wrzesień 2001 - marzec 2003 r.); EUROJUST - współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej; Obywatelstwo Unii Europejskiej w świetle Europejskiej Karty Praw Podstawowych; Ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Analiza pracowa. 2. Regionalizm a samorządność w Unii Europejskiej: Kultura administracyjna Unii Europejskiej; Mechanizm lobbingu władz regionalnych w Unii Europejskiej; Analiza porównawcza europejskich samorządów terytorialnych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji i Hiszpanii; Równowaga między rozszerzeniem wzrostu uprawnień Unii Europejskiej przy jednoczesnym zachowaniu narodowej kontroli w strefach wyznaczonych przez zasadę subsydiarności; Wybrane hiszpańskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podreczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 978-83-89055-47-7
Cz.I Społeczności lokalne, zbiorowości terytorialne: 1. Społeczność lokalna: pierwsze przybliżenie, 2. Tradycje badań społeczności lokalnych - od Middletown do Dzierzgonia, 3. Społeczności wioskowe, 4. Społeczności lokalne w zbiorowości wielkiego miasta, 5. Społeczności wirtualne, 6. Terytorialność unieważniona?, 7. Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, 8. Władza w zbiorowościach terytorialnych, 9. Lokalizm dziś: próba podsumowania. Cz.II Regiony i zbiorowości regionalne: dziedzictwo historyczne a teraźniejszość: 10. Dziedzictwo polskiej przestrzeni, 11. Polska regionalna w przestrzeni Europy, 12. Kwestia regionalna: autonomia - separatyzm-federalizm, 13. Kwestia regionalna w Europie Środkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again