Form of Work
Książki
(61)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(56)
available
(25)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(58)
Author
Gorzelak Grzegorz
(3)
Grosse Tomasz G
(3)
Horodeński Ryszard
(3)
Sadowska-Snarska Cecylia
(3)
Szczepański Marek S
(3)
Fierla Irena
(2)
Jałowiecki Bohdan
(2)
Kupiec Leszek
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brdulak Jacek
(1)
Bucka Maria
(1)
Bućko Józef
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Dehnel Grażyna
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Domańska Agnieszka
(1)
Domański Ryszard
(1)
Dorozik Leon
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Famulska Teresa
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzesiok Franciszek
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kaja Jan
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kisiel Roman
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kogut-Jaworska Magdalena
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kożuch Antoni (1939- )
(1)
Królak Zygmunt
(1)
Kulesza Michał
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malik K
(1)
Mikołajewicz Zbigniew
(1)
Miszewski M
(1)
Murzyn Dorota
(1)
Muszyński Andrzej
(1)
Niedziółka Dorota
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Pachura Aneta
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Poniatowicz Marzanna
(1)
Ponikowski Henryk
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rdzanek Grzegorz
(1)
Regulski Jerzy
(1)
Rogut Aleksandra
(1)
Rosmańska Eleonora
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Sadowski Zdzisław
(1)
Sauer Adam
(1)
Siedlecki Juliusz
(1)
Sitkowska Rozalia
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sroka Jacek
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Stadtmuller Elżbieta
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Strużycki Marian
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Szczepański Marek
(1)
Szeczuk Adam
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szomburg Jan
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Thomas Michael
(1)
Tokarski Tomasz
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zagórowska A
(1)
Zioło Magdalena
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(53)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(55)
Polska
(10)
Polityka regionalna UE
(9)
Samorząd terytorialny
(9)
Regiony przygraniczne
(8)
Unia Europejska
(8)
Gospodarka
(7)
Polityka regionalna
(7)
Regionalizm
(7)
Regiony (adm.)
(6)
Gospodarka terenowa
(5)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Euroregiony
(3)
Globalizacja
(3)
Innowacje
(3)
Integracja europejska
(3)
Miasta
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rozwój społeczny
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Zarządzanie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Dialog społeczny
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Konkurencja
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Planowanie regionalne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Fundacja
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze celowe
(1)
Geografia społeczna
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Granice
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inżynierowie
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Metoda reprezentacyjna
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934- )
(1)
Nauki społeczne
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
PKB
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie; okręg)
(1)
Produkt globalny
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przemysł
(1)
Public relations
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regionalizacja gospodarcza -- polityka -- Unia Europejska
(1)
Regionalizm -- zagadnienia -- 20 w.
(1)
Regiony (adm.) -- polityka -- Polska
(1)
Regiony przygraniczne -- gospodarka -- Polska -- od 1989 r. -- materiały konferencyjne
(1)
Regiony przygraniczne Białoruś
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
(1)
Teoria estymacji
(1)
Transport drogowy
(1)
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Łużyce. Dolne
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Subject: time
1989-
(6)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
61 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-39-3
1. Europejska polityka regionalna. Próba standaryzacji terytorialnego rozwoju gospodarczego w Europie; 2. Gracja: słabość polityki rządu i słabość regionów; 3. Włochy: próby przełamania dualizmu gospodarczego; 4. Irlandia: sukces polityki gospodarczej rządu?; 5. Polska: trudne budowanie systemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 506)
1.Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce, 2.Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, 3.Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny wzrostu województwa dolnośląskiego, 4.Procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, 5.Regionalne powiązania przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego z produkcją ogrodniczą, 6.Realizacja założeń ekorozowju na poziomie gminy i powiatu, 7.Wspólzależności występujące pomiędzy infrastrukturą celną a transportową, 8.Wpływ Olsztyńskiej Giełdy Zbożowej na rynek rolny Warmii i Mazur
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86909-24-2
1. Wprowadzenie. 2. Dzień pierwszy. 3. Dzień drugi. 4. Podstawowe problemy regionalizacji w Polsce. 5. Próba wniosków. 6. Lista uczestników Konferencji. 7. Uchwały Kongresu Samorządów Terytorialnych RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia / C.H.Beck.)
ISBN: 978-83-255-3130-0
1. Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty; 2. Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; 3. Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego; 4. Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych; 5. Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego; 6. Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania; 7. Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego; 8. Polityka przestrzenna w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego; 9. Ewaluacja projektów rozwojowych w układzie lokalnym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-231-2
R.1 Geneza współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim. R.2 Współpraca transgraniczna w polskim systemie prawnym. R.3 Zasady funkcjonowania i sposoby finansowania współpracy transgenicznej.R.4 Cele i dotychczasowy przebieg współpracy transgenicznej. R.5 Szanse
rozwoju gmin przygranicznych. R.6 Ocena stanu współ pracy transgenicznej na pograniczu wschodnim. R.7 Ogra niczenia i bariery wspóldziałania transgranicznego. R.8 Rola euroregionów w stymulowaniu lokalnej wspólpra cy transgranicznej. R.9 Udział instytucji rządowych i pozarzadowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej. R.10 Perspektywy rozwoju wspólpracy transgranicznej i euroregionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-26-9
Cz. 1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Cz. 2. Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach. Cz. 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14800-3
1.Tradycje gospodarki przestrzennej. Ku nowemu paradygmatowi, 2.Przedmiot badań gospodarki przestrzennej, 3.Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej. Część statystyczna, 4.Przestrzenna równowaga gospodarki, 5.Zjwiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej, 6.Prawidłowość i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej, 7.Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej, 8.Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, 9.Modelowanie gospodarki przestrzennej, 10.Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej. Zastosowania. Testowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2002-7
1. Konsumpcja we współczesnej gospodarce; 2. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 3. Poziom i struktura konsumpcji gospodarstw domowych w regionach; 4. Pozaekonomiczne uwarunkowania konsumpcji w regionach; 5. Zachowania rynkowe konsumentów w regionach; 6. Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(VII Kongres Ekonomistów Polskich ; Tom V)
ISBN: 83-11-09438-1
Słowo wstępne; Modele polityki regionalnej w Polsce; Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z UE; Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce; Szanse polskich regionów; Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej; Współczesne uwarunkowania regionów międzynarodowych; Kategorie majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce; Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE; Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego; Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce w latach 90-tych; Instytucjonalne aspekty kosztów pracy- wybrane zagadnienia; Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego; Podlasie - ściana czy brama do Europy?; Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna; Euro - Odra; Polski obszar celny jako obszar aktywności gospodarczej (na przykładzie WOC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-907-169-5-X
R.1 Charakterystyka regionów: Kudłacz T.: Rozwój regionalny Polski lat 90.- ocena do minujących procesów oraz spodziewanych tendencji; Orłowski W.M.: Polskie regiony na tle wyzwań integracji; Dutkowski M.: Typologia polskich regionów; Swianiewicz P.: Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce zróżnicowanie regionalne. R.2 Uwarunkowania społeczno - polityczne: Gilowska Z.: Preferencje społeczne-preferencje władzy; Hausner J.: Słabość władzy centralnej; Mokrzycki E.: Polityka regionalna wobec "społecznej wrażliwości"; Hryniewicz J.: Społeczno-polityczna wrażliwość na zróżnicowania regionalne; Marody M.: Bieda- niechciana, lecz konieczna?; Szomburg J.: Niedaleko od consensusu. R.3 Uwarunkowania instytucjonalno-regulacyjne: Gilowska Z.: Możliwości i bariery prowadzenia polityki regionalnej; Hausner J.: Mechanizm polityki regionalnej; Klasik A.: Uwarunkowania instytucjonalne polityki regionalnej państwa i polityki rozwoju regionalnego województw; Szomburg J.: Hybryda instytucjonalna, czyli licencjonowany regionalizm. R.4 Profil polityki regionalnej państwa: Gilowska Z.: Projektowanie i osiąganie celów polityki regionalnej; Hausner J.: Kierunki polityki regionalnej; Klasik A.: Polityka regionalna państwa i polityka rozwoju województw - refleksja strategiczna; Orłowski W.M.: Szanse rozwojowe i wyzwania dla regionów Polski - wnioski dla polityki strukturalnej. R.5 Głosy praktyków: Gęsicka G.: Wyrównanie versus rozwój; Sepioł J.: Refleksje i wnioski polityka regionalnego; Bończak-Kucharczyk E.: Niektóre dylematy rozwoju regionalnego; Kayser T.J.: Metropolia, region, kraj- uwagi do polityki regionalnej państwa; Zychowicz Z.: Model polityki regionalnej Polski-uwagi na temat postulowanego kształtu; Zembaczyński R.: Refleksje byłego wojewody; Szomburg J.: Zamiast zakończenia musimy wrócić do redefinicji funkcji państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-845-4
R 1 Kształtowanie sie ustroju i zadań samorządu terytorialnego, R 2 Uwarunkowania rozwoju lokalnego, R 3 Rozwój samorządności terytorialnej, R 4 Strategia rozwoju gminy, R 5 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym, R 6 Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-45-4
1. Analiza możliwości zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi przez samorząd województwa, 2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych UE w latach 2007-2013,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Równowaga a wzrost gospodarczy / Juliusz Siedlecki. - Warszawa; Wrocław : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 126 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13162-4
R.1 Równowaga ekonomiczna. R.2 Równowaga a optymalność R.3 Metody wyznaczania równowagi. R.4 Wzrost i rozwój gospodarki. R.5 Równowaga regionalnego wzrostu gospo darczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2/2000)
1.Współpraca przygraniczna - ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego obszaru Północno-Wschopdniego Polski, 2.Rola i funkcje województw północno-wschodnich i wschodnich w strategii przestrzennego zagospodarowania kraju, 3.Wschodnia granica polski, granicą wschodnią europejskich procesów integracyjnych, 4.Podaż i popyt na pracę w województwach północno-wschodnich Polski, 5.Polityka rozwoju regionalnego - doświadczenia i perspektywy, 6.Komplementarność i konkurencyjność działań samorządowych między województwami Polski Wschodniej, 6.Środki pomocowe a rozwój regionalny pogranicza wschodniego Polski, 7.Efekty przemian strukturalnych w regionie Północno-Wschodniej Polski, 8.Szkolnictwo wyższe w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, 9.Asymetrie rozwoju regionalnego, 10.Rekomendacje dla strategii rozwoju eksportu na poziomie regionalnym, 11.Modelowanie systemowe a rozwój podtrzymywany, 12.Białoruś-Polska. Transgraniczna stosunki gospodarcze, 13.Rozwój regionalny w Euroregionie Niemen, 14.Poziom rozwoju a rynek pracy na wsi wschodniego pogranicza Polski, 15.Podlasie-perspektywy rozwojowe na początku XXI wieku, 16.Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu województwa podlaskiego w aspekcie powiązań międzynarodowych, 17.Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy transgranicznej w województwie lubelskim, 18.Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i w Europie, 19.System komunikacji w województwie warmińsko-mazurskiemm jako determinanta rozwoju współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski, 20.Społeczno-gospdoarcze problemy rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, 21.Rozwój pogranicza województwa podkarpackiego w świetle realizowanych zadań inwestycyjnych na drogowych przejściach granicznych, 22.Problem obszarów wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego, 23.Przygraniczne położenie województwa podkarpackiego determinantem jego rozwoju regionalnego, 24.Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na terenie Zielonych Płuc Polski, 25.Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, 26.Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej, 27.Sugestie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powiatów i gmin Nadbużańskich a Instytutem Badań Systemowych PAN w dziedzinie strategii rozwoju regionu. Bariery i szanse rozwoju obszarów nadbużańskich, 28.Szanse i bariery rozwoju Siematycz, 29.Możliwości i perspektywy rozwoju powiatu siemiatyckiego w nowych uwarunkowaniach wewnątrzregioanlanych i międzynarodowych, 30.Omówienie dyskusji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14774-7
1. Istota infrastruktury transportu i jej rola w pobudzaniu rozwoju gospodarczego regionów. 2. Inwestowanie w infrastrukturę transportu w krajach Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju regionalnego. 3. Rozbudowa sieci transportu drogowego w Polsce a rozwój gospodarczy regionów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-545-6
R.1 Wybrane teorie rozwoju regionalnego: Teorie lokalizacji; Teorie (neo)klasyczne; Teoria polaryzacji; Teorie rozwoju "od dołu"; Teorie polityka strukturalnych. R.2 Kształtowanie się europejskiej polityki regionalnej: Podstawowe definicje; Początki europejskiej polityki regionalnej (lata 1957-75); Rozwój europ. polityki regionalnej (lata 1976-85); Wielka Reforma polityki regionalnej (lata 1986-92); Udoskonalenie sposobów interwencji funduszy strukturalnych (lata 1993-99); Agenda 2000 i reforma funduszy strukturalnych (lata 2000-2006). R.3 Cele europejskiej polityki regionalnej: Cele realizowane w l.1989-93; Cele realizowane w l.1994-99; Cele realizowane w l.2000-2006. R.4 Zasady europejskiej polityki regionalnej: Zasady generalne; Zasady organizacji polityki regionalnej; Zasady finansowania polityki regionalnej; Zasady oceny realizacji programów. R.5 Podmioty europejskiej polityki regionalnej: Podmioty Wspólnoty Europejskiej; Organizacje pozarządowe; Podmioty Rady Europy; Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Podmioty lokalne. R.6 Instrumenty europejskiej polityki regionalnej: Instrumenty prawne; Instrumenty finansowe; Instrumenty statystyczne. R.7 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III; URBAN; EQUAL LEADER+; Inne formy pomocy. R.8 Spójność społeczno-gospodarcza: Priorytety spójności gospodarczej; Priorytety spójności społecznej; Priorytety spójności terytorialnej. R.9 Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej: Austria; Belgia; Dania; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Luksemburg; Niemcy; Portugalia; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy. R.10 Zróżnicowanie regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgaria; Czechy; Polska; Rumunia; Słowacja; Węgry. R.11 Euroregiony: Euroregiony w państwach UE; Euroregiony na granicach Polski. R.12 Przygotowania Polski do polityki regionalnej UE: Programy przedakcesyjne dla Polski (PHARE II, Program ISPA; Program SAPARD); Przygotowanie Polski do systemu wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności R.13 Przyszłość europejskiej polityki regionalnej: Perspektywy i bariery rozwoju polityki regionalnej UE; Implikacje dla Polski. Zakończenie. Aneks: -Rozporządzenie Rady z 21.06.1999r. Nr1260/1999/WE wprowadzające ogólne przepisy dot. funduszy strukturalnych; -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. 07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (1784/1999/WE); -Rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1783/1999 /WE z 12.07.1999r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; -Rozporz. Rady Nr 1257/1999/WE z dn.17.05.1999r. dot. wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia; -Rozporz. Rady Nr1263/1999/WE z dn.21.06.1999r. dot. instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa; -Rozporz. Rady z 21.06.1999r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/WE ustanawiające Fundusz Spójności (1264/1999/WE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339,9, 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-72-3
1.Pojęcie i istota polityki regionalnej, 2.zarys rozwoju polityki regionalnej, 3.Podmioty i instytucje polityki regionalnej, 4.Przedmioty polityki regionalnej, 5.Cele i zadania polityki regionalnej, 6.Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, 7.Wizje, koncepcje, modele i scenariusze rozwoju, 8.Rola samorządu terytorialnego, 9.Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym, 10.Instrumenty planistyczne rozwoju regionalnego w Polsce, 11.Finansowanie rozwoju regionalnego, 12.Polityka regionalna elementem integracji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1554-1
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, 2. Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju, 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, 4. Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie, 5. Marketing w rozwoju gospodarczym regionu, 6. Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again