Form of Work
Książki
(17)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(18)
Author
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dzierżyńska Jolanta
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gałązka Wiesław
(1)
Gierula Marian
(1)
Gołata Krzysztof
(1)
Jeziński Marek
(1)
Jurczak Izabela
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kocójowa Maria
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Mich Włodzimierz
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Mielczarek Anna
(1)
Mielczarek Tomasz
(1)
Ociepka Beata
(1)
Okularczyk Elżbieta
(1)
Oskin Aleksander
(1)
Rott Dariusz
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
(1)
Soliński Tomasz
(1)
Szlis Izabela
(1)
Turska-Kawa Agnieszka
(1)
Tułupow Władimir
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Woźny Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Public relations
(14)
Środki masowego przekazu
(6)
Samorząd terytorialny
(3)
Zarządzanie
(3)
Biblioteki akademickie
(2)
Internet
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing polityczny
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Opinia publiczna
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Administracja publiczna
(1)
Banki
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki wirutalne
(1)
Controlling
(1)
Czasopisma
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Fundacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informacja naukowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kanada
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konkurencja
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marketing
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Organizacja
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska -- gospodarka -- polityka -- od 1989 r
(1)
Prawo do informacji niejawnej
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorcy -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Radio Zet
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Targi i wystawy
(1)
Wybory
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Śląsk
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
26 results Filter
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-915362-1-1
Transformacja gospodarcza i społeczna Polski po roku 1989, Teoretyczne aspekty public relations, Planowanie działań public relations, Public relations w polskich przedsiębiorstwach na podstawie badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
(PLATINIUM)
ISBN: 978-83-7556-435-8
1. Bankowość detaliczna w Polsce; 2. Rola wizerunku banku w procesie wymiany rynkowej; 3. Rzeczywisty wizerunek w bankowości detalicznej; 4. Pożądany wizerunek banków w segmencie klienta detalicznego; 5. Dywergencja między rzeczywistym a pożądanym wizerunkiem banku w perspektywie orientacji na klienta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2947)
ISBN: 978-83-229-2812-7
1. Teoretyczne podstawy międzynarodowego public relations, 2. Metody budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, 3. Wizerunek Polski w wybranych krajach Unii Europejskiej, 4. Praktyczne aspekty kreoawnaia wizerunku Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-87658-63-4
Czynniki determinujące wizerunek firmy jako pracodawcy; Public relations jako innowacyjny instrument strategii konkurowania; Wiedza - alternatywą kryzysu Public relations wiedzy i zarządzania; Public relations jako środek komunikacji w gminie; Miejsce i znaczenie Public Relations w działaniach promocyjnych na rynku kosmetyków w Polsce; Kreowanie potrzeb konsumentów jako nowy trend w public relations przedsiębiorstw farmaceutycznych; Witryna WWW przedsiębiorstwa jako instrument public relations przedsiębiorstw; Plakat i afisz w działaniach public relations; Media relations w zintegrowanym komunikowaniu marketingowym; Znaczenie public relations w działalności przedsiębiorstw - w świetle wyników badań bezpośrednich; Instrumenty promocji w wyborczej strategii marketingowej; Czarne sztuczki - propaganda i PR; Działania public relations w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Public relations w przedsiębiorstwie sieciowym; Analiza działań public relations w aspekcie komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem zewnętrznym; Ewaluacja działań public relations w ujęciu modelowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2735)
ISBN: 83-229-2628-6
1. Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, 2. Kampania informacyjna euro, 3. Budowanie wizerunku poprzez wykorzystanie symbolu, 4. Lokalne media w komunikacji samorządów gminnych, 6. Kreowanie wizerunku polityka podczas kampanii prezydenckiej na przykładzie Jean - Marie Le Pena, 5. Wizerunek polityka po polsku; kampania prezydencka 2000 r,. 7. Postrzeganie mniejszości. Wizerunek mniejszości w telewizji publicznej w Polsce, 8. Corporate design - wizualizacja tożsamości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 114)
ISBN: 978-83-7417-284-1
Koncepcja transformacyjnego public relations- poznański wkład do światowej literatury; Rola lobbingu w transformacyjnym public relations w Polsce; Polski rynek prasowy jako rynek okres transformacji; Wizerunek medialny przedsiębiorcy w okresie transformacji; Biuletyny wewnętrzne jako instrument kształtowania wizerunku organizacji przedsiębiorców; Szacowanie wpływu prasy na odbiorcę w kontekście public relations; Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z lokalnymi mediami; Public relations w Polsce i w Europie; Perspektywy rozwoju public relations w gospodarce rynkowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2488-8
R.1 Prawne i społeczne a polityczne uwarunkowania dostępu do informacji i zarządzania informacją: Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego; Działalność organów samorządu terytorialnego a dostęp do informacji publicznej (na tle orzecznictwa sądów administracyjnych); Karna ochrona prawa do informacji publicznej; Informacja publiczna on-line. Stopień realizacji wymogu prawnego przez gminy i powiaty Lubelszczyzny; Sądowa kontrola udostępniania informacji publicznej; Zasady nieudzielania informacji publicznej; Ograniczenia dostępu do informacji publicznej (zagadnienia wybrane); Dostęp do informacji publicznej w polskim planowaniu przestrzennym, sektorze Administracji Publicznej; Przesłanki dobrego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; Koncepcje budowy społeczeństwa informacyjnego w UE i ich konsekwencje dla Polski; Budżet jednostki samorządu terytorialnego jako źródło w informacji publicznej. R.2 Polityka informacyjna i media w samorządzie lokalnym: Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie; Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce; Samorząd - media: wzajemne relacje i ich granice; Rola samorządu terytorialnego w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego; Dwa światoobrazy: media i samorządy w społeczeństwie obywatelskim; Wolność wypowiedzi prasy lokalnej a samorząd terytorialny; Sprawne zarządzanie jako element budowania wiarygodności urzędów samorządowych i zaufania mieszkańców; Wizerunek Rady Miasta Lublina w prasie lokalnej (na podstawie tytułów i nagłówków); Samorząd lokalny na łamach lubelskich dzienników; Dlaczego media i samorząd prowadzą wojnę?; Dlaczego lokalne media są krytycznie nastawione do władzy samorządowej?; Władza, media, społeczeństwo - komunikacja lokalna na przykładzie Wielkiej Brytanii; Administrowanie informacją jako formą własności organów rządowych i samorządowych Ukrainy. R.3 Marketing i public relations jednostek samorządu terytorialnego: Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe?; Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny; Polityka informacyjna urzędu miasta - PR, E - Urząd, promocja miasta (na przykładzie Warszawa); Polityka komunikacyjna województwa opolskiego; Imagistyka w procesie pozyskiwania inwestorów przez gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-76-7
1. Dajcie sensację na pierwszą stronę!, 2. Gołąbki niepokoju, 3. Chodzenie po wodzie i po kruchym lodzie, czyli autorutety morlane i medialne, 4. Wielka Parady-bitka, 5. Nijakie billboardy - dlaczego Partia demokratyczna na tak kiepski marketing, 6. Krajobraz po bitwie. Notatki robocze po wyborach 2005, 7. Pola mały, 8. Od lidera do zera. Czy polscy politycy niszczą swój wizerunek?, 9. Kadzidło polityczne, 10. Krajobraz przed bitwą. Sun Zi a wybory
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 978-83-7246-427-9
Znaczenie społeczności lokalnej; Budowanie wizerunku radnego i samorządowca; 3. Proces budowania wizerunku miasta/gminy; Budowanie wizerunku regionu; Przekuć problem w sukces- o kryzysach w samorządzie; Miejsce prasy samorządowej w mediach lokalnych jako narzędzia wzmacniania lokalnych wspólnot oraz budowania relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami; Rola Internetu w budowaniu społeczności lokalnych; Współpraca samorządu z biznesem; Nowe trendy w samorządowych kampaniach wyborczych; Etyczne zasady w praktyce budowania wizerunku instytucji samorządowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-95-8
1. Słowo elektroniczne. strategie werbalne w epoce nowych mediów, 2. Partwork - tekst medialny - tekst krytyczny. Przykład pragmatycznej analizy zawartości, 3. Przedwyborczy wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w " Gazecie Wyborczej ", 4.Kształtowanie wizerunku medialnego Radia Zet
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925616-0-6
1. Marketing partnerski w usługach bibliotek: Partnerzy biblioteki a kreowanie jej wizerunku; Otoczenie bibliotek akademickich i jego wpływ na funkcjonowanie; Marketing partnerski w kreowaniu wizerunku biblioteki; Realizacja idei partnerstwa w bibliotece szkoły wyższej; Biblioteka wydziałowa: między wydziałem a biblioteką główna; Elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w procesie konstruowania misji i wizji biblioteki; Związki partnerskie bibliotek; Marketing partnerski w usługach bibliotek; Miejsce biblioteki w strukturze uczelni na przykładzie biblioteki w Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu; Czytelnik czy konsument wiedzy? Nowe podejście do użytkowników bibliotek; 2. Public relations bibliotek- kreowanie związków partnerskich: Współpraca biblioteki uniwersyteckiej z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi jako zasadnicza część kreacji wizerunku; Rozwój biblioteki jako element rozwoju w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni; Działania biblioteki w zakresie public relations jako czynnik motywujący jej pracowników; Ocena satysfakcji użytkowników biblioteki jako podstawa kształtowania relacji partnerskich; Blogi w public relations organizacji niedochodowych; Nowe formy społecznościowej współpracy bibliotekarzy; Kształtowanie relacji biblioteki z mediami; Jak pozyskać sponsora, czyli o praktycznej stronie sponsoringu bibliotecznego; Public relations biblioteki wyższego szkoły niepublicznej; 3. Biblioteki cyfrowe- partnerzy przyszłości: Perspektywa współpracy bibliotek szkół wyższych i placówek naukowych w tworzeniu systemu informacyjnego nauk o turystyce; Śląska Biblioteka Cyfrowa jako partner Wyższej Szkoły Humanista; Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce; Współpraca sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT; System biblioteczny SOWA2?MARC21 w szkołach wyższych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89817-00-4
Polacy i gospodarka: Polski kapitalizm po piętnastu latach - społeczna ocena funkcjonowania systemu gospodarczego; Między ideałem a rzeczywistością - postawy wobec gospodarki rynkowej. Sektor prywatny w opinii społecznej: Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja; Właściciel, pracodawca, obywatel - rekonstrukcja wizerunku prywatnego przedsiębiorcy; Zostać przedsiębiorcą? - ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; Niejednoznaczna rola kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce; Świadomość konsumencka: wizerunek firmy a decyzje konsumenckie. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: Społeczna odpowiedzialność biznesu w ocenach Polaków; Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again