Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(19)
available
(15)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(19)
Author
Ledzińska Maria
(2)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(2)
Rudkowska Grażyna
(2)
Wrona Leszek
(2)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(2)
Antrobus Laverne
(1)
Baley Stefan
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Borowska Teresa
(1)
Błachowski Stefan (1889-1962)
(1)
Chętkowski Dariusz
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Czerniawska Ewa
(1)
Dembo Myron H
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Fontana David
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Hrapkiewicz Helena
(1)
Juroszek Weronika
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kaja Barbara
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Katra Grażyna
(1)
Kowalik Piotr
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Kwaśniewska Anna
(1)
Lipiec-Szafarczyk Monika
(1)
Matczak Anna
(1)
Mika Stanisław
(1)
Moderski Jerzy
(1)
Obniski Zbigniew
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Przylipiak Mirosław (1955- )
(1)
Purper-Ouakil Diane
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Skinner Charles Edward (1891-1983)
(1)
Skorny Zbigniew (1926-2012)
(1)
Sokołowska Ewa
(1)
Toeplitz Zuzanna
(1)
Woititz Janet G
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Włodarski Ziemowit
(1)
Zabielska Jolanta
(1)
Znaniecki Florian
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Żywycki Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Psychologia wychowawcza
(25)
Wychowanie
(9)
Nauczanie
(8)
Nauczyciele
(7)
Dziecko
(6)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(5)
Agresywność
(4)
Kształcenie
(4)
Młodzież
(4)
Pedagogika
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Szkolnictwo
(4)
Uczenie się
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Motywacja uczenia się
(3)
Osobowość
(3)
Patologia społeczna
(3)
Uczniowie
(3)
Nauczanie początkowe
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Postawy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Rodzice
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dorosłość
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Etyka
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy społeczne
(1)
Gry i zabawy
(1)
HIV
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Internet
(1)
Kibice
(1)
Komputery
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Mowa
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nastolatki
(1)
Nauka
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawa dziecka
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia humanistyczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Raport z badań
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samokształcenie
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(1)
Tożsamość (psychol.)
(1)
Twórczość
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zachowanie
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
31 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7096-366-9
Zawiera: R. 1 Problemy wychowania w świetle psychologii rozwoju człowieka: Współczesne poglądy na wychowanie; Podstawowe pojęcia w psychologii rozwoju człowieka; Teorie rozwoju a wychowanie; Orientacja podmiotowa w psychologii rozwoju człowieka a wychowanie. R. 2 Psychologia humanistyczna – implikacje dla wychowania: Uzasadnienie wyboru psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna w psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna a wychowanie; W obronie psychologii humanistycznej. R. 3 Wychowanie w kontekście prowadzonych rozważań: Podstawowe założenia; Problemy z definicją wychowania; Sens życia i wychowanie; Podsumowanie. R. 4 Aplikacyjne problemy psychologii wychowania: Holizm czy redukcjonizm, dylematy psychologii wychowania; Pomoc psychologiczna w wychowaniu; Istota pomocy psychologicznej. R. 5 Wybrane metody wspomagania rozwoju: Logoterapia Frankla; Techniki relaksacyjne; Metoda Symboli Dźwiękowych; Metoda percepcyjno-motoryczna N. C. Kepharta; Poradnictwo wychowawcze dla rodziców. R. 6 Wspomaganie rozwoju – „sens tego wszystkiego”: Wokół sensu pojęcia wspomaganie rozwoju; Tendencje pojmowaniu rozwoju a jego wspomaganie; Model wspomagania rozwoju; Sprawdzanie modelu. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-144-8
Zawiera: Wstęp; Karta praw dziecka; R. 1 Zdrowe i niezdrowe wzory opieki rodzicielskiej; R. 2 Określanie rów; R. 3 Przezwyciężanie komunikatów negatywnych; R. 4 Kochać czy zawstydzać?; R. 5 Rozumieć granice: Dzieci mają prawo do własnych myśli; Dzieci mają prawo do własnych Dzieci mają prawo do własnych uczuć; Dzieci mają prawo do posiadania własnych rzeczy; Dzieci mają prawo do własnej przestrzeni; Dzieci mają prawo do własnego ciała; R. 6 Akceptować uczucia; R. 7 Rodzice: nauczyciele i przewodnicy; R. 8 Nakładanie rozsądnych ograniczeń; R. 9 Etapy rozwoju dziecka: Przed urodzeniem; Od urodzenia do osiemnastego miesiąca; Osiemnaście miesięcy do trzech lat; Trzy do sześciu lat; Sześć do dwunastu lat; Dwanaście do dwudziestu lat; R. 10 Życie w miłości; R. 11 Organizowanie życia rodzinnego; R. 12 Szczególne sytuacje: Rodzeństwo; Dziadkowie i babcie; Powtórne małżeństwo; Samotna matka, samotny ojciec; R. 13 Troszcz się o siebie; R. 14 Spoglądając wstecz, spoglądaj przed siebie; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-00463-0
Zawiera: R. 1 Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania; R. 2 Nauczanie i wychowanie a rozwój psychiczny. Cz. I Psychologia nauczania: R. 3 Nauczanie jako kierowanie uczeniem się innych osób; R. 4 Analiza sytuacji nauczania. Determinanty przebiegu i efektów, wskaźniki, pomiary; R. 5 Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej; R. 6 Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania; R. 7 Psychologiczne problemy programu nauczania; R. 8 Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne); R. 9 Koncepcja nauczania programowanego; R. 10 Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania; R. 11 Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole; R. 12 Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania. Równy start w szkole; R. 13 Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne); R. 14 Pożądane cechy nauczyciela i sposoby porozumiewania się w procesie nauczania; R. 15 Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego; R. 16 Trudności w uczeniu się szkolnym. Cz. II Psychologia wychowania: R. 17 Wychowanie a regulacja stosunków człowieka ze światem zewnętrznym; R. 18 Psychologiczna struktura działalności wychowawczej; R. 19 Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych; R. 20 Wychowanie a kształtowanie osobowości; R. 21 Charakterystyka środowiska wychowawczego; R. 22 Psychologiczne podstawy wychowania w rodzinie; R. 23 Wychowanie małego dziecka w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym; R. 24 Psychologiczne problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; R. 25 Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; R. 26 Trudności wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0097-1
1. Rozważania teoretyczne: Psycholog szkolny w Polsce i w innych krajach; Model roli psychologa szkolnego- propozycja własna; Charakterystyka środowiska szkolnego; Psycholog we współczesnej szkole polskiej- inspiracje teoretyczne; 2. Podstawowe wyzwania: Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym- kierunki i formy działań profilaktycznych; Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania; Niepowodzenia szkolne; Przemoc i krzywdzenia "za szkolną bramą"- programy psychoprofilaktyczne; Rola psychologa szkolnego wobec konfliktów. Działanie profilaktyczne i interwencyjne; 3. Kompetencje i umiejętności: Praca indywidualna; Praca z grupą na terenie szkoły; Kontakt z rodziną w realiach szkolnych; Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami; "W obliczu audytorium"; Wspieranie rozwoju uczniów. Perspektywa całościowa. Współpraca psychologa szkolnego z instytucjami pozaszkolnymi w świetle przepisów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-1422-6
1. Czego możemy się spodziewać?, 2. Nie wpadajcie w rozpacz z powodu zachowania dziecka, 3. Poskramianie ataków wściekłości, 4. Umiejętność porozumiewania się, 5. Powiedz "nie" niegrzecznemu zachowaniu i przeklinianiu, 6. Uporać się z buntem, 7. Droga do bardziej radosnego życia rodzinnego, 8. A co z Wami?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia wychowawcza w zarysie / Stefan Baley ; ze wstępem Stefana Błachowskiego. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958. - XV, [1], 415 s. : il. ; 24 cm
Zawiera: Część wstępna: I. Zadania psychologii wychowawczej; II. Stosunek psychologii wychowawczej do innych nauk; III. Ogólne uwagi o metodach psychologii wychowawczej. Część Ogólna:: IV. Zagadnienia swoistości procesów psychicznych uwikłanych w procesie wychowania; V. Psychiczne materiały i produkty wychowania; VI. Ogólne formy procesów wychowawczych; VII. Psychologia wychapania przez drugich i samowychowania. Część Szczegółowa: Rodzina jako instytucja wychowawcza - VIII. Podstawy psychologiczne wychowania rodzinnego; Szkoła jako instytucja wychowawcza - IX. Psychologia programu szkolnego i metod nauczania; X. O zagadnieniach psychodydaktyki; XI. Zmęczenie w pracy szkolnej; XII Psychologia klasy szkolnej; XIII. Psychologiczne uwagi o koedukacji; XIV. Opieka psychologiczna w szkole; XV. Zagadnienie poznania i oceny ucznia-wychowanka przez nauczyciela-wychowawcę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-87-2
Interakcje międzyludzkie: Kilka uwag o interakcji; Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji behawiorystycznej oraz koncepcji wymiany nagród i kosztów; Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji poznawczej; Interakcje - spojrzenie z zewnątrz; Interakcje spojrzenie od wewnątrz. Postawy: Kilka uwag wstępnych; Co to jest postawa"; Wymiary postawy i sposoby pomiaru postaw; Kilka informacji o badaniu postaw; Jak kształtują się i zmieniają postawy - rozważania wstępne; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy nadawcy; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy przekazu; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy odbiorcy. Problematyka małych grup społecznych: Kilka uwag wstępnych; co to jest grupa?; Cel grupowy; Normy grupowe i ich skutki; Struktura grupowa i kierownictwo grupy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie: Istota i metody psychologii wychowawczej; Nauczanie: sztuka kierowania uczeniem się; Kierowanie uczeniem się: nowy aspekt twórczego nauczania. Cz. II Osobowość i przystosowanie: Teoria osobowości: rozwój, dynamika, ideał; Osobowość a problemy przystosowania u dzieci; Specjalne problemy uczenia się i przystosowania dzieci upośledzonych. Cz. III wzrastanie i rozwój w okresie dzieciństwa o adolescencji: Ogólny charakter rozwoju; Wzrastanie fizyczne i rozwój motoryczny; Rozwój umysłowy; Rozwój emocjonalny; Rozwój społeczny; Rozwój postaw, zainteresowań i wartości; Rozwój jednostki w okresie dzieciństwa i adolescencji. Cz. IV Uczenie się: Podstawowa teoria uczenia się (dla nauczycieli); Istota i warunki uczenia się; Motywacja w uczeniu się szkolnym; Transfer i uczenie się funkcjonalne; Nabywanie sprawności motorycznych i wiedzy; Myślenie twórcze, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Uczenie się podstawowych przedmiotów szkolnych; Specjalne trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów; Statystyka w naukach pedagogicznych; Wykrywanie potencjalnych możliwości dziecka: inteligencja i zdolności; Ocenianie wyników uczenia się; Różnice indywidualne w zdolnościach umysłowych: ich implikacje pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Dydaktyczne Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii)
ISBN: 83-910022-9-2
1. Podstawowe pojęcia psychologii edukacyjnej; 2. Psychologia edukacyjna jako nauka; 3. Szkoła jako miejsce edukacji uczniów; 4. Uczniowie szkolni i ich kariera edukacyjna; 5. Rodzina i rodzice uczniów szkolnych; 6. Rówieśnicy szkolni uczniów; 7. Nauczyciele szkolni; 8. Dzisiejsi uczniowie jako przyszli pracownicy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7033-574-8
1. W kierunku definicji rodzinnej tyranii. 2. Życie z małym tyranem. 3. Uwaga, delikatni rodzice! 4. Dzieci przeinwestowane uczuciowo. 5. Para rodziców męczenników. 6. Tyrania i maltretowanie. 7. Czy dziecko jest niezapisaną kartą? 8. Dzieci narcystyczne. 9. Pseudotyrani. 10. Tyrania wtórna. 11. Znamię współczesnej epoki? 12. Kilka wskazówek dotyczących zapobiegania i leczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-06451-3
Zawiera: Cz. 1. Stosowana psychologia wychowawcza: R. 1. Nauczyciel jako człowiek podejmujący decyzje. Cz. 2. Uczenie się i motywacja: zastosowania w kształceniu: R. 2. Behawiorystyczne podejście do uczenia się; R. 3. Poznawcze konsekwencje uczenia się; R. 4. Motywacja i uczenie się; R. 5. Podejście humanistyczne. Cz. 3. Przygotowanie do skutecznego nauczania: R. 6. Planowanie nauczania; R. 7. Kierowanie klasa i dyscyplina. Cz. 4. Rozwój i różnice indywidualne: R. 8. Inteligencja i rozwój poznawczy; R. 9. Poznanie, kultura i język; R. 10. Rozwój osobowości i rozwój społeczny; R. 11. Nietypowe dzieci. Cz. 5. Pomiar i ocena: R. 12. Pomiar w klasie; R. 13. Analizowanie wyników testowych i przekazywanie informacji o postępach uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia wychowania / Florian Znaniecki. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 569 s. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-13461-5
Tom I: Wychowujące społeczeństwo. 1. Grupa społeczna i społeczeństwo. 2. Środowisko społeczne osobnika. 3. Środowisko wychowawcze. 4. Rodzice. 5. Otoczenie sąsiedzkie. 6. Grupy rówieśników. 7. Nauczyciel. 8. Szkoła. 9. Instytucje pośredniego wychowania. 10. Zależność zadań wychowawczych od przyszłych obowiązków społecznych wychowanka. 11. Obowiązek uczestnictwa w skupieniu społecznym grupy. 12. Obowiązek stosowania się do wzorów obyczajowych. 13. Obowiązek zabezpieczenia materialnych warunków bytu grupy. 14. Obowiązek przechowywania kultury duchowej. 15. Obowiązek lojalności względem ustroju społecznego. 16. Obowiązek udziału w dążeniach rozwojowych grupy. 17. Jakie powinny być zadania społeczne wychowania. Tom II: Urabianie osoby wychowanka. Część pierwsza: Proces wychowawczy i stosunek wychowawczy. 1. Wychowanie a refleksja pedagogiczna. 2. Proces wychowawczy i jego rola w procesie rozwojowym wychowanka. 3. Stosunek wychowawczy. Część druga: Wychowanie fizyczne. 1. Klasyfikacja typów fizycznych. 2. Wychowanie higieniczne. 3. Wychowanie geneonomiczne. 4. Wychowanie obyczajowo-estetyczne. 5. Wychowanie hedonistyczne. 6. Wychowanie fizyczno-utylitarne. 7. Wychowanie sportowe. Część trzecia: Wychowanie psychologiczne jako urabianie typów psychicznych. 1. Ogólna charakterystyka i podział typów psychicznych. 2. Typy "zdatne" i "niezdatne" jako pierwotne wytyczne wychowania. 3. Typy aleatoryczne. 4. Typy rytualne i rytualistyczne wychowanie. 5. Wierzenie w typy "intuicyjne" i jego przejawy w wychowaniu. 6. Urabianie typów "skłonnościowych". 7. Urabianie typów rozumowych. 8. Przejście do typologii naukowo-psychologicznej i problem jej wpływu społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-185-2
Część pierwsza: Osoba jako podmiot edukacji. Rozwój osobowy czy uczenie sprawności? O wartości paradygmatów psychologicznych dla edukacji; Kultura indywidualistyczna a problem tożsamości jednostki; Implikacje poglądów na temat sensu życia do wychowania; Edukacja młodzieży a perspektywa integracji europejskiej; Tajemnica zawodowa psychologa szkolnego w kontekście psychologii osoby; Edukacyjna funkcja rodziny. Część druga: Miejsce dialogu w edukacji. Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju; Podmiotowość, wolność i odpowiedzialność a dialog w edukacji; Dyskusja w edukacji współczesnej; Dialog między rodzicami a dziećmi jako ważna metoda wychowawcza; Paradoksy nauczania. Część trzecia: Osobowość jednostki w kontekście edukacji. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zachowań osób o wysokim i niskim poziomie self-esteem; Skuteczność a pozytywne i negatywne komponenty dobrostanu emocjonalnego jednostki; Samooceny dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Inteligencja i płeć młodzieży a akceptacja obrazu samego siebie ("ja"); Niektóre wyznaczniki poziomu empatii u studentek pielęgniarstwa, psychologii i kierunków technicznych; Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia; Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów i rastamanów). Część czwarta: Rozwój jednostki a edukacja. Zaangażowanie młodzieży we własny rozwój i autokreację - czy utracone szanse?; Ocena rozwoju poznawczego przedszkolaka w koncepcji L. S. Wygotskiego; Stymulacja rozwoju rozumowania arytmetycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oparta na pracy z zagadką (informacja o badaniach); Od thymosu do logosu. O wychowaniu do wyrażania uczuć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16655-7
1. Psychologia w szkole. Zarys problematyki; 2. Problemy uczniów i ich rozwiązywanie przez nauczycieli; 3. Skuteczne uczenie się w szkole; 4. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole; 5. Adaptacja uczniów do warunków Szkoły; 6. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów; 7. Konflikty w środowisku szkolnym; 8. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia; 9. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji; 10. Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi; 11. Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym; 12. Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-473-1
Zawiera: Część I. Postawy rodzicielskie: Rozdział 1. Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka: 1.1. Relacja z rodzicem a osobowość dziecka w perspektywie wybranych badań; 1.2. Problematyka postaw (stylów) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś; 1.3. Koncepcja osobowości Johna M. Oldhama i Loisa B. Morrisa; 1.4. Problematyka i metodologia badań własnych; 1.5. Wyniki; 1.6. Interpretacja wyników. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie a decyzja o małżeństwie: 2.1. Rola rodziców w wyborze małżeńskim potomstwa; 2.2. Typy postaw wobec małżeństwa; 2.3. Typologia stylów (postaw) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś;  2.4. Problematyka i metodologia badań własnych;  2.5. Wyniki; 2.6. Interpretacja wyników. Rozdział 3. Postawy rodzicielskie a postrzeganie przez córki własnej cielesności: 3.1. Postawa akceptacji, empatii i kongruencji a kontakt pomocny w ujęciu Carla Rogersa; 3.2. Znaczenie uwarunkowań kulturowych i relacji z rodzicem dla akceptacji własnej cielesności; 3.3. Problematyka i metodologia badań własnych; 3.4. Wyniki; 3.5. Interpretacja wyników. Część II. Style przywiązania: Rozdział 4. Style przywiązania a sposoby wyrażania uczuć: 4.1. Sposoby wyrażania uczuć według Gary’ego Chapmana; 4.2. Problematyka i metodologia badań własnych; 4.3. Wyniki; 4.4. Interpretacja wyników. Rozdział 5. Style przywiązania a osobowość: 5.1. Problematyka i metodologia badań własnych; 5.2. Wyniki; 5.3. Interpretacja wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: I. Obserwacja psychologiczna: Znaczenie obserwacji psychologicznej w pracy wychowawczej; Rozwój metody obserwacji psychologicznej; Przedmiot obserwacji; Rodzaje obserwacji psychologicznej; Technika obserwacji; Ukierunkowanie obserwacji; Cechy poprawnych obserwacji; Trudności i błędy w obserwacjach. II. Psychologiczna interpretacja zachowania się: Określenie psychologicznej interpretacji zachowania się; Zagadnienie psychologicznej interpretacji zachowania się w literaturze naukowej; Tłumaczenie zachowania się działaniem aktualnych podniet zewnętrznych; Wyjaśnianie zachowania się za pośrednictwem aktualnych przeżyć psychicznych; wyjaśnianie zachowania się wpływem procesów fizjologicznych; Tłumaczenie zachowania się oddziaływaniem aktualnych warunków środowiskowych; Wyjaśnianie zachowania się wpływem minionych doświadczeń życiowych; Próby zastosowania niektórych teorii psychologicznych przy interpretacji zachowania się dziecka; Teoria odruchów warunkowych a interpretacja zachowania się dziecka; Zakres stosowalności różnych sposobów interpretacji zachowania się. III. Charakterystyki psychologiczne: Określenie charakterystyk; Znaczenie charakterystyk w pracy wychowawczej; Zasady opracowywania charakterystyk; Inwentarze czynności; Główne rodzaje charakterystyk; Charakterystyki zachowania się i charakterystyki osobowości; Charakterystyki swobodne; Charakterystyki opisowe opracowane według planu; Charakterystyki przyczynowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7271-185-2
Część pierwsza: Style uczenia się i myślenia, ich struktura i konsekwencje edukacyjne; Determinanty i rozwój samoregulacji w uczeniu się; Pamięć a aktywność: strategie, prestrategie i ekwiwalenty strategii pamięciowych; Efekt kontekstu w pamięci; Rodzaje wnioskowania aktywizowane w procesie rozumienia tekstu; Predyktory powodzenia tekstu; Dylematy rekrutacji na studia psychologiczne - testy zdolności czy wiadomości szkolnych? Część druga: Zadania nauczycieli w procesie edukacji. Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli; Interpsychiczne i intrapsychiczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych; Dialogowe interakcje w procesie oceniania szkolnego; Perspektywy i ograniczenia metod psychoedukacyjnych. Część trzecia: Edukacja w perspektywie klinicznej. Zaburzenia zachowania u uczniów; Różnice między dziewczętami a chłopcami w strategiach radzenia sobie ze stresem; Wybrane cechy osobowości dzieci i młodzieży jąkających się w świetle badań psychologicznych; Edukacja młodych dorosłych z rozpoznaniem schizofrenii leczonych na oddziale otwartym; Wzór zachowania A jako czynnik ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca. Część czwarta: Dzieci i młodzież ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzinne uwarunkowania psychologicznych i edukacyjnych problemów dzieci niepełnosprawnych; Logowertebrologiczne wskaźniki w obrazie klinicznym autyzmu wczesnodziecięcego; Przyczyny trudności w procesie nauczania osób z autyzmem; Oryginalność w rysunkach dzieci niesłyszących; Technika medialna w edukacji osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania. Część piąta: Różne konteksty edukacji. Edukacja różnych warstw społecznych na Górnym Śląsku - koniec wieku XIX i XX. Analiza porównawcza; Pomiar wsparcia społecznego jako źródło wiedzy o relacjach interpersonalnych w okresie dorastania; Promowanie zdrowia w procesie edukacji; Udział mobilizacji i krytyki rodziców w funkcjonowaniu ucznia (III, IV klasa); Racjonalność komunikacyjna a dyskurs psychologii humanistycznej; Rozwojowa dynamika struktury czynnikowej Skali Poczucia Beznadziejności A. Becka: od szkoły podstawowej do szkoły wyższej; Niektóre uwarunkowania wiary w zjawiska paranormalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7 - 2 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2014. - 367, [3] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-17891-8 t. 1
CZĘŚĆ WSTĘPNA: Rozdział 1. Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania. Rozdział 2. Związek nauczania z wychowaniem. Rozdział 3. Nauczanie i wychowanie a rozwój jednostki. Część pierwsza PSYCHOLOGIA NAUCZANIA: Rozdział 4. Nauczanie jako kierowanie uczeniem się innych osób. Rozdział 5. Sytuacja nauczania. Jego przebieg i efekty. Determinanty. Wskaźniki. Pomiary. Rozdział 6. Różne koncepcje nauczania. Rozdział 7. Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej. Rozdział 8. Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania. Rozdział 9. Psychologiczne problemy programu nauczania. Rozdział 10. Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne). Rozdział 11. Motywacja do uczenia się w toku nauczania. System wzmocnień. Rozdział 12. Aktywizowanie poznawcze uczniów. Rozdział 13. Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania. Rozdział 14. Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Rozdział 15. Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania. Równy start w szkole. Rozdział 16. Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne). Rozdział 17. Kształcenie w szkole wyższej. Rozdział 18. Uwagi dotyczące nauczania osób dorosłych. Rozdział 19. Refleksje na temat samokształcenia. Rozdział 20. Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. Rozdział 21. Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego. Rozdział 22. Niepowodzenia w kształceniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-421-7
Cz. I Wczesne lata; 1. Wczesny rozwój społeczny, 2. Zabawa Cz. II Czynniki kognitywne a uczenie się; 3. Formowanie się pojęć a rozwój poznawczy, 4. Mowa, 5. Inteligencja, 6. Kreatywność, 7. Uczenie się. Cz. III Czynniki afektywne; 8. Osobowość, 9. Wartość a rozwój moralny. Cz. IV Społeczna interakcja, relacje nauczyciel-dziecko i osobowość nauczyciela; 11. Zachowanie społeczne a umiejętności społeczne, 12. Doradztwo i poradnictwo edukacyjne, 13. Kierowanie klasą i jej kontrola, 14. Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85976-58-2
1. Terapia w teorii i praktyce wychowania resocjalizującego, 2. Agresja nieletnich jako problem terapeutyczny, 3. Cele, metody i organizacja badań, 4. Weryfikacja programów terapii ograniczającej agresywność i zwiększającej skłonności prospołeczne u skrajnych agresorów z zakładu poprawczego, 5. Weryfikacja programu terapii sprzyjającej rozwijaniu zdolności empatycznych u skrajnie agresywnych nieletnich z zakładu wychowawczego, 6. Weryfikacja programu pomocy terapeutycznej ofiarom agresji w zakładzie wychowawczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again